Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2023 yılı itibarıyla, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programının taban puanları, bu alanda öğrenim görmek isteyen adayların Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) elde etmeleri gereken minimum puanı ifade eder. Bu bölüme yerleşmek için gerekli olan başarı sıralaması, bu alanda eğitim sunan üniversitelerdeki kontenjanlar ve öğrencilerin sınav başarılarına göre oluşturulan bir sıralama sistemidir. Bu sıralama, adayların tercih yaparken dikkate alması gereken önemli bir husustur.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı, öğrencilere siyaset ve kamu yönetimi alanlarında temel teorileri, kavramları ve uygulamaları öğreten kapsamlı bir eğitim sunar. Bu alanda öğrenim gören öğrenciler, siyasi sistemler, hükümet kurumları, politik süreçler, kamu politikaları ve kamu yönetiminin temel ilkeleri hakkında derinlemesine bilgi edinirler.Bu bölüm, lisans düzeyinde dört yıllık bir eğitim programını kapsar ve genellikle sekiz dönemden oluşur. Siyaset Bilimi Mezunları "siyaset bilimci" veya "kamu yöneticisi" unvanlarını alabilirler.Eğitim süreci, hem teorik bilgileri içeren dersler hem de bu bilgilerin uygulamalı çalışmalarını barındırır. Teorik derslerde, öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında temel kavramlar ve teoriler detaylı bir şekilde öğretilirken, uygulamalı derslerde öğrenciler bu bilgileri gerçek dünya sorunlarına uygulama imkanı bulurlar. Her dönem, öğrencilerin bilgi birikimlerini ve uygulamalı becerilerini geliştirmeleri için tasarlanmış derslerle doludur.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kaç Yıldır?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, dört yıllık bir lisans programı olarak üniversitelerde sunulur ve bu süre zarfında öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında geniş kapsamlı bir eğitim verilir. Bu eğitim programı, genellikle toplam sekiz akademik dönemden oluşmakta olup, her bir akademik yıl iki döneme (güz ve bahar) ayrılır. Bu dönemler boyunca, öğrenciler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili çeşitli konularda teorik dersler ve pratik uygulamalar yaparak, alanlarına dair kapsamlı bilgi ve beceriler öğrenirler.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü her dönemi, öğrencilerin bu alanda derinlemesine uzmanlık kazanmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü eğitimi, genellikle dört yıl süren bir program olup, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırmayı hedefler. Bu süreçte, öğrenciler Siyasi Teori, Siyasi Sistemler, Siyasi Kurumlar, Siyasi Süreçler, Kamu Politikaları ve Kamu Yönetimi gibi temel dersler aracılığıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında kapsamlı bir bilgi edinirler. Siyasi Teori dersi, öğrencilere siyasetin temel prensiplerini anlatırken Siyasal Sistemler dersi farklı siyasi yapıları anlama yeteneği kazandırır. Siyasi Kurumlar dersi, devletin temel yapı taşlarını öğretirken, Siyasi Süreçler dersi siyasi olayları analiz etme yeteneği kazandırır. Kamu Politikaları dersi, politika oluşturma süreçlerini anlama ve değerlendirme becerisi kazandırırken, Kamu Yönetimi dersi öğrencilere yönetim alanında bilgi ve beceri kazandırır. Eğitim sürecindeki staj ve proje çalışmaları, öğrencilere gerçek dünya problemlerini çözme ve sektördeki profesyonellerle etkileşim kurma fırsatı sunar, böylece mezun olan öğrenciler, teorik ve pratik bilgiyle donanmış bir şekilde kariyerlerine adım atarlar. Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler, bu süreç sonunda hem akademik hem de uygulamalı alanda başarılı bir şekilde mezun olurlar.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2023 yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Doluluk/Statü Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan
2023
2022
2021
2020
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
ANKARA Vakıf Burslu Örgün 18+0+3+0+1
21+0
21+0
21+0
Dolmadı 21
21
21
21
1.939
3.136
4.607
3.960
485,68443
477,68691
414,89277
463,69915
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Doldu 84
82
82
82
3.221
6.043
12.881
8.700
471,43749
460,28141
389,15588
440,61072
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
4+0
5+0
Dolmadı 6
5
4
5
29.571
46.062
51.530
38.500
411,46131
406,86927
347,53397
398,30188
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
Doldu 64
62
62
52
34.526
50.092
52.076
20.800
407,49111
404,36907
347,12099
415,01419
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
7+0
7+0
Dolmadı 6
5
7
7
37.795
73.672
223.892
24.500
405,06713
391,33793
279,39301
410,57900
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Dolmadı 72
82
82
82
53.849
78.234
77.360
40.200
394,61874
389,05826
331,50442
397,09558
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Fransızca)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 62
62
62
62
97.140
117.447
123.906
114.000
373,18732
371,32860
310,08634
357,56348
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
40+1
Dolmadı 62
62
62
41
106.365
135.905
136.440
106.000
369,29617
364,05931
305,30744
361,32403
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
70+2
70+2
70+2
Doldu 22
72
72
72
127.716
153.400
149.317
107.000
361,14150
357,69340
300,72776
360,79645
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
6+0
6+0
Dolmadı 6
5
6
6
129.317
143.021
155.534
135.000
360,56209
361,39660
298,63387
348,94508
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3
Doldu 126
123
123
123
132.786
143.275
138.316
86.600
359,30940
361,30688
304,61087
370,63696
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
ANKARA Vakıf Burslu Örgün 3+0+1+0+1
4+0
9+0
8+0
Doldu 5
4
9
8
149.732
190.522
224.146
171.000
353,58336
345,64288
279,32486
335,02127
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 63
62
62
62
151.435
173.430
170.816
124.000
353,05573
350,95298
293,73798
353,32226
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
ANKARA Vakıf %50 İndirimli Örgün 92+0+0+0+0
100+0
100+0
100+0
Doldu 92
100
100
100
158.340
188.417
184.546
220.000
350,90946
346,26653
289,67082
318,98259
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
ANKARA Vakıf Burslu Örgün 4+0+1+0+1
3+0
8+0
---
Doldu 6
3
8
---
161.002
240.075
299.418
---
350,09369
332,31621
263,48950
---
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3
Doldu 126
123
123
123
161.843
183.550
190.617
143.000
349,83959
347,73701
287,97628
345,63463
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 8+0+1+0+1
8+0
11+0
11+0
Doldu 9
8
11
11
164.966
186.174
187.544
145.000
348,88953
346,93089
288,84111
344,87701
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 63
62
62
62
180.202
194.601
198.361
157.000
344,52835
344,42007
285,86635
340,11191
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
4+0
6+0
Dolmadı 5
5
4
6
189.880
185.336
200.224
166.000
341,91399
347,18098
285,35739
336,64974
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 64
62
62
62
199.145
215.828
232.393
177.000
339,58153
338,47642
277,34425
332,74050
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ESKİŞEHİR Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 64
62
62
62
202.150
234.300
260.913
256.000
338,82768
333,69669
271,05064
308,82191
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ESKİŞEHİR Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 64
62
62
62
215.112
231.410
234.385
176.000
335,61186
334,44741
276,86149
333,18582
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 4+0+1+0+1
5+0
6+0
5+0
Dolmadı 4
5
6
5
215.182
216.792
243.331
182.000
335,59425
338,21426
274,79908
331,26966
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BURSA Devlet Ücretsiz Örgün 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
Doldu 106
103
103
103
252.777
265.440
265.351
195.000
327,26889
326,37343
270,14684
326,93458
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
10+0
9+0
Dolmadı 6
5
10
9
253.673
263.715
326.087
216.000
327,07858
326,73343
258,74108
320,29320
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
6+0
6+0
Dolmadı 5
5
6
6
265.014
299.484
405.083
222.000
324,77999
319,19386
246,49815
318,27436
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ANTALYA Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
Doldu 96
93
93
93
267.933
287.419
281.855
222.000
324,18195
321,62814
266,83704
318,47514
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli)
ANKARA Vakıf Ücretli Örgün 30+0+0+0+0
22+0
22+0
22+0
Doldu 30
22
22
22
269.727
234.963
261.373
317.000
323,82051
333,53117
270,96508
293,99623
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 3+0+1+0+1
2+0
6+0
---
Dolmadı 3
2
6
---
274.537
217.862
364.777
---
322,87048
337,92656
252,49026
---
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 3+0+1+0+1
3+0
5+0
---
Dolmadı 3
3
5
---
274.841
295.937
342.693
---
322,81380
319,91370
255,98685
---
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Ücretli)
İSTANBUL Vakıf Ücretli Örgün 1+0+0+0+0
---
---
---
Doldu 1
---
---
---
288.345
---
---
---
320,19307
---
---
---
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
11+0
17+0
5+0
Dolmadı 6
11
17
5
288.650
322.028
367.937
213.000
320,13401
314,79232
252,00046
321,02081
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SAMSUN Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
Doldu 74
72
72
72
290.465
317.565
333.158
274.000
319,78958
315,63088
257,55401
304,13742
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 8+0+1+0+1
8+0
20+0
25+0
Doldu 9
8
20
25
305.213
314.806
379.270
407.000
317,04095
316,16381
250,28369
276,29604
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 10+0+0+0+1
15+0
15+0
15+0
Dolmadı 10
15
15
15
308.597
327.841
354.946
345.000
316,42356
313,69611
254,02085
288,14879
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 4+0+1+0+1
7+0
4+0
4+0
Dolmadı 4
7
4
4
311.840
336.694
408.561
242.000
315,84754
312,07910
246,00686
312,78735
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KOCAELİ Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
---
---
Doldu 84
82
---
---
330.825
331.673
---
---
312,59214
312,98352
---
---
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
KAYSERİ Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
8+0
7+0
Dolmadı 5
5
8
7
330.939
375.486
289.780
311.000
312,57158
305,39982
265,30189
295,42497
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi GAZİANTEP Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
Doldu 67
52
52
52
341.088
406.542
416.061
364.000
310,84953
300,51751
244,96063
284,39653
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ÇANAKKALE Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 64
62
62
62
341.617
360.316
371.499
298.000
310,75526
307,93606
251,45581
298,54736
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
İZMİR Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Dolmadı 83
82
82
82
346.474
351.775
351.421
275.000
309,96689
309,41433
254,56865
303,91065
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SAKARYA Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
Dolmadı 72
72
72
72
357.808
372.328
372.358
280.000
308,16221
305,92563
251,32729
302,60648
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
ESKİŞEHİR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
Dolmadı 53
52
52
52
378.170
396.675
426.883
285.000
305,01650
302,02179
243,49542
301,63326
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KAYSERİ Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Dolmadı 83
82
82
82
399.954
409.664
408.549
335.000
301,80647
300,04952
246,00787
290,31172
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
İZMİR Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
Dolmadı 73
72
72
72
416.866
411.873
421.128
349.000
299,39608
299,70832
244,28894
287,23427
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 16+0+1+0+1
30+0
50+0
40+0
Dolmadı 17
30
42
40
426.233
518.098
Dolmadı
485.000
298,07450
285,25291
Dolmadı
263,59776
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
ANTALYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2
Dolmadı 83
82
82
72
426.574
452.185
451.626
360.000
298,02699
293,84841
240,25794
285,14429
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KONYA Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
Dolmadı 94
93
93
93
427.354
413.814
422.161
360.000
297,91919
299,42047
244,14398
285,08521
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 2+0+0+0+0
2+0
5+0
5+0
Doldu 2
2
1
3
428.897
414.839
Dolmadı
Dolmadı
297,69357
299,27107
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DENİZLİ Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Dolmadı 82
82
82
82
459.375
448.959
442.681
386.000
293,59590
294,28639
241,40775
280,14184
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
BURSA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
Dolmadı 104
103
103
103
473.898
461.362
479.231
360.000
291,72586
292,56938
236,77868
285,13447
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DİYARBAKIR Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
Doldu 79
62
51
62
485.982
621.819
Dolmadı
543.000
290,19523
273,44150
Dolmadı
255,21821
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SAMSUN Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
Dolmadı 52
52
52
52
493.281
527.841
567.103
518.000
289,28440
284,07475
222,18591
258,76955
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KONYA Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 62
62
62
62
514.220
493.733
489.846
418.000
286,72001
288,32864
235,48592
274,38034
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BALIKESİR Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 62
62
62
62
532.133
516.920
548.259
448.000
284,58389
285,39678
227,03818
269,42259
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
ÇANAKKALE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
Dolmadı 53
52
52
52
554.371
549.117
578.656
455.000
282,02104
281,52524
214,56925
268,21579
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TEKİRDAĞ Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
Dolmadı 63
62
62
52
589.671
571.107
573.495
502.000
278,05718
279,00031
219,16076
261,07265
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 50+0+0+0+0
42+0
59+0
59+0
Doldu 50
42
22
59
598.409
668.127
Dolmadı
763.000
277,10706
268,69785
Dolmadı
229,87681
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
NEVŞEHİR Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
18+0
17+0
---
Dolmadı 6
18
8
---
600.206
973.163
Dolmadı
---
276,90817
242,48868
Dolmadı
---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
25+0
34+0
34+0
Doldu 34
25
12
34
600.475
686.465
Dolmadı
736.000
276,87952
266,89460
Dolmadı
232,53544
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
ADANA Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
Doldu 67
52
30
52
608.750
671.058
Dolmadı
513.000
275,99709
268,40521
Dolmadı
259,54261
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
TRABZON Vakıf Burslu Örgün 3+0+0+0+1
3+0
3+0
3+0
Doldu 4
3
3
3
609.282
647.645
577.782
478.000
275,93976
270,74849
215,53073
264,67928
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
KOCAELİ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
---
---
Doldu 74
72
---
---
612.739
657.204
---
---
275,57387
269,77902
---
---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi MANİSA Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
---
---
Doldu 64
62
---
---
625.698
639.668
---
---
274,19958
271,57001
---
---
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
SAKARYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
Dolmadı 73
72
45
72
635.127
679.451
Dolmadı
448.000
273,21325
267,58276
Dolmadı
269,45676
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YALOVA Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
Doldu 64
62
62
52
640.337
557.077
558.139
465.000
272,66808
280,59608
224,89768
266,70529
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi AYDIN Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3
Dolmadı 83
82
82
93
650.962
579.044
585.972
492.000
271,55414
278,08706
203,96847
262,48720
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BALIKESİR Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
80+2
Dolmadı 62
62
37
82
656.283
656.497
Dolmadı
576.000
271,01815
269,85182
Dolmadı
250,94448
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Ücretli)
İSTANBUL Vakıf Ücretli Örgün 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
Doldu 1
1
---
---
659.310
659.915
Dolmadı
Dolmadı
270,71646
269,51176
Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KIRIKKALE Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Dolmadı 83
82
68
82
659.882
658.899
Dolmadı
500.000
270,65229
269,61431
Dolmadı
261,35008
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
İSTANBUL Devlet AÖ-Ücretli Açıköğretim 300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8
Doldu 316
308
143
308
666.004
765.338
Dolmadı
808.000
270,03126
259,55242
Dolmadı
225,58594
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ISPARTA Devlet Ücretsiz Örgün 110+3+0+3+0
100+3
100+3
90+3
Dolmadı 113
103
99
93
690.386
685.443
Dolmadı
501.000
267,61275
266,99361
Dolmadı
261,29908
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EDİRNE Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
Dolmadı 72
72
43
72
705.188
680.693
Dolmadı
531.000
266,18722
267,46229
Dolmadı
256,89264
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
DÜZCE Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
Dolmadı 31
31
9
31
710.420
779.352
Dolmadı
672.000
265,68267
258,30938
Dolmadı
239,39082
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
DİYARBAKIR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 40+1+0+1+10
40+1
40+1
40+1
Doldu 52
41
8
41
729.116
863.315
Dolmadı
843.000
263,88882
251,15757
Dolmadı
222,61314
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SİVAS Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+18
70+2
70+2
---
Dolmadı 90
72
24
---
766.468
758.554
Dolmadı
---
260,41698
260,15797
Dolmadı
---
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
BALIKESİR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Doldu 42
41
6
41
770.127
827.201
Dolmadı
637.000
260,08825
254,16381
Dolmadı
243,42612
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi MALATYA Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
Dolmadı 103
82
65
82
777.845
633.369
Dolmadı
541.000
259,39313
272,22944
Dolmadı
255,51123
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi AFYONKARAHİSAR Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 63
62
30
62
779.666
746.700
Dolmadı
557.000
259,22626
261,23450
Dolmadı
253,37307
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ELAZIĞ Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
Doldu 104
82
37
82
780.402
851.328
Dolmadı
684.000
259,15727
252,14798
Dolmadı
238,01748
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi MERSİN Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
Dolmadı 52
52
6
52
780.761
780.011
Dolmadı
794.000
259,12314
258,24984
Dolmadı
226,88635
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
DENİZLİ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Dolmadı 83
82
13
82
791.749
862.820
Dolmadı
612.000
258,12191
251,20078
Dolmadı
246,37413
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TRABZON Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
---
---
---
Doldu 42
---
---
---
803.374
---
---
---
257,10453
---
---
---
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
KONYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Dolmadı 82
82
28
82
806.456
831.877
Dolmadı
566.000
256,83295
253,77722
Dolmadı
252,21790
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi RİZE Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 69
62
27
62
808.711
763.506
Dolmadı
550.000
256,63327
259,71258
Dolmadı
254,33850
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ORDU Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
55+2
Dolmadı 63
62
28
57
812.401
758.509
Dolmadı
573.000
256,30661
260,16159
Dolmadı
251,28658
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi HATAY Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+8
70+2
70+2
90+3
Doldu 40
72
39
93
825.488
787.703
Dolmadı
704.000
255,15370
257,56348
Dolmadı
235,87024
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ZONGULDAK Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 62
62
25
62
861.189
858.141
Dolmadı
617.000
252,06821
251,57393
Dolmadı
245,85354
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
ESKİŞEHİR Devlet AÖ-Ücretli Açıköğretim 900+23+0+23+0
900+23
900+23
900+23
Doldu 946
923
301
923
862.154
860.857
Dolmadı
941.000
251,98668
251,35855
Dolmadı
213,54252
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ADIYAMAN Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+9
60+2
60+2
---
Doldu 46
62
15
---
866.514
1.028.308
Dolmadı
---
251,61177
238,36743
Dolmadı
---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)
MANİSA Devlet UÖ-Ücretli Uzaktan 40+1+0+1+0
40+1
---
---
Doldu 42
41
---
---
868.768
909.929
---
---
251,41494
247,40317
---
---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
MANİSA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
---
---
Doldu 64
62
---
---
876.943
1.018.404
---
---
250,73357
239,08739
---
---
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DÜZCE Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 64
62
12
62
877.888
934.632
Dolmadı
635.000
250,65381
245,44936
Dolmadı
243,64253
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
BALIKESİR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
50+2
45+2
Dolmadı 52
52
1
47
902.964
981.930
Dolmadı
721.000
248,56990
241,83728
Dolmadı
234,05018
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
AYDIN Devlet İÖ-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 62
62
4
62
917.398
916.168
Dolmadı
675.000
247,39748
246,91403
Dolmadı
239,00160
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
ANKARA Vakıf %50 İndirimli Örgün 25+0+0+0+0
25+0
51+0
47+0
Doldu 25
25
9
47
918.711
700.608
Dolmadı
892.000
247,28960
265,54713
Dolmadı
218,35690
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi GİRESUN Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2
Dolmadı 72
72
14
82
928.901
902.754
Dolmadı
667.000
246,46426
247,97469
Dolmadı
239,92978
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
KONYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 62
62
6
62
929.040
951.228
Dolmadı
684.000
246,45331
244,16030
Dolmadı
237,99708
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KARABÜK Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 64
62
17
62
936.273
901.713
Dolmadı
601.000
245,87379
248,06053
Dolmadı
247,80902
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 50+0+0+0+0
41+0
39+0
24+0
Doldu 50
41
13
24
968.381
841.498
Dolmadı
877.000
243,29780
252,96694
Dolmadı
219,67050
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi AMASYA Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
Doldu 59
52
7
52
977.839
970.584
Dolmadı
867.000
242,55948
242,68391
Dolmadı
220,54222
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi OSMANİYE Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
Doldu 79
62
5
62
1.004.897
1.006.266
Dolmadı
803.000
240,46307
239,99627
Dolmadı
226,07002
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
EDİRNE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 63
62
1
62
1.007.507
1.108.795
Dolmadı
735.000
240,26612
232,54682
Dolmadı
232,65174
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
ISPARTA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 110+3+0+3+0
100+3
100+3
80+2
Dolmadı 114
103
4
82
1.010.959
1.124.580
Dolmadı
723.000
240,00511
231,43250
Dolmadı
233,86561
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BARTIN Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 63
62
3
62
1.011.082
1.041.569
Dolmadı
711.000
239,99566
237,40197
Dolmadı
235,08786
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BİLECİK Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2
Doldu 74
72
9
82
1.014.364
1.012.286
Dolmadı
748.000
239,73524
239,54679
Dolmadı
231,30565
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 25+0+0+0+0
25+0
34+0
25+0
Doldu 25
25
5
25
1.033.920
1.079.073
Dolmadı
829.000
238,22417
234,68501
Dolmadı
223,81370
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
ESKİŞEHİR Devlet AÖ-Ücretli Açıköğretim 150+4+0+4+0
150+4
150+4
---
Doldu 158
154
14
---
1.038.739
1.130.832
Dolmadı
---
237,85549
230,99244
Dolmadı
---
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KIRKLARELİ Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 64
62
3
62
1.041.534
1.028.155
Dolmadı
687.000
237,64361
238,37765
Dolmadı
237,71422
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
25+0
45+0
35+0
Doldu 34
25
8
35
1.046.272
675.775
Dolmadı
935.000
237,28442
267,94194
Dolmadı
214,21731
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BURDUR Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
100+3
Dolmadı 83
82
8
103
1.056.116
1.066.429
Dolmadı
783.000
236,54548
235,59286
Dolmadı
227,92302
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SİİRT Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
20+1
30+1
Doldu 22
21
1
12
1.074.858
1.130.161
Dolmadı
Dolmadı
235,14329
231,03982
Dolmadı
Dolmadı
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ERZİNCAN Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Dolmadı 63
62
10
62
1.082.338
1.062.775
Dolmadı
848.000
234,57862
235,86116
Dolmadı
222,17700
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
KKTC-LEFKOŞA KKTC Burslu Örgün 10+0+0+0+0
10+0
3+0
3+0
Dolmadı 1
3
---
---
1.105.556
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
232,85775
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
ANKARA Vakıf %50 İndirimli Örgün 25+0+0+0+0
13+0
33+0
---
Doldu 25
13
1
---
1.107.859
807.369
Dolmadı
---
232,69205
255,85541
Dolmadı
---
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ÇANKIRI Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
Dolmadı 52
52
6
52
1.109.193
1.085.362
Dolmadı
823.000
232,59202
234,22899
Dolmadı
224,25875
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KIRŞEHİR Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2
Dolmadı 72
72
2
82
1.113.951
1.071.057
Dolmadı
832.000
232,25180
235,26223
Dolmadı
223,49242
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
ZONGULDAK Devlet İÖ-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
Dolmadı 53
52
2
52
1.118.178
1.311.718
Dolmadı
832.000
231,94754
218,36899
Dolmadı
223,54221
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
AFYONKARAHİSAR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
40+1
40+1
40+1
Dolmadı 52
41
3
41
1.124.625
1.139.137
Dolmadı
765.000
231,47509
230,40414
Dolmadı
229,65715
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KASTAMONU Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Dolmadı 83
82
18
82
1.129.523
1.153.646
Dolmadı
746.000
231,11467
229,38430
Dolmadı
231,47534
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SİNOP Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
Dolmadı 62
62
1
72
1.141.546
1.176.606
Dolmadı
827.000
230,23670
227,78775
Dolmadı
223,94877
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli)
İSTANBUL Vakıf Ücretli Örgün 3+0+0+0+0
2+0
---
---
Doldu 3
2
---
---
1.141.566
873.993
---
---
230,23529
250,29526
---
---
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi MALATYA Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+8
---
---
---
Doldu 40
---
---
---
1.150.777
---
---
---
229,58409
---
---
---
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi AKSARAY Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
Doldu 84
82
7
82
1.156.105
1.130.582
Dolmadı
804.000
229,20153
231,01042
Dolmadı
225,92936
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ŞIRNAK Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
Doldu 22
21
2
12
1.157.099
1.278.646
Dolmadı
Dolmadı
229,12431
220,67496
Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
KARABÜK Devlet İÖ-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Doldu 42
41
1
41
1.168.168
1.270.251
Dolmadı
838.000
228,33970
221,25576
Dolmadı
223,05823
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BATMAN Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
Doldu 54
52
3
52
1.168.287
1.197.869
Dolmadı
958.000
228,33075
226,28564
Dolmadı
211,22293
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ARTVİN Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Dolmadı 41
41
1
41
1.169.607
1.208.274
Dolmadı
859.000
228,23894
225,56102
Dolmadı
221,21078
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
BİLECİK Devlet İÖ-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Doldu 42
41
---
41
1.172.457
1.312.325
Dolmadı
884.000
228,03791
218,32758
Dolmadı
219,09473
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
KIRKLARELİ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
40+1
40+1
40+1
Doldu 54
41
2
41
1.173.117
1.376.166
Dolmadı
821.000
227,99079
213,82759
Dolmadı
224,49180
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi GÜMÜŞHANE Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Dolmadı 41
41
2
41
1.196.519
1.199.081
Dolmadı
906.000
226,30921
226,20114
Dolmadı
217,17518
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ÇORUM Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
Doldu 74
72
8
72
1.198.949
1.123.341
Dolmadı
856.000
226,13354
231,52034
Dolmadı
221,49313
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BİTLİS Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
---
---
Doldu 42
41
---
---
1.210.077
1.210.106
---
---
225,34728
225,43488
---
---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KARAMAN Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
Doldu 74
72
5
72
1.211.322
1.268.013
Dolmadı
864.000
225,25742
221,41194
Dolmadı
220,80100
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KİLİS Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
Doldu 67
52
7
52
1.217.618
1.250.410
Dolmadı
963.000
224,79592
222,66104
Dolmadı
210,43430
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YOZGAT Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 64
62
5
62
1.225.231
1.301.215
Dolmadı
915.000
224,25493
219,09273
Dolmadı
216,27753
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
ÇORUM Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Doldu 42
41
2
41
1.230.896
1.424.298
Dolmadı
866.000
223,85956
210,34075
Dolmadı
220,65429
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 25+0+0+0+0
17+0
25+0
---
Doldu 25
17
2
---
1.239.381
1.072.079
Dolmadı
---
223,25561
235,18655
Dolmadı
---
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi AĞRI Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Doldu 42
41
3
34
1.245.817
1.237.394
Dolmadı
Dolmadı
222,80999
223,55403
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
KKTC-LEFKOŞA KKTC Burslu Örgün 13+0+0+0+0
15+0
15+0
14+0
Doldu 13
15
2
11
1.262.954
1.241.735
Dolmadı
Dolmadı
221,59795
223,25520
Dolmadı
Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TUNCELİ Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
Doldu 42
31
3
21
1.285.283
1.224.112
Dolmadı
Dolmadı
220,04662
224,46678
Dolmadı
Dolmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BİNGÖL Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Doldu 42
41
4
41
1.294.861
1.407.153
Dolmadı
930.000
219,37412
211,58998
Dolmadı
214,71706
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi MUŞ Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
40+1
Doldu 32
31
4
19
1.301.506
1.396.382
Dolmadı
Dolmadı
218,90755
212,37903
Dolmadı
Dolmadı
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BAYBURT Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 64
62
5
62
1.303.123
1.391.654
Dolmadı
986.000
218,79522
212,72114
Dolmadı
201,85538
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
KKTC-LEFKE KKTC Burslu Örgün 10+0+0+0+0
10+0
3+0
---
Doldu 10
3
1
---
1.316.301
Dolmadı
Dolmadı
---
217,87624
Dolmadı
Dolmadı
---
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 21+0+0+0+0
13+0
34+0
---
Doldu 21
13
1
---
1.336.189
1.336.597
Dolmadı
---
216,49416
216,62986
Dolmadı
---
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
TRABZON Vakıf %50 İndirimli Örgün 17+0+0+0+0
17+0
17+0
17+0
Doldu 17
17
---
3
1.336.250
1.397.093
Dolmadı
Dolmadı
216,49001
212,32560
Dolmadı
Dolmadı
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KARS Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
Doldu 54
52
3
33
1.337.045
1.328.682
Dolmadı
Dolmadı
216,43708
217,18406
Dolmadı
Dolmadı
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ARDAHAN Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
Doldu 32
21
1
12
1.337.580
1.305.912
Dolmadı
Dolmadı
216,39954
218,77027
Dolmadı
Dolmadı
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi IĞDIR Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
Doldu 42
31
1
12
1.340.120
1.467.422
Dolmadı
Dolmadı
216,22529
207,10811
Dolmadı
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
25+0
34+0
34+0
Doldu 34
25
2
34
1.395.453
1.023.828
Dolmadı
954.000
212,37392
238,68931
Dolmadı
211,82261
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli)
DENİZLİ Devlet Ücretli Örgün 25+0+0+0+0
---
---
---
Doldu 25
---
---
---
1.420.152
---
---
---
210,65284
---
---
---
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
KKTC-LEFKE KKTC %50 İndirimli Örgün 10+0+0+0+0
10+0
---
---
Doldu 2
---
---
---
1.531.345
Dolmadı
---
---
202,82230
Dolmadı
---
---
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
KKTC-LEFKOŞA KKTC Burslu Örgün 5+0+0+0+0
5+0
3+0
3+0
Doldu 5
2
---
1
1.536.605
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
202,45185
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli)
İSTANBUL Vakıf Ücretli Örgün 1+0+0+0+0
1+0
---
---
Doldu 1
1
---
---
1.538.999
1.281.651
---
---
202,27770
220,46191
---
---
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
25+0
56+0
50+0
Doldu 34
25
4
50
1.549.970
1.081.177
Dolmadı
827.000
201,48641
234,53270
Dolmadı
224,00012
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
KKTC-LEFKOŞA KKTC %50 İndirimli Örgün 10+0+0+0+0
10+0
---
---
Dolmadı 1
---
---
---
1.611.331
Dolmadı
---
---
196,91815
Dolmadı
---
---
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
KKTC-GİRNE KKTC Burslu Örgün 10+0+0+0+0
10+0
3+0
20+0
Doldu 10
4
2
2
1.653.608
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
193,61770
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 52+0+0+0+0
29+0
---
---
Doldu 52
29
---
---
1.662.705
1.630.031
---
---
192,88204
193,23516
---
---
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
KAYSERİ Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
25+0
42+0
41+0
Doldu 34
25
6
41
1.731.312
952.599
Dolmadı
921.000
186,83428
244,05635
Dolmadı
215,69663
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 31+0+0+0+0
23+0
21+0
20+0
Dolmadı 18
23
5
20
1.764.777
822.782
Dolmadı
874.000
183,40707
254,54351
Dolmadı
219,92335
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
KKTC-LEFKOŞA KKTC %50 İndirimli Örgün 17+0+0+0+0
15+0
5+0
6+0
Doldu 9
6
---
---
1.777.467
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
181,92526
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 25+0+0+0+0
13+0
21+0
21+0
Doldu 7
13
1
7
1.787.635
884.942
Dolmadı
Dolmadı
180,65307
249,42138
Dolmadı
Dolmadı
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
NEVŞEHİR Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
17+0
18+0
---
Doldu 34
16
---
---
1.793.455
Dolmadı
Dolmadı
---
179,88762
Dolmadı
Dolmadı
---
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
19+0
17+0
29+0
Dolmadı 23
19
2
16
1.827.418
978.388
Dolmadı
Dolmadı
174,11131
242,10194
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
25+0
24+0
34+0
Dolmadı 27
25
3
9
1.854.145
1.281.314
Dolmadı
Dolmadı
163,47637
220,48667
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
KKTC-GİRNE KKTC %50 İndirimli Örgün 10+0+0+0+0
10+0
---
---
Doldu 2
1
---
---
1.856.983
Dolmadı
---
---
159,90317
Dolmadı
---
---
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli)
KKTC-GİRNE KKTC Ücretli Örgün 10+0+0+0+0
10+0
---
---
Dolmadı ---
1
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
Dolmadı
---
---
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli)
KKTC-LEFKOŞA KKTC Ücretli Örgün 10+0+0+0+0
10+0
---
---
Dolmadı ---
5
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
Dolmadı
---
---
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
KKTC-LEFKOŞA KKTC %50 İndirimli Örgün 5+0+0+0+0
5+0
---
---
Dolmadı ---
2
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
Dolmadı
---
---

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün dört yıllık eğitim programında, öğrenciler çeşitli zorunlu dersler alarak geniş bir akademik yelpaze içinde bilgi ve beceri kazanırlar. İlk yarıyılda, Hukukun Temel Kavramları, İktisada Giriş, Kariyer Planlama, Finansal Muhasebe, Siyaset Bilimi ve Yönetim Bilimi gibi temel derslerle öğrencilere teorik temeller sunulur. İkinci yarıyılda ise, İktisada Giriş II, Siyaset Bilimi II, Yönetim Bilimi II, Kamu Yönetimine Giriş, Sosyoloji gibi derslerle öğrencilerin bilgi düzeyi derinleştirilir. Üçüncü yarıyıldan itibaren, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Türk Kamu Yönetimi, Kamu Hak ve Özgürlükleri, Siyaset Teorisine Giriş gibi dersler öğrencilere daha spesifik konularda bilgi sunar. Son yarıyıllarda ise, Türk Anayasa Düzeni, Çağdaş Siyaset Düşüncesi, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Kamu Politikası gibi derslerle öğrencilerin alanlarını derinlemesine anlamalarına fırsat tanınır. Her dönemde mesleki seçmeli dersler de bulunarak öğrencilere kendi ilgi alanlarına göre uzmanlaşma olanağı sunulur. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün dersleri şu şekildedir.

 1. Yarıyıl:
  • Hukukun Temel Kavramları
  • İktisada Giriş I
  • Kariyer Planlama
  • Finansal Muhasebe I
  • Siyaset Bilimi I
  • Yönetim Bilimi I
  • Türk Dili I
  • Yabancı Dil Dersleri I
  •  
 2. Yarıyıl:
  • İktisada Giriş II
  • Siyaset Bilimi II
  • Yönetim Bilimi II
  • Kamu Yönetimine Giriş
  • Sosyoloji
  • Türk Dili II
  • Yabancı Dil Dersleri II
  •  
 3. Yarıyıl:
  • Anayasa Hukukunun Genel Esasları
  • Türk Kamu Yönetimi
  • Kamu Hak ve Özgürlükleri
  • Siyaset Teorisine Giriş
  • Organizasyonlarda İnsan Davranışı
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  • Siyasi Tarih I
  •  
 4. Yarıyıl:
  • Türk Anayasa Düzeni
  • Genel ve Teknik İletişim
  • Çağdaş Siyaset Düşüncesi
  • Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  • Türk İdare Tarihi
  • Siyasi Tarih II
  •  
 5. Yarıyıl:
  • İdare Hukuku
  • Yerel Yönetimler I
  • Türkiye'de Siyasal Yaşam I
  • Siyasal İletişim ve Propaganda
  • Kentleşme ve Konut Politikası
  •  
 6. Yarıyıl:
  • İdari Yargılama Hukuku
  • Yerel Yönetimler II
  • AB’nin Siyasal Yapısı
  • Türkiye'de Siyasal Yaşam II
  • Afet ve Kriz Yönetimi
  •  
 7. Yarıyıl:
  • Türk Dış Politikası
  • Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Siyasal İdeolojiler
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  •  
 8. Yarıyıl:
  • Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
  • Çağdaş Yönetim Teknikleri
  • Kamu Politikası
  • Göç Politikaları
  •  

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, geniş bir iş bulma potansiyeline sahip olduklarından iş piyasasında genellikle güçlü bir konumda bulunmaktadırlar. Kamu yönetimi, stratejik planlama, siyasi analiz ve iletişim gibi temel becerilere sahip olan mezunlar, çeşitli sektörlerde çeşitli rollerde istihdam edilebilirler. Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar gibi alanlarda kariyer fırsatlarına erişimleri vardır. Mezunlar, devlet kurumları, belediyeler, büyükelçilikler, insan kaynakları departmanları, düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri, eğitim kurumları, danışmanlık firmaları gibi çeşitli sektörlerde liderlik ve yönetim rollerinde başarılı bir şekilde görev alabilirler. Bunun yanı sıra, analitik düşünce, problem çözme becerileri ve etkili iletişim yetenekleri sayesinde iş dünyasında ve kamu sektöründe öne çıkabilirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Maaşı Ne Kadardır?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarının maaşları, çeşitli etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu değişkenler arasında çalıştıkları sektör, aldıkları pozisyon, deneyim düzeyleri ve mezuniyet sonrası aldıkları eğitimler yer almaktadır. Örneğin, kamu sektöründe görev alan mezunlar genellikle devlet bütçelerine bağlı olarak maaş alırken, özel sektördeki pozisyonları genellikle şirketin bütçe durumu ve performansına göre belirlenir. Yönetim pozisyonları, uzmanlık alanlarındaki görevler veya üst düzey yöneticilik gibi roller, genellikle daha yüksek maaşlarla ilişkilendirilebilir. Deneyim düzeyi de önemli bir faktördür; yıllar içinde artan deneyim genellikle daha yüksek maaşlarla ödüllendirilir. Ayrıca, mezunların lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşmaları da maaş düzeylerini etkileyebilir. Son olarak, bireysel beceri ve yetenekler, özellikle özel sektörde, maaşları artırabilir ve kariyer boyunca daha iyi pozisyonlara yükselmelerine olanak tanıyabilir. Dolayısıyla, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları için maaş düzeyi değişebilmek ile birlikte örnek verecek olursak ortalama maaşları 20-26 bin TL’dir

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ne iş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, toplumun çeşitli katmanlarında önemli roller üstlenebilirler. Bu mezunlar, çeşitli alanlarda kariyer fırsatlarına sahip olabilirler ve aşağıda listelenen sektörlerde çeşitli görevler alabilirler:

 • Kamu Sektörü: Devlet dairelerinde, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde memur, uzman, analist veya yönetici olarak görev alabilirler. Bu pozisyonlar, politika oluşturma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde önemli rolleri içerebilir.
 • Özel Sektör: Özel şirketlerde strateji geliştirme, insan kaynakları yönetimi, kurumsal ilişkiler veya pazar analizi gibi alanlarda çalışabilirler.
 • Sivil Toplum Kuruluşları: Sivil toplum kuruluşlarında, hak savunuculuğu, politika geliştirme, proje yönetimi ve kamuoyu oluşturma gibi rollerde bulunabilirler.
 • Araştırma Enstitüleri: Akademik veya bağımsız araştırma enstitülerinde, politika analizi, kamu yönetimi, siyasi sistemler ve sosyal araştırmalar üzerine çalışabilirler.
 • Eğitim Alanı: Üniversitelerde, liselerde ve diğer eğitim kurumlarında öğretim görevlisi veya eğitmen olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dersleri verebilirler.
 •  

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler