İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2023 Taban Puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2023 Taban Puanları

2023 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları duyurulmuştur. İlgili sıralamalar ve puan bilgileri, son dört yılın üniversite yerleştirme verileri temel alınarak hazırlanmıştır. Bu veriler, üniversite adaylarına ve ilgili tüm taraflara en güncel ve doğru bilgileri sunabilmek adına ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS gibi resmi kurumlar tarafından sağlanmış ve yayınlanmıştır.

Eğer İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2023 TYT AYT (YKS) kapsamındaki taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini öğrenmek istiyorsanız, aşağıda yer alan tabloya başvurabilirsiniz. Tabloda, İTÜ'nün 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları, ilgili bölümlerin başarı sıralamaları ve her bir bölüm için ayrılmış kontenjan bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu bilgiler, üniversite adaylarının tercih dönemlerinde doğru kararlar alabilmeleri için büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları

Sıralama Tablosunu indir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bölümleri Nelerdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin önde gelen teknik üniversitelerinden biridir ve birçok farklı bölüm ve program sunmaktadır. Ancak, İTÜ'nün sunduğu bölümlerin tam listesi zamanla değişebilir ve fakülteler veya enstitüler aracılığıyla yeni programlar eklenip mevcut olanlar güncellenebilir.

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bestecilik
 • Cevher Hazırlama Mühendisliği
 • Çalgı Eğitimi
 • Çevre Mühendisliği
 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Ekonomi
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • Fizik Mühendisliği
 • Gemi İnşaat ve Gemi Makinaları Mühendisliği
 • Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Geomatik Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • İç Mimarlık
 • İmalat Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • İşletme Mühendisliği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makina Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Moda Tasarım
 • Müzik Teknolojisi
 • Müzik Teorisi
 • Müzikoloji
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Ses Eğitimi
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Tekstil Mühendisliği
 • Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
 • Türk Halk Oyunları
 • Uçak Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al
İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), tarihsel süreç içerisinde büyük dönüşümler yaşayarak bugünkü prestijli konumuna erişmiştir. Bu dönüşümü yaklaşık 250 yıllık bir süre zarfında gerçekleştirmiş olan İTÜ, dünyanın en köklü teknik üniversiteleri arasında yer alır. 1773 yılında III. Mustafa döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulan bu değerli kurum, Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır ve adı, mühendislik ile mimarlık eğitimiyle bütünleşmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilikçi bir dönemini yaşadığı yıllarda, İTÜ'nün temelleri atılarak modern bilim ve teknik eğitimin öncülüğü üstlenilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte de İTÜ, Türkiye'nin modernleşme sürecine, imarına ve yönetimine önemli katkılarda bulunarak bu alanda lider bir konum kazanmıştır.

Türkiye'nin alt yapıdan endüstriye, enerjiden iletişime kadar birçok sektöründe İTÜ mezunlarının değerli katkıları bulunmaktadır. İTÜ, 2 yüzyıldan fazla bir süre zarfında sadece teknik bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp, ülkeye sayısız lider, vizyon sahibi iş insanı, bürokrat ve bilim insanı yetiştirmiştir.

İTÜ'nün tarihsel evrimi, birçok önemli dönemeçten geçmiştir:

 • 1773'te Mühendishane-i Bahri-i Hümayun olarak kuruluş
 • 1795'te Mühendishane-i Berri-i Hümayun'un başlangıcı
 • 1883'te Hendese-i Mülkiye'nin kuruluşu
 • 1909'da Mühendis Mekteb-i Ali'sinin faaliyete geçişi
 • 1928'de Yüksek Mühendis Mektebi'nin temellerinin atılması
 • 1941'de Yüksek Mühendis Okulu'nun kuruluşu
 • 1944'te İstanbul Teknik Üniversitesi adını alması
 • 1970'te Ayazağa Ana Kampüsü'nün inşası
 • 1974'te lisans ve yüksek lisans eğitiminin başlaması
 • 1975'te İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın kuruluşu
 • 2002'de İTÜ ARI Teknokent'in faaliyete geçişi
 • 2012'de İTÜÇekirdek'in (ÖnKuluçka Merkezi-Hızlandırma-Kuluçka) kuruluşu
 • Ve 2023'te, yükseköğretimde 250. yılını kutlama hazırlıkları

Bu önemli dönemeçler, İTÜ'nün tarihsel serüvenini ve ülkedeki eğitimdeki öncü rolünü yansıtmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Dünyada ve Türkiye’de Kaçıncı Sıradadır?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), uluslararası arenada saygın bir konumda olan QS (QuacquarelliSymonds) derecelendirme kuruluşunun 2024 yılı için ilk defa gerçekleştirdiği Avrupa Üniversite Sıralaması'nda büyük bir başarıya imza attı. Bu kapsamlı değerlendirmede, Avrupa genelindeki 690 prestijli yükseköğretim kurumu içerisinden 138. sırayı elde eden İTÜ, böylelikle kıta genelinde en üst yüzde 20'lik dilimde yer almayı başardı.

Türkiye'den bu değerlendirmeye dahil edilen 73 üniversite arasında ise İTÜ, ikinci sırada kendine yer buldu. Bu başarısıyla ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği prestiji bir kez daha tescilledi.

Değerlendirme sürecinde dikkate alınan çeşitli kriterler bulunmaktadır ve İTÜ bu kriterlerde de önemli başarılara imza attı. Özellikle "Uluslararası Araştırma Ağı" kategorisinde Türkiye genelinde zirvede yer alarak birinciliği elde eden üniversite, "Akademik Tanınırlık", "İşveren Tanınırlığı" ve "Sürdürülebilirlik" kategorilerinde ise ikinci sırayı aldı. Bu başarılar, İTÜ'nün sadece eğitimde değil, aynı zamanda araştırma ve sürdürülebilirlik alanlarında da ulusal ve uluslararası arenada ne denli güçlü ve etkili bir konumda olduğunu gösteriyor.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler