Cevher Hazırlama Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Cevher Hazırlama Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Cevher Hazırlama Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Cevher Hazırlama Mühendisliği YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü taban puanları, bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanının en düşük değerini temsil eder. Başarı sıralaması ise, bu bölümde eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerin sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamadır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir?

Cevher Hazırlama Mühendisliği, madenlerden çıkarılan hammaddenin işlenmesi ve saflaştırılması süreçlerini kapsar. Bu bölüm, cevherlerin metalürji ve malzeme mühendisliği prensiplerine uygun olarak işlenmesini inceler. Öğrenciler, cevher işleme tekniklerini öğrenir ve madencilik endüstrisi, metalurji fabrikaları ve araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler. Bu mezunlar, cevherlerin ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir bir şekilde işlenmesine katkıda bulunurlar.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Kaç Yıldır?

Cevher Hazırlama Mühendisliği, 4 yıllık bir lisans programıdır ve genellikle 8 dönemden oluşur. Bu dönemler genellikle bir akademik yıl boyunca gerçekleştirilir ve her dönemde belirli bir ders yükü ve staj gibi uygulamalı çalışmalar bulunabilir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde eğitim süreci genellikle dört yıl sürer. Öğrenciler, temel mühendislik prensipleri ve matematik derslerinin yanı sıra, madencilik mühendisliği, malzeme bilimi, kimya ve metalurji gibi alanlarda temel bilgilere sahip olurlar. İlerleyen yıllarda cevher işleme teknikleri, cevher karakterizasyonu, öğütme, flotasyon, gravitasyonel ayırma gibi konularda uzmanlaşırlar. Genellikle laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları ve stajlar da programın bir parçasıdır. Mezunlar, maden endüstrisi, metalurji fabrikaları, araştırma laboratuvarları ve danışmanlık firmalarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.

Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Cevher Hazırlama Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İstanbul Teknik Üniversitesi
Maden Fakültesi
Cevher Hazırlama Mühendisliği
(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
41
62
62
62
112.311
147.697
162.251
146.000
398,68572
367,60686
300,67645
359,05591

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Cevher Hazırlama Mühendisliği programı, cevherlerin ve hammaddelerin endüstriyel kullanıma uygun hale getirilmesi sürecini kapsar. Aşağıda verilen dersler, bu sürecin farklı yönlerini ve gereksinimlerini ele alır:

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Dersleri şu şekildedir:

  • Tanecik Teknolojisi
  • Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri
  • Surface and Colloid Chemistry
  • Zenginleştirme Öncesi Hazırlama İşlemleri
  • Proses Mineralojisi
  • Cevher Hazırlamada Akışkanlar Mekaniği
  • Cevher Hazırlamada İş Güvenliği
  • Cevher Hazırlamada Tesis Otomasyonu
  • Metallurgy I
  • Endüstriyel Hammaddeler
  • Maden Yatakları
  • Kömür Hazırlama
  • Computer Applications in Mineral Processing
  • Flotation and Flocculation
  • Bulk Materials Handling
  • Kömür Teknolojisi
  • Metallurgy II
  • Cevher Hazırlamada Proses Tasarımı
  • Cevher Hazırlamada Tesis Yönetimi ve Ekonomisi
  • Cevher Hazırlamada Tesis Tasarımı
  • Mineral Processing & Environment
  • Susuzlandırma ve Kurutma
  • Cevher Hazırlama Mühendisliği Tasarımı I
  • Cevher Hazırlama Mühendisliği Tasarımı II
  • Maden Üretim Teknolojisi
  • Mineraloji ve Petrografi

Cevher Hazırlama Mühendisliği Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları, madencilik sektöründe önemli bir rol oynarlar ve genellikle çeşitli iş imkanlarına sahiptirler. Bu mühendisler, madenlerden çıkarılan cevherleri işleyerek metal ve mineral üretiminde kullanılabilir hale getirirler. Bu işlem, cevherin konsantre haline getirilmesi, saflaştırılması ve nihayetinde kullanıma hazır hale getirilmesini içerir. Mezunlar, madencilik şirketlerinde, metal ve mineral işleme tesislerinde, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında, danışmanlık firmalarında veya devlet kurumlarında iş bulabilirler. Ayrıca, çevre teknolojileri ve sürdürülebilir madencilik alanlarında da çalışma fırsatları bulunmaktadır. Cevher Hazırlama Mühendisliği, maden endüstrisinde temel bir rol oynadığı için bu alanda uzmanlaşmış mezunlar genellikle talep görmektedirler.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Maaşı Ne Kadardır?

genellikle Cevher Hazırlama Mühendislerinin maaşı ortalama olarak 40 bin TL civarındadır. Ancak bu rakam değişkenlik gösterebilir ve belirli faktörlere bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Bu faktörler arasında deneyim, uzmanlık alanı, çalışma konumu ve işverenin büyüklüğü gibi etmenler yer alır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Ne iş Yapar?

Cevher Hazırlama Mühendisliği, aşağıdaki işleri yapar:

Cevherlerin Analizi: Cevherlerin bileşimi ve özelliklerini analiz ederek madenin işlenme sürecini belirlerler.

İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi: Cevherlerin verimli bir şekilde işlenmesi için yeni işleme teknolojileri geliştirirler.

Maden Tasarımı ve Planlaması: Madenlerin verimli bir şekilde işlenebilmesi için tasarım ve planlama yaparlar.

İşleme Tesislerinin Yönetimi: Cevherleri işleyen tesislerin yönetiminden ve işletilmesinden sorumludurlar.

Kalite Kontrolü: İşlenen cevherlerin kalitesini kontrol ederek ürünlerin standartlara uygunluğunu sağlarlar.

Çevresel Etkilerin İzlenmesi: Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerini izler ve azaltma yöntemleri geliştirirler.

Maliyet Analizi: Maden işleme sürecinin maliyet analizini yaparak verimliliği artırmaya çalışırlar.

Ar-Ge: Madencilik teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparlar.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler