DGS Puan Hesaplama

Önce diploma puanınızı seçin.

50

Geçen sene bir bölüme yerleştim.

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0
DGS Puan Hesaplama

DGS, "Dikey Geçiş Sınavı"nın kısaltmasıdır. Türkiye'de, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen bu sınav, iki yıllık önlisans (ön lisans) programlarından mezun olan öğrencilerin, dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilir.

DGS'nin amacı, önlisans mezunlarını değerlendirerek, ilgili lisans programlarına yerleştirmektir. Öğrencilerin hangi lisans programlarına geçiş yapabileceği, önlisans programlarıyla lisans programları arasındaki eşleşmelere ve kontenjanlara bağlıdır.

DGS'de genellikle iki ana test uygulanır:

Sayısal Test: Matematik ve geometri konularını içerir.

Sözel Test: Türkçe konularını içerir.

DGS'nin belirli bir baraj puanı vardır ve adaylar bu barajı geçmeleri durumunda önlisans başarı puanları (ÖBP) ile birlikte yerleştirme işlemi için bir puan elde ederler. Önlisans başarı puanı, adayın önlisans eğitimi boyunca elde ettiği genel not ortalamasına dayanır ve DGS puanının hesaplanmasında önemli bir rol oynar. Bu iki puanın birleşimine dayalı olarak öğrencilerin dört yıllık lisans programlarına yerleştirilmesi gerçekleştirilir.

DGS Puanı Nedir?

DGS puanı, bu sınav sonucunda adayların elde ettikleri puandır ve iki ana bileşenden oluşur: Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) ve DGS Test Puanı.

DGS'de iki test bulunmaktadır: Sayısal ve Sözel. Her test için ayrı ayrı puanlar hesaplanır. Bu testlerin sonuçlarına göre oluşan puanlarla, adayın önlisans eğitimi sırasında elde ettiği genel not ortalaması esas alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanır ve bu puan DGS Test Puanı ile birleştirilerek adayın Dikey Geçiş Sınavı Puanı oluşturulur.

Sınava dair her şeyi doğru yaptığınızdan ne kadar eminsiniz?

Danışmanlık Al

DGS'de Hangi Konular ve Sorular Çıkıyor?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), önlisans mezunlarının dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenlenir. DGS'de genellikle iki temel test bulunmaktadır: Sayısal ve Sözel. Bu testlerde sorulan konular şunlardır:

2024 DGS Matematik Konuları

Matematik

 • Temel Kavramlar (Sayılar)
 • Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
 • Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
 • Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Faktöriyel
 • Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
 • Taban Aritmetiği
 • Denklem Çözme
 • Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Kareköklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
 • Oran Orantı
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Sayfa Problemleri
 • Saat Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Kar ve Zarar Problemleri
 • Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Hız Hareket Problemleri
 • İşçi ve Havuz Problemleri
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Sayısal Mantık
 • Geometri
  • Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
  • Çokgenler ve Dörtgenler
  • Çember ve Daire
  • Analitik Geometri
  • Katı Cisimler

2024 DGS Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam

 • Sözcüğün Anlamı
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Soyut – Somut Anlam
 • Nitel – Nicel Anlam
 • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
 • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
 • Eş anlamlı Sözcükler
 • Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Karşıt Anlamlı Sözcükler
 • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
 • Söz Sanatları
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
 • Değinmece (Kinaye)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Somutlama
 • Söz Öbekleri
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Sözün Cümleye Kattığı Anlam
 • Cümlede Anlam

Cümlenin Yorumu

 • Cümle Vurgusu
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Cümlenin İletisi
 • Cümle Analizi
 • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
 • Kesin Yargı
 • Cümlenin Yapısı
 • Eksiltili Cümleler
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Cümlenin Anlamı
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
 • Anlatım Biçimleri

Anlatım Biçimleri ve Türleri

 • Öyküleyici Anlatım
 • Betimleyici Anlatım
 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatı
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Benzetme
 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
 • Örneklendirme
 • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
 • Sayısal Verilerden Yararlanma
 • Paragraf

Paragrafta Yapı

 • Paragrafta Konu
 • Paragrafta Başlık
 • Paragrafta Ana Düşünce
 • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
 • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
 • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık ve Çıkarıma Dayalı Sorular

 • Sıralama Soruları
 • Yer-Konum Bildiren Sorular
 • Yer-Yön Bildiren Sorular
 • Özne-Nesne İlişkili Sorular
 • Tablo Yorumlama Soruları

Bu konulara hazırlık yaparken, adayların özellikle önlisans eğitimleri boyunca gördükleri konulara ağırlık vermeleri ve DGS'ye özgü soru tipleri ile tanışmaları önerilir. ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınladığı DGS kılavuzunda ve geçmiş yıllara ait sınav sorularında detaylı bilgi ve soru tiplerine ulaşabilirler.

DGS Türkçe Çıkmış Sorulara Göre Konu Dağılımı

DGS Türkçe Konu Dağılımı

DGS Matematik Çıkmış Sorulara Göre Konu Dağılımı

DGS Matematik Konu Dağılımı

DGS Geometri Çıkmış Sorulara Göre Konu Dağılımı

DGS Geometri Konu Dağılımı

DGS Puan Hesaplama Formülü

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ön lisans mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için girdikleri bir sınavdır. DGS puan hesaplama, genellikle birkaç bileşenden oluşur: sınavda elde edilen net sayısı, diploma notu ve bu bileşenlerin belirli bir formülle işlenmesi. Öncesinde katsayıları bilmek gereklidir.

Öncelikle Net Hesaplaması Yapılır:

Net = Doğru Sayısı − (Yanlış Sayısı / 4)

ÖBP Hesaplanır, ÖBP Nasıl hesaplanır?

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Ön lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

DGS Ham Puanı Hesaplanır:

Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

DGS Ham Puan Hesaplama

2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

DGS sınavında genelde Matematik, Geometri ve Türkçe testleri yer almaktadır, bu yüzden her üç ders için de netleri hesaplayıp, bu bilgilerle yukarıdaki formülü kullanarak puanınızı hesaplayabilirsiniz.

DGS Hakkında Merak Edilenler

DGS sınav geçerlilik süresi ne kadardır?

DGS puanı 1 yıl geçerlilik süresine sahip.

Sınav süresi ve soru sayısı kaçtır?

DGS sınavında 60 sözel 60 sayısal soru soruluyor, sınav süresi ise 150 dakika.

DGS sınavında hangi derslerden sorumlusunuz?

-Matematik

-Geometri

-Türkçe