YKS (TYT - AYT - YDT) Puan Hesaplama

YKS, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı"nın kısaltmasıdır ve Türkiye'de üniversiteye giriş için uygulanan merkezi sınav sistemidir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen bu sınav, üniversiteye yerleşmek isteyen adayların katıldığı bir değerlendirme sistemidir.

YKS'nin üç aşaması bulunmaktadır:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki temel yeterlilikleri ölçer. Tüm adayların katılması gereken bu oturum, YKS'nin ilk aşamasıdır.

AYT (Alan Yeterlilik Testi): Öğrencilerin seçtikleri bölümlere yönelik daha derinlemesine bilgi ve yeteneklerini ölçer. Matematik, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler, fen bilimleri gibi alanlarda sorular içerir.

YDT (Yabancı Dil Testi): Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki temel yeterlilikleri ölçer. Tüm adayların katılması gereken bu oturum, YKS'nin ilk aşamasıdır.

Öğrenciler, bu sınavın sonuçlarına göre Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans ve ön lisans programlarına yerleştirilirler. Sınav sonuçları, tercihler ve kontenjanlara göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi ile öğrenciler üniversite bölümlerine alınırlar.

YKS Puanı Nedir?

YKS puanı, Türkiye'de üniversiteye giriş için uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda öğrencilere verilen puanlardır. Bu puan, öğrencinin sınavdaki başarısını gösteren ve üniversite yerleştirmelerinde kullanılan bir değerdir. YKS puanı, farklı bileşenlerin bir araya getirilmesiyle hesaplanır ve her öğrenci için seçtikleri alanlara göre puanları hesaplanılır ve bu puanlar karşılığında o dönemde sınava giren öğrencilerin sınav becerileri ile çalışmalarına göre sıralama belirlenir.

TYT Puanı (Temel Yeterlilik Testi Puanı): YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavından elde edilen puandır. TYT'de Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testleri bulunur. TYT puanı, bu testlerin sonuçlarına göre hesaplanır ve üniversitelerin ön lisans programlarına yerleştirmede kullanılır. TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı vardır. Bu koşullar sağlanırsa TYT puanınız hesaplanır.

Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?

Ağırlıklı puanların ders bazında ÖSYM verilerine göre değerleri:

YKS-TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

AYT Puanı (Alan Yeterlilik Testi Puanı): YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavından elde edilen puandır. AYT'de; matematik, fen bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu ve din kültürü ve ahlak bilgisi testleri bulunur. AYT puanı, bu testlerin sonuçlarına göre hesaplanır ve üniversitelerin lisans programlarına yerleştirmede kullanılır. Sonuçta ise öğrencinin yerleşme puanı TYT’nin %40’ı ve AYT’nin %60 alınarak oluşturulur. Bu noktada öğrencinin OBP (Ortaokul Diploma Puanı) hesaplanarak yerleştirme puanı belirlenir.

YKS SAY Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları
YKS EA Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları
YKS SOZEL Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

YDT Puanı (Yabancı Dil Testi Puanı): YKS'nin diğer bir alanı olan YDT sınavından elde edilen puandır. Bu sınav, yabancı dil bilgisini ölçer. İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinde uygulanır. YDT puanı, bu testin sonucuna göre hesaplanır ve üniversitelerin yabancı dil lisans programlarına yerleştirmede kullanılır. TYT’de baraj geçilmez ise YDT sınavına giriş yapamaz öğrenciler. Öğrenciler TYT’de barajı geçtikten sonra TYT’nin %40’ı alınır ve kalan %60 YDT baz alınarak hesaplanır. Bu noktada öğrencinin OBP (Ortaokul Diploma Puanı) hesaplanarak yerleştirme puanı belirlenir.

YKS DİL Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

YKS-3 yani YDT, puanını AYT’deki sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında yapılan testlerin puanları etkilemez. Diğer bir önemli bahsedeceğimiz bilgi ise YDT süresi ile AYT süreleri eşit değildir. YDT: 120dk, AYT Eşit Ağırlık-Sözel ve Sayısal Alan Sınavları 180 dakikadır.

Bu puanlar, ÖSYM tarafından belirlenen katsayılarla ve sınavın zorluk derecesine göre yapılan bazı düzenlemelerle hesaplanır. Öğrencinin elde ettiği ham puan, belirlenen katsayılarla çarpılarak YKS puanına dönüştürülür. Bu puanlar, üniversite tercihlerinde ve yerleştirmelerde esas alınır.

Sınava dair her şeyi doğru yaptığınızdan ne kadar eminsiniz?

Danışmanlık Al

YKS'de Hangi Konular ve Sorular Çıkıyor?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye'de üniversiteye giriş için gerçekleştirilen bir sınavdır. YKS'nin üç aşaması vardır: TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi). İşte bu oturumlardaki konular ve soru dağılımları:

TYT (Temel Yeterlilik Testi)

Türkçe: Temel dil bilgisi kuralları, paragraf bilgisi, cümlede anlam, sözcükte anlam, dil bilgisi ve yorumlama becerisiyle ilgili sorular.

Sosyal Bilimler: Tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi ders konularından sorular.

Temel Matematik: Ortaokul ve lise matematik ders konularından sorular.

Fen Bilimleri: Fizik, kimya ve biyoloji dersleri konularından sorular.

AYT (Alan Yeterlilik Testi)

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1: Türk dili ve edebiyatı, tarih 1 ve coğrafya 1 konularından sorular.

Sosyal Bilimler 2: Tarih 2, coğrafya 2, felsefe grubu (felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji) dersleri konularından sorular.

Matematik: İleri matematik ve geometri dersi konularından sorular.

Fen Bilimleri: Lise düzeyi fizik, kimya ve biyoloji dersleri konularından sorular.

YDT (Yabancı Dil Testi)

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde sınav yapılır. Bu sınav, adayların seçtiği yabancı dildeki kelime bilgisi, dil bilgisi, okuduğunu anlama ve çeviri becerilerini ölçer.

Sınavın kapsamı ve içeriği ÖSYM'nin belirlediği YKS kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır. Sınavın yaklaştığı dönemlerde bu kılavuzun güncellenmiş versiyonuna ÖSYM'nin resmî web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu kılavuz, hangi konulardan ne kadar soru çıkacağını ve bu soruların hangi kaynaklardan alındığını detaylı olarak göstermektedir.

YKS Puan Hesaplama Formülü

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) puan hesaplamasında birkaç farklı puan türü bulunmaktadır ve bu puanların hesaplanmasında farklı formüller kullanılır. Bu puanlar TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puanlarıdır. İşte bu puanların hesaplanması için genel formüller:

TYT Puanı (Temel Yeterlilik Testi Puanı):

Matematik: (3.3 Puan, Türkçe:  3.3 Puan, Fen: 3.4 Puan, Sosyal: 3.4 Puan) +100 puan eklenerek bulunur. AYT hesaplamalarında ise TYT puanının %40’ alınarak AYT’nin de %60’ı dahil edilerek hesaplamalar yapılır.

SAY Puanı (Sayısal Alan Puanı):

(Matematik: 3 Puan, Fizik: 2,85 Puan, Kimya: 3,07 Puan, Biyoloji: 3,07 Puan) + TYT Puanı x 0.4

SÖZ Puanı (Sözel Alan Puanı):

(Edebiyat: 3 Puan, Tarih-1: 2,08 Puan, Coğrafya-1: 3,33 Puan) Tarih-2: 2,91 Puan, Coğrafya-2: 2,91 Puan, Felsefe: 3 Puan, DİKAB: 3,33 Puan + TYT Puanı x 0.4

EA Puanı (Eşit Ağırlık Alan Puanı):

(Matematik: 3 Puan, Edebiyat: 3 Puan, Tarih-1: 2,08 Puan, Coğrafya-1: 3,3 Puan) + TYT Puanı x 0.4

DİL Puanı (Yabancı Dil Testi Puanı):

DİL = (AYT Yabancı Dil Neti x 3) + TYT Puanı x 0.4

Ulaştığınız sonuca adaylara ÖSYM tarafından verilen 100 puanı ve OBP’nizi ekleyin. (OBP hesabı için diploma puanınızı 0,6 ile çarpın. Örneğin: 55×0,6=33) Bu hesaplamalarla yerleştirme puanınıza ulaşabilirsiniz.

Bu formüllerde yer alan katsayılar ve oranlar, ÖSYM tarafından belirlenir ve yıllara göre değişebilir. Formüllerdeki "Net" kavramı, doğru sayınızdan yanlış sayınızın dörtte birini çıkararak bulabilirsiniz.

Özellikle puan hesaplamaları ve katsayı değişiklikleri için ÖSYM'nin resmî duyurularını takip etmek önemlidir.