LGS Puan Hesaplama

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0

Doğru Sayısını Seç

0

Yanlış Sayısını Seç

0
LGS Puan Hesaplama

LGS, "Liseye Geçiş Sınavı"nın kısaltmasıdır. Türkiye'de, 8. sınıf öğrencilerinin ortaokuldan liseye geçişlerinde kullanılan bir sınav sistemidir. ÖSYM değil, MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından düzenlenir.

LGS, öğrencilerin liselerdeki yerleştirme işlemleri için kullanılan puanın hesaplanmasında önemli bir role sahiptir. LGS puanı, 8. sınıf öğrencilerinin sınavdaki başarılarına ve aynı zamanda 6, 7 ve 8. sınıflarda elde ettikleri yılsonu başarı puanlarına dayanarak hesaplanır.

LGS kapsamında öğrencilere, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular yöneltilir.

Bu sınav sonucuna göre öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları gibi bazı özel liselere yerleştirilirken, diğer genel ve mesleki liselere yerleştirme işlemi bu sınav puanı ve ortaokul başarı puanı dikkate alınarak gerçekleştirilir.

LGS’de iki oturum vardır. Birinci oturumda Sözel alan dersleri yer alır ve toplam 50 soru vardır.

LGS Birinci Oturum Dersleri

İkinci oturumda sayısal alan dersleri yer alır ve toplam 40 soru yer alır.

LGS İkinci Oturum Dersleri

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanır.

LGS Puanı Nedir?

LGS puanı, Türkiye'de 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçişlerinde kullanılan bir puanlamadır. "Liseye Geçiş Sınavı" (LGS) sonucunda öğrencilere verilen bu puan, öğrencilerin liseye yerleştirilmesinde esas alınan puanı ifade eder.

LGS puanının hesaplanmasında iki ana bileşen bulunmaktadır:

Sınav Puanı: LGS kapsamında öğrencilere yapılan merkezi sınavın sonucudur. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşan sınavın toplam sonucudur.

Ortaokul Başarı Puanı (OBP): Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflarda elde ettiği yılsonu başarı puanlarının ortalamasıdır.

Bu iki bileşenin belirli bir ağırlıklandırılması ile LGS yerleştirme puanı oluşturulur.

LGS yerleştirme puanı, öğrencinin tercih ettiği liselere yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini belirleyen ana kriterdir. Öğrenciler bu puanlarına göre Fen Liseleri, Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri gibi çeşitli liselere yerleştirilir.

Sınava dair her şeyi doğru yaptığınızdan ne kadar eminsiniz?

Danışmanlık Al

LGS'de Hangi Konular ve Sorular Çıkıyor?

LGS (Liseye Geçiş Sınavı), 8. sınıf öğrencileri için yapılan ve liseye yerleştirme amacıyla kullanılan bir sınavdır. LGS kapsamında öğrencilere farklı derslerden sorular yöneltilir. İşte bu derslere ait temel konu başlıkları:

Türkçe

 • Dil bilgisi konuları
 • Paragraf ve metin analizi
 • Sözcükte ve cümlede anlam
 • Yazım kuralları
 • Noktalama işaretleri

Matematik

 • Rasyonel sayılar
 • Üslü ve köklü ifadeler
 • Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler
 • Eşitsizlikler
 • Geometri konuları (üçgenler, dörtgenler, daire, alan ve çevre hesaplamaları vb.)

Fen Bilimleri

 • Madde ve özellikleri
 • Fiziksel ve kimyasal değişimler
 • Enerji
 • Hücre bilgisi
 • İnsan ve çevre
 • Kuvvet ve hareket

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 • Türk İnkılâp Tarihi
 • Atatürk ilke ve inkılapları
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk'ün hayatı

Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vb. seçenekler)

 • Temel dil bilgisi konuları
 • Okuduğunu anlama
 • Cümlede anlam
 • Boşluk doldurma soruları
 • Temel kelime bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • İslam'ın temel kavramları
 • İslam tarihi
 • Ahlaki kavramlar ve değerler
 • İbadetler

LGS'de bu derslerin müfredatında bulunan konulardan sorular yöneltilir. Sınav sorularını çözerken adaylara belirli bir süre verilir. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için bu süre zarfında soruları doğru ve hızlı bir şekilde çözmeleri gerekmektedir. Sınavın formatı ve soru sayısı her yıl MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenir ve ilan edilir. Bu nedenle her sene için geçerli olabilecek spesifik bilgilere ulaşabilmek adına MEB'in resmi duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.

LGS Puan Hesaplama Formülü

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) puanını hesaplamak için MEB tarafından belirlenen bir formül kullanılır. İşte genel bir örneği:

İlk olarak netlerinizi hesaplayın:

Net = (Doğru Sayısı) − (Yanlış Sayısı / 4)

Sonra, puanı hesaplayın:

Her dersle ilgili ağırlıklı puanınızı hesaplamak için netleriniz alttaki tabloda belirtilen katsayılarla çarpılır.

LGS Ders Katsayıları

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Ardından testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Öğrencilerin Standart sapma puanları aşağıdaki formül üzerinden hesaplanılır.

Standart Sapma Puan Hesaplama Formülü

“Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması” da alttaki gibi yapılarak asıl formül uygulanır.

LGS TASP Hesaplama

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

LGS Puan Hesaplama Formülü

Not:

En Küçük TASP: Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP

En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Benzer şekilde diğer dersler için de puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ancak, bu formül ve katsayılar zamanla değişebileceğinden, en güncel bilgiler için MEB'in resmi web sitesini kontrol etmenizi öneririz.