Jeofizik Mühendisliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Jeofizik Mühendisliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2023 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümü için ÖSYM ve YÖK tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, bu bölümü tercih edecek adaylar için önemli bir yol gösterici olmakla birlikte, adayların bu bilgileri, bölümün içeriği, eğitim kalitesi, gelecekteki kariyer fırsatları ve kişisel ilgi alanları gibi çeşitli faktörlerle birlikte değerlendirmeleri önerilir.

YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Jeofizik Mühendisliği bölümü taban puanları, bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanının en düşük değerini temsil eder. Başarı sıralaması ise, bu bölümde eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerin sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamadır.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeofizik Mühendisliği Bölümü, yerkürenin fiziksel özelliklerini inceleyerek yeraltı kaynaklarını keşfetme, değerlendirme ve işletme konusunda uzman olan bir mühendislik disiplinidir. Jeofizik mühendisleri, jeofizik teknikleri kullanarak yer küresinin iç ve dış yapısını, tektoniğini, hidrojeolojisini, jeotermal enerji potansiyelini, mineral ve petrol rezervlerini araştırır.

Jeofizik Mühendisliği Kaç Yıldır?

Jeofizik mühendisliği genellikle dört yıldır ve bu süre içinde öğrenciler, temel bilimler, matematik ve mühendislik prensipleriyle ilgili dersler alırlar.Jeofizik mühendisliği, sekiz akademik döneme bölünmüştür ve her dönemde öğrencilerin bilgi ve becerileri aşamalı olarak gelişir. Bu dört yıllık eğitim sonunda mezunlar, jeofizik mühendisliği alanında başarılı bir kariyere adım atmaya hazır hale gelirler.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Jeofizik Mühendisliği bölümünün eğitim süreci jeofizik biliminin temel prensiplerini ve mühendislik uygulamalarını kapsayan derslerle öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunar. Programın ilk yıllarında, öğrenciler jeofizik teorisinin temellerini, ölçüm yöntemlerini ve veri analizi tekniklerini öğrenirken, ilerleyen dönemlerde yeraltı kaynaklarının keşfi, jeofizik veri işleme ve proje yönetimi gibi mühendislik odaklı konulara yoğunlaşırlar. Ayrıca, program boyunca yapılan uygulamalı dersler ve stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökerek saha deneyimi kazanmalarına olanak tanır, böylece mezunlar iş dünyasına daha etkin ve hazır bir şekilde adım atarlar.

Jeofizik Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

Jeofizik Mühendisliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2023 yılı Jeofizik Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Doluluk/Statü Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan
2023
2022
2021
2020
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 41
62
62
62
108.207
132.828
147.409
140.000
401,98930
378,11435
309,23089
363,18697
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği
(İngilizce)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1
Doldu 21
14
7
4
247.547
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
324,85824
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği KOCAELİ Devlet Ücretsiz Örgün 15+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1
Doldu 2
3
1
---
290.343
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
310,51182
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği İZMİR Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
Doldu 5
4
1
1
295.993
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
308,84659
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
Dolmadı 16
6
12
7
299.635
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
307,76505
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
2+0
2+0
1+0
Dolmadı ---
---
---
---
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği TRABZON Devlet Ücretsiz Örgün 15+1+0+0+0
---
---
---
Dolmadı ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Jeofizik Mühendisliği bölümü öğrencilere bilgisayar programlama, jeofizik, matematik, ve fizik temellerini içeren geniş bir eğitim sunar. İlk yarıyılda, FORTRAN programlamaya giriş ve temel matematik-fizik dersleri yer alır. Dördüncü yarıyıla kadar genel jeoloji, mineraloji gibi temel dersler devam eder. Beşinci yarıyıldan itibaren ise öğrenciler, elektrik ve sismik prospeksiyon, jeomanyetizma, elektromanyetik prospeksiyon gibi özelleşmiş alanlara odaklanarak mesleki bilgilerini artırırlar. Yedinci yarıyılda genel kültür dersleri ile birlikte, gravite ve manyetik prospeksiyon gibi ileri düzey jeofizik konuları işlenir. Son yarıyılda ise öğrenciler, jeofizik mühendisliği tasarım projeleri ve ileri düzey sismotektonik, mühendislik sismolojisi gibi derslerle eğitimlerini tamamlarlar. Seçmeli derslerle öğrencilere ilgi alanlarına göre esneklik sağlanır.

 1. Yarıyıl:
  • to Prog.Language (FORTRAN)
  • Jeofizik Mühendisliğine Giriş
  • Matematik I
  • Physics I
  • Physics I Laboratory
  • Akademik Danışmanlık
  • English I
  •  
 2. Yarıyıl:
  • Genel Kimya I
  • Genel Kimya I Laboratuvarı
  • Yer Bilimlerinde Tas. Geometri
  • Matematik II
  • Physics II
  • Physics II Laboratory
  • English III
  • Türk Dili I
  •  
 3. Yarıyıl:
  • Mühendislik Matematiği
  • General Geology
  • Mühendislik Mekaniği
  • Probability and Statistics
  • Physics of the Earth
  • Mühendislik Etiği
  • Seçime Bağlı Ders (GE)
  •  
 4. Yarıyıl:
  • Data Processing
  • Mineraloji ve Petrografi
  • Sayısal Yöntemler
  • Türk Dili II
  • Arama Jeofiziğinin Temelleri
  • Appl. in Geophy.
  • Yapısal Jeolojiye Giriş
  • Seçime Bağlı Ders (GE)
  •  
 5. Yarıyıl:
  • Elektrik Prospeksiyon
  • Jeofizikte Modelleme
  • Seismology
  • Ekonomi
  • Seçime Bağlı Ders I (TM)
  • Seçime Bağlı Ders II (TB)
  •  
 6. Yarıyıl:
  • Jeomanyetizma
  • Seismic Prospecting
  • Elektromanyetik Prospeksiyon
  • Jeolojide Arz. ve Hrta Tekn.
  • Jeofizikte Ölçmeler
  • Kariyer Danışmanlığı
  • Seçime Bağlı Ders I (MT)
  • Seç.Bağlı Ders II(GE/SNT)
  •  
 7. Yarıyıl:
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  • Gravite&Manyetik Prospeksiyon
  • Jeofizik Müh.Tasarım Projesi I
  • Mühendislik Jeofiziği
  • Jeomekanik
  • Seçime Bağlı Ders (MT)
  •  
 8. Yarıyıl:
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  • Jeofizik Müh.Tasarım Projesi II
  • Seismotectonics
  • Engineering Seismology
  • Seçime Bağlı Ders I (MT)
  • Seçime Bağlı Ders II (MT)
  • Seçime Bağlı Ders III(MT)
  •  

Jeofizik Mühendisliği Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Jeofizik Mühendisliği mezunlarının iş imkanı, enerji, madencilik, çevre, inşaat ve araştırma alanlarında geniş bir iş alanına sahiptir. Yer altı kaynaklarının keşfi, çevresel değerlendirme, inşaat projeleri ve doğal afet analizleri gibi alanlarda uzmanlık sağlayabilirler. Petrol, gaz, madencilik ve çevre sektörlerinde etkili bir şekilde çalışabilirler. Kamu sektörü, özel sektör ve araştırma kurumları gibi çeşitli sektörlerde istihdam bulabilirler. İş imkanları, mezunların uzmanlık alanlarına, sektöre ve deneyimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Jeofizik Mühendisliği Maaşı Ne Kadardır?

Jeofizik Mühendisliği maaşı, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mezun olduğunuz ülke, şehir, deneyim düzeyiniz, çalıştığınız sektör ve şirket gibi faktörler, maaşınızı etkileyen önemli unsurlardır. Ayrıca, jeofizik mühendislerinin uzmanlık alanlarına göre (örneğin, petrol ve gaz araştırmaları, madencilik, çevre jeofiziği) maaş düzeyleri de farklılık gösterebilir ama ortalama maaşları 22-25 bin TL‘dir.

Jeofizik Mühendisliği Ne iş Yapar?

Jeofizik mühendislerinin işi şu şekildedir:

Petrol ve Gaz Sektörü:

 • Sismik, manyetik, gravite gibi jeofizik teknikleri kullanarak petrol ve gaz rezervlerinin belirlenmesi.
 • Petrol ve gaz çıkarma işlemlerinin planlanması ve yürütülmesinde görev almak.
 •  

Madencilik Sektörü:

 • Mineral ve metal rezervlerinin keşfi, değerlendirilmesi ve çıkarılması için jeofizik tekniklerin kullanılması.
 • Madencilik operasyonlarının planlanması ve yürütülmesinde görev almak.
 •  

Çevre Sektörü:

 • Sismik, manyetik, gravite gibi jeofizik teknikleri kullanarak çevresel kirliliğin belirlenmesi.
 • Çevresel kirliliğin önlenmesi ve kontrolü için önlemlerin alınması.
 •  

İnşaat Sektörü:

 • Sismik, manyetik, gravite gibi jeofizik teknikleri kullanarak inşaat alanlarının jeolojik yapısını belirleme.
 • Temel tasarımında jeolojik riskleri değerlendirme.
 •  

Savunma Sanayi:

 • Sismik, manyetik, gravite gibi jeofizik teknikleri kullanarak askeri tesislerin inşa edileceği alanların jeolojik yapısını belirleme.
 • Askeri tesislerin güvenliğini sağlamak için önlemlerin alınması.
 •  

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler