Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Eğitim Fakültesi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
 • Özel Eğitim Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

2. Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Matematik Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Biyoloji Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Tarih Bölümü
 • Coğrafya Bölümü
 • Felsefe Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü
 • Arkeoloji Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Mühendislik Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Maliye Bölümü
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

5. İlahiyat Fakültesi

 • Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
 • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

6. Tıp Fakültesi

 • Tıp Bölümü

7. Diş Hekimliği Fakültesi

 • Diş Hekimliği Bölümü

8. Veteriner Fakültesi

 • Veterinerlik Bölümü

9. Ziraat Fakültesi

 • Tarla Bitkileri Bölümü
 • Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Bitki Koruma Bölümü
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Zootekni Bölümü
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

10. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Çocuk Gelişimi Bölümü
 • Odyoloji Bölümü

11. Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Resim Bölümü
 • Heykel Bölümü
 • Grafik Tasarımı Bölümü
 • Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

12. Hukuk Fakültesi

 • Hukuk Bölümü

13. İletişim Fakültesi

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Gazetecilik Bölümü
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

14. Mimarlık Fakültesi

 • Mimarlık Bölümü
 • İç Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

15. Turizm Fakültesi

 • Turizm İşletmeciliği Bölümü
 • Turizm Rehberliği Bölümü
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

16. Spor Bilimleri Fakültesi

 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 • Spor Yöneticiliği Bölümü
 • Rekreasyon Bölümü

17. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 • Havacılık Yönetimi Bölümü
 • Uçak Mühendisliği Bölümü
 • Pilotaj Bölümü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hakkında?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, Samsun ilinde, çeşitli alanlarda yüksek kaliteli eğitim sunan ve araştırma faaliyetleri yürüten bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, bölgenin eğitim ve kalkınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 1975 yılında başlamıştır. Resmi olarak 1 Nisan 1975 tarihinde, 1873 sayılı Kanun ile kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ülkemizin çeşitli alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, fen-edebiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, eğitim fakültesi ve tıp fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Gelecek Vizyonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, geleceğin mühendislerini, sağlık profesyonellerini, sosyal bilimcilerini ve bilim insanlarını yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, eğitim kalitesini sürekli olarak artırmayı ve ilgili alanlardaki yenilikleri eğitim programlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası işbirlikleri ve akademik değişim programları ile öğrencilere global bir perspektif kazandırılmakta ve mezunlarının dünya çapında rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin üniversite tercihlerinde belirleyici bir faktördür. YKS sonuçlarına göre her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilere tercih sürecinde yol gösterir. Ancak, bu verilerin değişebileceği göz önünde bulundurularak tercih döneminde ilgili üniversitenin resmi web sitesini takip etmeleri yararına olacaktır. Bu bilgiler ışığında siz değerli öğrencilerimizin fikir edinebilmesi açısından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp
(6 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 160+4+0+0+0
160+4
160+4
170+5
164
164
164
175
11.149
11.774
10.307
9.550
513,10584
509,51172
454,33111
510,94892
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp
(İngilizce)(6 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
13.738
14.125
12.009
11.400
508,20931
505,38045
449,85397
507,26335
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 110+3+0+0+0
110+3
110+3
100+3
113
113
113
103
31.361
30.597
26.170
24.800
481,56069
481,49605
423,44373
486,64465
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık
(5 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
---
---
---
41
---
---
---
51.699
---
---
---
457,17551
---
---
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
82
82
82
82
57.048
60.493
71.841
79.500
451,20604
445,63753
368,81115
421,42240
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
21
21
21
21
79.295
75.098
72.924
65.500
427,95327
429,73611
367,72616
437,36645
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
52
52
52
62
80.697
75.285
71.714
68.400
426,60201
429,53802
368,93867
434,10945
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Veterinerlik
(5 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
75+2
75+2
75+2
78
77
77
77
87.710
81.515
73.364
79.800
419,84124
423,28274
367,29232
421,12309
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil Ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
93.088
84.545
69.973
56.400
414,89757
420,15517
370,65014
447,85385
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
97.105
112.842
133.091
135.000
411,39339
394,13177
318,28764
367,58669
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+0+0
75+2
75+2
75+2
77
77
77
77
98.203
112.176
126.802
121.000
410,44605
394,67913
322,58086
378,93596
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 120+3+0+3+0
120+3
110+3
100+3
124
123
113
103
124.267
124.251
120.124
119.000
389,51550
384,75228
327,33789
381,33629
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
140.722
162.238
171.881
155.000
377,80515
358,05470
295,62215
352,31281
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
32
31
31
31
165.659
171.383
176.018
201.000
362,36597
352,65462
293,50683
324,23007
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
82
82
82
82
172.273
170.142
152.702
124.000
358,58206
353,41120
306,10594
376,81662
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+0+0
45+2
45+2
45+2
47
47
47
47
172.481
215.894
251.161
260.000
358,46949
329,76951
262,47539
297,74243
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 85+3+0+3+0
85+3
75+2
70+2
90
88
77
72
210.939
207.886
202.372
205.000
339,56043
333,48694
281,17821
322,08863
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
84
82
82
82
219.238
186.926
157.147
130.000
336,01416
344,02488
303,59805
371,42329
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Fakültesi
İstatistik
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
31
31
31
31
226.998
319.951
375.584
408.000
332,80680
291,87563
227,70149
253,68664
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
---
---
42
41
---
---
228.771
236.493
---
---
332,10345
320,84329
---
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
238.659
228.469
223.178
221.000
328,21047
324,22439
272,63060
314,45008
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
240.899
267.368
317.449
303.000
327,34839
308,92569
243,25003
282,12020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Fakültesi
Matematik
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
63
62
62
72
242.222
273.433
327.308
306.000
326,83191
306,78299
240,79827
281,10384
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
21
21
21
13
247.390
265.703
294.004
Dolmadı
324,92286
309,53692
249,49146
Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
249.666
266.360
273.423
229.000
324,08871
309,29561
255,44034
310,44953
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
31
29
19
31
254.573
Dolmadı
Dolmadı
289.000
322,31136
Dolmadı
Dolmadı
286,66042
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
21
21
15
15
285.388
294.394
Dolmadı
Dolmadı
312,04309
299,71536
Dolmadı
Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
53
52
52
41
298.282
273.604
303.715
174.000
308,16462
306,72106
246,83308
339,78585
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Fakültesi
Kimya
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
31
31
31
31
306.746
323.737
365.669
365.000
305,73599
290,79238
231,35230
263,99584
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
37
36
36
36
330.803
320.735
313.711
320.000
299,17503
291,64719
244,19746
276,67094
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Fakültesi
Biyoloji
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
25+1
31
31
31
26
353.293
358.466
378.234
366.000
293,53227
281,35093
226,32862
263,80383
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ortez Ve Protez
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
362.586
341.095
330.647
331.000
291,33765
285,93290
239,98853
273,15568
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Fakültesi
Fizik
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
21
21
3
21
374.176
409.435
Dolmadı
442.000
288,68603
269,61641
Dolmadı
246,57295
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir Ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
42
41
20
41
411.887
432.982
Dolmadı
374.000
280,62153
264,83368
Dolmadı
261,70151
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
27
26
11
21
423.210
443.796
Dolmadı
395.000
278,41282
262,75256
Dolmadı
256,68186
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
37
36
27
36
426.642
435.364
Dolmadı
396.000
277,75046
264,36343
Dolmadı
256,30127
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
37
36
7
36
476.378
488.882
Dolmadı
447.000
268,86915
254,91667
Dolmadı
245,46185
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
27
26
1
21
550.497
545.294
Dolmadı
522.000
257,70230
246,63932
Dolmadı
232,35532
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
32
31
---
31
555.674
571.487
Dolmadı
533.000
256,99815
243,19780
Dolmadı
230,74323
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
26
26
5
21
572.826
555.120
Dolmadı
500.000
254,76056
245,31377
Dolmadı
235,84770
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
6
8
3
4
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
70+2
25
29
22
34
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
50+2
50+2
50+2
10
9
12
43
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp
(İngilizce)(Kktc Uyruklu)(6 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
1+0
---
---
---
---
---
---
Dolmadı
Dolmadı
---
---
---
Dolmadı
---
---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Ondokuz Mayıs Üniversitesi eşit ağırlık alanında yer alan bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişmektedir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba)
Hukuk
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 130+4+0+0+0
130+4
130+4
110+3
134
134
134
113
28.789
36.180
38.555
19.800
412,10178
413,34739
357,53965
416,27739
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
96
93
93
93
62.640
74.363
74.956
44.400
389,63850
390,97407
332,81086
394,03730
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
52
52
52
62
73.645
95.445
89.072
88.800
383,94309
380,87342
325,45984
369,54608
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
94.120
111.495
95.158
64.900
374,50702
373,81907
322,54776
381,85880
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
---
---
42
41
---
---
210.172
249.194
---
---
336,83502
330,11722
---
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
72
72
290.465
317.565
333.158
274.000
319,78958
315,63088
257,55401
304,13742
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
(İngilizce)(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
309.381
346.939
397.169
363.000
316,28035
310,25162
247,62685
284,41828
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
316.973
348.529
391.621
371.000
314,95861
309,97814
248,44345
282,89692
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
72
72
329.548
305.699
280.402
220.000
312,80808
317,93814
267,12459
318,85975
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
63
62
62
62
395.891
417.316
482.697
496.000
302,41390
298,89649
236,35606
262,01900
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
415.850
392.716
405.594
346.000
299,53685
302,63848
246,42692
288,04596
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
440.995
484.194
536.964
492.000
296,05722
289,56283
229,07702
262,48742
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
52
52
442.426
426.758
422.701
326.000
295,85704
297,51289
244,06719
292,22834
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
37
36
36
36
519.855
476.369
463.079
442.000
286,04089
290,57369
238,80527
270,33526
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Bafra)
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
32
31
4
31
779.619
797.515
Dolmadı
747.000
259,22994
256,70570
Dolmadı
231,43513
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Felsefe
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
16
52
805.218
813.243
Dolmadı
654.000
256,94316
255,34902
Dolmadı
241,39318
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Arkeoloji
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
13
52
944.742
889.966
Dolmadı
891.000
245,17996
249,01193
Dolmadı
218,44812
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra İşletme Fakültesi
Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
41
41
---
41
1.009.377
1.060.699
Dolmadı
974.000
240,12729
236,01186
Dolmadı
208,00105

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözel alanında yer alan bölümlere yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Özellikle edebiyat, sosyal bilimlere ilgi duyan adaylar, bu bilgilere dikkatle göz atabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir: 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
93
93
93
93
8.526
12.815
8.943
10.900
420,78199
414,02293
377,47962
402,94191
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
14.587
18.320
17.245
16.800
409,08245
405,42124
360,75128
391,81736
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
23.023
28.099
20.283
16.900
398,05121
394,33228
356,36992
391,67225
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
58.866
64.698
58.855
43.200
371,36381
369,08771
323,74967
363,49849
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
84
82
82
82
149.390
156.003
167.202
121.000
338,15791
336,61600
284,33086
325,86236
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Coğrafya
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
164.544
171.942
184.580
138.000
334,24356
332,61640
280,04799
320,06007
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5
190
185
185
205
191.008
142.563
114.381
74.000
327,94762
340,30714
299,83688
344,93891
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
72
72
204.538
224.667
261.023
172.000
325,01660
321,19143
264,34074
310,55706
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İletişim Fakültesi (Çarşamba)
Radyo, Televizyon Ve Sinema
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
73
72
72
72
340.475
296.567
315.649
212.000
301,22174
308,62002
255,10558
300,70358
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
21
20
20
---
346.240
292.121
318.061
---
300,38700
309,33298
254,73234
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
(İö)(4 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 125+4+0+4+0
125+4
125+4
150+4
133
129
129
154
442.881
305.070
259.604
153.000
287,63128
307,25627
264,59659
315,60952
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çarşamba İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
53
52
52
52
462.030
492.785
544.160
396.000
285,33099
282,32183
220,98364
266,16776
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İletişim Fakültesi (Çarşamba)
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
84
72
72
72
462.875
351.316
340.241
256.000
285,23240
300,37163
251,34650
291,06228
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İletişim Fakültesi (Çarşamba)
İletişim Ve Tasarımı
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
---
52
52
52
---
480.909
495.316
525.991
---
283,12025
282,01888
225,41799
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
516.038
553.745
516.078
452.000
279,13134
275,55405
227,24490
257,41875
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(İö)(4 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
16
15
15
---
518.554
459.464
543.545
---
278,86103
286,25252
221,17673
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İletişim Fakültesi (Çarşamba)
Gazetecilik
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
556.260
490.041
462.088
352.000
274,75925
282,63711
234,90502
273,42982
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İletişim Fakültesi (Çarşamba)
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(İö)(4 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
711.012
748.248
524.855
411.000
259,33674
256,34354
225,63585
263,67955

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Ondokuz Mayıs Üniversitesi dil bölümüne yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilmektedir. Güncel bilgilere ulaşmak için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Dil alanına ilgi duyan adaylar, özellikle bu bilgileri göz önünde bulundurabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
15.509
14.795
12.789
11.400
433,99064
428,34895
399,04289
417,13556
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
42.675
39.788
37.812
35.500
366,56342
356,56360
317,59235
332,28860
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
55.088
55.105
49.367
48.200
339,11857
317,86841
281,79244
292,30803
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Bafra)
Turizm Rehberliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
58.009
53.462
50.058
43.100
332,88866
321,97845
279,76025
308,08740
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Arapça Mütercim Ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
---
42
41
41
---
79.710
69.670
67.134
---
290,24509
283,54109
232,90682
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fransızca Öğretmenliği
(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
---
---
---
---
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
---
---
---
---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu bölümler arasında çeşitli alanlarda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Öğrenciler, tercih döneminde güncel taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler. Taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara yerleşme sürecinde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Adaylar, tercih sürecinde güncel taban puanları ve diğer başvuru koşullarını takip etmelidirler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak sizlere sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
367,86696
362,75749
321.778
328.181
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk Ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
360,09436
359,03574
363.159
346.231
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
351,10526
343,35638
417.426
434.725
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Dolmadı-83
Doldu-82
349,00861
343,05356
431.192
436.550
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
342,11237
331,13698
479.412
517.917
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
341,88654
323,17198
481.086
579.718
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk Ve Acil Yardım
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
340,23314
338,13947
493.404
468.550
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
336,49913
330,35655
521.919
523.625
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
336,32038
328,59078
523.343
536.852
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
330,98760
321,57628
567.110
592.934
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Samsun Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 60+2+0+2+0
59+2
Doldu-64
Doldu-61
330,76145
313,60270
569.023
663.813
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
Doldu-32
---
325,40791
---
615.607
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diyaliz
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
322,82985
320,42801
639.302
602.646
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Optisyenlik
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
322,56877
315,57409
641.662
645.676
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Odyometri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
321,84982
319,46413
648.424
611.027
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
320,49895
316,14719
661.344
640.420
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
59+2
Doldu-64
Doldu-61
320,27872
299,53188
663.438
805.761
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
(2 Yıllık)
Çarşamba Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
75+2
Doldu-79
Doldu-77
318,90674
310,22921
676.679
695.420
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Dolmadı-83
Doldu-82
315,88471
315,87034
706.895
642.956
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
312,38109
305,87025
743.341
738.751
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
312,32056
310,99225
743.935
688.181
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
310,93198
307,64395
758.683
720.832
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
310,60973
304,08495
762.144
757.247
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Silah Sanayi Teknikerliği
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
308,17238
309,35478
788.621
703.957
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
306,02243
301,32613
812.709
786.594
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Dolmadı-82
Doldu-82
300,54881
292,67680
876.032
882.953
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Mekatronik
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
300,14962
296,69931
880.741
836.679
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
294,26027
284,18825
953.105
987.056
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Samsun Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
293,16098
284,40058
967.072
984.332
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
293,01867
277,86452
968.905
1.071.069
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
292,93033
286,58686
970.023
956.520
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Elektrik
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
291,50756
284,48496
988.434
983.250
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
290,30661
290,26663
1.004.203
911.696
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Dolmadı-47
Doldu-47
288,52014
280,11065
1.027.630
1.040.578
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
288,16491
279,42899
1.032.272
1.049.827
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulu
Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
---
Doldu-42
---
286,90362
---
1.049.144
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
283,95747
280,08316
1.089.294
1.040.962
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
283,10004
281,14816
1.101.103
1.026.729
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
279,10424
272,82067
1.157.234
1.142.013
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Samsun Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
278,09197
263,14613
1.171.725
1.288.397
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
277,86477
274,75513
1.175.052
1.114.147
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
277,29513
280,30847
1.183.272
1.038.067
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yaşlı Bakımı
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
275,88424
266,23435
1.203.268
1.240.266
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Ve Orman Ürünleri
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
41+2
Dolmadı-41
Doldu-43
275,76032
259,50476
1.205.016
1.347.574
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
İnternet Ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Samsun Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
274,23481
258,65961
1.227.337
1.361.544
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
272,94057
271,54432
1.246.552
1.160.460
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
52+2
Doldu-54
Doldu-54
271,32575
261,70360
1.270.628
1.311.574
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
268,90548
266,36661
1.307.357
1.238.200
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
268,36731
264,58799
1.315.704
1.265.673
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Basım Ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Dolmadı-58
Doldu-57
267,34862
265,44249
1.331.252
1.252.394
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu
Özel Güvenlik Ve Koruma
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
266,96203
262,13273
1.337.366
1.304.657
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
266,49408
268,94627
1.344.743
1.198.987
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Medya Ve İletişim
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Samsun Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
265,89479
257,34760
1.354.035
1.383.670
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Alaçam Meslek Yüksekokulu
Deniz Ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
264,82818
260,12883
1.370.431
1.337.310
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
264,54566
263,36734
1.374.948
1.284.914
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Tarım Makineleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
260,71057
255,77951
1.435.756
1.410.414
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
259,91284
259,85431
1.448.796
1.341.814
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Peyzaj Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
259,82386
253,93082
1.450.254
1.442.343
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
259,42208
259,24183
1.456.761
1.351.993
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
259,38407
252,74800
1.457.428
1.463.203
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
258,44119
258,72548
1.472.800
1.360.518
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Terme Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
256,20807
255,41097
1.509.392
1.416.851
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
255,30679
250,06907
1.524.515
1.511.534
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu
Bitki Koruma
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
254,47130
261,59437
1.538.594
1.313.398
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Alaçam Meslek Yüksekokulu
Posta Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Samsun Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
252,51756
244,44047
1.571.680
1.617.695
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Seracılık
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
250,64101
244,34106
1.603.507
1.619.623
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Terme Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
248,74837
243,58219
1.636.113
1.634.510
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
247,31556
243,81798
1.660.782
1.629.932
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Terme Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
246,20156
248,91114
1.680.242
1.532.707
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
244,48214
239,05331
1.710.623
1.724.987
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
244,15040
239,12993
1.716.532
1.723.443
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
243,78004
244,90840
1.723.164
1.608.668
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
242,98968
233,10564
1.737.292
1.851.442
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Alaçam Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-72
Doldu-72
242,36316
239,35738
1.748.462
1.718.790
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
241,28122
236,09335
1.767.998
1.787.050
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Terme Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
241,12367
242,87210
1.770.789
1.648.321
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Doldu-49
Doldu-47
240,50595
245,79820
1.782.023
1.591.476
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Alaçam Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
240,06556
235,38416
1.790.151
1.802.167
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
239,31609
231,72707
1.803.841
1.882.024
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Sosyal Güvenlik
(İö)(2 Yıllık)
Samsun Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
238,92799
229,52738
1.810.989
1.931.796
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Terme Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
238,39236
231,23211
1.820.946
1.893.055
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Terme Meslek Yüksekokulu
Pazarlama
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
237,59456
234,15771
1.835.546
1.828.617
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulu
Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
236,44524
231,56180
1.856.839
1.885.669
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
235,66138
229,89251
1.871.312
1.923.262
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
233,17800
232,28494
1.917.934
1.869.611
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Alaçam Meslek Yüksekokulu
Posta Hizmetleri
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
232,99147
231,68772
1.921.512
1.882.885
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ladik Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
---
Doldu-27
---
226,38000
---
2.048.229
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ladik Meslek Yüksekokulu
Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
---
Doldu-27
---
222,57218
---
2.123.219
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ladik Meslek Yüksekokulu
Süt Ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
---
Doldu-27
---
221,92756
---
2.135.984
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ladik Meslek Yüksekokulu
Arıcılık
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
---
Doldu-27
---
220,63005
---
2.162.075
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ladik Meslek Yüksekokulu
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
---
Doldu-27
---
218,49644
---
2.204.879
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ladik Meslek Yüksekokulu
Halıcılık Ve Kilimcilik
(2 Yıllık)
Samsun Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
---
Doldu-27
---
216,37690
---
2.248.152
---

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler