Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Ostim Teknik Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Mühendislik Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Yazılım Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
 • Lojistik Yönetimi Bölümü

3. Sanat ve Tasarım Fakültesi

 • Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • Grafik Tasarımı Bölümü

4. Meslek Yüksekokulu

 • Bilgisayar Programcılığı Programı
 • Elektrik Programı
 • Elektronik Teknolojisi Programı
 • Makine Programı
 • Mekatronik Programı
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
 • Sosyal Hizmetler Programı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
 • Lojistik Programı
 • Dış Ticaret Programı
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hakkında?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarihçesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde, Sakarya ilinde, özellikle mühendislik, teknoloji, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü karşılamak amacıyla 2018 yılında başlamıştır. Resmi olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde, 7141 sayılı Kanun ile kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, ülkemizin mühendislik, teknoloji, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uygulamalı ve sektörel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş hayatında başarılı olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, teknoloji, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, teknoloji fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, uygulamalı bilimler fakültesi ve sosyal bilimler fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, teknoloji, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha uygulamaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve uygulama merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, teknoloji, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Gelecek Vizyonu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, geleceğin mühendislerini, sağlık profesyonellerini, teknoloji uzmanlarını ve sosyal bilimcilerini yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, eğitim kalitesini sürekli olarak artırmayı ve ilgili alanlardaki yenilikleri eğitim programlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası işbirlikleri ve akademik değişim programları ile öğrencilere global bir perspektif kazandırılmakta ve mezunlarının dünya çapında rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sayısal alanında yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim sunulabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 56+2+0+0+0
48+2
48+2
32+1
58
50
50
33
60.649
65.731
83.490
95.600
447,34799
439,86375
357,50352
404,16693
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
58
58
58
58
112.595
132.492
149.841
142.000
398,46191
378,36503
307,77670
361,77945
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
58
58
58
58
127.151
138.867
151.092
147.000
387,34874
373,79703
307,03651
358,08656
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 14+1+0+0+0
12+1
12+1
8+1
15
13
13
9
132.111
158.385
203.954
220.000
383,82469
360,46951
280,47760
315,06706
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İö)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
58
58
58
58
139.340
171.447
192.579
184.000
378,75763
352,61580
285,50698
333,67743
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
58
58
58
58
145.176
170.441
186.478
172.000
374,88868
353,22627
288,33854
341,36264
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
(İö)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
58
58
58
58
162.407
192.238
221.538
214.000
364,23209
341,17404
273,27829
317,70251
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
15
15
15
15
179.747
218.902
251.719
235.000
354,60132
328,40565
262,29092
308,13079
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği
(İö)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
58
58
58
58
181.047
224.381
242.639
217.000
353,91533
325,97272
265,40425
316,22611
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)
Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
70+2
60+2
82
82
72
62
188.729
182.180
174.836
183.000
350,01794
346,53437
294,08935
334,67521
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
15
15
15
15
229.584
245.776
253.765
232.000
331,78092
317,09374
261,62298
309,09029
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(İö)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
15
15
15
15
242.557
291.649
299.878
278.000
326,71300
300,62606
247,87905
290,84536
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
30+1
30+1
60+2
41
30
14
24
243.036
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
326,53381
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
15
15
15
15
247.368
286.657
287.581
268.000
324,93001
302,24138
251,28431
294,68327
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
291.356
266.810
276.007
244.000
310,20644
309,12408
254,65676
303,97525
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(İö)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
15
15
10
15
294.374
292.788
Dolmadı
289.000
309,30915
300,25371
Dolmadı
286,92972
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(İö)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
15
15
12
15
294.544
296.320
Dolmadı
292.000
309,25919
299,10417
Dolmadı
285,70638
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
---
42
41
21
---
427.131
466.010
Dolmadı
---
277,65510
258,75856
Dolmadı
---
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
30+1
30+1
---
42
31
19
---
442.724
401.503
Dolmadı
---
274,78433
271,29008
Dolmadı
---
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
30+1
30+1
---
42
31
3
---
566.277
515.695
Dolmadı
---
255,59694
250,78738
Dolmadı
---
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
42
31
2
31
581.518
530.799
Dolmadı
486.000
253,64885
248,62455
Dolmadı
238,34956
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
60+2
60+2
56+2
38
14
9
52
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilerin üniversite tercihleri için belirleyici bir faktördür. YKS sonuçlarına göre her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilere tercih sürecinde rehberlik eder. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
63
62
62
62
454.857
485.445
559.065
565.000
294,18602
289,39995
224,65323
252,28894
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Finansman (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
41
41
15
41
567.697
591.692
Dolmadı
708.000
280,52265
276,69023
Dolmadı
235,41217
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2
53
52
52
62
593.457
564.244
568.987
504.000
277,65275
279,76994
221,46590
260,84972
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
64
62
62
52
662.092
557.814
578.685
500.000
270,43050
280,51271
214,52039
261,40940
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Sapanca)
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
42
41
4
41
794.443
849.836
Dolmadı
784.000
257,87682
252,27424
Dolmadı
227,80263

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözel bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilir. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce ilgili yılın güncel taban puan ve sıralama bilgilerini dikkate almalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Sapanca)
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
71.219
68.412
79.888
61.100
365,27002
367,17301
313,24034
351,85181
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Sapanca)
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
42
41
41
41
504.327
487.028
465.067
494.000
280,44221
282,98171
234,52221
251,28149

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi dil bölümlerine ilişkin taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilir. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına bağlı olarak belirlenen bu puanlar, adayların tercih sürecinde önemli bir kriter oluşturur. Dil bölümlerinde genellikle yabancı dil bilgisi ve yeteneklerin değerlendirildiği için bu programlara başvuran adayların ilgili sınavlardaki performansları da göz önünde bulundurulur. Başvuru yaparken güncel taban puanları ve sıralamaları takip etmek ve tercihleri buna göre yapmak önemlidir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Sapanca)
Turizm Rehberliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
59.145
53.681
50.062
46.500
330,44369
321,39719
279,74829
297,49666
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Sapanca)
Turizm Rehberliği (Fakülte)
(İö)(4 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
53
52
52
41
67.134
63.668
60.387
53.000
314,13289
297,32051
250,96976
277,86386

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu bölümler arasında çeşitli alanlarda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Öğrenciler, tercih döneminde güncel taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler. Taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara yerleşme sürecinde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Adaylar, tercih sürecinde güncel taban puanları ve diğer başvuru koşullarını takip etmelidirler. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak sizlere sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
352,50244
345,66421
408.627
420.431
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk Ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
337,14024
334,63976
516.935
492.692
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
329,80848
323,88659
577.089
574.001
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
318,51978
314,23198
680.510
657.980
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
318,21590
311,63138
683.483
682.129
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
315,91512
313,19980
706.585
667.552
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Mekatronik
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
313,45891
311,00338
732.112
688.058
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Karasu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
312,49041
305,09459
742.188
746.812
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
308,14932
305,52194
788.912
742.278
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma Ve İşletme
(2 Yıllık)
Kocaali Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Dolmadı-31
Doldu-31
300,32395
299,06596
878.659
810.860
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
299,98227
302,85678
882.815
770.279
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
299,92272
294,10807
883.554
866.475
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
Kocaali Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
294,90570
291,77784
945.062
893.569
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Laborant Ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
294,79592
296,69071
946.385
836.766
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Karasu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
294,79447
285,65837
946.411
968.286
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Arifiye Meslek Yüksekokulu
Mekatronik
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
294,63993
288,54349
948.297
932.547
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Elektrik
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
294,34424
286,47274
952.028
958.059
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Mekatronik
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
293,64635
283,48881
960.860
996.281
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ferizli Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
292,17342
291,08621
979.588
901.928
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Arifiye Meslek Yüksekokulu
Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
292,05431
285,57547
981.190
969.335
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu
Pastacılık Ve Ekmekçilik
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
291,85649
276,41904
983.771
1.090.990
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)
Kocaali Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
287,45747
281,59845
1.041.653
1.020.746
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Makine
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Dolmadı-82
Doldu-82
286,71898
283,25013
1.051.631
999.417
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
284,89272
287,55457
1.076.460
944.660
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
283,03109
279,77465
1.102.068
1.045.041
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
280,95763
278,19107
1.130.847
1.066.546
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
278,84963
277,15962
1.160.738
1.080.754
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Arifiye Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
274,28400
271,79555
1.226.633
1.156.791
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
274,07258
266,55290
1.229.729
1.235.316
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Elektrik
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
272,82717
268,16146
1.248.234
1.210.825
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
272,20678
264,98746
1.257.514
1.259.467
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Karasu Meslek Yüksekokulu
Çok Boyutlu Modelleme Ve Animasyon
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
271,76119
264,07468
1.264.189
1.273.737
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Doldu-59
Doldu-57
271,17692
271,78006
1.272.862
1.157.018
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
270,06219
266,61932
1.289.778
1.234.308
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Laboratuvar Teknolojisi
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
268,77102
266,61809
1.309.473
1.234.323
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ferizli Meslek Yüksekokulu
Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
268,69788
266,36664
1.310.614
1.238.199
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
267,84899
262,64022
1.323.636
1.296.415
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
266,75694
262,56093
1.340.633
1.297.767
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
Elektrik
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
266,62383
261,77405
1.342.748
1.310.380
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
266,34911
259,09669
1.347.017
1.354.380
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Deniz Ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Kocaali Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
265,75273
265,32981
1.356.246
1.254.187
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
264,75861
260,68977
1.371.497
1.328.147
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ferizli Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
264,48760
261,79788
1.375.836
1.309.990
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
263,52931
265,48642
1.390.837
1.251.676
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Makine Resim Ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
262,99415
260,03682
1.399.322
1.338.733
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Karasu Meslek Yüksekokulu
Makine
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
261,16231
259,24121
1.428.590
1.352.007
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Makine
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
Dolmadı-82
Doldu-82
261,08797
256,24718
1.429.773
1.402.344
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Arifiye Meslek Yüksekokulu
Otomotiv Gövde Ve Yüzey İşlem Teknolojileri
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
259,32060
257,16735
1.458.451
1.386.648
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
258,91984
255,62449
1.465.038
1.413.152
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
Makine
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
258,64421
255,49159
1.469.486
1.415.477
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
258,53445
257,93216
1.471.289
1.373.741
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
257,15594
253,55328
1.493.895
1.449.101
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Dolmadı-82
Doldu-82
256,24786
250,75179
1.508.752
1.499.021
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Basım Ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Doldu-59
Doldu-57
255,28120
255,12127
1.524.941
1.421.763
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Medya Ve İletişim
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
254,59622
255,15170
1.536.425
1.421.223
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
Makine Resim Ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
253,58109
247,77067
1.553.628
1.553.954
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
253,03916
250,32250
1.562.791
1.506.881
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
252,29422
251,08066
1.575.395
1.492.936
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma Ve Kontrol
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
250,35559
255,96187
1.608.442
1.407.321
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Metalurji
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
250,16541
248,75360
1.611.725
1.535.598
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
249,60973
241,38137
1.621.210
1.677.700
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
249,18830
250,40419
1.628.400
1.505.397
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Doldu-59
Doldu-57
248,59625
247,69405
1.638.671
1.555.403
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Karasu Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
248,50579
241,72714
1.640.297
1.670.793
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
247,34086
242,14388
1.660.384
1.662.768
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
245,41464
239,93064
1.694.257
1.706.923
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
245,01287
238,53667
1.701.317
1.735.716
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
245,00397
250,09229
1.701.475
1.511.101
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Doldu-96
Doldu-93
243,25946
243,58949
1.732.459
1.634.386
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
242,07352
235,21349
1.753.692
1.805.785
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Peyzaj Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Doldu-49
Doldu-47
241,58254
240,88366
1.762.504
1.687.654
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
241,35979
234,08771
1.766.631
1.830.124
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
241,02615
238,65659
1.772.486
1.733.212
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
240,96736
240,77469
1.773.501
1.689.839
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Pazarlama
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
240,02684
233,40863
1.790.872
1.844.894
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ferizli Meslek Yüksekokulu
Moda Yönetimi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
239,80494
243,07407
1.794.907
1.644.401
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Karasu Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
239,51558
230,98203
1.800.204
1.898.751
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
239,49577
230,51956
1.800.559
1.909.150
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Basım Ve Yayım Teknolojileri
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
239,28875
232,63290
1.804.393
1.861.839
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
238,78580
236,64449
1.813.612
1.775.263
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
238,25691
232,90102
1.823.427
1.855.969
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
238,13269
230,28345
1.825.739
1.914.476
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
236,85705
228,30778
1.849.142
1.960.012
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
236,41595
223,71409
1.857.371
2.068.688
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Arifiye Meslek Yüksekokulu
Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
235,98389
233,99963
1.865.393
1.832.033
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Arifiye Meslek Yüksekokulu
İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
234,56816
234,42382
1.891.766
1.822.942
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksekokulu
Mobilya Ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
233,96022
235,17286
1.903.192
1.806.639
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Doğalgaz Ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
233,42801
230,37570
1.913.206
1.912.421
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ferizli Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
39+1
Doldu-42
Doldu-40
232,74225
224,37374
1.926.151
2.053.000
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
232,65097
227,35995
1.927.934
1.982.158
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
39+1
Doldu-42
Doldu-40
232,21661
220,92383
1.936.103
2.136.560
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
49+2
Doldu-54
Doldu-51
231,39712
223,58442
1.951.756
2.071.855
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Karasu Meslek Yüksekokulu
Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
231,31116
231,29931
1.953.336
1.891.572
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+0
37+1
Doldu-37
Doldu-38
230,45951
219,01918
1.969.486
2.184.185
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
229,81647
221,29494
1.981.720
2.127.421
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
38+1
Doldu-42
Doldu-39
229,69042
216,40550
1.984.229
2.248.704
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
229,49642
219,19808
1.987.910
2.179.790
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ferizli Meslek Yüksekokulu
Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+0
35+1
Doldu-37
Doldu-36
229,32268
230,78705
1.991.239
1.903.095
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(İö)(2 Yıllık)
Sakarya Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
229,08633
220,45774
1.995.796
2.148.257
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Geyve Meslek Yüksekokulu
Maliye
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 100+3+0+3+0
100+3
Doldu-106
Doldu-103
227,38705
215,43283
2.028.756
2.272.751
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
Maliye
(2 Yıllık)
Sakarya Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
227,03982
220,16053
2.035.450
2.155.497

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler