Trabzon Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Trabzon Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda Trabzon Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Trabzon Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Trabzon Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Trabzon Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Eğitim Fakültesi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
 • Özel Eğitim Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

2. Edebiyat Fakültesi

 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Tarih Bölümü
 • Coğrafya Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Felsefe Bölümü

3. İlahiyat Fakültesi

 • Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
 • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

4. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Maliye Bölümü
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

5. İletişim Fakültesi

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Gazetecilik Bölümü
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

6. Sanat ve Tasarım Fakültesi

 • Grafik Tasarımı Bölümü
 • Resim Bölümü
 • Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

7. Spor Bilimleri Fakültesi

 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 • Spor Yöneticiliği Bölümü
 • Rekreasyon Bölümü

Trabzon Üniversitesi Hakkında?

Trabzon Üniversitesi Tarihçesi

Trabzon Üniversitesi, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon ilinde, çeşitli alanlarda yüksek kaliteli eğitim sunan ve araştırma faaliyetleri yürüten bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, bölgenin eğitim ve kalkınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında başlamıştır. Resmi olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde, 7141 sayılı Kanun ile kurulan Trabzon Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Trabzon Üniversitesi, ülkemizin çeşitli alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve eğitim alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri eğitim fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iletişim fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi ve sanat ve tasarım fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Trabzon Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve eğitim alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. Trabzon Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve eğitim gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Gelecek Vizyonu

Trabzon Üniversitesi, geleceğin mühendislerini, sağlık profesyonellerini, sosyal bilimcilerini ve bilim insanlarını yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, eğitim kalitesini sürekli olarak artırmayı ve ilgili alanlardaki yenilikleri eğitim programlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası işbirlikleri ve akademik değişim programları ile öğrencilere global bir perspektif kazandırmakta ve mezunlarının dünya çapında rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır.

Trabzon Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Trabzon Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Trabzon Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Trabzon Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Trabzon Üniversitesi sayısal alanında yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim sunulabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir. Trabzon Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
21
21
21
21
101.302
87.994
83.984
72.100
407,76045
416,71291
357,05496
429,78875
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
52
52
52
62
112.972
101.684
89.736
86.100
398,16017
403,96416
351,89354
414,26011
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
285.434
266.673
250.284
252.000
312,02634
309,17704
262,77571
300,78973
Trabzon Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
---
---
32
---
---
---
574.330
---
---
---
254,56972
---
---
---

Trabzon Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Trabzon Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önem taşır. Bu bölümler, işletme, iktisat, ve benzeri alanlarıda kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdendir. Trabzon Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Trabzon Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 220+6+0+0+0
220+6
220+6
240+6
226
226
226
246
42.043
52.503
64.340
25.600
402,14201
402,94739
339,03875
409,50189
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
52
52
52
62
99.536
123.614
116.679
113.000
372,15612
368,80393
313,00795
358,24862
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
135.038
152.159
125.271
91.000
358,53254
358,14108
309,56267
368,47951
Trabzon Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
---
---
32
---
---
---
197.369
---
---
---
340,02205
---
---
---
Trabzon Üniversitesi
İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
---
---
---
42
---
---
---
658.217
---
---
---
270,82731
---
---
---
Trabzon Üniversitesi
İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
---
---
---
42
---
---
---
803.374
---
---
---
257,10453
---
---
---
Trabzon Üniversitesi
İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
---
---
32
---
---
---
864.576
---
---
---
251,77319
---
---
---

Trabzon Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Trabzon Üniversitesi sözel bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişebilir. Öğrenciler, üniversitenin resmi web sitesi, YÖK Atlas veya ÖSYM'nin kılavuzları gibi kaynaklardan güncel bilgilere erişebilirler. Bu bilgiler doğrultusunda tercihlerini yaparak hangi bölüme başvuracaklarını daha bilinçli bir şekilde belirleyebilirler. Trabzon Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
93
93
93
93
12.657
19.584
12.488
15.100
412,26131
403,73554
369,08981
394,46858
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
21.751
25.761
25.154
23.300
399,49801
396,61808
350,20884
382,64935
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
52
52
52
62
35.651
39.939
29.545
27.500
386,30309
384,29092
345,51588
377,63676
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
52
52
52
62
84.740
92.903
76.022
57.200
359,33350
356,48615
315,00667
354,15296
Trabzon Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 153+4+0+4+0
153+4
153+4
170+5
161
157
157
175
360.479
252.165
244.778
115.000
298,38224
316,04650
267,37421
327,84954
Trabzon Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Fakülte)
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
72
72
461.986
449.883
377.624
311.000
285,33478
287,42200
245,95212
280,53910
Trabzon Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 17+0+0+1+0
17+0
17+0
---
18
17
17
---
483.923
518.892
549.868
---
282,77629
276,98264
218,67579
---
Trabzon Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(İö)(4 Yıllık)
Trabzon Devlet İö-Ücretli İkinci 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
11
10
10
---
507.992
616.007
512.161
---
280,03918
269,09478
227,90581
---
Trabzon Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
(İö)(4 Yıllık)
Trabzon Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
64
62
62
72
540.845
376.794
406.997
182.000
276,40738
296,78542
241,95695
307,85568
Trabzon Üniversitesi
İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Tarih
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
---
---
---
42
---
---
---
578.588
---
---
---
272,38394
---
---
---
Trabzon Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
72
72
605.224
571.667
504.934
417.000
269,64870
273,66026
229,04460
262,70672

Trabzon Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Trabzon Üniversitesi dil bölümüne yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin tercihlerinde önemlidir.İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda yer alabilmektedir. Güncel YKS sonuçlarına göre belirlenen bu veriler, tercih yaparken rehberlik sağlar. Trabzon Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
23.068
20.822
17.964
15.000
412,98984
408,77349
380,51144
402,40273
Trabzon Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
---
---
32
---
---
---
37.830
---
---
---
377,54297
---
---
---

Trabzon Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Trabzon Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu bölümler arasında çeşitli alanlarda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Öğrenciler, tercih döneminde güncel taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler. Taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara yerleşme sürecinde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Adaylar, tercih sürecinde güncel taban puanları ve diğer başvuru koşullarını takip etmelidirler. Trabzon Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak sizlere sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
Trabzon Üniversitesi
Tonya Meslek Yüksekokulu
İlk Ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
331,50301
329,13422
562.689
532.711
Trabzon Üniversitesi
Tonya Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
Doldu-32
---
318,91692
---
676.589
---
Trabzon Üniversitesi
Tonya Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
Doldu-32
---
307,16200
---
799.874
---
Trabzon Üniversitesi
Tonya Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
306,39097
305,01058
808.540
747.705
Trabzon Üniversitesi
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu
Acil Durum Ve Afet Yönetimi
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
292,97821
286,30921
969.416
960.113
Trabzon Üniversitesi
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu
Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
281,84578
278,54498
1.118.352
1.061.725
Trabzon Üniversitesi
Tonya Meslek Yüksekokulu
Evde Hasta Bakımı
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
279,30263
260,51018
1.154.388
1.331.099
Trabzon Üniversitesi
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
279,08285
273,83112
1.157.511
1.127.447
Trabzon Üniversitesi
Tonya Meslek Yüksekokulu
Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
261,68696
251,44635
1.420.039
1.486.436
Trabzon Üniversitesi
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
---
Doldu-42
---
260,09003
---
1.445.873
---
Trabzon Üniversitesi
Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
259,18121
253,46804
1.460.765
1.450.559
Trabzon Üniversitesi
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu
İnternet Ve Ağ Teknolojileri
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
---
Doldu-42
---
247,35466
---
1.660.136
---
Trabzon Üniversitesi
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Doldu-96
Doldu-93
244,03603
242,54248
1.718.629
1.654.815
Trabzon Üniversitesi
Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
243,94005
237,31026
1.720.315
1.761.278
Trabzon Üniversitesi
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
54+2
Doldu-59
Doldu-56
242,21264
237,17968
1.751.165
1.763.959
Trabzon Üniversitesi
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
237,00043
230,67548
1.846.535
1.905.570
Trabzon Üniversitesi
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
234,26886
223,79687
1.897.280
2.066.736
Trabzon Üniversitesi
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
233,42634
227,57267
1.913.244
1.977.137
Trabzon Üniversitesi
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
230,94372
224,29713
1.960.202
2.054.821
Trabzon Üniversitesi
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
46+2
Doldu-49
Doldu-48
229,44310
222,59913
1.988.950
2.095.768
Trabzon Üniversitesi
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
229,20843
223,19011
1.993.469
2.081.491
Trabzon Üniversitesi
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Pazarlama
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
229,13380
224,48644
1.994.886
2.050.415
Trabzon Üniversitesi
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
76+2
Doldu-79
Doldu-78
227,78971
221,91768
2.020.906
2.112.233
Trabzon Üniversitesi
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
Maliye
(2 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
89+3
Doldu-96
Doldu-92
226,82424
219,64925
2.039.592
2.168.483

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler