Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Matematik Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Biyoloji Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Tarih Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü
 • Felsefe Bölümü
 • Coğrafya Bölümü
 • Arkeoloji Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
 • Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Maliye Bölümü
 • Turizm İşletmeciliği Bölümü

4. Eğitim Fakültesi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
 • Özel Eğitim Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

5. Turizm Fakültesi

 • Turizm Rehberliği Bölümü
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

6. İlahiyat Fakültesi

 • Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
 • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

7. Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Resim Bölümü
 • Heykel Bölümü
 • Seramik ve Cam Bölümü
 • Grafik Tasarım Bölümü

8. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Odyoloji Bölümü
 • Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
 • Ergoterapi Bölümü
 • Çocuk Gelişimi Bölümü

9. Spor Bilimleri Fakültesi

 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 • Spor Yöneticiliği Bölümü
 • Rekreasyon Bölümü

10. Diş Hekimliği Fakültesi

 • Diş Hekimliği Bölümü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hakkında?

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarihçesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde, Nevşehir ilinde, çeşitli alanlarda yüksek kaliteli eğitim sunan ve araştırma faaliyetleri yürüten bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, bölgenin eğitim ve kalkınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında başlamıştır. Resmi olarak 17 Mayıs 2007 tarihinde, 5662 sayılı Kanun ile kurulan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, ülkemizin çeşitli alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, fen-edebiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, eğitim fakültesi ve turizm fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sayısal alanında yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim sunulabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
60+2
---
72
72
62
---
40.729
40.889
34.992
---
469,78844
468,52698
410,63664
---
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
90.453
91.186
86.984
81.000
417,33375
413,76215
354,36361
419,75865
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
40+1
40+1
52
52
41
41
128.804
159.616
211.016
246.000
386,12126
359,67784
277,53946
303,09543
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
113
113
103
103
174.967
172.267
169.748
177.000
357,09163
352,13873
296,68957
338,26880
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
284.719
276.067
255.513
276.000
312,24412
305,85758
261,05170
291,33055
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
36
20
52
294.973
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
309,14322
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş)
İç Mimarlık
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
---
---
31
31
---
---
331.460
339.890
---
---
298,99323
286,27442
---
---
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
336.891
345.965
384.344
352.000
297,58637
284,61189
219,93838
267,46046
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
401.795
378.864
379.570
383.000
282,69006
276,38380
225,45391
259,50876
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
---
31
31
2
---
474.322
487.466
Dolmadı
---
269,21962
255,15166
Dolmadı
---
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
2
52
541.960
571.299
Dolmadı
501.000
258,87981
243,22070
Dolmadı
235,66384
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
1+0
1+0
---
1
---
---
---
778.102
Dolmadı
Dolmadı
---
232,87876
Dolmadı
Dolmadı
---
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 15+1+0+0+0
15+1
15+1
20+1
---
1
---
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
30+1
30+1
60+2
2
7
4
4
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi eşit ağırlık alanında yer alan bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişmektedir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
100.239
118.324
110.315
109.000
371,85588
370,96003
315,68200
360,07016
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2
74
72
72
62
128.616
135.282
132.290
104.000
360,82320
364,29936
306,87038
362,31195
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
141.630
162.272
148.381
110.000
356,27020
354,63714
301,04785
359,50277
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
---
41
41
18
---
698.232
759.716
Dolmadı
---
266,85590
260,05244
Dolmadı
---
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
7
62
747.837
784.670
Dolmadı
767.000
262,15298
257,83091
Dolmadı
229,45230
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
40+1
40+1
40+1
53
41
10
41
850.344
844.521
Dolmadı
802.000
252,98629
252,71537
Dolmadı
226,12133
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
42
36
2
36
915.639
956.781
Dolmadı
939.000
247,53977
243,73481
Dolmadı
213,76185
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
73
62
12
62
949.843
879.683
Dolmadı
704.000
244,77619
249,83542
Dolmadı
235,83294
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Finans Ve Bankacılık (Fakülte)
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
5
62
950.514
969.661
Dolmadı
702.000
244,72073
242,75378
Dolmadı
235,99838
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
72
62
3
62
954.219
993.006
Dolmadı
764.000
244,41724
240,99875
Dolmadı
229,71305
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
12
62
986.304
912.578
Dolmadı
715.000
241,90043
247,19608
Dolmadı
234,63175
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
52
52
1
52
1.017.783
1.060.437
Dolmadı
831.000
239,47374
236,02875
Dolmadı
223,60240
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
32
31
3
31
1.139.760
1.224.713
Dolmadı
910.000
230,37064
224,42740
Dolmadı
216,76656
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
(İö)(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
40+1
30+1
42
41
---
31
1.145.134
1.309.563
Dolmadı
891.000
229,98298
218,51469
Dolmadı
218,48098
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi
(İö)(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
42
41
---
41
1.154.342
1.284.948
Dolmadı
851.000
229,32571
220,23710
Dolmadı
221,90036
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
32
31
4
28
1.170.167
1.140.628
Dolmadı
Dolmadı
228,20055
230,29721
Dolmadı
Dolmadı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözel alanında yer alan bölümlere yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Özellikle edebiyat, sosyal bilimlere ilgi duyan adaylar, bu bilgilere dikkatle göz atabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir: 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
11.517
15.664
11.349
13.900
414,34531
409,32572
371,52526
396,72538
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
22.290
25.361
25.179
23.500
398,85483
397,03350
350,18241
382,32612
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
35.959
41.066
32.257
29.200
386,06431
383,45820
342,92942
375,90710
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
83.737
88.490
73.763
54.200
359,75780
358,20739
316,06157
356,03299
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
84.104
80.644
94.019
66.700
359,60243
361,49055
307,25542
348,73266
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İö)(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
42
41
41
41
126.736
121.815
144.510
94.400
344,67706
346,39290
290,42955
335,72567
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
80+2
80+2
80+2
93
82
82
82
345.811
316.102
356.439
291.000
300,45540
305,55523
248,95053
284,36726
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
351.735
346.436
378.056
243.000
299,59889
301,05451
245,89716
293,90139
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş)
Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
53
52
52
52
377.019
361.344
378.546
396.000
296,07021
298,96298
245,83478
266,09235
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 99+3+0+3+0
99+3
99+3
110+3
105
102
102
113
413.624
283.366
246.981
129.000
291,26955
310,75716
266,94409
322,98009
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
84
72
72
72
624.548
526.101
550.708
427.000
267,70829
278,56206
218,23552
261,30566
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı
(İö)(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
84
82
62
82
687.948
818.272
Dolmadı
461.000
261,53910
250,04704
Dolmadı
256,04044
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 11+0+0+1+0
11+0
11+0
---
12
11
11
---
718.882
658.161
405.388
---
258,59243
264,86844
242,16448
---
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
(İö)(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
7
72
909.833
1.126.207
Dolmadı
618.000
241,38132
222,89135
Dolmadı
234,46423
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
13
62
978.225
1.299.175
Dolmadı
649.000
235,34103
205,54081
Dolmadı
230,46829
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
11
52
1.056.731
1.399.563
Dolmadı
768.000
228,37638
192,41282
Dolmadı
215,87451
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
50+2
74
46
19
52
1.093.700
Dolmadı
Dolmadı
621.000
225,04865
Dolmadı
Dolmadı
233,99186

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi dil bölümüne yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin tercihlerinde önemlidir.İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda yer alabilmektedir. Güncel YKS sonuçlarına göre belirlenen bu veriler, tercih yaparken rehberlik sağlar. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
25.075
21.994
19.004
16.000
408,01915
405,31149
377,00577
398,73722
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Japon Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
31
31
31
31
35.772
35.291
30.696
30.700
382,39275
368,38519
339,78503
347,87211
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çin Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
---
31
31
31
---
43.790
37.420
36.398
---
364,02370
362,71201
322,13188
---
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
41
31
31
31
55.501
49.893
44.135
42.800
338,16757
330,68380
297,84307
308,89720
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
58.607
57.539
52.462
44.700
331,60572
312,15396
272,99469
302,94419
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Rus Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
---
31
31
31
---
69.168
65.446
61.534
---
310,08264
293,17916
247,96178
---

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu bölümler arasında çeşitli alanlarda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Öğrenciler, tercih döneminde güncel taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler. Taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara yerleşme sürecinde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Adaylar, tercih sürecinde güncel taban puanları ve diğer başvuru koşullarını takip etmelidirler. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak sizlere sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi Ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Dolmadı-31
Doldu-31
341,62507
340,03020
482.989
455.861
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
325,05375
306,14028
618.822
735.960
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kozaklı Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
307,67208
306,22363
794.206
735.120
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
301,62372
293,91892
863.235
868.624
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
299,94480
278,07080
883.278
1.068.234
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 150+4+0+4+0
150+4
Doldu-158
Doldu-154
297,84575
262,47641
908.695
1.299.143
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kozaklı Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
(İö)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
295,36427
295,83276
939.441
846.557
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
Turist Rehberliği
(İö)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
293,82846
270,85494
958.543
1.170.521
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
75+2
Doldu-79
Doldu-77
292,39370
293,64958
976.728
871.693
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
285,02103
280,49999
1.074.654
1.035.480
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
282,96627
281,52687
1.102.989
1.021.685
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
279,17024
280,70379
1.156.293
1.032.724
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
275,92424
271,36592
1.202.700
1.163.080
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
275,67945
269,56407
1.206.132
1.189.713
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(İö)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
274,45227
268,90759
1.224.137
1.199.612
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Doldu-59
Doldu-57
274,42225
262,72525
1.224.593
1.295.037
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kozaklı Meslek Yüksekokulu
İş Ve Uğraşı Terapisi
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
272,63550
269,50653
1.251.155
1.190.564
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kozaklı Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmetler
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
270,93514
270,96597
1.276.625
1.168.885
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Derinkuyu Emineana Ve Yaşar Ertaş Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
Laborant Ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
48+2
Dolmadı-53
Doldu-50
269,25654
276,51408
1.301.977
1.089.654
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
265,78795
262,38151
1.355.703
1.300.667
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(İö)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
263,47631
262,68069
1.391.682
1.295.781
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
260,03717
256,19506
1.446.732
1.403.313
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mekatronik
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Dolmadı-31
Doldu-31
259,09532
264,01122
1.462.206
1.274.686
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
256,13374
253,32966
1.510.568
1.452.970
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kozaklı Meslek Yüksekokulu
İş Ve Uğraşı Terapisi
(İö)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
255,66525
243,44334
1.518.471
1.637.197
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
254,52107
248,48108
1.537.736
1.540.718
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
253,60633
250,16472
1.553.221
1.509.751
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Özel Güvenlik Ve Koruma
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
252,82332
248,36413
1.566.490
1.542.888
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(İö)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
252,04320
244,81680
1.579.704
1.610.350
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
251,43665
243,93270
1.589.962
1.627.637
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
251,18561
247,87445
1.594.351
1.552.026
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Dolmadı-68
Doldu-67
250,24858
247,08812
1.610.273
1.566.812
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Dolmadı-31
Doldu-31
247,69140
239,85201
1.654.329
1.708.558
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Dolmadı-31
Doldu-31
247,55301
248,16673
1.656.759
1.546.533
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Dolmadı-31
Doldu-31
245,94131
244,17491
1.684.941
1.622.932
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
245,29480
242,35329
1.696.403
1.658.516
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Dolmadı-47
Doldu-47
243,36694
246,96764
1.730.471
1.569.100
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
242,64786
240,74060
1.743.355
1.690.487
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kozaklı Meslek Yüksekokulu
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Doldu-49
Doldu-47
238,73995
232,64316
1.814.453
1.861.637
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Doldu-49
Doldu-47
237,68197
224,67067
1.833.934
2.046.001
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Dolmadı-48
Doldu-47
237,54011
227,33426
1.836.514
1.982.763
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Özel Güvenlik Ve Koruma
(İö)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
236,87155
226,79181
1.848.880
1.995.552
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(İö)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
236,85837
224,97214
1.849.118
2.038.832
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Dolmadı-47
Doldu-47
235,81706
228,13081
1.868.512
1.964.224
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
Kültürel Miras Ve Turizm
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
235,10368
224,52609
1.881.788
2.049.450
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
231,97525
226,09954
1.940.695
2.011.930
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
231,27742
225,82138
1.953.969
2.018.449
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(İö)(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet İö-Ücretli İkinci 45+2+0+2+0
47+2
Doldu-49
Doldu-49
230,21598
219,39255
1.974.067
2.174.909
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
Doldu-22
Doldu-21
229,63232
222,72781
1.985.342
2.092.713
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
Nevşehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
227,68785
217,93698
2.022.836
2.210.834

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler