Kayseri Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Kayseri Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda Kayseri Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Kayseri Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Kayseri Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Kayseri Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • Bankacılık ve Finans Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
 • Turizm İşletmeciliği Bölümü

2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Maliye Bölümü

3. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 • Mimarlık Bölümü
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

4. Mühendislik Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

6. Sanat ve Tasarım Fakültesi

 • Grafik Tasarımı Bölümü
 • Resim Bölümü
 • Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
 • Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

7. Turizm Fakültesi

 • Turizm İşletmeciliği Bölümü
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
 • Turizm Rehberliği Bölümü

8. Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Matematik Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Biyoloji Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Tarih Bölümü
 • Coğrafya Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü
 • Felsefe Bölümü
 • Psikoloji Bölümü

9. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 • Havacılık Yönetimi Bölümü
 • Hava Trafik Kontrol Bölümü
 • Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü
 • Pilotaj Bölümü

10. Eğitim Fakültesi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
 • Özel Eğitim Bölümü
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Kayseri Üniversitesi Hakkında?

Kayseri Üniversitesi Tarihçesi

Kayseri Üniversitesi, Türkiye'nin iç Anadolu Bölgesi'nde, Kayseri ilinde, çeşitli alanlarda yüksek kaliteli eğitim sunan ve araştırma faaliyetleri yürüten bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, bölgenin eğitim ve kalkınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında başlamıştır. Resmi olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde, 7141 sayılı Kanun ile kurulan Kayseri Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Kayseri Üniversitesi, ülkemizin çeşitli alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, fen-edebiyat fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve eğitim fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Kayseri Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. Kayseri Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Kayseri Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Kayseri Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Kayseri Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Kayseri Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Kayseri Üniversitesi sayısal alanında yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim sunulabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir. Kayseri Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Kayseri Üniversitesi
Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+0+0
30+1
---
---
47
31
---
---
83.949
94.751
---
---
423,48806
410,42189
---
---
Kayseri Üniversitesi
Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
60+2
60+2
---
72
62
62
---
95.123
114.796
161.675
---
413,09701
392,45141
301,01495
---
Kayseri Üniversitesi
Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
40+1
---
52
52
41
---
192.192
222.827
254.424
---
348,30811
326,65981
261,41021
---

Kayseri Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Kayseri Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önem taşır. Bu bölümler, işletme, iktisat, ve benzeri alanlarıda kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdendir. Kayseri Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Kayseri Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
56
62
534.756
575.315
Dolmadı
607.000
284,27756
278,52078
Dolmadı
247,05806
Kayseri Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte)
(İö)(4 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
41
41
6
41
656.838
743.000
Dolmadı
760.000
270,96278
261,56208
Dolmadı
230,14704
Kayseri Üniversitesi
Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
64
62
31
52
725.276
726.717
Dolmadı
588.000
264,25305
263,07531
Dolmadı
249,35795
Kayseri Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
19
62
763.142
770.855
Dolmadı
765.000
260,72887
259,05636
Dolmadı
229,64489
Kayseri Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(İö)(4 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
40+1
30+1
42
41
1
31
895.036
897.897
Dolmadı
834.000
249,22466
248,36950
Dolmadı
223,36384
Kayseri Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
6
62
896.159
908.716
Dolmadı
794.000
249,13191
247,49925
Dolmadı
226,84678

Kayseri Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Kayseri Üniversitesi sözel alanında yer alan bölümlere yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Özellikle edebiyat, sosyal bilimlere ilgi duyan adaylar, bu bilgilere dikkatle göz atabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Kayseri Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir: 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Kayseri Üniversitesi
Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
---
64
62
62
---
523.538
460.745
520.689
---
278,30739
286,09801
226,42621
---
Kayseri Üniversitesi
Develi İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
90+3
70+2
96
93
93
72
651.760
459.468
533.351
213.000
265,01471
286,25148
223,88813
300,51141
Kayseri Üniversitesi
Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih
(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
---
64
62
24
---
807.685
811.971
Dolmadı
---
250,46125
250,60185
Dolmadı
---
Kayseri Üniversitesi
Develi İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 10+0+0+1+0
10+0
10+0
---
11
10
10
---
870.232
1.135.193
426.210
---
244,88576
222,08777
239,45284
---

Kayseri Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Kayseri Üniversitesi dil bölümlerine ilişkin taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilir. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına bağlı olarak belirlenen bu puanlar, adayların tercih sürecinde önemli bir kriter oluşturur. Dil bölümlerinde genellikle yabancı dil bilgisi ve yeteneklerin değerlendirildiği için bu programlara başvuran adayların ilgili sınavlardaki performansları da göz önünde bulundurulur. Başvuru yaparken güncel taban puanları ve sıralamaları takip etmek ve tercihleri buna göre yapmak önemlidir. Kayseri Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Güncel verilere göre dil bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

Kayseri Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Kayseri Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu bölümler arasında çeşitli alanlarda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Öğrenciler, tercih döneminde güncel taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler. Taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara yerleşme sürecinde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Adaylar, tercih sürecinde güncel taban puanları ve diğer başvuru koşullarını takip etmelidirler. Kayseri Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak sizlere sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
Kayseri Üniversitesi
İncesu Ayşe Ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk Ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
342,05197
342,45605
479.844
440.281
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
75+2
Doldu-79
Doldu-77
334,17383
327,50280
540.736
545.255
Kayseri Üniversitesi
İncesu Ayşe Ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diyaliz
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
313,46383
311,77236
732.059
680.832
Kayseri Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Adalet
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
310,25527
304,10813
765.935
757.015
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 75+2+0+2+0
75+2
Doldu-79
Doldu-77
307,68650
304,65630
794.045
751.448
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
302,24279
299,64726
855.966
804.506
Kayseri Üniversitesi
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Laborant Ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
300,61196
307,55580
875.303
721.721
Kayseri Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
300,25948
297,32495
879.423
829.825
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
296,23532
292,47031
928.472
885.376
Kayseri Üniversitesi
Bünyan Meslek Yüksekokulu
Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
292,25657
286,54661
978.529
957.045
Kayseri Üniversitesi
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Doldu-49
Doldu-47
290,15393
282,18299
1.006.168
1.013.088
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
288,78192
287,41175
1.024.172
946.416
Kayseri Üniversitesi
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
288,29451
288,95256
1.030.551
927.500
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mekatronik
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
287,86560
283,40460
1.036.155
997.394
Kayseri Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
286,46498
283,42509
1.055.073
997.140
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
75+2
Dolmadı-78
Doldu-77
285,33320
282,26152
1.070.363
1.012.116
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Doldu-59
Doldu-57
283,08659
280,12172
1.101.312
1.040.458
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
280,91952
282,53260
1.131.391
1.008.555
Kayseri Üniversitesi
Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu
Laborant Ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
277,18534
279,37960
1.184.803
1.050.469
Kayseri Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
---
Doldu-79
---
276,18040
---
1.199.072
---
Kayseri Üniversitesi
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
274,28246
277,70535
1.226.657
1.073.209
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
273,56472
270,95014
1.237.211
1.169.112
Kayseri Üniversitesi
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
271,83596
266,72848
1.263.003
1.232.699
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
75+2
Dolmadı-78
Doldu-77
271,22168
271,15208
1.272.179
1.166.144
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
270,32808
264,28175
1.285.851
1.270.407
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mekatronik
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
269,78486
263,11987
1.293.882
1.288.793
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
268,61452
265,63702
1.311.901
1.249.405
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
265,75048
262,05347
1.356.280
1.305.910
Kayseri Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
265,60610
262,79795
1.358.426
1.293.854
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
264,84269
262,39911
1.370.218
1.300.406
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 55+2+0+2+0
55+2
Dolmadı-57
Doldu-57
263,14668
258,21847
1.396.902
1.369.015
Kayseri Üniversitesi
Bünyan Meslek Yüksekokulu
Özel Güvenlik Ve Koruma
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
262,07833
256,77516
1.413.881
1.393.230
Kayseri Üniversitesi
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
261,02886
262,12760
1.430.649
1.304.742
Kayseri Üniversitesi
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
260,52433
261,10462
1.438.725
1.321.332
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-72
Doldu-72
259,72797
260,99929
1.451.752
1.323.047
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Doldu-49
Doldu-47
257,56926
256,33508
1.487.030
1.400.843
Kayseri Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
---
Doldu-74
---
256,80377
---
1.499.600
---
Kayseri Üniversitesi
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
Endüstri Ürünleri Tasarımı
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
---
Doldu-27
---
256,05051
---
1.511.948
---
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
255,26143
251,71249
1.525.253
1.481.727
Kayseri Üniversitesi
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
Harita Ve Kadastro
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
253,58387
253,96432
1.553.586
1.441.747
Kayseri Üniversitesi
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
253,34681
238,43858
1.557.637
1.737.816
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
75+2
Dolmadı-78
Doldu-77
252,57101
256,35994
1.570.765
1.400.391
Kayseri Üniversitesi
Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Doldu-59
Doldu-57
250,68723
247,38735
1.602.738
1.561.079
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-72
Doldu-72
248,64654
245,74886
1.637.794
1.592.417
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
247,45398
243,34852
1.658.466
1.639.060
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Radyo Ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
247,13635
249,81894
1.663.934
1.516.062
Kayseri Üniversitesi
Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Doldu-59
Doldu-57
245,74117
238,11517
1.688.510
1.744.618
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
245,07849
250,06793
1.700.159
1.511.554
Kayseri Üniversitesi
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
243,46189
241,61758
1.728.787
1.672.986
Kayseri Üniversitesi
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
242,71153
241,22607
1.742.180
1.680.742
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Basım Ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
242,31270
242,62295
1.749.349
1.653.191
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Doğalgaz Ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Dolmadı-31
Doldu-31
242,16298
238,20072
1.752.048
1.742.778
Kayseri Üniversitesi
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
241,76447
237,27186
1.759.233
1.762.106
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 75+2+0+2+0
75+2
Doldu-79
Doldu-77
240,82846
239,70206
1.776.070
1.711.625
Kayseri Üniversitesi
Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu
Bitki Koruma
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
240,42951
242,42458
1.783.459
1.657.116
Kayseri Üniversitesi
Bünyan Meslek Yüksekokulu
Posta Hizmetleri
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
239,90782
244,25486
1.793.009
1.621.301
Kayseri Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Radyo Ve Televizyon Teknolojisi
(İö)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
238,63199
233,39154
1.816.476
1.845.285
Kayseri Üniversitesi
Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu
Pazarlama
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
238,15431
228,75642
1.825.327
1.949.557
Kayseri Üniversitesi
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
---
Doldu-27
---
237,78498
---
1.832.006
---
Kayseri Üniversitesi
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
236,86838
233,24567
1.848.932
1.848.406
Kayseri Üniversitesi
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
Polimer Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
---
Doldu-27
---
235,31054
---
1.877.938
---
Kayseri Üniversitesi
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Doldu-49
Doldu-47
234,85943
230,45807
1.886.374
1.910.573
Kayseri Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Doldu-59
Doldu-57
233,13453
236,02126
1.918.747
1.788.538
Kayseri Üniversitesi
Yahyalı Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
233,04581
235,43091
1.920.474
1.801.131
Kayseri Üniversitesi
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
Yapı Denetimi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
232,63832
223,27717
1.928.170
2.079.338
Kayseri Üniversitesi
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Doldu-49
Doldu-47
230,15102
222,98510
1.975.318
2.086.466
Kayseri Üniversitesi
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
227,35349
226,13695
2.029.409
2.011.063
Kayseri Üniversitesi
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
(Kktc Uyruklu)(2 Yıllık)
Kayseri Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
2+0
Dolmadı----
Dolmadı-0
---
Dolmadı
---
Dolmadı

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler