Tarsus Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Tarsus Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda Tarsus Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Tarsus Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Tarsus Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Tarsus Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Mühendislik Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü

2. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

3. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 • Mimarlık Bölümü
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 • Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • Grafik Tasarım Bölümü

4. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi

 • Tarla Bitkileri Bölümü
 • Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Bitki Koruma Bölümü
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • Zootekni Bölümü
 • Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

5. Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • Bankacılık ve Finans Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
 • Turizm İşletmeciliği Bölümü

Tarsus Üniversitesi Hakkında?

Tarsus Üniversitesi Tarihçesi

Tarsus Üniversitesi, Türkiye'nin güneyinde, Mersin iline bağlı Tarsus ilçesinde, özellikle mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan ve araştırma faaliyetleri yürüten bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, bölgenin eğitim ve kalkınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında başlamıştır. Resmi olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde, 7141 sayılı Kanun ile kurulan Tarsus Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Tarsus Üniversitesi, ülkemizin çeşitli alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, fen-edebiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve uygulamalı bilimler fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Tarsus Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. Tarsus Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Gelecek Vizyonu

Tarsus Üniversitesi, geleceğin mühendislerini, sağlık profesyonellerini, sosyal bilimcilerini ve bilim insanlarını yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, eğitim kalitesini sürekli olarak artırmayı ve ilgili alanlardaki yenilikleri eğitim programlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası işbirlikleri ve akademik değişim programları ile öğrencilere global bir perspektif kazandırılmakta ve mezunlarının dünya çapında rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır.

Tarsus Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Tarsus Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Tarsus Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Tarsus Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Tarsus Üniversitesi sayısal alanında yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim sunulabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir. Tarsus Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Tarsus Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
---
62
62
62
---
118.604
143.676
193.502
---
393,77294
370,32742
285,08340
---
Tarsus Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil Ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
20+1
---
---
32
21
---
---
130.970
115.595
---
---
384,59387
391,78425
---
---
Tarsus Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
---
42
41
41
---
156.631
156.439
161.404
---
367,64562
361,76598
301,17414
---
Tarsus Üniversitesi
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
168.586
194.331
205.193
177.000
360,68853
340,09698
279,94563
337,99990
Tarsus Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
55+2
40+1
---
69
57
41
---
226.779
219.922
215.388
---
332,90423
327,95875
275,76015
---
Tarsus Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
---
41
41
28
---
239.257
297.518
Dolmadı
---
327,99039
298,71438
Dolmadı
---
Tarsus Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+0+0
45+2
40+1
---
47
47
25
---
246.084
292.393
Dolmadı
---
325,40319
300,37635
Dolmadı
---
Tarsus Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+0+0
30+1
30+1
40+1
26
11
5
11
280.662
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
313,53513
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Tarsus Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
---
---
32
31
---
---
289.541
297.486
---
---
310,75929
298,72490
---
---

Tarsus Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Tarsus Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önem taşır. Bu bölümler, işletme, iktisat, ve benzeri alanlarıda kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdendir. Tarsus Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Tarsus Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
40+1
40+1
40+1
52
41
41
41
240.254
309.201
404.652
469.000
329,90364
317,26083
246,56348
266,02168
Tarsus Üniversitesi
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+0+0
30+1
---
---
31
31
---
---
394.456
470.996
---
---
302,62140
291,27823
---
---
Tarsus Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
---
---
54
52
---
---
519.908
517.476
---
---
286,03586
285,33200
---
---
Tarsus Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gümrük İşletme (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
---
42
41
25
---
524.661
524.186
Dolmadı
---
285,47783
284,51761
Dolmadı
---
Tarsus Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
40+1
40+1
---
54
41
36
---
566.013
539.932
Dolmadı
---
280,71190
282,61177
Dolmadı
---
Tarsus Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
24
62
647.256
665.176
Dolmadı
691.000
271,94619
268,99209
Dolmadı
237,21720
Tarsus Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Finans Ve Bankacılık (Fakülte)
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
42
41
10
41
701.782
705.632
Dolmadı
733.000
266,50978
265,06524
Dolmadı
232,76958
Tarsus Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
52
52
6
52
780.761
780.011
Dolmadı
794.000
259,12314
258,24984
Dolmadı
226,88635

Tarsus Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Tarsus Üniversitesi sözel bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişebilir. Öğrenciler, üniversitenin resmi web sitesi, YÖK Atlas veya ÖSYM'nin kılavuzları gibi kaynaklardan güncel bilgilere erişebilirler. Bu bilgiler doğrultusunda tercihlerini yaparak hangi bölüme başvuracaklarını daha bilinçli bir şekilde belirleyebilirler. Tarsus Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Güncel verilere göre sözel bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

Tarsus Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Tarsus Üniversitesi dil bölümlerine ilişkin taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilir. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına bağlı olarak belirlenen bu puanlar, adayların tercih sürecinde önemli bir kriter oluşturur. Dil bölümlerinde genellikle yabancı dil bilgisi ve yeteneklerin değerlendirildiği için bu programlara başvuran adayların ilgili sınavlardaki performansları da göz önünde bulundurulur. Başvuru yaparken güncel taban puanları ve sıralamaları takip etmek ve tercihleri buna göre yapmak önemlidir. Tarsus Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Güncel verilere göre dil bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

Tarsus Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Tarsus Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu bölümler arasında çeşitli alanlarda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Öğrenciler, tercih döneminde güncel taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler. Taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara yerleşme sürecinde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Adaylar, tercih sürecinde güncel taban puanları ve diğer başvuru koşullarını takip etmelidirler. Tarsus Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak sizlere sunulmuştur.

Güncel verilere göre 2 Yıllık bölümler bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler