2024 AYT Konuları ve Soru Dağılımı

2024 AYT Konuları ve Soru Dağılımı

AYT, Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarının ikinci aşaması olan "Alan Yeterlilik Testi"nin kısaltmasıdır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen bu sınav, TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) ardından gerçekleştirilir.

AYT, adayların belirli alanlardaki bilgilerini ölçmeyi amaçlar. Genel olarak ders dağılımı şu şekildedir:

 • Matematik-2, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),
 • Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimleri 1:
  • Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Tarih-1,
  • Coğrafya-1,
 • Sosyal Bilimler-2:
  • Tarih-2
  • Coğrafya-2,
  • Felsefe Grubu

Derslerinden sorular içerir. Adaylar, seçtikleri üniversite bölümlerine ve programlarına göre bu alandaki bilgi birikimlerini test eder.

Öğrencilerin, istedikleri bölümlere yerleşebilmek için TYT'den belirli bir puan almanın yanı sıra AYT'den de belirli bir başarı göstermeleri gerekmektedir. AYT, öğrencilerin daha spesifik ve detaylı bilgi birikimlerini ölçerken, TYT daha genel bir bilgi yeterliliğini ölçer. AYT'nin sonuçları, öğrencilerin üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşmelerinde kritik bir rol oynamaktadır.

2024 AYT konuları ve soru dağılımı, sınava hazırlanan öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, AYT konularını detaylı bir şekilde inceleyecek ve bu konulara göre nasıl çalışmanız gerektiğine dair ipuçları sunacağız.

2024 AYT’de Kaç Soru Var?

AYT (Alan Yeterlilik Testi), Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarının ikinci aşamasıdır ve ÖSYM tarafından düzenlenir. AYT'de şu şekilde bir soru dağılımı bulunmaktadır:

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru

 • Sosyal Bilimler-1: 16 soru
 • Tarih-1: 10 soru
 • Coğrafya-1: 6 soru

Sosyal Bilimler-2: 40 soru

 • Tarih-2: 11 Soru
 • Coğrafya-2: 11 soru
 • Felsefe Grubu: 12 soru
 • Din Kültürü: 6 soru

Matematik: 40 soru

 • Matematik: 30 – 31 soru
 • Geometri: 9 – 10 soru

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji): 40 soru

 • Fizik: 14 soru
 • Kimya: 13 soru
 • Biyoloji: 13 soru

Toplamda AYT'de 160 soru bulunmaktadır. Ancak, sınav formatı ya da soru dağılımı yıllara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, her sınav dönemi için ÖSYM'nin resmi kılavuzunu kontrol etmek en güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için önemlidir.

2024 AYT Konuları

AYT (Alan Yeterlilik Testi), Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavlarının ikinci aşamasını oluşturan ve öğrencilerin lise eğitimi boyunca derinlemesine edindikleri bilgileri ölçen bir sınavdır. Matematik, fen bilimleri, edebiyat ve sosyal bilimler gibi spesifik alanlarda öğrencinin bilgi birikimini ve kavrayışını test eden AYT, doğru konu anlatımları ve detaylı çalışmayı gerektirir. Bu nedenle, sınavın kapsamını oluşturan konulara hakimiyet kazanmak, sınav başarısında kritik bir rol oynamaktadır.

2024 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konuları:

 1. Anlam Bilgisi
 2. Dil Bilgisi
 3. Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 4. Metinlerin Sınıflandırılması
 5. Şiir Bilgisi
 6. Edebi Sanatlar
 7. Türk Edebiyatı Dönemleri
  1. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi
  2. Halk Edebiyatı
  3. Divan Edebiyatı
  4. Tanzimat Edebiyatı
  5. Servet-i Fünun Edebiyatı
  6. Fecr-i Ati Edebiyatı
  7. Milli Edebiyat
  8. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 8. Edebiyat Akımları
 9. Dünya Edebiyatı

2024 AYT Tarih Konuları:

 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağda Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni (1595-1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejileri (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. Ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Millî Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

2024 AYT Coğrafya Konuları:

 • Ekosistem
  • Biyoçeşitlilik
  • Biyomlar
  • Ekosistemin Unsurları
  • Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
  • Ekstrem Doğa Olayları
  • Küresel İklim Değişimi
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
 • Göç ve Şehirleşme
 • Türkiye Ekonomisi
  • Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
  • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
  • Türkiye’de Tarım
  • Türkiye’de Hayvancılık
  • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
  • Türkiye’de Sanayi
  • Türkiye’de Ulaşım
  • Türkiye’de Ticaret ve Turizm
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
 • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
 • Küresel Ticaret
 • Bölgeler ve Ülkeler
  • İlk Uygarlıklar
  • Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
  • Sanayileşme Süreci: Almanya
  • Tarım ve Ekonomi İlişkisi Fransa – Somali
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Jeopolitik Konum
  • Çatışma Bölgeleri
  • Küresel ve Bölgesel Örgütler
 • Çevre ve Toplum
  • Çevre Sorunları ve Türleri
  • Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkisi
  • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
  • Ekolojik Ayak İzi
  • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
  • Çevre Politikaları
  • Çevresel Örgütler
  • Çevre Anlaşmaları
  • Doğal Afetler

2024 AYT Felsefe Grubu Konuları:

 • Felsefeyi Tanıma
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • İlk Çağ Felsefesi
 • MÖ 6. Yüzyıl-MS. Yüzyıl Felsefesi
 • MS 2. Yüzyıl-MS 25.Yüzyıl Felsefesi
 • 15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi

2024 AYT Sosyoloji Konuları

 • Sosyoloji Giriş
 • Birey Toplum İlişkisi
 • Toplum Yapısı
 • Toplumda Değişme ve Gelişme
 • Toplum ile Kültür
 • Toplumun Kurumları

2024 AYT Mantık Konuları

 • Mantık Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ile Dil
 • Sembolik Mantık

2024 AYT Psikoloji Konuları

 • Psikoloji Giriş
 • Psikoloji Temel Süreçleri
 • Öğrenme, Bellek ve Düşünme
 • Ruh Sağlığı Temelleri

2024 AYT Matematik Konuları:

 • Trigonometri
 • Analitik Geometri
 • Fonksiyonlarda Uygulamalar
 • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
 • Çember ve Daire
 • Uzay Geometri
 • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Dönüşümler
 • Türev
 • İntegral
 • Analitik Geometri

2024 AYT Fizik konuları:

 • Kuvvet ve Hareket
  • Vektörler ve Bağıl Hareket
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
  • İki Boyutta Hareket
  • Enerji ve Hareket
  • İtme ve Çizgisel Momentum
  • Tork ve Denge
  • Basit Makineler
 • Elektrik ve Manyetizma
  • Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
  • Elektriksel Potansiyel
  • Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
  • Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
  • Alternatif Akım
  • Transformatörler
 • Çembersel Hareket
  • Düzgün Çembersel Hareket
  • Dönerek Öteleme Hareketi
  • Açısal Momentum
  • Kütle Çekim Kuvveti
  • Kepler Kanunları
 • Basit harmonik hareket
 • Dalga Mekaniği
  • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
  • Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Radyoaktivite
 • Modern Fizik
  • Özel Görelilik
  • Kuantum Fiziğine Giriş
  • Fotoelektrik Olayı
  • Comptom Saçılması ve Broglie Dalga Boyu
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
  • Görüntüleme teknolojileri
  • Yarı İletken Teknolojisi
  • Süper İletkenler
  • Nanoteknoloji
  • Lazer Işınları

2024 AYT Kimya Konuları:

 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişimler

2024 AYT Biyoloji Konuları:

 • İnsan Fizyolojisi
  • Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları
  • Destek ve Hareket Sistemi
  • Sindirim Sistemi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Sonum Sistemi
  • Üriner Sistem
  • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  • Komünite Ekolojisi
  • Popülasyon Ekolojisi
 • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • Genetik Şifte ve Protein Sentezi
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  • Canlılık ve Enerji
  • Fotosentez
  • Kemosentez
  • Hücresel Solunum
 • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Bitkilerde Madde Taşınması
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
 • Canlılar ve Çevre

Bu konu başlıkları genel bir çerçeveyi ifade eder. Detaylı konu anlatımı, alt başlıklar ve daha spesifik bilgiler için ÖSYM'nin resmi kılavuzlarına başvurmak en doğrusudur. Özellikle her yıl bu konuların içeriği ve dağılımı değişiklik gösterebilir, bu nedenle güncel bilgilere ulaşmak için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririm.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

2024 AYT Kaynak Önerileri

AYT (Alan Yeterlilik Testi) hazırlığı, öğrencilerin derinlemesine bilgi ve beceri kazanmalarını gerektiren kritik bir süreçtir. Bu süreçte, doğru ve kaliteli kaynaklarla çalışmak, sınav başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Özellikle güncel, kapsamlı ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmiş konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları ve deneme sınavları, bu yolculukta en değerli rehberlerdir.

 • TYT AYT Biyoloji Soru Bankası Limit Yayınları
 • AYT Biyoloji Tamamı VideÇözümlü Soru Kitabı Palme Yayınevi
 • 2024 AYT 3D Biyoloji Tamamı VideÇözümlü Soru Bankası 3D Yayınları
 • AYT Coğrafya Soru Bankası Limit Yayınları
 • AYT Coğrafya El Kitabı Limit Yayınları
 • 2024 AYT 3D Coğrafya Tamamı VideÇözümlü Soru Bankası 3D Yayınları
 • Hız ve Renk Yayınları – TYT Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
 • Karekök Yayınları – TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Denemeleri
 • Limit Yayınları – TYT AYT Felsefe Din Kültürü El Kitabı
 • 2024 AYT Edebiyat El Kitabı Limit Yayınları
 • AYT Edebiyat Soru Bankası Limit Yayınları
 • AYT Rüştü Hocadan Taktiklerle Edebiyat Notları Pelikan Yayınları
 • Eğitim Vadisi AYT Fizik Modüler Soru Bankaları
 • Okyanus Yayınları AYT 40 Seans Fizik Soru Bankası
 • MikrHücre Yayınları TYT Kuantum Fizik Konu Anlatımı Soru Bankası
 • 3D Yayınları AYT Geometri Soru Bankası
 • Okyanus Yayınları AYT Geometri Soru Bankası
 • Karekök Yayınları AYT Geometri Soru Bankası
 • AYT Kimya 25x13 Branş Denemeleri Bilgi Sarmal Yayınları
 • TYT AYT Kimya El Kitabı Osman Duvarcı Limit Yayınları
 • AYT Kimya Konu Anlatımlı Palme Yayınevi
 • YKS AYT Sayısal 5 Deneme Sınavı Palme Yayınevi
 • 2024 AYT 3D Matematik Tamamı VideÇözümlü Soru Bankası 3D Yayınları
 • 2024 AYT Matematik VideDestekli Konu Anlatımı Benim Hocam Yayınları
 • TYT AYT Tarih El Kitabı Limit Yayınları
 • TYT AYT Tarih Soru Bankası Limit Yayınları
 • TYT AYT Hızlı Tarih Enfes Konu Anlatımlı Data Yayınları
 • Delta Yayınları Felsefe Konu Özeti
 • Yayın Denizi Felsefe Konu Anlatımı
 • Okyanus Yayınları Felsefe Konu Anlatımı

YKS AYT Öğrenci Koçluğu Önerileri

"Rehberim Sensin", öğrenci koçluğunun eğitimdeki kritik rolünü bilen ve bu vizyonla hareket eden prestijli bir kuruluştur. Bu alanda uzmanlaşmış Psikolojik Danışmanlar ve Psikologlar'dan oluşan ekibimiz, bireyselleştirilmiş, analitik ve kalıcı öğrenme yöntemlerine dayalı yazılım araçlarıyla öğrencilere ileri düzey bireyselleştirilmiş öğrenci koçluğu hizmeti sunmaktadır.

Eğer tüm çabanıza rağmen akademik anlamda ilerleyemediğinizi düşünüyorsanız, sınavlarda aldığınız sonuçlar derslerdeki performansınızı yansıtmıyorsa ve sürekli bir planlama arayışı içindeyseniz, "Rehberim Sensin" tam da sizin için burada. Biz, her bir öğrencinin ihtiyacına uygun, hangi dersin en etkili nasıl öğrenileceğine dair yöntemleri, doğru öğrenme tekniklerini, sınav stratejilerini ve kalıcı bilgiye ulaşma yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde sunuyoruz. Daha sonra bu bilgileri öğrenciyle birlikte analiz ederek, ona özel bir öğrenme planı hazırlıyor ve bu süreçte yakın takip ile rehberlik ediyoruz.

Önerdiklerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak, belirlediğimiz programı adım adım takip eden öğrenciler için ise "Rehberim Sensin", sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda bireysel gelişimde de büyük bir fark yaratmaktadır.

AYT Netleri Nasıl Artar?

AYT (Alan Yeterlilik Testi) netlerini artırmak için özelleştirilmiş bir çalışma stratejisi ve tutarlı bir efor gereklidir. İşte AYT netlerini artırmak için önerilen adımlar:

Detaylı Konu Taraması: Öncelikle hangi konularda eksik olduğunuzu belirlemek için geniş bir konu taraması yapın.

Kaliteli Kaynak Seçimi: AYT'ye hazırlanırken kaliteli ve güncel kaynaklar kullanın. Özellikle konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları ve deneme sınavları bu süreçte oldukça kritiktir.

Düzenli Çalışma Rutini: Her gün belirli saatlerde çalışma alışkanlığı geliştirin. Düzen, verimliliği artırır.

Zorlandığınız Konuları İşaretleyin: Anlamadığınız veya zorlandığınız konuları işaretleyip bu konulara ekstra zaman ayırın.

Pratik Yapın: Konu çalışmasının ardından bol bol soru çözümü yaparak bilgilerinizi pekiştirin.

Deneme Sınavları: Periyodik olarak deneme sınavlarına girin. Bu sınavlardaki performansınızı analiz ederek eksiklerinizi belirleyin.

Hatalı Soru Analizi: Yanlış yaptığınız veya zaman kaybettiğiniz soruları inceleyin. Hatanızın nedenini belirleyip, benzer hataları tekrar yapmamak için tedbir alın.

Öğrenme Stratejileri: Her bireyin öğrenme stili farklıdır. Hangi yöntemin sizin için daha etkili olduğunu bulun (örn. görsel hafıza teknikleri, özet çıkarma, konu anlatım videoları izleme vb.).

Zaman Yönetimi: Soruları çözerken zamanı etkili kullanmayı öğrenin. Hızlı ve doğru çözüm için stratejik yaklaşım geliştirin.

Psikolojik Hazırlık: Sınav kaygısını yönetmek, motivasyonunuzu yüksek tutmak ve inançlı olmak da başarı için kritiktir.

Tutarlılık: Sınav tarihine kadar düzenli ve tutarlı bir çalışma temposuyla ilerleyin.

Yıllara Göre ve 2024 AYT Soru Dağılımı

Yıllar içerisinde AYT (Alan Yeterlilik Testi) soru dağılımlarında, eğitim müfredatındaki güncellemelere veya sınavın genel yapısına dair alınan kararlara bağlı olarak değişiklikler gözlemlenebilir. Bu değişiklikler, sınavın matematik, fen bilimleri, edebiyat ve sosyal bilimler gibi ana bölümlerindeki konuların ağırlıklarını ve soru sayılarını etkiler. Adayların, her yılın özgün soru dağılımına göre hazırlık stratejilerini şekillendirmesi, sınav başarısını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alır.

AYT Matematik Konuları
AYT Edebiyat Konuları
AYT Fizik Konuları
AYT Kimya Konuları
AYT Geometri Konuları
AYT Biyoloji Konuları
AYT Tarih Konuları
AYT Coğrafya Konuları
AYT Felsefe Konuları
AYT Din Kültürü Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler