Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan ve köklü bir geçmişe sahip olan bir yükseköğretim kurumu olarak öğrencilere geniş bir yelpazede akademik programlar sunmaktadır. Üniversitenin hukuk, iletişim, iktisadi ve idari bilimler, sanat ve tasarım gibi fakültelerinde yer alan bölümler için her yıl belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin üniversite tercih süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Taban puanları, her bölüm için kabul edilen en düşük puanı temsil ederken, başarı sıralamaları ise o bölüme yerleşen öğrencilerin genel sıralamalarını yansıtmaktadır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu ve zengin eğitim olanakları ile her yıl çok sayıda başarılı öğrenciyi bünyesine katmakta ve onların akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Aşağıda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Edebiyat Fakültesi

 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Tarih Bölümü
 • Felsefe Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Arkeoloji Bölümü

2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İktisat Bölümü
 • İşletme Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Maliye Bölümü
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

3. Hukuk Fakültesi

 • Hukuk Bölümü

4. İletişim Fakültesi

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Gazetecilik Bölümü
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

5. Sanat ve Tasarım Fakültesi

 • Grafik Tasarımı Bölümü
 • Resim Bölümü
 • Heykel Bölümü
 • Seramik Bölümü
 • Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

6. Turizm Fakültesi

 • Turizm İşletmeciliği Bölümü
 • Turizm Rehberliği Bölümü
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

7. Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Sahne Sanatları Bölümü
 • Müzik Bölümü
 • Resim Bölümü
 • Grafik Tasarım Bölümü

8. Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

 • Matematik Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Biyoloji Bölümü

9. Polatlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

10. İslami İlimler Fakültesi

 • Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hakkında

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarihçesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye’nin başkenti Ankara’da sosyal bilimler, sanat ve kültür alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, Türkiye’nin sosyal bilimler ve kültür alanındaki akademik bilgi birikimini artırmak ve bu alanda yetkin bireyler yetiştirmek amacıyla 2018 yılında başlamıştır. Resmi olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde, 7141 sayılı Kanun ile kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara’nın merkezinde yer almakta ve zengin bir akademik mirasa sahip bulunmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin temelleri, 1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi’nin bazı fakülte ve enstitülerinin bu yeni üniversiteye devredilmesiyle atılmıştır. Gazi Üniversitesi’nin köklü geçmişi ve eğitimdeki başarısı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin kısa sürede sağlam bir akademik yapıya kavuşmasını sağlamıştır. Üniversitenin adı, 14. yüzyılda yaşamış olan ünlü Türk mutasavvıfı Hacı Bayram Veli’den ilham alınarak verilmiştir. İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri sosyal bilimler, güzel sanatlar, hukuk, iletişim, edebiyat ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, kuruluşundan bu yana sosyal bilimler, sanat ve kültür alanlarında yenilikçi ve kapsamlı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilginin yanı sıra, uygulamalı eğitim, staj programları ve araştırma projeleri ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, alanlarında uzmanlaşma fırsatı bulmaktadır. Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve sosyal bilimler ve kültür alanlarına önemli katkılar sağlamaktadır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle tarih, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi ve iletişim gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve sosyal bilimler dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Gelecek Vizyonu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, geleceğin sosyal bilimcilerini, sanatçılarını ve kültür uzmanlarını yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, eğitim kalitesini sürekli olarak artırmayı ve sosyal bilimler alanındaki yenilikleri eğitim programlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası işbirlikleri ve akademik değişim programları ile öğrencilere global bir perspektif kazandırmakta ve mezunlarının dünya çapında rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır. Sonuç olarak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sosyal bilimler, sanat ve kültür alanlarında öncü bir eğitim kurumu olarak, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yetkin bireyleri yetiştirmeye devam etmektedir. Yenilikçi eğitim anlayışı ve güçlü araştırma altyapısı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, geleceğin sosyal bilimlerine ve kültür dünyasına yön veren bir merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi mühendislik, fen bilimleri ve diğer sayısal ağırlıklı bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl giren öğrenci sayısına ve başarılarına göre değişmektedir. Aşağıda paylaştığımız veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
275.782
302.369
330.025
310.000
315,12539
297,18290
240,14222
279,88653
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
20+1
32
31
31
21
313.745
320.500
354.460
351.000
303,78798
291,72322
234,30511
267,63407
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
31
31
31
31
332.506
345.124
365.913
367.000
298,73784
284,83377
231,27430
263,50796
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
31
31
6
31
390.898
417.634
Dolmadı
535.000
284,98753
267,90539
Dolmadı
230,45257

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi eşit ağırlık alanında yer alan bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişmektedir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 300+8+0+0+0
420+11
420+11
420+11
308
431
431
431
6.380
11.196
14.341
7.860
450,06356
442,30434
386,29847
443,73540
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2
74
72
72
62
48.180
59.078
60.022
40.400
398,05555
399,13444
341,76495
396,91800
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
---
---
42
41
---
---
71.004
110.984
---
---
385,27009
374,03672
---
---
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
122.541
149.626
153.921
120.000
363,01260
359,01759
299,17412
355,31777
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
(İngilizce)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
138.392
171.216
176.384
159.000
357,35601
351,65054
292,04821
339,39719
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3
126
123
123
123
161.843
183.550
190.617
143.000
349,83959
347,73701
287,97628
345,63463
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
96
93
93
93
189.170
224.581
239.991
192.000
342,11450
336,16525
275,56520
327,76125
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 110+3+0+3+0
110+3
110+3
110+3
113
113
113
113
232.205
258.798
257.444
205.000
331,67531
327,85958
271,76303
323,49665
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 140+4+0+4+0
140+4
140+4
140+4
146
144
144
144
246.546
289.370
308.577
266.000
328,54923
321,21900
261,81217
306,36668
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 140+4+0+4+0
140+4
140+4
140+4
146
144
144
144
255.330
291.238
319.270
281.000
326,72532
320,83209
259,92260
302,36624
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Finansman (Fakülte)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
82
82
82
82
272.681
312.133
340.385
335.000
323,23788
316,67429
256,36633
290,23774
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Tapu Kadastro Yüksekokulu
Tapu Kadastro
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
287.994
277.140
278.244
231.000
320,25093
323,81297
267,53991
315,84953
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
305.887
316.450
340.674
269.000
316,92419
315,84866
256,31524
305,60779
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Moda Tasarımı (Fakülte)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
28+1
28+1
32
31
29
29
335.587
342.225
417.337
419.000
311,78785
311,06675
244,79830
274,20517
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
95
93
93
93
343.457
398.568
421.662
362.000
310,45571
301,71801
244,21004
284,64317
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu
Finans Ve Bankacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
72
72
359.181
413.664
456.949
432.000
307,94167
299,44025
239,57165
272,08740
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
106
103
103
103
401.454
410.821
441.381
370.000
301,58853
299,87146
241,58590
283,19301
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
83
82
82
82
418.565
480.587
534.842
483.000
299,14691
290,01781
229,40267
263,86520
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Felsefe
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
489.556
505.025
543.084
471.000
289,73939
286,87612
228,02173
265,79157
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu
Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
72
72
509.478
523.829
567.498
532.000
287,29654
284,55878
222,04088
256,76028
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Tekstil Tasarımı
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 24+1+0+1+0
24+1
24+1
24+1
26
25
21
25
531.456
583.105
Dolmadı
629.000
284,66406
277,63482
Dolmadı
244,33796
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
25+1
27
26
11
26
592.260
618.158
Dolmadı
718.000
277,77990
273,83486
Dolmadı
234,31232
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
37
52
603.899
642.807
Dolmadı
642.000
276,51189
271,24037
Dolmadı
242,76733
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
35
72
616.733
613.881
Dolmadı
655.000
275,15103
274,29201
Dolmadı
241,35789
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Tapu Kadastro Yüksekokulu
Emlak Ve Emlak Yönetimi
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
---
---
42
41
---
---
631.542
689.169
---
---
273,58182
266,63219
---
---
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
15
62
689.235
705.210
Dolmadı
731.000
267,72339
265,10673
Dolmadı
233,03119
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım (Fakülte)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
3
52
713.989
781.066
Dolmadı
712.000
265,33369
258,15544
Dolmadı
234,99450
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarımı (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 10+1+0+1+0
10+1
6+1
6+1
12
11
7
7
729.202
479.778
440.138
425.000
263,87922
290,11972
241,74899
273,13579
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Moda Tasarımı (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 15+1+0+1+0
15+1
8+1
7+1
17
16
9
8
1.019.417
732.501
568.779
576.000
239,33727
262,53231
221,55787
250,96658
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 7+1+0+1+0
7+1
7+1
6+1
9
8
---
7
1.248.033
1.034.916
Dolmadı
873.000
222,65547
237,88693
Dolmadı
220,03378
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 2+0+0+0+0
2+0
2+0
1+0
---
2
---
---
Dolmadı
700.131
Dolmadı
Dolmadı
---
265,59461
Dolmadı
Dolmadı

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözel alanında yer alan bölümlere yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Özellikle edebiyat, sosyal bilimlere ilgi duyan adaylar, bu bilgilere dikkatle göz atabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir: 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 64+2+0+2+0
64+2
64+2
64+2
68
66
66
66
32.521
36.135
40.363
31.000
388,83924
387,25721
336,05105
373,99714
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
72.318
80.078
91.880
90.800
364,76386
361,73623
308,11756
337,25683
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
84
82
82
82
78.137
92.516
104.146
80.200
362,11891
356,63178
303,41555
341,93570
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3
84
82
82
93
84.859
91.815
107.275
88.600
359,29006
356,91880
302,29168
338,18087
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon Ve Sinema
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
84
82
82
82
85.644
90.493
98.202
87.800
358,99212
357,42896
305,65457
338,52411
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
---
---
32
---
---
---
103.167
---
---
---
352,34666
---
---
---
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
84
82
82
82
128.500
124.776
145.066
123.000
344,14451
345,46204
290,26079
325,13689
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 16+1+0+1+0
16+1
16+1
16+1
18
17
17
17
130.711
108.894
86.999
77.500
343,47965
350,67934
310,15227
343,25919
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
84
82
82
82
132.611
121.700
126.270
116.000
342,90956
346,42967
295,96764
327,42912
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 108+3+0+3+0
108+3
108+3
100+3
114
111
111
103
159.902
155.446
128.792
81.800
335,38660
336,75799
295,15662
341,19662
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
177.376
190.846
209.851
153.000
331,09677
328,23535
274,38446
315,58760
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Fotoğraf Ve Video
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
52
52
184.553
210.264
219.098
154.000
329,42070
324,10345
272,47872
315,39850
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
212.752
255.985
349.648
243.000
323,26279
315,37199
249,95142
293,75056
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
63
62
62
62
221.477
240.195
281.272
220.000
321,53517
318,21059
260,73450
298,91112
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
227.501
320.788
455.376
229.000
320,29783
304,85814
235,75821
296,87792
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
El Sanatları
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 24+1+0+1+0
24+1
24+1
24+1
26
25
25
25
230.005
265.804
347.821
343.000
319,81526
313,66710
250,21811
274,94077
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
256.692
354.203
467.883
324.000
314,80403
299,96324
234,16468
278,33773
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 12+0+0+1+0
12+0
12+0
---
13
12
12
---
276.450
265.410
427.536
---
311,31595
312,90285
239,27972
---
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 69+2+0+2+0
69+2
69+2
69+2
73
71
71
71
320.735
346.444
360.318
316.000
304,19747
301,05318
248,39637
279,74584
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 10+1+0+1+0
10+1
6+1
6+1
12
11
7
7
695.940
399.307
311.668
288.000
260,77684
293,79991
255,73310
284,90781
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 17+1+0+1+0
17+1
17+1
17+1
19
18
18
18
1.074.105
1.473.991
553.630
566.000
226,82831
175,40613
216,30644
241,44613
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
El Sanatları (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
22
21
21
21
1.221.799
1.305.730
535.138
769.000
213,11606
204,78647
223,45994
215,60872
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
16+1
16+1
22
21
17
17
1.460.498
1.451.788
464.947
763.000
185,80606
182,26826
234,53865
216,53796
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
1+0
2+0
1+0
---
1
1
1
Dolmadı
736.190
Dolmadı
101.000
---
257,44518
Dolmadı
332,89057

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi dil bölümüne yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilmektedir. Güncel bilgilere ulaşmak için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Dil alanına ilgi duyan adaylar, özellikle bu bilgileri göz önünde bulundurabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili Ve Edebiyatı
(İngilizce)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
---
74
72
72
---
18.802
19.820
19.874
---
424,48486
411,88183
374,17031
---
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Çin Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
---
---
32
---
---
---
29.286
---
---
---
397,66244
---
---
---
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Fransız Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
63
62
62
62
32.878
34.681
33.483
33.700
389,13518
369,96423
331,09280
338,16332
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Rus Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
52
52
34.607
38.398
34.023
30.800
385,15168
360,07916
329,40792
347,38959
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Arapça Mütercim Ve Tercümanlık (Fakülte)
(Arapça)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
---
64
62
62
---
54.960
54.852
52.713
---
339,36243
318,48135
272,21500
---

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 yıllık bölümlerine ilişkin taban puanları, her yıl değişebilir ve güncel bilgilere üniversitenin resmi web sitesinden veya ilgili kaynaklardan ulaşılabilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Doldu-96
Doldu-93
350,81288
336,24753
419.327
481.430
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
Doldu-32
---
321,59533
---
650.791
---
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
310,51250
309,57732
763.195
701.745
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
309,56356
310,36812
773.318
694.066
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tapu Ve Kadastro
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
307,97775
302,70144
790.829
771.855
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
289,92354
286,86346
1.009.187
953.078
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
279,59384
275,81032
1.150.275
1.099.511
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Maliye
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
278,62245
280,08810
1.164.018
1.040.889
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
273,87654
269,14522
1.232.601
1.196.018
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Basım Ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
264,98824
264,51695
1.367.970
1.266.796
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
248,67549
243,96792
1.637.309
1.626.977

 

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler