Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Aşağıda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

 • Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü

2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Bankacılık ve Finans Bölümü

3. Orman Fakültesi

 • Orman Mühendisliği Bölümü
 • Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

4. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

 • Tarla Bitkileri Bölümü
 • Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Bitki Koruma Bölümü
 • Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
 • Zootekni Bölümü
 • Biyosistem Mühendisliği Bölümü

5. Teknoloji Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

6. Turizm Fakültesi

 • Turizm İşletmeciliği Bölümü
 • Turizm Rehberliği Bölümü
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

7. Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • Bankacılık ve Finans Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

8. Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Lojistik Yönetimi Bölümü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hakkında?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarihçesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye'nin güneybatısında, Isparta ilinde, özellikle uygulamalı bilimler, mühendislik ve teknoloji alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, Türkiye'nin uygulamalı bilimler ve teknoloji alanındaki gelişim ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında başlamıştır. Resmi olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde, 7141 sayılı Kanun ile kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, ülkemizin uygulamalı bilimler, mühendislik ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, tarım bilimleri, spor bilimleri, sosyal bilimler ve teknoloji alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, tarım bilimleri ve teknolojileri fakültesi, spor bilimleri fakültesi, teknoloji fakültesi ve uygulamalı bilimler fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, kuruluşundan bu yana uygulamalı bilimler, mühendislik, tarım bilimleri, spor bilimleri ve teknoloji alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, tarım bilimleri, spor bilimleri ve teknoloji gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Gelecek Vizyonu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını, tarım uzmanlarını ve spor bilimcilerini yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, eğitim kalitesini sürekli olarak artırmayı ve ilgili alanlardaki yenilikleri eğitim programlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası işbirlikleri ve akademik değişim programları ile öğrencilere global bir perspektif kazandırılmakta ve mezunlarının dünya çapında rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, uygulamalı bilimler, mühendislik, tarım bilimleri, spor bilimleri ve teknoloji alanlarında öncü bir eğitim kurumu olarak, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yetkin profesyonelleri ve bilim insanlarını yetiştirmeye devam etmektedir. Yenilikçi eğitim anlayışı ve güçlü araştırma altyapısı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, geleceğin bilim ve teknoloji dünyasına yön veren bir merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sayısal alanındaki bölümlerine yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişkenlik gösterebilmektedir. Öğrencilerin tercih dönemlerinde güncel bilgilere erişmeleri için üniversitenin resmi web sitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) YÖK Atlas platformu veya ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzlar gibi kaynaklar kullanılabilir. Bu platformlar, adayların Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sayısal bölümlerine yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında en güncel bilgilere ulaşmalarını sağlar. Bu bilgiler ışığında, aşağıda sizlere Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sayısal Bölümlerin taban puanları ve sıralamalarını güncel olarak listeledik. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
48+2
48+2
32+1
62
50
50
33
93.384
110.819
149.111
182.000
414,62252
395,86953
308,21283
334,92015
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
199.684
228.258
243.350
224.000
344,70634
324,31791
265,16006
312,89183
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 14+1+0+0+0
12+1
12+1
8+1
15
13
13
9
224.377
239.004
296.164
280.000
333,88637
319,81234
248,90437
290,18198
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İö)(4 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
236.810
273.678
294.716
273.000
328,92631
306,69768
249,29408
292,61495
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
32+1
41
27
28
33
268.059
Dolmadı
Dolmadı
285.000
317,65502
Dolmadı
Dolmadı
288,36863
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
44
25
64
283.150
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
312,73685
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
26
26
26
21
304.290
293.325
302.702
304.000
306,42161
300,06654
247,10858
281,88170
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
40+1
40+1
40+1
54
41
41
41
314.720
323.569
350.563
371.000
303,52343
290,83929
235,26259
262,42226
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
27
26
25
21
399.725
376.279
Dolmadı
361.000
283,12520
276,98683
Dolmadı
265,07700
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
27
26
2
21
421.691
436.145
Dolmadı
455.000
278,69460
264,20967
Dolmadı
244,07036
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
27
26
3
21
445.475
432.734
Dolmadı
417.000
274,27178
264,87760
Dolmadı
251,66691
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
20+1
15+1
22
21
---
16
463.721
486.024
Dolmadı
423.000
271,02754
255,37792
Dolmadı
250,34422
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
20+1
15+1
21
21
---
16
482.160
463.292
Dolmadı
450.000
267,90353
259,22930
Dolmadı
244,98784
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
22
21
1
21
549.204
523.441
Dolmadı
511.000
257,88069
249,65704
Dolmadı
234,02001
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar Ve Sulama
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
15+1
15+1
11+1
21
16
1
12
612.589
583.430
Dolmadı
538.000
249,77933
241,72249
Dolmadı
229,99959
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
20+1
15+1
22
21
---
16
618.674
597.675
Dolmadı
492.000
249,04446
240,02145
Dolmadı
237,29752
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
15+1
15+1
15+1
27
16
---
16
647.294
611.807
Dolmadı
554.000
245,82411
238,39130
Dolmadı
227,69165
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
30+1
30+1
50+2
6
1
2
6
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilerin üniversite tercihleri için belirleyici bir faktördür. YKS sonuçlarına göre her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilere tercih sürecinde rehberlik eder. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
27
26
26
21
566.943
471.291
462.985
493.000
280,60845
291,24090
238,81708
262,35718
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç)
Bankacılık Ve Sigortacılık (Fakülte)
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
41
41
9
41
914.964
917.678
Dolmadı
871.000
247,59061
246,79598
Dolmadı
220,20110
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç)
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (Fakülte)
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
41
41
---
41
979.554
995.309
Dolmadı
942.000
242,42739
240,81807
Dolmadı
213,43044
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Eğirdir)
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
32
31
1
31
994.078
1.042.454
Dolmadı
893.000
241,29928
237,33881
Dolmadı
218,30606
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç)
Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
30+1
41
41
3
31
1.056.506
1.028.271
Dolmadı
945.000
236,51670
238,36979
Dolmadı
213,04778

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözel bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişebilir. Öğrenciler, üniversitenin resmi web sitesi, YÖK Atlas veya ÖSYM'nin kılavuzları gibi kaynaklardan güncel bilgilere erişebilirler. Bu bilgiler doğrultusunda tercihlerini yaparak hangi bölüme başvuracaklarını daha bilinçli bir şekilde belirleyebilirler. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Eğirdir)
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
---
---
32
---
---
---
905.833
---
---
---
241,73518
---
---
---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi dil bölümüne yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin tercihlerinde önemlidir.İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda yer alabilmektedir. Güncel YKS sonuçlarına göre belirlenen bu veriler, tercih yaparken rehberlik sağlar. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Eğirdir)
Turizm Rehberliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
---
42
41
41
---
62.105
56.290
51.996
---
324,08273
315,10640
274,26282
---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu bölümler arasında çeşitli alanlarda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Öğrenciler, tercih döneminde güncel taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler. Taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara yerleşme sürecinde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Adaylar, tercih sürecinde güncel taban puanları ve diğer başvuru koşullarını takip etmelidirler. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak sizlere sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
345,13268
340,28040
457.794
454.279
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
329,88318
320,03225
576.401
606.072
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Optisyenlik
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
308,33030
305,05158
786.896
747.250
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Osb Meslek Yüksekokulu
Silah Sanayi Teknikerliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Dolmadı-31
Doldu-31
305,17091
308,73455
822.428
710.014
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Atabey Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
301,95392
284,52238
859.313
982.762
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Isparta Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
301,27128
285,69772
867.479
967.793
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Dolmadı-82
Doldu-82
298,76345
290,10572
897.407
913.617
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Isparta Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 170+5+0+5+0
170+5
Doldu-180
Doldu-175
296,52596
261,89633
924.925
1.308.394
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gelendost Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
294,78238
293,54769
946.556
872.887
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
293,49068
296,37663
962.795
840.340
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Dolmadı-67
Doldu-67
293,21788
290,03623
966.319
914.477
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Doldu-49
Doldu-47
290,27161
282,42306
1.004.646
1.010.003
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
288,84152
280,58756
1.023.356
1.034.318
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Senirkent Meslek Yüksekokulu
Optisyenlik
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
286,88386
284,77910
1.049.391
979.503
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
280,42774
274,09260
1.138.278
1.123.625
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Evde Hasta Bakımı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Dolmadı-57
Doldu-57
280,25522
256,92624
1.140.796
1.390.654
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
279,42222
276,56791
1.152.647
1.088.931
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
71+2
Doldu-74
Doldu-73
278,49813
268,22642
1.165.825
1.209.831
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
277,13289
277,19338
1.185.569
1.080.277
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
275,41605
277,94843
1.209.938
1.069.918
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Harita Ve Kadastro
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Dolmadı-67
Doldu-67
273,76507
270,31021
1.234.235
1.178.505
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Isparta Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
273,48892
257,52044
1.238.331
1.380.705
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
273,46032
274,55684
1.238.762
1.116.945
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
Laborant Ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Dolmadı-82
Doldu-82
273,39070
277,49499
1.239.864
1.076.150
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Osb Meslek Yüksekokulu
Mekatronik
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
271,75432
274,21751
1.264.299
1.121.832
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
271,73914
265,22655
1.264.524
1.255.778
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bitki Koruma
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
271,67165
266,04550
1.265.527
1.243.227
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Dolmadı-67
Doldu-67
267,46222
269,90182
1.329.572
1.184.706
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
266,10844
261,37841
1.350.680
1.316.890
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
265,88954
267,69858
1.354.106
1.217.964
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Senirkent Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
265,76313
261,10308
1.356.076
1.321.359
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Dolmadı-93
Doldu-93
265,21354
260,60472
1.364.414
1.329.576
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
265,16832
265,66579
1.365.114
1.248.963
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
265,13118
262,80529
1.365.694
1.293.747
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
264,64685
256,11870
1.373.347
1.404.634
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim)(2 Yıllık)
Isparta Devlet Uö-Ücretli Uzaktan 50+2+0+2+0
48+2
Doldu-54
Doldu-50
263,56604
247,44261
1.390.243
1.560.036
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Avcılık Ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
263,38469
257,81773
1.393.192
1.375.667
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
263,30902
256,30052
1.394.341
1.401.418
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
260,26903
260,07553
1.442.974
1.338.147
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
260,11267
255,91376
1.445.493
1.408.078
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
Laborant Ve Veteriner Sağlık
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
71+2
Dolmadı-72
Doldu-73
259,45025
261,70858
1.456.302
1.311.494
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Dolmadı-95
Doldu-93
256,58977
259,25842
1.503.148
1.351.730
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
75+2
Dolmadı-78
Doldu-77
256,55250
255,47715
1.503.747
1.415.717
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
255,85757
250,68287
1.515.221
1.500.265
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
255,14302
229,83739
1.527.236
1.924.612
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
92+3
Dolmadı-94
Doldu-95
253,29474
247,37354
1.558.493
1.561.318
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-72
Doldu-72
252,02958
251,16529
1.579.920
1.491.480
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
252,02099
249,88437
1.580.068
1.514.865
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
251,90071
238,02615
1.582.043
1.746.485
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Atabey Meslek Yüksekokulu
Fidan Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
251,87649
242,14181
1.582.465
1.662.811
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
Avcılık Ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
51+2
Dolmadı-53
Doldu-53
251,81603
248,22846
1.583.469
1.545.393
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Dolmadı-57
Doldu-57
251,18475
246,29523
1.594.362
1.582.144
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Doldu-96
Doldu-93
250,92305
246,11053
1.598.736
1.585.584
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
250,60689
244,78421
1.604.093
1.610.996
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Dolmadı-93
Doldu-93
249,92317
247,33089
1.615.879
1.562.108
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Doldu-96
Doldu-93
249,83184
247,06064
1.617.462
1.567.320
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Dolmadı-93
Doldu-93
248,88288
247,06028
1.633.762
1.567.326
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
248,73923
246,71853
1.636.281
1.573.863
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
248,55519
245,34629
1.639.413
1.600.084
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
247,45412
239,82537
1.658.464
1.709.080
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 90+3+0+3+0
90+3
Dolmadı-94
Doldu-93
245,74382
239,20123
1.688.467
1.721.924
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
245,06462
248,96690
1.700.386
1.531.700
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
244,88533
239,98663
1.703.564
1.705.789
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+3+0
90+3
Doldu-96
Doldu-93
244,71800
242,82669
1.706.463
1.649.222
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
243,80630
239,55128
1.722.713
1.714.788
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gönen Meslek Yüksekokulu
Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
243,11517
238,10824
1.735.038
1.744.749
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
İnternet Ve Ağ Teknolojileri
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
242,93450
230,56235
1.738.240
1.908.128
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Makine
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Dolmadı-41
Doldu-41
242,58755
238,04906
1.744.476
1.746.016
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 90+3+0+3+0
90+3
Doldu-96
Doldu-93
242,55492
237,11098
1.745.029
1.765.358
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Harita Ve Kadastro
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-53
Doldu-52
241,86783
241,18949
1.757.366
1.681.457
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yapı Denetimi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
240,67936
235,84407
1.778.806
1.792.264
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
239,29779
247,74545
1.804.217
1.554.433
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kozmetik Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
238,81127
244,04430
1.813.143
1.625.495
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
238,23795
229,19471
1.823.762
1.939.479
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Pazarlama
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Dolmadı-73
Doldu-72
237,01981
227,54587
1.846.147
1.977.775
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Senirkent Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
236,47154
225,58167
1.856.350
2.024.353
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Atabey Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
235,65006
228,98882
1.871.514
1.944.173
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+2+0
45+2
Dolmadı-48
Doldu-47
234,64934
228,27093
1.890.244
1.960.873
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Senirkent Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
233,54541
228,08575
1.910.994
1.965.282
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gönen Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
232,98960
228,68835
1.921.556
1.951.146
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gelendost Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
232,96806
226,60411
1.921.956
1.999.959
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Atabey Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
Doldu-22
Doldu-21
232,76822
227,81218
1.925.605
1.971.613
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
232,32677
219,53155
1.934.025
2.171.373
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
Doldu-22
Doldu-21
231,73104
222,65126
1.945.379
2.094.545
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Dolmadı-58
Doldu-57
231,46552
224,13695
1.950.450
2.058.647
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
231,36327
222,51983
1.952.374
2.097.729
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Senirkent Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
231,26303
199,14345
1.954.242
2.656.387
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
230,89958
225,04647
1.961.019
2.037.105
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
230,81808
219,10119
1.962.581
2.182.203
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
230,76034
227,08767
1.963.709
1.988.568
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gönen Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
Doldu-22
Doldu-21
230,66944
224,82657
1.965.415
2.042.360
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma Ve Kontrol
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Dolmadı-31
Doldu-31
230,52961
241,60411
1.968.153
1.673.255
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
229,79768
224,11372
1.982.089
2.059.171
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gelendost Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
Doldu-22
Doldu-21
229,42622
223,50615
1.989.254
2.073.776
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
229,06012
219,36559
1.996.235
2.175.540
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
Dolmadı-21
Doldu-21
229,00856
222,48144
1.997.240
2.098.656
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
228,46040
218,02039
2.007.813
2.208.764
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
55+2
Dolmadı-58
Doldu-57
228,25549
221,49862
2.011.788
2.122.458
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma Ve Kontrol
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
227,96083
233,31040
2.017.524
1.846.988
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 90+3+0+3+0
90+3
Doldu-96
Doldu-93
227,90871
217,59071
2.018.534
2.219.476
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
227,87513
220,94908
2.019.194
2.135.979
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
227,73537
224,37537
2.021.939
2.052.966
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Maliye
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
Doldu-22
Doldu-21
227,60935
220,87592
2.024.396
2.137.762
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gönen Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 75+2+0+2+0
75+2
Doldu-79
Doldu-77
227,58806
214,04075
2.024.838
2.307.720
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(İö)(2 Yıllık)
Isparta Devlet İö-Ücretli İkinci 80+2+0+2+0
80+2
Doldu-84
Doldu-82
227,13525
218,57634
2.033.616
2.195.098
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
Dolmadı-21
Doldu-21
226,37447
219,55010
2.048.339
2.170.891
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gelendost Meslek Yüksekokulu
Maliye
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+1+0
35+1
Doldu-37
Doldu-36
226,18692
214,65529
2.052.061
2.292.353
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gönen Meslek Yüksekokulu
Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+1+0
25+1
Doldu-27
Doldu-26
226,02885
215,33211
2.055.073
2.275.362
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
225,51508
212,31548
2.064.996
2.351.167
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yapı Denetimi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
225,19226
211,92352
2.071.265
2.361.085
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gönen Meslek Yüksekokulu
Kuyumculuk Ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
20+1
Doldu-22
Doldu-21
224,87395
219,40158
2.077.623
2.174.689
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Senirkent Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Dolmadı-52
Doldu-52
224,54519
222,94115
2.084.088
2.087.506
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Posta Hizmetleri
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
Doldu-32
Doldu-31
224,45711
222,12386
2.085.785
2.107.333
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
223,97139
216,64974
2.095.388
2.242.614
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Harita Ve Kadastro
(Kktc Uyruklu)(2 Yıllık)
Isparta Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
2+0
Dolmadı----
Dolmadı-0
---
Dolmadı
---
Dolmadı

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler