İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2023 yılı itibarıyla, İlahiyat Bölümü Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, İlahiyat Bölümü bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

İlahiyat Bölümüne giriş, YKS sınavı kapsamında TYT ve AYT puanlarına dayanır ve bu bölüm genellikle sözel ağırlıklıdır. Öğrencilerin başarısı, Türkçe, Sosyal Bilimler ve diğer sözel derslerdeki performanslarına göre değerlendirilir. İlahiyat Bölümüne Her yıl taban puanlar ve başarı sıralamaları değişebileceğinden, güncel bilgiler için üniversitelerin başarı sıralamaları ve taban puanlarına göz gezdirmeleri yararına olacaktır.

İlahiyat Bölümü Bölümü Nedir?

İlahiyat Bölümü, öğrencilere İslam dininin kapsamlı ve detaylı bir şekilde anlatılmasını hedefler. İlahiyat Bölümü, İslam'ın tarihçesi, inanç esasları, hukuki yapısı, felsefi yönleri ve pratik uygulamaları ele alınır. Öğrencilere, Kur'an-ı Kerim'in anlam ve tefsiri, Hadis bilimi, İslami hukuk (Fıkıh), İslam tarihi ve medeniyeti, Arapça gibi dillerin yanı sıra İslam düşünce tarihi, ahlak felsefesi, tasavvuf, kelam gibi alanlarda da eğitim verilir. İlahiyat Bölümü dersleri, İslam dininin temellerini, tarihsel gelişimini ve günümüzdeki yorumlarını kapsamlı bir şekilde öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır.

İlahiyat Bölümü Kaç Yıldır?

İlahiyat Bölümü, Türkiye'deki üniversitelerde yer alan, sözel puan türüyle öğrenci kabul eden dört yıllık bir lisans programıdır.İlahiyat Bölümü, genellikle sekiz dönem boyunca devam eden bir eğitim sürecini kapsar. İlahiyat Bölümü Öğrencileri bu süre zarfında, İslam dininin tarihi, felsefesi, hukuku ve diğer disiplinlerini kapsayan dersler alırlar. Ayrıca, bu bölümde Arapça ve Kur'an-ı Kerim eğitimi de önemli bir yer tutar. İlahiyat Bölümü, öğrencilerine hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak, mezunlarının akademik ve profesyonel alanda donanımlı olmalarını sağlamayı hedefler.

İlahiyat Bölümü Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

İlahiyat Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, eğitimlerinin ilk aşamalarında İslam'ın temel öğretileri ve prensipleriyle tanışırlar. Bu süreçte, Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve tefsiri, Arapça dil bilgisi, İslam tarihi, İslam'ın felsefi yönleri, hukuki yapısı, inanç sistemleri, fıkıh kuralları, hadis ilmi, siyer (Peygamberin hayatı), tasavvuf, kelam (İslam teolojisi) ve İslami edebiyat gibi derslerle temel İslami bilgiler edinirler.İlahiyat Bölümünün Eğitiminde ilerleyen yıllarda, öğrenciler İslam dininin daha detaylı ve derinlikli yönlerine dalış yaparlar. Bu dönemde, İslam'ın tarih boyunca yaşadığı gelişim süreçleri, felsefi temelleri ve düşünce sistemleri, hukukî düzenlemeleri ve yargı anlayışı, inanç doktrinleri, ibadet ve ritüeller, ahlakî öğretiler, mistik ve sufistik yönler, teolojik tartışmalar ve İslami edebiyatın zenginliği üzerine yoğunlaşırlar. Bu süreçte öğrenciler, İslam'ın çeşitli yönlerini kapsamlı bir şekilde inceleyerek, dinî ve kültürel konularda derinlemesine bilgi ve anlayış kazanırlar. Bu eğitim, öğrencilere İslam dininin tarihî, sosyal ve kültürel boyutları hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunarak, gelecekteki kariyerlerinde etkin ve bilinçli roller üstlenmelerine olanak tanır.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2023 yılı İlahiyat Bölümü bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Doluluk/Statü Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan
2023
2022
2021
2020
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 14+0+2+0+1
8+0
6+0
5+0
Dolmadı 16
8
6
5
371
251
18
81
486,56025
497,87942
512,30958
516,51507
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(Arapça)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+0
35+1
35+1
40+1
Doldu 37
36
36
41
4.184
5.831
2.783
2.760
435,52684
431,83836
403,90549
436,52797
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(Arapça)(M.T.O.K.)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 5+0+0+1+0
5+0
5+0
---
Doldu 6
5
5
---
9.981
7.145
3.663
---
417,51545
427,37950
398,01180
---
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İngilizce)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Doldu 42
41
41
41
10.831
9.768
6.967
5.220
415,76245
420,33428
383,38850
420,95964
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İngilizce)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
Doldu 22
21
21
21
15.636
15.707
21.531
12.400
407,48012
409,25313
354,73366
399,87054
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 255+7+0+7+0
255+7
255+7
280+7
Doldu 269
262
262
287
30.718
29.231
13.881
10.300
390,44054
393,23747
366,43749
404,32164
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İngilizce)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
Doldu 32
31
31
31
33.789
30.346
18.797
11.000
387,77236
392,19017
358,45446
402,83025
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(Arapça)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
30+1
Doldu 27
26
26
31
42.656
37.136
20.436
13.800
381,18870
386,46387
356,17141
396,85784
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 25+0+0+1+0
25+0
25+0
---
Doldu 26
25
25
---
43.112
33.294
25.975
---
380,88246
389,56609
349,31507
---
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
İSTANBUL Devlet İÖ-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
Doldu 64
62
62
72
48.227
44.270
23.696
18.200
377,54852
381,22372
351,92971
389,59292
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
İSTANBUL Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Doldu 11
10
10
---
64.396
46.880
41.597
---
368,55198
379,45400
335,11691
---
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 160+4+0+4+0
160+4
160+4
180+5
Doldu 168
164
164
185
65.534
51.165
37.269
22.700
368,00652
376,71774
338,53900
383,33399
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(Arapça)(M.T.O.K.)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 5+0+0+1+0
5+0
5+0
---
Doldu 6
5
5
---
67.829
54.078
34.041
---
366,87383
374,98475
341,31676
---
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat BURSA Devlet Ücretsiz Örgün 180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5
Doldu 190
185
185
205
80.381
65.972
52.424
35.500
361,16194
368,39774
327,66004
369,79630
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 200+5+0+5+0
200+5
198+5
230+6
Doldu 210
205
203
236
84.589
75.171
62.501
40.900
359,39583
363,94579
321,72780
365,21268
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
İSTANBUL Devlet İÖ-Ücretli İkinci 90+3+0+3+0
90+3
90+3
100+3
Doldu 96
93
93
103
91.596
71.041
57.915
31.500
356,63928
365,75852
324,29622
373,55243
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
92.057
66.853
51.258
---
356,46732
367,94975
328,38084
---
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

İlahiyat KONYA Devlet Ücretsiz Örgün 170+5+0+5+0
170+5
170+5
190+5
Doldu 180
175
175
195
101.324
85.676
69.300
45.800
352,99446
359,32018
318,21762
361,54194
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
BURSA Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
102.253
105.861
111.252
---
352,68098
351,72949
300,88903
---
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
---
---
---
Doldu 84
---
---
---
126.545
---
---
---
344,74268
---
---
---
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
İSTANBUL Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Doldu 11
10
10
---
130.626
78.586
90.970
---
343,50494
362,40074
308,46045
---
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat GAZİANTEP Devlet Ücretsiz Örgün 118+3+0+3+30
108+3
108+3
120+3
Doldu 154
111
111
123
141.354
131.688
98.484
74.200
340,41496
343,37767
305,53498
344,84941
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 22+0+0+1+0
22+0
22+0
---
Doldu 23
22
22
---
158.005
156.055
238.769
---
335,86617
336,60434
268,55408
---
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat SAKARYA Devlet Ücretsiz Örgün 180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5
Doldu 190
185
185
205
172.773
121.501
86.650
58.700
332,20880
346,49341
310,30603
353,26444
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
BURSA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 135+4+0+4+0
135+4
135+4
150+4
Doldu 143
139
139
154
178.431
148.471
150.346
65.000
330,85946
338,64599
288,79955
349,60017
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(Arapça)
KONYA Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+0
35+1
35+1
40+1
Doldu 37
36
36
41
180.264
129.388
103.278
68.900
330,41290
344,05414
303,71533
347,53583
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ADANA Devlet Ücretsiz Örgün 145+4+0+4+36
145+4
145+4
160+4
Doldu 189
149
149
164
187.846
160.396
135.861
95.800
328,66036
335,47640
292,96671
335,18144
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat SAMSUN Devlet Ücretsiz Örgün 180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5
Doldu 190
185
185
205
191.008
142.563
114.381
74.000
327,94762
340,30714
299,83688
344,93891
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat KOCAELİ Devlet Ücretsiz Örgün 108+3+0+3+0
108+3
108+3
110+3
Doldu 114
111
111
113
191.976
139.059
99.313
62.500
327,72983
341,26464
305,20676
351,02407
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ESKİŞEHİR Devlet Ücretsiz Örgün 125+4+0+4+0
125+4
125+4
140+4
Doldu 133
129
129
144
196.099
151.310
122.156
74.300
326,81946
337,86689
297,25515
344,76993
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 10+0+0+1+0
---
---
---
Doldu 11
---
---
---
203.852
---
---
---
325,17925
---
---
---
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
BURSA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
15
---
213.423
214.785
232.649
---
323,12497
323,18030
269,74364
---
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(Arapça)(M.T.O.K.)
KONYA Devlet Ücretsiz Örgün 5+0+0+1+0
5+0
5+0
---
Dolmadı 5
5
5
---
217.602
191.517
162.191
---
322,28521
328,09468
285,63108
---
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ANTALYA Devlet Ücretsiz Örgün 135+4+0+4+0
135+4
135+4
150+4
Doldu 143
139
139
154
218.515
155.797
125.483
77.900
322,11049
336,66950
296,22659
343,04859
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat KAYSERİ Devlet Ücretsiz Örgün 180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5
Doldu 190
185
185
205
223.371
166.399
137.043
78.000
321,14916
333,77220
292,61385
343,01043
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
KONYA Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
227.334
206.832
246.173
---
320,33400
324,81272
267,10203
---
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat HATAY Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+8
80+2
80+2
90+3
Doldu 40
82
82
93
228.292
192.664
135.779
108.000
320,14772
327,01712
292,99535
330,23567
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
GAZİANTEP Devlet İÖ-Ücretli İkinci 70+2+0+2+18
70+2
70+2
80+2
Doldu 92
72
72
82
252.451
239.351
182.760
147.000
315,58695
317,94479
280,49227
317,45910
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
KONYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 135+4+0+4+0
135+4
135+4
150+4
Doldu 143
139
139
154
256.990
218.528
207.423
96.600
314,74799
322,41084
274,91107
334,86926
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat İZMİR Devlet Ücretsiz Örgün 162+5+0+5+0
162+5
162+5
190+5
Doldu 172
167
167
195
267.637
158.879
110.625
71.700
312,85647
335,86620
301,10905
346,09367
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
KOCAELİ Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Doldu 13
12
12
---
270.172
274.627
416.944
---
312,41162
312,17265
240,64544
---
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ŞANLIURFA Devlet Ücretsiz Örgün 180+5+0+5+45
180+5
180+5
210+6
Doldu 235
185
185
216
274.506
232.811
180.458
126.000
311,64635
319,61116
281,05653
324,10984
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ERZURUM Devlet Ücretsiz Örgün 180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5
Doldu 190
185
185
205
274.596
187.020
154.639
99.900
311,63305
329,07816
287,61804
333,58990
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat DENİZLİ Devlet Ücretsiz Örgün 108+3+0+3+0
108+3
108+3
120+3
Doldu 114
111
111
123
276.133
191.912
143.283
95.400
311,37137
328,00432
290,77726
335,31107
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat DİYARBAKIR Devlet Ücretsiz Örgün 310+8+0+8+78
310+8
310+8
350+9
Doldu 404
318
318
359
283.362
240.145
189.902
128.000
310,15600
318,22038
278,81692
323,51525
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
SAKARYA Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
285.174
279.717
282.556
---
309,83981
311,33652
260,51514
---
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat OSMANİYE Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+20
80+2
80+2
90+3
Doldu 104
82
82
93
287.500
242.612
183.520
126.000
309,46733
317,77904
280,30619
324,12125
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat BALIKESİR Devlet Ücretsiz Örgün 108+3+0+3+0
108+3
108+3
120+3
Doldu 114
111
111
123
302.238
199.285
169.645
104.000
307,06939
326,40873
283,71838
331,82936
ORDU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ORDU Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
100+3
Doldu 96
93
93
103
302.318
206.847
194.676
117.000
307,05574
324,80918
277,73973
327,13854
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat KAHRAMANMARAŞ Devlet Ücretsiz Örgün 135+4+0+4+34
135+4
135+4
150+4
Doldu 177
139
139
154
311.854
210.214
162.693
110.000
305,56184
324,11633
285,51218
329,51071
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat VAN Devlet Ücretsiz Örgün 190+5+0+5+0
190+5
190+5
210+6
Doldu 200
195
195
216
317.349
214.933
146.274
108.000
304,71708
323,15282
289,92661
330,29281
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ERZURUM Devlet Ücretsiz Örgün 6+0+0+1+0
60+0
20+0
---
Doldu 7
60
20
---
323.039
703.567
507.015
---
303,83542
260,48184
228,71980
---
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat MALATYA Devlet Ücretsiz Örgün 144+4+0+4+36
144+4
144+4
160+4
Doldu 188
148
148
164
327.150
161.314
133.693
79.100
303,21645
335,23014
293,64283
342,45190
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(Arapça)
GAZİANTEP Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+9
35+1
35+1
40+1
Doldu 46
36
36
41
334.692
268.608
214.622
223.000
302,08465
313,18904
273,39392
298,06388
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
SAMSUN Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
346.240
292.121
318.061
---
300,38700
309,33298
254,73234
---
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat BOLU Devlet Ücretsiz Örgün 108+3+0+3+0
108+3
108+3
120+3
Doldu 114
111
111
123
348.305
205.637
182.741
95.500
300,09042
325,06358
280,49969
335,29684
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
SAKARYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 135+4+0+4+0
135+4
135+4
150+4
Doldu 143
139
139
154
356.109
280.043
322.686
109.000
299,00274
311,28300
254,01078
330,13445
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat TRABZON Devlet Ücretsiz Örgün 153+4+0+4+0
153+4
153+4
170+5
Doldu 161
157
157
175
360.479
252.165
244.778
115.000
298,38224
316,04650
267,37421
327,84954
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ÇANAKKALE Devlet Ücretsiz Örgün 170+5+0+5+0
170+5
170+5
190+5
Doldu 180
175
175
195
368.109
244.336
236.894
120.000
297,31458
317,47316
268,91230
325,99013
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
ADANA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 125+4+0+4+31
125+4
125+4
140+4
Doldu 164
129
129
144
382.930
344.420
309.828
190.000
295,25956
301,34843
256,03083
305,85159
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
KONYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
15
---
386.494
311.468
518.620
---
294,78485
306,26381
226,80415
---
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ANTALYA Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Dolmadı 15
15
15
---
392.198
378.464
384.171
---
294,04315
296,55786
245,03749
---
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
BALIKESİR Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Doldu 13
12
12
---
399.096
478.940
547.115
---
293,14372
283,91147
219,88857
---
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(Arapça)
ERZURUM Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
35+1
40+1
Doldu 42
41
36
41
407.698
298.869
270.061
159.000
292,02187
308,25424
262,71715
313,84791
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ELAZIĞ Devlet Ücretsiz Örgün 200+5+0+5+50
200+5
198+5
230+6
Doldu 260
205
203
236
412.667
279.253
230.290
145.000
291,39438
311,41586
270,20649
318,17836
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat NEVŞEHİR Devlet Ücretsiz Örgün 99+3+0+3+0
99+3
99+3
110+3
Doldu 105
102
102
113
413.624
283.366
246.981
129.000
291,26955
310,75716
266,94409
322,98009
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat SİVAS Devlet Ücretsiz Örgün 135+4+0+4+34
135+4
135+4
150+4
Doldu 177
139
139
154
417.849
245.702
217.161
130.000
290,73635
317,11928
272,87161
322,58595
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
ŞANLIURFA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 90+3+0+3+23
90+3
90+3
110+3
Doldu 119
93
93
113
435.607
357.497
306.769
201.000
288,51324
299,49972
256,53657
303,24908
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
SAMSUN Devlet İÖ-Ücretli İkinci 125+4+0+4+0
125+4
125+4
150+4
Doldu 133
129
129
154
442.881
305.070
259.604
153.000
287,63128
307,25627
264,59659
315,60952
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
SAKARYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
15
---
443.865
323.962
400.725
---
287,50616
304,37255
242,77958
---
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
ESKİŞEHİR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 108+3+0+3+0
108+3
108+3
140+4
Doldu 114
111
111
144
446.852
351.838
368.601
158.000
287,13799
300,30104
247,23026
314,32129
ORDU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ORDU Devlet Ücretsiz Örgün 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Doldu 11
10
10
---
452.152
353.900
503.960
---
286,50390
300,00649
229,19509
---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat MANİSA Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3
Doldu 84
82
82
93
456.277
268.341
281.274
138.000
286,00512
313,23198
260,73436
320,22583
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
MALATYA Devlet Ücretsiz Örgün 16+0+0+1+4
16+0
16+0
---
Doldu 21
16
16
---
463.314
634.726
537.569
---
285,18240
266,22620
222,88402
---
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
ERZURUM Devlet İÖ-Ücretli İkinci 105+3+0+3+0
105+3
105+3
140+4
Doldu 111
108
108
144
473.685
333.031
292.216
187.000
283,96182
303,02071
258,87960
306,69215
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
KAYSERİ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 125+4+0+4+0
125+4
125+4
150+4
Doldu 133
129
129
154
474.005
336.148
368.905
144.000
283,92322
302,55381
247,18560
318,21091
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ISPARTA Devlet Ücretsiz Örgün 200+5+0+5+0
200+5
180+5
200+5
Doldu 210
205
185
205
482.020
309.366
253.369
133.000
282,99212
306,59131
265,75505
321,89141
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
OSMANİYE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 60+2+0+2+15
60+2
60+2
80+2
Doldu 79
62
62
82
483.317
406.669
346.873
209.000
282,84585
292,83121
250,35829
301,44283
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
TRABZON Devlet Ücretsiz Örgün 17+0+0+1+0
17+0
17+0
---
Doldu 18
17
17
---
483.923
518.892
549.868
---
282,77629
276,98264
218,67579
---
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
DENİZLİ Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Dolmadı 12
12
12
---
487.291
499.215
463.810
---
282,38542
281,56349
234,67948
---
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat DÜZCE Devlet Ücretsiz Örgün 108+3+0+3+0
108+3
108+3
120+3
Doldu 114
111
111
123
489.141
314.439
249.062
152.000
282,17475
305,81541
266,55938
315,96261
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
ERZURUM Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
15
---
490.837
715.126
538.348
---
281,97236
259,39306
222,69211
---
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ESKİŞEHİR Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
15
---
491.806
446.787
528.630
---
281,85827
287,80816
224,90643
---
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(Arapça)(M.T.O.K.)
ERZURUM Devlet Ücretsiz Örgün 6+0+0+1+0
60+0
5+0
---
Doldu 7
60
5
---
493.561
1.249.761
525.780
---
281,66221
210,91437
225,45415
---
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
İZMİR Devlet Ücretsiz Örgün 18+0+0+1+0
18+0
18+0
---
Doldu 19
18
18
---
503.514
438.208
423.133
---
280,53927
288,85372
239,84273
---
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
TRABZON Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Doldu 11
10
10
---
507.992
616.007
512.161
---
280,03918
269,09478
227,90581
---
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
GAZİANTEP Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+3
12+0
12+0
---
Doldu 16
12
12
---
508.170
525.981
546.752
---
280,01705
276,40839
220,04799
---
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat İZMİR Devlet Ücretsiz Örgün 144+4+0+4+0
---
---
---
Doldu 152
---
---
---
512.704
---
---
---
279,49987
---
---
---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
DİYARBAKIR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 160+4+0+4+40
160+4
160+4
150+4
Doldu 208
164
164
154
516.234
456.292
524.854
213.000
279,10894
286,62709
225,63590
300,43791
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
SAMSUN Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
15
---
518.554
459.464
543.545
---
278,86103
286,25252
221,17673
---
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ADANA Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+4
15+0
15+0
---
Dolmadı 19
15
15
---
521.687
582.583
562.571
---
278,51424
269,36391
203,04171
---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat SİNOP Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
100+3
Doldu 96
93
93
103
538.198
324.927
322.350
180.000
276,68501
304,21925
254,06923
308,29705
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
KAHRAMANMARAŞ Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+4
15+0
15+0
---
Doldu 20
15
15
---
539.225
407.347
507.188
---
276,57361
289,75491
228,69524
---
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
TRABZON Devlet İÖ-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
Doldu 64
62
62
72
540.845
376.794
406.997
182.000
276,40738
296,78542
241,95695
307,85568
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat RİZE Devlet Ücretsiz Örgün 160+4+0+4+0
160+4
160+4
180+5
Doldu 168
164
164
185
541.480
314.580
313.066
154.000
276,33595
305,79432
255,51102
315,36670
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
RİZE Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
546.836
591.377
510.518
---
275,75463
271,62919
228,18075
---
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat SİİRT Devlet Ücretsiz Örgün 108+3+0+3+0
108+3
108+3
120+3
Doldu 114
111
111
123
547.968
354.711
283.554
171.000
275,63844
299,89693
260,34632
310,62982
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
SİNOP Devlet Ücretsiz Örgün 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Dolmadı 10
10
10
---
551.163
605.531
504.415
---
275,30339
270,17777
229,12176
---
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
DÜZCE Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Doldu 13
12
12
---
553.912
508.886
541.372
---
275,00934
280,49263
221,82554
---
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
İZMİR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 125+4+0+4+0
125+4
125+4
140+4
Doldu 133
129
129
144
555.128
360.828
325.981
146.000
274,88112
299,03695
253,49258
317,85693
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat AMASYA Devlet Ücretsiz Örgün 99+3+0+3+0
99+3
99+3
110+3
Doldu 105
102
102
113
556.271
285.336
285.927
147.000
274,75840
310,44548
259,94423
317,50918
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
GAZİANTEP Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+3
10+0
10+0
---
Doldu 14
10
10
---
558.863
735.818
277.232
---
274,47629
257,47924
261,44205
---
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
KAHRAMANMARAŞ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 108+3+0+3+27
108+3
108+3
120+3
Doldu 141
111
111
123
559.641
410.746
377.645
206.000
274,39180
291,82440
245,94984
302,04111
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
BOLU Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Dolmadı 12
12
12
---
571.970
516.255
517.223
---
273,08457
279,66650
227,04865
---
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
DENİZLİ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 108+3+0+3+0
108+3
108+3
90+3
Doldu 114
111
100
93
575.483
522.246
Dolmadı
186.000
272,70884
278,99073
Dolmadı
306,78326
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat KİLİS Devlet Ücretsiz Örgün 125+4+0+4+31
125+4
---
---
Doldu 164
129
---
---
576.783
488.966
---
---
272,57567
282,75644
---
---
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
AMASYA Devlet Ücretsiz Örgün 11+0+0+1+0
11+0
11+0
---
Dolmadı 11
11
11
---
588.414
591.236
483.368
---
271,36877
271,64141
232,11575
---
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
KAYSERİ Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
596.003
478.631
540.862
---
270,57814
283,94726
221,98512
---
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
BURDUR Devlet Ücretsiz Örgün 13+0+0+1+0
13+0
13+0
---
Dolmadı 13
13
13
---
596.675
704.825
356.687
---
270,50905
260,35990
248,91875
---
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
KASTAMONU Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Doldu 13
12
12
---
598.739
641.410
415.594
---
270,29782
266,52754
240,81939
---
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ÇANAKKALE Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
612.709
586.892
460.509
---
268,90247
272,08300
235,10290
---
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ÇORUM Devlet Ücretsiz Örgün 13+0+0+1+0
13+0
13+0
---
Dolmadı 13
13
13
---
619.249
445.782
472.793
---
268,23561
287,92494
233,51600
---
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
KAHRAMANMARAŞ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 12+0+0+1+3
12+0
12+0
---
Doldu 16
12
12
---
623.322
568.130
453.272
---
267,83008
273,94150
236,02716
---
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 76+0+0+0+0
42+0
34+0
30+0
Doldu 76
42
34
30
633.564
3.270
845
1.620
266,80469
444,88931
434,26472
450,78736
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
ELAZIĞ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 100+3+0+3+25
100+3
99+3
130+4
Doldu 131
103
102
134
640.614
484.481
552.405
218.000
266,10837
283,27655
217,23563
299,25192
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
MALATYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 117+3+0+3+29
117+3
117+3
130+4
Doldu 152
120
120
134
650.979
380.626
320.781
150.000
265,09296
296,26592
254,30587
316,57087
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
DİYARBAKIR Devlet Ücretsiz Örgün 30+0+0+1+8
30+0
30+0
---
Doldu 39
30
30
---
651.327
1.076.350
431.892
---
265,05871
227,37774
238,71763
---
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
ESKİŞEHİR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Doldu 13
12
12
---
655.268
634.150
548.709
---
264,67712
267,24874
219,24367
---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
MANİSA Devlet Ücretsiz Örgün 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Doldu 11
10
10
---
657.453
457.763
286.377
---
264,45778
286,45880
259,86597
---
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
DÜZCE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Doldu 11
10
10
---
658.116
753.399
555.118
---
264,39256
255,86440
214,87543
---
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat KASTAMONU Devlet Ücretsiz Örgün 108+3+0+3+0
108+3
108+3
120+3
Doldu 114
111
111
123
663.744
360.491
376.330
191.000
263,85983
299,08218
246,13964
305,53900
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat TEKİRDAĞ Devlet Ücretsiz Örgün 108+3+0+3+0
108+3
108+3
120+3
Doldu 114
111
111
123
664.597
330.699
295.805
179.000
263,77473
303,36833
258,29703
308,56833
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ÇORUM Devlet Ücretsiz Örgün 130+4+0+4+0
130+4
117+3
120+3
Doldu 138
134
120
123
677.847
381.877
383.786
186.000
262,49330
296,10647
245,09005
306,91524
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
ÇANAKKALE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 125+4+0+4+0
125+4
125+4
140+4
Doldu 133
129
81
144
684.605
542.405
Dolmadı
210.000
261,84997
276,79101
Dolmadı
301,18030
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
HATAY Devlet Ücretsiz Örgün 5+0+0+1+1
10+0
10+0
---
Doldu 7
10
10
---
690.020
751.156
397.209
---
261,34322
256,07306
243,25295
---
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(Arapça)
BOLU Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
35+1
---
Doldu 42
41
36
---
707.207
341.900
349.737
---
259,70008
301,70971
249,93779
---
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
BOLU Devlet İÖ-Ücretli İkinci 90+3+0+3+0
90+3
90+3
100+3
Doldu 96
93
85
103
709.379
557.203
Dolmadı
201.000
259,49418
275,18720
Dolmadı
303,19906
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
VAN Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
715.110
793.818
492.218
---
258,95568
252,22893
230,91521
---
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ZONGULDAK Devlet Ücretsiz Örgün 117+3+0+3+0
117+3
117+3
120+3
Doldu 123
120
110
123
716.510
442.204
Dolmadı
210.000
258,81951
288,37745
Dolmadı
301,08114
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
NEVŞEHİR Devlet Ücretsiz Örgün 11+0+0+1+0
11+0
11+0
---
Doldu 12
11
11
---
718.882
658.161
405.388
---
258,59243
264,86844
242,16448
---
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ISPARTA Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
20
---
718.886
537.670
540.445
---
258,59167
277,30819
222,10748
---
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat BURDUR Devlet Ücretsiz Örgün 107+3+0+3+0
107+3
107+3
130+4
Doldu 113
110
110
134
720.668
341.224
329.607
171.000
258,41122
301,80424
252,94111
310,65183
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
OSMANİYE Devlet Ücretsiz Örgün 10+0+0+1+3
10+0
10+0
---
Doldu 14
10
10
---
721.638
856.869
218.984
---
258,32500
246,61574
272,50256
---
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(Arapça)(M.T.O.K.)
GAZİANTEP Devlet Ücretsiz Örgün 5+0+0+1+1
5+0
5+0
---
Doldu 7
5
5
---
722.311
548.207
238.471
---
258,26234
276,15469
268,61681
---
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
RİZE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
15
---
731.994
743.206
553.150
---
257,35307
256,80179
216,71025
---
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
BOLU Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Doldu 11
10
10
---
741.944
692.953
547.390
---
256,43363
261,49404
219,77138
---
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
KAYSERİ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
15
---
742.907
932.562
482.424
---
256,34403
240,01815
232,23899
---
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(Arapça)(M.T.O.K.)
BOLU Devlet Ücretsiz Örgün 5+0+0+1+0
5+0
5+0
---
Dolmadı 5
5
5
---
745.466
674.117
372.013
---
256,09785
263,32550
246,74701
---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ERZİNCAN Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Dolmadı 15
15
15
---
747.020
855.312
394.144
---
255,95347
246,74746
243,66930
---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ERZİNCAN Devlet Ücretsiz Örgün 150+4+0+4+0
150+4
135+4
150+4
Doldu 158
154
139
154
750.320
419.380
334.846
207.000
255,65540
291,21724
252,14803
301,83756
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ELAZIĞ Devlet Ücretsiz Örgün 22+0+0+1+6
22+0
22+0
---
Dolmadı 28
22
22
---
753.049
806.045
515.373
---
255,40802
251,12873
227,36212
---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi

İlahiyat KÜTAHYA Devlet Ücretsiz Örgün 234+6+0+6+0
234+6
234+6
300+8
Doldu 246
240
238
308
754.659
497.616
Dolmadı
201.000
255,25964
281,75172
Dolmadı
303,20936
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat EDİRNE Devlet Ücretsiz Örgün 99+3+0+3+0
99+3
99+3
110+3
Dolmadı 104
102
99
113
755.434
451.664
Dolmadı
214.000
255,19065
287,20582
Dolmadı
300,21290
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
SİVAS Devlet İÖ-Ücretli İkinci 125+4+0+4+31
125+4
125+4
130+4
Doldu 164
129
108
134
763.599
573.788
Dolmadı
213.000
254,45397
273,43854
Dolmadı
300,47548
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
DÜZCE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2
Doldu 74
72
53
82
777.638
579.089
Dolmadı
240.000
253,17073
272,88787
Dolmadı
294,53404
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
KİLİS Devlet İÖ-Ücretli İkinci 100+3+0+3+25
108+3
---
---
Doldu 131
111
---
---
779.900
852.669
---
---
252,96475
246,98548
---
---
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
RİZE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 125+4+0+4+0
125+4
125+4
140+4
Doldu 133
129
78
144
781.500
601.993
Dolmadı
241.000
252,81855
270,53149
Dolmadı
294,23587
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
BAYBURT Devlet Ücretsiz Örgün 17+0+0+1+0
17+0
17+0
---
Dolmadı 17
17
8
---
785.663
906.343
Dolmadı
---
252,44034
242,29813
Dolmadı
---
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
İZMİR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
15
---
791.524
667.877
497.500
---
251,90705
263,92765
230,14382
---
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
SİVAS Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+4
15+0
15+0
---
Dolmadı 19
15
15
---
792.631
800.116
378.464
---
251,80287
251,66040
245,84404
---
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
İZMİR Devlet Ücretsiz Örgün 16+0+0+1+0
---
---
---
Doldu 17
---
---
---
794.239
---
---
---
251,66397
---
---
---
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (Hopa)

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ARTVİN Devlet Ücretsiz Örgün 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Dolmadı 10
10
10
---
804.615
846.678
518.047
---
250,73606
247,52421
226,91149
---
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
ÇANAKKALE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Dolmadı 15
15
15
---
808.907
887.083
498.751
---
250,35078
243,96846
229,96563
---
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
ADANA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+4
15+0
15+0
---
Dolmadı 19
15
15
---
817.174
780.446
470.836
---
249,60581
253,41450
233,77193
---
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ZONGULDAK Devlet Ücretsiz Örgün 13+0+0+1+0
13+0
13+0
---
Doldu 14
13
13
---
820.812
880.670
484.669
---
249,28374
244,52554
231,93987
---
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ŞANLIURFA Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+5
20+0
20+0
---
Dolmadı 25
20
20
---
822.097
807.636
458.073
---
249,17148
250,98815
235,41198
---
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
SİNOP Devlet İÖ-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2
Doldu 74
72
41
82
832.000
665.762
Dolmadı
262.000
248,27863
264,13209
Dolmadı
289,83746
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
SİNOP Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Dolmadı 10
10
3
---
837.688
764.600
Dolmadı
---
247,77421
254,84067
Dolmadı
---
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
DENİZLİ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Doldu 13
12
11
---
838.103
768.853
Dolmadı
---
247,73995
254,46178
Dolmadı
---
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
AMASYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 11+0+0+1+0
11+0
11+0
---
Dolmadı 11
11
7
---
840.547
731.063
Dolmadı
---
247,51709
257,91829
Dolmadı
---
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (Hopa)

İlahiyat ARTVİN Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
100+3
Dolmadı 94
93
93
103
843.083
445.011
469.767
215.000
247,29183
288,01860
233,90980
299,85731
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
ISPARTA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 153+4+0+4+0
153+4
153+4
160+4
Doldu 161
157
94
164
847.244
636.354
Dolmadı
224.000
246,92147
267,03595
Dolmadı
297,85369
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
TEKİRDAĞ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2
Doldu 74
72
42
82
850.937
663.186
Dolmadı
260.000
246,59088
264,37835
Dolmadı
290,35874
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
TEKİRDAĞ Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Doldu 13
12
12
---
853.192
869.081
298.993
---
246,38587
245,53835
257,77515
---
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat YOZGAT Devlet Ücretsiz Örgün 117+3+0+3+0
117+3
117+3
130+4
Doldu 123
120
120
134
865.434
420.158
464.362
209.000
245,30863
291,12160
234,61176
301,28806
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
YOZGAT Devlet Ücretsiz Örgün 13+0+0+1+0
13+0
13+0
---
Dolmadı 13
13
13
---
866.243
898.222
530.440
---
245,23627
242,99865
224,53233
---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
DİYARBAKIR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 20+0+0+1+5
20+0
20+0
---
Doldu 26
20
20
---
880.424
1.333.061
560.487
---
243,97859
201,57944
207,02489
---
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ŞIRNAK Devlet Ücretsiz Örgün 135+4+0+4+0
135+4
135+4
140+4
Doldu 143
139
134
144
882.566
711.460
Dolmadı
333.000
243,79149
259,73976
Dolmadı
276,64612
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat GÜMÜŞHANE Devlet Ücretsiz Örgün 125+4+0+4+0
125+4
125+4
140+4
Doldu 133
129
117
144
888.021
560.068
Dolmadı
247.000
243,30842
274,88078
Dolmadı
292,94129
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
SİİRT Devlet İÖ-Ücretli İkinci 99+3+0+3+0
99+3
99+3
110+3
Doldu 105
102
62
113
890.762
737.798
Dolmadı
315.000
243,06689
257,29755
Dolmadı
279,83703
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
EDİRNE Devlet Ücretsiz Örgün 11+0+0+1+0
11+0
11+0
---
Doldu 12
11
8
---
896.750
955.427
Dolmadı
---
242,53666
238,04803
Dolmadı
---
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
ISPARTA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 17+0+0+1+0
17+0
17+0
---
Dolmadı 17
17
17
---
902.770
765.686
493.896
---
242,00554
254,74524
230,67503
---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
KÜTAHYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 90+3+0+3+0
90+3
90+3
100+3
Doldu 96
93
36
103
915.111
735.546
Dolmadı
253.000
240,91133
257,50410
Dolmadı
291,84854
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
AMASYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 99+3+0+3+0
99+3
99+3
110+3
Doldu 105
102
37
113
916.834
642.546
Dolmadı
257.000
240,75907
266,41346
Dolmadı
290,88752
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
MALATYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 13+0+0+1+3
13+0
13+0
---
Doldu 17
13
13
---
918.754
976.569
302.253
---
240,58776
236,20791
257,25327
---
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
SİİRT Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Doldu 13
12
12
---
923.634
1.176.221
356.013
---
240,15021
208,94991
249,01364
---
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat KIRKLARELİ Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
100+3
Doldu 96
93
82
103
929.453
542.694
Dolmadı
230.000
239,63665
276,75816
Dolmadı
296,53622
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
SİVAS Devlet İÖ-Ücretli İkinci 15+0+0+1+4
15+0
15+0
---
Dolmadı 19
15
10
---
937.381
1.011.725
Dolmadı
---
238,93518
233,10600
Dolmadı
---
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
GÜMÜŞHANE Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Dolmadı 15
15
10
---
941.058
949.266
Dolmadı
---
238,60936
238,58942
Dolmadı
---
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
OSMANİYE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+3
10+0
10+0
---
Dolmadı 13
10
10
---
941.774
949.668
478.635
---
238,54539
238,55467
232,74617
---
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat BAYBURT Devlet Ücretsiz Örgün 153+4+0+4+0
153+4
153+4
170+5
Doldu 161
157
130
175
955.281
578.326
Dolmadı
267.000
237,34656
272,96929
Dolmadı
288,94230
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
KÜTAHYA Devlet Ücretsiz Örgün 26+0+0+1+0
26+0
26+0
---
Doldu 27
26
26
---
962.189
786.430
455.352
---
236,75136
252,88147
235,76087
---
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
ZONGULDAK Devlet İÖ-Ücretli İkinci 108+3+0+3+0
108+3
108+3
110+3
Doldu 114
111
39
113
962.296
837.166
Dolmadı
296.000
236,74159
248,03819
Dolmadı
283,41183
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
ELAZIĞ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 11+0+0+1+3
11+0
11+0
---
Doldu 15
11
6
---
962.570
1.081.223
Dolmadı
---
236,71972
226,94596
Dolmadı
---
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
KASTAMONU Devlet İÖ-Ücretli İkinci 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Doldu 13
12
2
---
964.094
999.018
Dolmadı
---
236,58056
234,23804
Dolmadı
---
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
KİLİS Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+4
15+0
---
---
Dolmadı 19
15
---
---
974.864
1.209.135
---
---
235,63010
215,05160
---
---
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
BAYBURT Devlet İÖ-Ücretli İkinci 11+0+0+1+0
11+0
11+0
---
Dolmadı 11
11
4
---
975.744
1.009.966
Dolmadı
---
235,55338
233,26261
Dolmadı
---
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
HAKKARİ Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Doldu 16
15
11
---
977.100
1.475.230
Dolmadı
---
235,43588
174,87281
Dolmadı
---
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
KIRKLARELİ Devlet Ücretsiz Örgün 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Dolmadı 10
10
10
---
983.798
1.039.407
547.904
---
234,84097
230,65354
219,56484
---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat KARS Devlet Ücretsiz Örgün 180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5
Dolmadı 189
185
185
205
987.712
529.756
530.350
265.000
234,50612
278,17060
224,55209
289,29877
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat HAKKARİ Devlet Ücretsiz Örgün 135+4+0+4+0
135+4
135+4
150+4
Doldu 143
139
139
154
993.095
703.040
549.377
396.000
234,03512
260,52997
218,92497
266,09568
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
TEKİRDAĞ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Dolmadı 10
10
10
---
996.052
998.655
559.140
---
233,77986
234,27143
209,13592
---
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
ŞANLIURFA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+3
10+0
10+0
---
Dolmadı 13
10
10
---
997.365
1.067.646
345.676
---
233,66658
228,15594
250,53803
---
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat ARDAHAN Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3
Doldu 84
82
61
93
1.004.622
595.199
Dolmadı
288.000
233,02071
271,22419
Dolmadı
284,92109
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
KASTAMONU Devlet İÖ-Ücretli İkinci 108+3+0+3+0
108+3
108+3
120+3
Doldu 114
111
37
123
1.020.773
830.625
Dolmadı
297.000
231,57976
248,94391
Dolmadı
283,22481
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN Yurt Dışı Ücretsiz Örgün 10+0+0+0+0
10+0
---
---
Doldu 10
10
---
---
1.023.739
1.384.598
---
---
231,31624
194,69140
---
---
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
YOZGAT Devlet İÖ-Ücretli İkinci 108+3+0+3+0
108+3
108+3
120+3
Doldu 114
111
46
123
1.024.547
817.483
Dolmadı
314.000
231,24400
250,11869
Dolmadı
280,12052
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
YOZGAT Devlet İÖ-Ücretli İkinci 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Dolmadı 12
12
5
---
1.024.591
1.198.835
Dolmadı
---
231,24016
216,05296
Dolmadı
---
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
KIRKLARELİ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 90+3+0+3+0
90+3
90+3
100+3
Doldu 96
93
35
103
1.040.541
1.002.151
Dolmadı
322.000
229,81972
233,95862
Dolmadı
278,61402
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat IĞDIR Devlet Ücretsiz Örgün 125+4+0+4+0
125+4
125+4
140+4
Doldu 133
129
129
144
1.041.126
547.900
503.757
274.000
229,76989
276,18600
229,22773
287,56427
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
BAYBURT Devlet İÖ-Ücretli İkinci 99+3+0+3+0
99+3
99+3
110+3
Doldu 105
102
45
113
1.047.364
992.466
Dolmadı
359.000
229,22460
234,81938
Dolmadı
272,26016
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
ZONGULDAK Devlet İÖ-Ücretli İkinci 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Dolmadı 12
12
5
---
1.048.703
1.038.860
Dolmadı
---
229,10839
230,70077
Dolmadı
---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
KÜTAHYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Dolmadı 10
10
7
---
1.050.175
891.833
Dolmadı
---
228,97032
243,55173
Dolmadı
---
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
GÜMÜŞHANE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Dolmadı 12
12
2
---
1.051.500
1.117.608
Dolmadı
---
228,84564
223,67412
Dolmadı
---
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
GÜMÜŞHANE Devlet İÖ-Ücretli İkinci 108+3+0+3+0
108+3
108+3
140+4
Dolmadı 113
111
33
144
1.069.247
1.011.141
Dolmadı
338.000
227,26866
233,15687
Dolmadı
275,70991
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ŞIRNAK Devlet Ücretsiz Örgün 15+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Dolmadı 15
15
6
---
1.081.466
1.364.840
Dolmadı
---
226,17335
197,48755
Dolmadı
---
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
SİİRT Devlet İÖ-Ücretli İkinci 11+0+0+1+0
11+0
11+0
---
Dolmadı 11
11
3
---
1.087.248
1.465.209
Dolmadı
---
225,64511
178,52673
Dolmadı
---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
KARS Devlet İÖ-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
70+2
100+3
Doldu 74
72
43
103
1.090.095
786.294
Dolmadı
370.000
225,38039
252,89288
Dolmadı
270,34334
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
KİLİS Devlet İÖ-Ücretli İkinci 12+0+0+1+3
12+0
---
---
Dolmadı 15
12
---
---
1.095.387
1.461.693
---
---
224,90331
179,60856
---
---
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
KIRKLARELİ Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Doldu 11
10
1
---
1.097.935
1.219.113
Dolmadı
---
224,67003
214,05680
Dolmadı
---
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ARDAHAN Devlet Ücretsiz Örgün 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Dolmadı 10
10
6
---
1.119.346
1.184.223
Dolmadı
---
222,74282
217,49095
Dolmadı
---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
KARS Devlet Ücretsiz Örgün 20+0+0+1+0
20+0
20+0
---
Doldu 21
20
6
---
1.122.749
1.081.315
Dolmadı
---
222,43091
226,93816
Dolmadı
---
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(İÖ)
IĞDIR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 108+3+0+3+0
108+3
108+3
100+3
Doldu 114
111
21
103
1.136.081
1.010.202
Dolmadı
379.000
221,21492
233,24078
Dolmadı
268,79955
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
KARS Devlet İÖ-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
Dolmadı 10
10
2
---
1.142.399
1.226.983
Dolmadı
---
220,61987
213,25110
Dolmadı
---
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
IĞDIR Devlet Ücretsiz Örgün 25+0+0+1+0
15+0
15+0
---
Dolmadı 25
15
5
---
1.171.910
1.195.508
Dolmadı
---
217,88185
216,38385
Dolmadı
---
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)
IĞDIR Devlet İÖ-Ücretli İkinci 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
Dolmadı 12
12
1
---
1.185.372
1.423.703
Dolmadı
---
216,60456
188,26113
Dolmadı
---
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)

İlahiyat
(Burslu)
ANKARA Devlet Burslu Örgün 30+0+0+0+0
40+0
---
---
Doldu 30
23
---
---
1.447.757
Dolmadı
---
---
187,65498
Dolmadı
---
---
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
(Burslu)
KKTC-LEFKOŞA KKTC Burslu Örgün 90+0+0+0+0
90+0
90+0
100+0
Dolmadı 33
31
10
100
1.536.043
Dolmadı
Dolmadı
688.000
167,45448
Dolmadı
Dolmadı
225,63484

İlahiyat Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

İlahiyat Bölümü Bölümü Dersleri Nelerdir?

İlahiyat Bölümü dersleri fakültelerin verdiği eğitimlere göre değişse de genellikle aşağıdaki dönemler gibi işlenilir.

 1. Yarıyıl
  • Arapça I
  • Yabancı Dil I
  • Kur’an Okuma ve Tecvid I
  • Siyer
  • Hadis Tarihi
  • İslam İnanç Esasları
  • Türk Dili I
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 2. Yarıyıl
  • Arapça II
  • Yabancı Dil II
  • Kur’an Okuma ve Tecvid II
  • Hadis Usulü
  • Tefsir Tarihi
  • İslam İbadet Esasları
  • İslam Tarihi I
  • Türk Dili II
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 3. Yarıyıl
  • Arapça III
  • Kur’an Okuma ve Tecvid III
  • Tefsir Usulü
  • Türk Din Musikisi (Nazariyat)
  • Hadis I
  • Mantık
  • Din Psikolojisi
  • İslam Tarihi II
 4. Yarıyıl
  • Arapça IV
  • Kur’an Okuma ve Tecvid IV
  • Hadis II
  • İslam Hukuk Usulü I
  • Tefsir I
  • Din Sosyolojisi
  • Kelam Tarihi
  • Türk İslam Edebiyatı
  • İslam Sanatları Tarihi
 5. Yarıyıl
  • Kur’an Okuma ve Tecvid V
  • Sistematik Kelam I
  • Tasavvuf I
  • İslam Medeniyeti Tarihi
  • İslam Hukuk Usulü II
  • Felsefe Tarihi
  • Tefsir II
  • Seçimlik Ders – 1
  • Seçimlik Ders – 2
  • Seçimlik Ders – 3
  • Seçimlik Ders – 4
  • Seçimlik Ders – 5
 6. Yarıyıl
  • Osmanlı Türkçesi
  • Tasavvuf Musikisi
  • Arap Dili Belagatı
  • Yaygın Öğretimde Hadis
  • Günümüz İslam Ülkeleri I
  • İslam Mantık Tarihi
  • Klasik Fıkıh Metinleri
  • Ruh Sağlığı ve Din
  • Eğitim Bilimlerine Giriş
  • Eğitim Psikolojisi
  • Rehberlik
 7. Yarıyıl
  • İslam Hukuku I
  • Kur’an Okuma ve Tecvid VI
  • Sistematik Kelam II
  • Tasavvuf II
  • İslam Felsefesi Tarihi
  • İslam Mezhepleri Tarihi
  • Seçimlik Ders-1
  • Seçimlik Ders-2
  • Seçimlik Ders-3
  • Seçimlik Ders-4
 8. Yarıyıl
  • Tefsir Metinleri
  • Batıda İslam Araştırmaları
  • Günümüz Felsefe Akımları
  • Çağdaş İslam Akımları
  • Mantık ve İslami İlimler
  • Klasik Tasavvuf Metinleri
  • Bilimsel Yazı ve Araştırma Teknikleri
  • Hitabet ve İletişim
  • Günümüz İslam Ülkeleri II
  • Gelişim Psikolojisi
  • Öğretim İlke ve Yöntemleri

İlahiyat Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

İlahiyat Bölümü mezunları, kariyer seçenekleri açısından oldukça zengin bir alana sahiptirler. Bu mezunlar, dini liderlik pozisyonları olan imamlık, vaizlik ve müftülük gibi görevlerde aktif roller üstlenebilirler.İlahiyat Bölümü mezunları Eğitim sektöründe, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ya da din eğitimi alanında uzman olarak çalışabilirler. Akademik kariyer yapmayı tercih edenler üniversitelerde öğretim üyeliği ya da ilahiyat alanında araştırmacı olarak görev alabilirler. Ayrıca, yazarlık, gazetecilik ve basın danışmanlığı gibi medya sektöründe de fırsatlar bulunmaktadır. Hukuk ve siyaset alanlarında da etkili olabilirler. Sosyal hizmetler ve psikolojik danışmanlık gibi toplumun refahına katkıda bulunan alanlarda da kariyer yapma şansları bulunur. Bu çeşitlilik, İlahiyat Bölümü mezunlarının toplumun birçok farklı kesiminde etkili ve değerli roller üstlenebilmelerini sağlar.

İlahiyat Bölümü Maaşı Ne Kadardır?

İlahiyat Bölümü mezunları, çalışma süresi ve yaptığı işin niteliği de maaş üzerinde etkilidir. Ancak ortalama bir değer vermek gerekirse, Türkiye'de yeni mezun bir İlahiyat Bölümü mezununun ortalama aylık maaşı 18.000-25.000 TL arasında olabilir. Unutulmamalıdır ki bu rakamlar deneyim ve iş bulunduğu sektör gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

İlahiyat Bölümü Ne iş Yapar?

İlahiyat Bölümü mezunlarının iş imkanları oldukça geniştir. İşte İlahiyat Bölümü mezunlarının tercih edebileceği bazı kariyer seçenekleri.

 • İmamlık ve Vaizlik: Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerde imam ve vaiz olarak görev alabilirler. İmamlar namaz kıldırır, dini eğitim verir ve toplulukları yönlendirirken, vaizler camilerde hutbe verir ve dini konularda öğütlerde bulunabilir.
 • Müftülük: Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü olarak çalışabilirler. Müftüler, dini konularda danışmanlık yapar, camilerin yönetiminden sorumlu olabilirler.
 • Din Eğitimi Öğretmenliği: İmam hatip liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde veya mesleki ve teknik Anadolu imam hatip liselerinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev alabilirler.
 • İlahiyat Araştırmacısı ve Akademisyen: Üniversitelerde ilahiyat araştırmacısı veya akademisyen olarak çalışabilirler. Bu rolde, İslam dininin çeşitli alanlarında araştırma yapabilir ve öğrencilere dersler verebilirler.
 • Yazarlık ve Gazetecilik: İslam dininin çeşitli konularında kitap, makale, deneme gibi yazılar yazarak yazar olarak çalışabilir veya gazetecilik alanında dini konularda haber ve yorum yazıları üretebilirler.
 • Basın Danışmanlığı: İslam diniyle ilgili konularda basın danışmanı olarak görev alabilirler. Kamuoyunu İslam dinine ilişkin konularda bilgilendirme ve yönlendirme rolü üstlenebilirler.
 • Hukukçu: İslam hukuku alanında uzmanlaşarak hukukçu olarak çalışabilirler. İslam hukukunun çeşitli alanlarında danışmanlık yapabilir ve hukuki hizmetler sunabilirler.
 • Siyasetçilik: İslami siyaset alanında uzmanlaşarak siyasetçi olarak görev alabilirler. İslami siyasetin çeşitli alanlarında danışmanlık yapabilir ve siyasi hizmet verme yolunu seçebilirler.
 • Sosyal Hizmet Uzmanlığı: Sosyal hizmet alanında uzmanlaşarak, İslami perspektifi uygulayarak sosyal hizmet uzmanı olarak çalışabilirler.

İlahiyat Bölümü mezunları, bu çeşitli alanlarda kariyer yaparak topluma hizmet etme ve dinî bilgiyi yayma imkânına sahiptirler.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler