2025 TYT Konuları ve Soru Dağılımı

2025 TYT Konuları ve Soru Dağılımı

TYT, Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması olan "Temel Yeterlilik Testi"nin kısaltmasıdır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenir. TYT, adayların lise eğitimi boyunca edindikleri temel bilgileri ölçmeyi amaçlar ve genel olarak Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere dört ana bölümden oluşur.

Bu sınav, üniversite adaylarının temel bilgi ve becerilerini değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Adaylar, TYT'nin ardından, istedikleri bölümlere ve programlara girebilmek için alanlarına özgü ikinci bir sınav olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) veya YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına da katılabilirler.

TYT sınavı, adayların üniversite eğitimine başlamadan önce genel yeteneklerini ve lise düzeyindeki bilgi birikimlerini test etmek için tasarlanmıştır. Sınavın sonuçları, üniversitelerin birinci sınıfına yerleşmek için kullanılır.

2025 TYT konuları ve soru dağılımı, sınava hazırlanan öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, TYT konularını detaylı bir şekilde inceleyecek ve bu konulara göre nasıl çalışmanız gerektiğine dair ipuçları sunacağız.

2025 TYT’de Kaç Soru Var?

TYT sınavında 9 ve 10. sınıf konularından sorumlusunuz ve toplamda 120 soru vardır.

 1. Temel Matematik testi: 40 soru
  1. Matematik: 30 soru
  2. Geometri: 10 soru
 2. Türkçe testi: 40 soru
 3. Sosyal Bilimler testi: 20 soru
  1. Tarih: 5 soru
  2. Coğrafya: 5 soru
  3. Felsefe: 5 soru
  4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 soru
 4. Fen Bilimleri testi: 20 soru
  1. Fizik: 7 soru
  2. Kimya: 7 soru
  3. Biyoloji: 6 soru

2025 TYT Konuları ve Soru Dağılımları

2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi), Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşamasını oluşturan; Matematik, Türkçe, Fen bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere dört ana kategorideki temel konuları kapsayan bir sınavdır. Bu sınav, adayların lise eğitimi boyunca edindikleri bilgileri temel alarak, üniversite eğitimine hazır olup olmadıklarını değerlendirme amacı taşımaktadır.

2025 TYT Türkçe Konuları:

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
  1. Paragrafta Anlatım Teknikleri
  2. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
  3. Paragrafta Yapı
  4. Paragrafta Konu-Ana Düşünce
  5. Paragrafta Yardımcı Düşünce
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı
 • Sözcük Türleri
  1. İsimler
  2. Zamirler
  3. Sıfatlar
  4. Zarflar
  5. Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Fiiler
  1. Fiilde Anlam
  2. Ek Fiil
  3. Fiilimsi
  4. Fiilde Çatı
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozukluğu

2025 TYT Türkçe Soru Dağılımı:

TYT Türkçe konuları ve soru dağılımları yıllara göre değişkenlik gösterebilir.  İşte 2025 TYT Türkçe soru dağılımları:

Türkçe

2025 TYT Matematik Konuları:

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB – EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Kümeler – Kartezyen Çarpım
 • Mantık
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2.Dereceden Denklemler
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Olasılık
 • Veri – İstatistik

2025 TYT Matematik Soru Dağılımı:

2025 TYT Matematik soru dağılımları aşağıdaki tablo gibidir:

Matematik

2025 TYT Problem Konuları:

 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Hız Problemleri
 • İşçi Emek Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Kar Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Rutin Olmayan Problemleri

2025 TYT Problemler Soru Dağılımı:

TYT'de her yıl problemlerden 10-13 arasında soru gelir.

2025 TYT Geometri Konuları:

 • Temel Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Açılar
  1. Dik Üçgen
  2. İkizkenar Üçgen
  3. Eşkenar Üçgen
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açıkenar bağlantıları
 • Çokgenler
 • Özel Dörtgenler
  1. Dörtgenler
  2. Deltoid
  3. Paralelkenar
  4. Eşkenar Dörtgen
  5. Dikdörtgen
  6. Kare
  7. Yamuk
 • Çember ve Daire
  1. Çemberde Açı
  2. Çemberde Uzun
  3. Dairede Çevre ve Alan
 • Analitik Geometri
  1. Noktanın Analitiği
  2. Doğrunun Analitiği
  3. Dönüşüm Geometrisi
  4. Analitik Geometri
 • Katı Cisimler
  1. Prizmalar
  2. Küp
  3. Silindir
  4. Piramit
  5. Koni
  6. Küre
 • Çemberin Analitiği

2025 TYT Geometri Soru Dağılımı:

TYT Geometri bölümündeki soru dağılımları yıllara göre değişiklik gösterebilir. 2025 TYT Geometri soru dağılımı şu şekildedir: 

Geometri

2025 TYT Fen Bilimleri Konuları: TYT Fen Bilimlerinde Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi vardır. Toplamda 20 soru içerir. 2024 TYT Fen dersleri ve 2024 TYT konu dağılımı şu şekildedir:

2025 TYT Fizik Konuları:

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Enerji
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrostatik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik

2025 TYT Fizik Soru Dağılımı:

2025 TYT Fizik konuları ve soru dağılımları görselde tablo halinde sunulmuştur.

Fizik

2025 TYT Kimya Konuları:

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Kimya Her Yerde

2025 TYT Kimya Soru Dağılımı:

TYT Kimya konuları ve soru dağılımları yıllara göre değişkenlik gösterebilir. İşte 2025 TYT Kimya soru dağılımları:

Kimya

2025 TYT Biyoloji konuları:

 • Yaşam Bilimi Biyoloji
 • Hücre
 • Canlılar Dünyası
 • Hücre Bölünmeleri
 • Kalıtımın Genel İlkeleri
 • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

2025 TYT Biyoloji Soru Dağılımı:

Yıllara göre TYT Biyoloji konuları soru dağılımını inceleyerek, hangi konuların sınavda daha fazla yer bulduğunu ve hangi konulara odaklanmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.  İşte 2025 TYT Biyoloji soru dağılımları:

Biyoloji

2025 TYT Sosyal Bilimler Konuları: 2025 TYT Sosyal Bilimlerde Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü dersi vardır. 2025 TYT Sosyalde toplamda 20 soru gelmektir. 2025 TYT Sosyal dersleri ve soru dağılımı şu şekildedir: 

2025 TYT Tarih Konuları:

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1595)
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. Ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2025 TYT Tarih Soru Dağılımı:

TYT Tarih konuları ve soru dağılımları yıllara göre değişkenlik gösterebilir. İşte 2025 TYT Tarih soru dağılımları:

Tarih

2025 TYT Coğrafya Konuları:

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • İklimler
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nem, Yağış ve Buharlaşma
 • İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
 • Su – Toprak ve Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşme
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölgeler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Çevre ve Toplum
 • Doğal Afetler

2025 TYT Coğrafya Soru Dağılımı:

TYT Coğrafya konuları ve soru dağılımları yıllara göre değişkenlik gösterebilir. İşte 2025 TYT Coğrafya soru dağılımları:

Coğrafya

2025 TYT Felsefe Konuları:

 • Felsefeyi Tanıma
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • İlk Çağ Felsefesi
 • MÖ 6. Yüzyıl-MS. Yüzyıl Felsefesi
 • MS 2. Yüzyıl-MS 25.Yüzyıl Felsefesi
 • 15. Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl-19.Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi

2025 TYT Felsefe Konuları:

TYT Felsefe konuları ve soru dağılımları yıllara göre değişkenlik gösterebilir.  İşte 2025 TYT Felsefe soru dağılımları:

Felsefe

2025 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları:

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlak ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • Hz. Muhammed (S.A.V.)
 • Vahiy ve Akıl
 • Dünya ve Ahiret
 • Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (S.A.V.)
 • İnançla İlgili Meseleler
 • Yahudilik ve Hristiyanlık
 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint ve Çin Dinleri

2025 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları:

TYT Din Kültürü konuları ve soru dağılımları yıllara göre değişkenlik gösterebilir.  İşte 2025 TYT Din Kültürü soru dağılımları:

Din

Bu konu başlıkları genel bir çerçeveyi ifade eder. Detaylı konu anlatımı, alt başlıklar ve daha spesifik bilgiler için ÖSYM'nin resmi kılavuzlarına başvurmak en doğrusudur. Özellikle her yıl bu konuların içeriği ve dağılımı değişiklik gösterebilir, bu nedenle güncel bilgilere ulaşmak için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririm.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

2025 TYT Kaynak Önerileri

TYT (Temel Yeterlilik Testi) hazırlığı sürecinde, öğrencilerin başarısını artırabilecek doğru ve kaliteli kaynaklar seçmek, sınavdaki performansları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Özellikle konu anlatımı, soru bankası, deneme sınavları ve video destekli materyalleri içeren kaynaklar, öğrencilere konuları pekiştirme, pratik yapma ve sınav formatına hakim olma konularında yardımcı olabilir.

 1. 2024 TYT Matematik Soru Bankası - Üç Dört Beş Yayınları
 2. 2024 TYT Matematik 3 Deneme Tamamı Video Çözümlü - Marka Yayınları
 3. 2024 TYT Matematik Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası - Benim Hocam Yayınları
 4. TYT TEK Serisi Türkçe Soru Bankası - Yayın Denizi Yayınları
 5. Anlam ve Paragraf Soru Kitabı - Palme Yayıncılık
 6. TYT Türkçe Soru Bankası - Karekök Yayınları
 7. TYT Tarih Özet - Delta Kültür Yayınları
 8. TYT AYT Hızlı Tarih Enfes Konu Anlatımlı - Data Yayınları
 9. TYT Tarih Soru Bankası - Benim Hocam Yayınları
 10. TYT Kimyatik - Tonguç Akademi Yayınları
 11. TYT Kimya Video Ders Notları - Benim Hocam Yayınları
 12. TYT Kimya Konu Anlatımlı - Palme Yayınevi
 13. Geometri Sıfır - Karekök Yayınları
 14. Antrenmanlarla Geometri Serisi - Antrenman Yayıncılık
 15. 40 Seans TYT Geometri - Okyanus Yayıncılık
 16. TYT Fizik Sıfır - Karekök Yayınları
 17. TYT Fizik Kimya Biyoloji Soru Bankası - Limit Yayınları
 18. TYT Fizik Poster Notlar - KR Akademi
 19. TYT Felsefe Video Ders Defteri ve Soru Bankası - Benim Hocam Yayınları
 20. TYT Felsefe Soru Bankası - Yayın Denizi
 21. TYT Felsefe Soru Kitabı - Palme Yayınevi
 22. 2+2 Felsefe ve Din Kültürü - Benim Hocam Yayınları
 23. TYT Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası - Hız ve Renk Yayınları
 24. TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Denemeleri - Karekök Yayınları
 25. TYT Coğrafya Pro Soru Bankası - Yayın Denizi
 26. TYT Coğrafik - Tonguç Kampüs
 27. TYT Coğrafya Soru Bankası - Benim Hocam Yayınları
 28. TYT Biyoloji 30 Deneme - Benim Hocam Yayınları
 29. TYT Biyolojik - Tonguç Akademi Yayınları
 30. TYT Biyoloji Modüler Soru Bankası - Eğitim Vadisi Yayınları

2025 TYT Öğrenci Koçluğu Önerileri

"Rehberim Sensin", eğitim ve öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmek adına öğrenci danışmanlığının önemini bilen bir kuruluştur. Bu noktada öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir. Rehberim Sensinkuruluşu ve ekibimiz, öğrenim teknikleri konusunda uzmanlaşmış Psikolojik Danışman ve Psikologlardan oluşmakta; bu sayede öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verebilen, analitik ve kalıcı öğrenme odaklı bir yaklaşım sergileyebilmekteyiz.

TYT Öğrenci Koçluğu İçin Tıklayınız.

Eğer siz de emeklerinizin karşılığını yeterince alamadığınızı düşünüyor, dersleri dinlerken kavrama yeteneğinizin testlerde yansımadığını hissediyor ve planlı bir çalışma rutini oluşturmakta zorlanıyorsanız, "Rehberim Sensin" ile tanışma vaktiniz gelmiş demektir. Amacımız, öğrencilere hangi dersin nasıl daha etkili bir şekilde öğrenileceğini, hangi öğrenme tekniklerinin daha verimli olduğunu öğretmek, aynı zamanda bu bilgileri bir araya getirerek size özel çalışma planları oluşturmaktır. Böylece sadece bilgiye değil, bu bilgiyi nasıl kullanacağınıza dair yöntemlere de hakim olabilirsiniz.

Ancak, sunduğumuz bu özelleştirilmiş rehberlik hizmeti, öğrencinin psikolojik olarak çalışmaya hazır olduğu, verilen yönergelere sadık kaldığı ve önerilen programları titizlikle takip ettiği durumlar için idealdir. Tam anlamıyla bize güvenip, önerdiklerimizi harfiyen uygulayan öğrencilere, bu süreçte sadece akademik başarı değil, aynı zamanda bireysel gelişimlerinde de büyük kazanımlar vaat ediyoruz. Eğitiminizi ve geleceğinizi kendi ellerinizle şekillendirmek adına "Rehberim Sensin" ile bu dönüşüme hazır mısınız?

2025 TYT Netleri Nasıl Artar?

Düzenli Çalışma: Her gün belirli saatlerde çalışarak konuları pekiştirin ve alışkanlık oluşturun.

Konu Anlatımlı Kaynaklar: Özellikle anlamadığınız veya zorlandığınız konularda konu anlatımlı kitaplar veya videolarla destek alın.

Soru Çözme: Farklı zorluk seviyelerinde ve çeşitlilikte sorular çözerek, sınavda karşılaşabileceğiniz tüm soru tiplerine aşina olun.

Deneme Sınavları: Sınav formatına uygun deneme sınavlarıyla zaman yönetimi becerinizi geliştirin ve eksiklerinizi tespit edin.

Hatalı Soru Analizi: Yanlış yaptığınız soruları tekrar gözden geçirin, hatanızın nedenini bulun ve benzer hataları tekrarlamamak için bu konuda çalışın.

Planlı Çalışma: Haftalık ve aylık çalışma planları oluşturarak tüm konulara hakim olmaya çalışın.

Aktif Öğrenme: Sadece okumak yerine not alın, özet çıkarın, konuları kendi cümlelerinizle anlatmayı deneyin.

Grup Çalışması: Arkadaşlarınızla birlikte çalışarak farklı perspektifleri değerlendirin ve birbirinize sorular sorarak konuları pekiştirin.

Dinlenme ve Uyku: Düzenli dinlenme ve yeterli uyku, öğrenilen bilgilerin beyinde pekişmesine yardımcı olur.

Motivasyon ve Pozitif Tutum: Hedeflerinizi belirleyin, başarabileceğinize inanın ve motivasyonunuzu yüksek tutun.

Yıllara Göre TYT Soru Dağılımı

TYT (Temel Yeterlilik Testi) soru dağılımı, sınavın düzenlendiği her yıl ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu dağılım, sınavın matematik, Türkçe, fen bilimleri ve sosyal bilimler bölümlerinin her birinde yer alan konuların ağırlıklarını ve soru sayılarını ifade eder. Adayların, her yılın özgün soru dağılımına göre stratejik bir hazırlık planı oluşturması, sınavdaki başarıları için kritik öneme sahiptir.

TYT Matematik Konuları
TYT Türkçe Konuları
TYT Fizik Konuları
TYT Kimya Konuları
TYT Geometri Konuları
TYT Biyoloji Konuları
TYT Tarih Konuları
TYT Coğrafya Konuları
TYT Felsefe Konuları
TYT Din Kültürü Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler