TYT Puan Hesaplama

Önce diploma puanınızı seçin.

50

Geçen sene bir bölüme yerleştim.

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0
TYT Puan Hesaplama

TYT, "Temel Yeterlilik Testi" anlamına gelir ve Türkiye'de üniversiteye giriş için yapılan iki aşamalı sınavın ilk aşamasıdır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen bu sınav, genellikle Haziran ayında yapılır. TYT, öğrencilerin Türkçe, temel matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri konularındaki temel yeterliliklerini ölçmeyi amaçlar. TYT'yi başarıyla geçen öğrenciler, ikinci aşama sınavı olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) veya YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına girebilirler. AYT daha spesifik konuları (örneğin, Matematik-2, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu gibi) kapsar ve öğrencilerin hangi bölüme yerleşebileceği bu ikinci aşama sınavına da bağlıdır. TYT, üniversiteye giriş sürecinin ilk aşaması olduğu için genellikle çok sayıda öğrenci tarafından büyük önem taşır. Öğrenciler, TYT'ye hazırlanırken çeşitli kaynak kitaplar, deneme sınavları ve kurslar kullanabilirler.

TYT (Temel Yeterlilik Testi), Türkiye'deki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına girmek için girdikleri önemli bir sınavdır. TYT puan hesaplama sürecini anlamak, stratejik hazırlık ve hedef belirleme için esastır. Bu kapsamlı rehberde, puan hesaplama yöntemleri, formüller ve ipuçları üzerinde duracağız.

TYT Puanı Nedir?

TYT puanı, Türkiye'de üniversiteye giriş için yapılan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) alınan puanı temsil eder. Sınavın farklı bölümleri vardır: Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri. Öğrencilerin bu bölümlerde aldıkları ham puanlar, ÖSYM tarafından belirlenen bir formülle işlenerek TYT puanına dönüştürülür.

TYT puanının hesaplanmasında her bir dersin ağırlığı, doğru ve yanlış sayısı gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Yanlış cevaplar, doğru cevapları bir miktar etkileyebilir; yani, yanlış cevap vermek doğru cevapların puanını azaltabilir.

TYT puanı en küçüğü 100 ile en büyüğü 500 arasında bir değere sahiptir. Öğrenciler, bu puanı alarak iki yıllık ön lisans programlarına veya bazı dört yıllık lisans programlarına yerleşebilirler. Ancak daha yüksek puan gereksinimine sahip dört yıllık lisans programlarına veya özel burslara sahip olabilmek için genellikle AYT (Alan Yeterlilik Testi) veya YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarını da geçmek gereklidir. TYT puanınız hesaplanmasında ilk koşul Türkçe veya Temel Matematik Testinden en az birinden 0.5 ham puan ve üstü almaktır. Aksi halde TYT puanınız hesaplanmaz. TYT puanınız hesaplanmazsa AYT girmiş olsanız bile o da hesaplanmayacaktır.

Ağırlık Puanının Hesaplanması

TYT’de ağırlıklı puanların ders bazında ÖSYM verilerine göre değerleri:

YKS-TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

Sınava dair her şeyi doğru yaptığınızdan ne kadar eminsiniz?

Danışmanlık Al

TYT'de Hangi Konular ve Sorular Çıkıyor?

TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavında aşağıdaki derslerden ve konulardan sorular gelmektedir:

Türkçe: 40 soru

 • Sözcükte Anlam
 • Söz Yorumu
 • Deneyim ve Atasözü
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Paragrafta Anlatım Teknikleri
 • Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Paragrafta Yapı
 • Paragrafta Konu-Ana Düşünce
 • Paragrafta Yardımcı Düşünce
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı/Ekler
 • Sözcük Türleri
 • İsimler
 • Zamirler
 • Sıfatlar
 • Zarflar
 • Edat – Bağlaç – Ünlem
 • Fiiller
 • Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)
 • Ek Fiil
 • Fiilimsi
 • Fiilde Çatı
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozukluğu

Temel Matematik: 40 soru

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB – EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Hareket Hız Problemleri
  • İşçi Emek Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar Zarar Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Grafik Problemleri
  • Rutin Olmayan Problemleri
 • Kümeler – Kartezyen Çarpım
 • Mantık
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2.Dereceden Denklemler
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Olasılık
 • Veri – İstatistik
 • Geometri
  • Temel Kavramlar
  • Doğruda Açılar
  • Üçgende Açılar
  • Özel Açılar
   • Dik Üçgen
   • İkizkenar Üçgen
   • Eşkenar Üçgen
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Açı kenar bağlantıları
  • Çokgenler
  • Özel Dörtgenler
   • Dörtgenler
   • Detroit
   • Paralelkenar
   • Eşkenar Dörtgen
   • Dikdörtgen
   • Kare
   • Yamuk
  • Çember ve Daire
   • Çemberde Açı
   • Çemberde Uzun
   • Dairede Çevre ve Alan
  • Analitik Geometri
   • Noktanın Analitiği
   • Doğrunun Analitiği
   • Dönüşüm Geometrisi
   • Analitik Geometri
  • Katı Cisimler
   • Prizmalar
   • Küp
   • Silindir
   • Piramit
   • Koni
   • Küre
   • Çember analitiği

Sosyal Bilimler (20 soru):

 • Tarih: 5
 • Coğrafya: 5
 • Felsefe: 5
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): 5

Fen Bilimleri (20 soru):

 • Fizik: 7
 • Kimya: 7
 • Biyoloji: 6

Bu bilgiler, ÖSYM'nin belirlediği TYT ders soru dağılımları temel alarak verilmiştir. Öğrencilerin sınava girmeden önce ÖSYM'nin güncel konu dağılımlarını ve kılavuzunu incelemesi önerilir.

TYT Puan Hesaplama Formülü

TYT (Temel Yeterlilik Testi), Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarının bir parçasıdır. TYT puanını hesaplamak için, ÖSYM tarafından belirlenen doğru yanıt sayısına göre belirli bir formül kullanılır. Puan hesaplama formülü şöyledir:

TYT Puanı:  Yapılan her bir net (Her yanlış 0,25 net olarak doğrulardan çıkarılır yani her 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Bu şekilde hesaplanan netleri alttaki puan türleriyle çarptığınızda ve ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 puanı eklediğinizde TYT puanınızı bulursunuz.)

Matematik: 3.3 Puan

Türkçe: 3.3 Puan

Fen: 3.4 Puan

Sosyal: 3.4 Puan

Bu formülle elde edilen değer bir taban puan olan 100 ile toplanır ulaştığınız sonuca da OBP’nizi ekleyin. (OBP hesabı için diploma puanınızı 0,6 ile çarpın. Örneğin: 55×0,6=33) Bu hesaplamalarla TYT puanınızı hesaplamış olursunuz.

Sadece TYT'de puan hesaplamayacaksanız AYT ile birlikte ele alçaksanız bu durumda her derse verilen katsayıları 0.4 ile çarparak AYT ile birlikte yerleştirme sonucunuza ulaşabilirsiniz. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinin puanları da hesaplanır. TYT puanı, bu dört testin puanlarının bir kombinasyonudur ve şu formül kullanılır:

TYT Puanı = 100 + ((Türkçe doğru sayısı × 3.3 − (yanlış sayıları / 4 ) × 3,3) + (Matematik doğru sayısı × 3.3− (yanlış sayıları / 4 ) × 3,3) + (Fen Bilimleri doğru sayısı × 3.4− (yanlış sayıları / 4 ) × 3,4) + (Sosyal Bilimler doğru sayısı × 3.3− (yanlış sayıları / 4 ) × 3,4))

Burada doğru ve yanlış sayıları ilgili derslerdeki doğru ve yanlış sayılarınızdır.

ÖSYM her yıl formülleri güncelleyebileceği için, güncel formüller için ÖSYM'nin resmî web sitesini kontrol etmek iyi bir fikir olabilir.