KPSS Puan Hesaplama

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0
KPSS Puan Hesaplama

KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın kısaltmasıdır. Türkiye'de, kamu sektöründe çalışabilmek için adayların girmesi gereken bir sınavdır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenir. KPSS, genel olarak iki ana grupta düzenlenir: KPSS A ve KPSS B. İşte bu grupların bazı özellikleri:

KPSS A Grubu

KPSS A Grubu, lisans mezunları için düzenlenen bir sınavdır ve genellikle şu alanları kapsar:

KPSS A Grubu

KPSS A sınavı, adayların kamu kurumlarındaki uzman, müfettiş, denetçi vb. pozisyonlara atanabilmeleri için gereklidir.

KPSS B Grubu

KPSS B Grubu sınavı, bütün lisans mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan tüm adaylar KPSS B Lisans sınavına girebilir. KPSS B grubu kadrosal alımlar 2 ayıl aralıklarlarla yani çift yıllarda yapılır.

Tek yıllarda yapılan KPSS'ye sadece lisans (4 yıllık) mezunları katılabilirken, çift yıllarda yapılan KPSS'ye lise, ön lisans ve lisans mezunları katılabilmektedir.

B Grubu Lisans kadrolarına P3, B Grubu Ön Lisans kadrolarına P93, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolara ise P94 puan türü ile atama yapılmaktadır. Bu puanlar 2 yıl geçerlidir.

Sınava dair her şeyi doğru yaptığınızdan ne kadar eminsiniz?

Danışmanlık Al

Genel Yetenek Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Sözel Bölüm %50

Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

2) Sayısal Bölüm %50

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel Kültür Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Tarih %45

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%15)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. Yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%20)

ç) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)

2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye’nin fiziki özellikleri (%12)

b) Türkiye’nin beşerî özellikleri (%5)

c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri (%13)

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

a) Hukuk başlangıcı (%5)

b) Anayasa, İnsan Hakları Hukuku (%5)

c) İdare (%5)

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Sosyoekonomik Konular %10

Eğitim Bilimleri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Öğretim İlke ve Yöntemleri %26

2) Sınıf Yönetimi %6

3) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %6

4) Program Geliştirme %6

5) Ölçme ve Değerlendirme %15

6) Öğrenme Psikolojisi %15

7) Gelişim Psikolojisi %13

8) Rehberlik ve Özel Eğitim %13

Öğretmenlik Alan Bilgisi* Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi %80

2) Alan Eğitimi %20

Not: İngilizce ile Sınıf Öğretmenliği alanlarında Alan Bilgisi % 60, Alan Eğitimi %40’dır.

Kamu Yönetimi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Siyaset Bilimi %20

2) Anayasa %15

3) Yönetim Bilimleri %20

4) Yönetim Hukuku %20

5) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15

6) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar) %10

Hukuk Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Anayasa Hukuku %10

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku) %15

4) Medeni Hukuk %15

5) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) %15

6) Ticaret Hukuku %15

7) İcra ve İflas Hukuku %15

İktisat Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5

2) Mikro İktisat %30

3) Makro İktisat %25

4) Para-Banka-Kredi %10

5) Uluslararası İktisat %10

6) Kalkınma-Büyüme %10

7) Türkiye Ekonomisi %10

İşletme Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Temel Kavramlar %10

2) İşletme Yönetimi %25

3) Üretim Yönetimi %25

4) Pazarlama Yönetimi %20

5) Finansal Yönetim %20

Maliye Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Maliye Teorisi %10

2) Kamu Gelirleri %15

3) Kamu Giderleri %15

4) Kamu Borçları %15

5) Bütçe %15

6) Vergi Hukuku %15

7) Maliye Politikası %15

Muhasebe Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Genel Muhasebe %70

2) Mali Tablolar Analizi %20

3) İhtisas Muhasebesi (Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Denetim, TFRS, TMS) %10

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55

a) İş Hukuku ve Teorisi (%20)

b) Sosyal Güvenlik Hukuku ve Teorisi (%25)

c) Sosyal Politika (%10)

2) Çalışma Ekonomisi %30

3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15

İstatistik Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Olasılık ve Stokastik Süreçler %15

2) Matematiksel İstatistik %15

3) Yöneylem Araştırması %5

4) Çok Değişkenli Analizler %10

5) Parametrik Olmayan Testler %5

6) Uygulamalı İstatistik %15

7) Zaman Serileri %5

8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10

9) Örnekleme %10

10) Regresyon Analizi %10

Uluslararası İlişkiler Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %20

2) Uluslararası Hukuk %25

3) Siyasi Tarih %20

4) Uluslararası Güncel Sorunlar %10

5) Uluslararası Örgütler %10

6) Türk Dış Politikası %15

ÖABT

Türkçe Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Anlama ve Anlatma Teknikleri (%27)

b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%20)

c) Çocuk Edebiyatı (%5)

ç) Türk Halk Edebiyatı (%7)

d) Yeni Türk Edebiyatı (%7)

e) Eski Türk Edebiyatı (%7)

f) Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%7)

2) Alan Eğitimi Testi %20

İlköğretim Matematik Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Analiz (%28)

b) Cebir (%20)

c) Geometri (%20)

ç) Uygulamalı Matematik (%12)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Fen Bilimleri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Fizik (%24)

b) Kimya (%22)

c) Biyoloji (%22)

ç) Yer Bilimi (Jeoloji) (%4)

d) Astronomi (%4)

e) Çevre Bilimi (%4)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Sosyal Bilgiler Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Tarih (%32)

b) Coğrafya (%28)

c) Siyaset Bilimi (%12)

ç) Diğer Sosyal Bilim Alanları (%8)

Sosyal Bilgilerin Temelleri, Bilim, Teknoloji ve Toplum,

Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi

2) Alan Eğitimi Testi %20

Türk Dili ve Edebiyatı Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (%24)

b) Türk Halk Edebiyatı (%16)

c) Eski Türk Edebiyatı (%16)

ç) Yeni Türk Edebiyatı (%24)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Tarih Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Tarih Metodu (%7)

b) Osmanlı Türkçesi (%5)

c) Eski Çağ Tarihi (%4)

ç) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (%9)

d) Orta Çağ İslam Tarihi (%11)

e) Osmanlı Tarihi (%13)

f) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12)

g) Ortaçağ'dan 20. Yüzyıl'a Dünya Tarihi (%11)

ğ) 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (%8)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Coğrafya Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Fiziki Coğrafya (%33)

b) Beşerî ve Ekonomik Coğrafya (%33)

c) Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası (%14)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Fizik Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Mekanik (%20)

b) Elektrik ve Manyetizma (%20)

c) Madde ve Özellikleri (%10)

ç) Dalgalar ve Optik (%10)

d) Modern Fizik (%20)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Kimya/Kimya Teknolojisi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Temel Kimya (%12)

b) Analitik Kimya (%20)

c) Anorganik Kimya (%20)

ç) Organik Kimya (%20)

d) Fizikokimya (%8)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Biyoloji Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Hücre ve Metabolizma (%16)

b) Bitki Biyolojisi (%10)

c) İnsan ve Hayvan Biyolojisi (%20)

ç) Ekoloji (%10)

d) Canlıların Sınıflandırılması (%8)

e) Genetik ve Evrim (%16)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Matematik (Lise) Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Analiz (%28)

b) Cebir (%20)

c) Geometri (%16)

ç) Uygulamalı Matematik (%16)

2) Alan Eğitimi Testi %20

İngilizce Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %60

a) Dil Yeterliği (%34)

b) Dil Bilimi (%13)

c) Edebiyat (%13)

2) Alan Eğitimi Testi %40

Rehberlik Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Temel Psikolojik Kavramlar (%13)

b) Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (%19)

c) Davranış ve Uyum Problemleri (%11)

ç) Bireyi Tanıma Teknikleri (%9)

d) Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (%9)

e) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (%8)

f) Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (%7)

g) Meslek Etiği ve Yasal Konular (%4)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Sınıf Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %60

a) İlkokulda Temel Matematik (%12)

b) İlkokulda Temel Fen Bilimleri (%12)

c) Türk Dili (%12)

ç) Türk Tarihi ve Kültürü (%8)

d) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (%8)

e) Çevre Eğitimi (%4)

f) İlkokulda Drama (%4)

2) Alan Eğitimi Testi %40

Okul Öncesi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Erken Çocukluk Eğitimine Giriş (%6)

b) Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım (%5)

c) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (%18)

ç) Çocuk Ruh Sağlığı (%8)

d) Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi (%7)

e) Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı (%6)

f) Erken Çocukluk Eğitiminde Drama (%6)

g) Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşım, Program ve Yöntemler (%19)

ğ) Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi (%5)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Kur’an-ı Kerim ve Tecvid (%5)

b) Tefsir (%7)

c) Hadis (%7)

ç) Fıkıh (%9)

d) Kelam (%8)

e) İslam Mezhepleri ve Akımları (%5)

f) İslam Tarihi (%9)

g) İslam Kültür ve Medeniyeti (%6)

ğ) İslam Felsefesi (%4)

h) Din Felsefesi (%4)

ı) Din Sosyolojisi (%4)

i) Din Psikolojisi (%4)

j) Din Eğitimi (%4)

k) Dinler Tarihi (%4)

2) Alan Eğitimi Testi %20

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Kur’an-ı Kerim ve Tecvid (%7)

b) Tefsir (%9)

c) Hadis (%8)

ç) Fıkıh (%10)

d) Kelam (%9)

e) İslam Mezhepleri ve Akımları (%5)

f) İslam Tarihi (%9)

g) İslam Kültür ve Medeniyeti (%5)

ğ) İslam Felsefesi (%3)

h) Din Felsefesi (%3)

ı) Din Sosyolojisi (%3)

i) Din Psikolojisi (%3)

j) Din Eğitimi (%3)

k) Dinler Tarihi (%3)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Beden Eğitimi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (%13)

b) İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji (%5)

c) Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (%4)

ç) Egzersiz Fizyolojisi (%7)

d) Antrenman Bilgisi (%4)

e) Fiziksel Uygunluk (%5)

f) Egzersiz ve Beslenme (%3)

g) Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (%3)

ğ) Psikomotor Gelişim (%5)

h) Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi (%3)

ı) Beceri Öğrenimi (%5)

i) Atletizm (%4)

j) Takım Sporları (%8)

k) Ritim Eğitimi ve Dans, Halk Oyunları (%4)

l) Jimnastik (%4)

m) Eğitsel Oyunlar (%3)

2) Alan Eğitimi Testi %20

KPSS A Grubu sınavında, adayların kendi branşlarına yönelik bilgileri de test eden bir "Alan Bilgisi" bölümü bulunur.

Bu konuların her biri için detaylı bir çalışma yapmak, çeşitli kaynak kitaplar ve deneme sınavları kullanmak önemlidir.

KPSS Puan Hesaplama Formülü

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Önce net sayınızı hesaplayın:

Net= ( Doğru Sayısı ) - ( Yanlış Sayısı / 4 )

Daha sonra bu net sayıları kullanarak KPSS puanını hesaplayın:

KPSS Puan Hesaplama Formulü

Kısaltmalar

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP: Ağırlıklı standart puan

X: ASP dağılımının ortalaması

S: ASP dağılımının standart sapması

B: ASP dağılımındaki en yüksek ASP

ÖSYM, farklı puan türleri için farklı formüller ve katsayılar belirler. Bu yüzden, KPSS puanını hesaplarken, hangi KPSS grubu ve puan türü için hesaplama yaptığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir.

ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret ederek güncel formül ve katsayı bilgilerini öğrenmenizi öneririz.