Eskişehir Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Eskişehir Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda Eskişehir Teknik Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Eskişehir Teknik Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Mühendislik Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü

2. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 • Mimarlık Bölümü
 • Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • İç Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

3. Fen Fakültesi

 • Biyoloji Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Matematik Bölümü
 • İstatistik Bölümü

4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İktisat Bölümü
 • İşletme Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü

5. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 • Uçak Mühendisliği Bölümü
 • Havacılık Yönetimi Bölümü
 • Hava Trafik Kontrol Bölümü
 • Pilotaj Bölümü
 • Uzay Mühendisliği Bölümü

6. Eğitim Fakültesi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
 • Özel Eğitim Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

7. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Ebelik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hakkında?

Eskişehir Teknik Üniversitesi Tarihçesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin önemli sanayi ve eğitim merkezlerinden biri olan Eskişehir'de, mühendislik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik alanındaki gelişim ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında başlamıştır. Resmi olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde, 7141 sayılı Kanun ile kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Eskişehir Teknik Üniversitesi, ülkemizin mühendislik, teknoloji ve fen bilimleri alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, Anadolu Üniversitesi’nin mühendislik ve fen bilimleri fakültelerinin bu yeni üniversiteye devredilmesiyle güçlü bir akademik temel oluşturulmuştur. Eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, fen fakültesi, mimarlık ve tasarım fakültesi, havacılık ve uzay bilimleri fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Eskişehir Teknik Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, teknoloji ve fen bilimleri alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel teknolojilere ve bilimsel gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır. Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve teknoloji ve fen bilimleri alanlarına önemli katkılar sağlamaktadır. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, havacılık, uzay bilimleri, mimarlık ve fen bilimleri gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Gelecek Vizyonu

Eskişehir Teknik Üniversitesi, geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve teknoloji uzmanlarını yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, eğitim kalitesini sürekli olarak artırmayı ve ilgili alanlardaki yenilikleri eğitim programlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası işbirlikleri ve akademik değişim programları ile öğrencilere global bir perspektif kazandırılmakta ve mezunlarının dünya çapında rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır.Sonuç olarak, Eskişehir Teknik Üniversitesi, mühendislik, teknoloji ve fen bilimleri alanlarında öncü bir eğitim kurumu olarak, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yetkin profesyonelleri ve bilim insanlarını yetiştirmeye devam etmektedir. Yenilikçi eğitim anlayışı ve güçlü araştırma altyapısı ile Eskişehir Teknik Üniversitesi, geleceğin bilim ve teknoloji dünyasına yön veren bir merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Eskişehir Teknik Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Eskişehir Teknik Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Eskişehir Teknik Üniversitesi mühendislik, fen bilimleri ve diğer sayısal ağırlıklı bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl giren öğrenci sayısına ve başarılarına göre değişmektedir. Aşağıda paylaştığımız veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için Eskişehir Teknik Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Pilotaj (Fakülte)
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 5+1+0+0+0
5+1
15+1
15+1
6
6
16
16
1.632
2.457
4.167
4.520
539,34625
532,61613
477,11740
523,60861
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+0+0
90+3
80+2
80+2
93
93
82
82
18.459
21.514
33.292
37.800
500,22614
493,97860
413,00802
469,83477
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 95+3+0+0+0
95+3
90+3
90+3
98
98
93
93
41.325
48.794
54.079
51.200
469,10747
459,06451
387,49013
453,83326
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
80+2
80+2
80+2
41
82
82
82
47.844
56.487
64.786
62.300
461,68113
450,12447
375,95026
441,11989
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+0+0
70+2
70+2
70+2
31
72
72
72
64.807
84.679
91.910
80.800
442,85697
419,98426
349,99798
420,02966
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Gövde Ve Motor Bakımı (Fakülte)
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
68.975
75.211
76.560
72.200
438,40746
429,61132
364,17919
429,73028
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
80.614
94.435
90.485
84.300
426,69365
410,72498
351,23518
416,16839
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
84.992
105.245
134.650
152.000
422,53490
400,73066
317,25669
354,51950
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
1+0
2+0
---
1
1
---
---
87.106
96.474
Dolmadı
---
420,46451
408,79528
Dolmadı
---
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+0+0
110+3
110+3
110+3
31
113
113
113
99.035
110.814
101.284
84.000
409,72043
395,87481
342,14085
416,48090
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
133.345
162.584
182.717
176.000
382,96859
357,83758
290,16126
338,72826
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi
İstatistik
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
60+2
60+2
60+2
31
62
62
62
159.766
263.739
323.505
351.000
365,77151
310,21810
241,71470
267,71906
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
160.093
180.693
210.505
183.000
365,58843
347,35251
277,72753
334,29818
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+0
70+2
70+2
70+2
22
72
72
72
170.017
192.646
188.307
165.000
359,84769
340,95197
287,43822
345,34366
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+0+0
80+2
80+2
80+2
36
82
82
82
170.838
210.138
213.974
167.000
359,36754
332,44061
276,33112
344,54641
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi
Matematik
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 55+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
57
82
82
82
178.095
220.615
261.438
242.000
355,45275
327,64942
259,14381
304,75032
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi
Kimya
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
60+2
60+2
70+2
41
62
62
72
240.276
293.351
329.453
337.000
327,58262
300,05966
240,28041
271,48873
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi
Biyoloji
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
60+2
60+2
60+2
41
62
62
62
308.489
335.370
356.371
352.000
305,25029
287,52334
233,81784
267,30349
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi
Fizik
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
31
31
31
31
309.466
343.442
383.069
381.000
304,96270
285,28811
222,06041
260,05040
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Gövde Ve Motor Bakımı (Fakülte)
(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 2+0+0+0+0
1+0
1+0
2+0
2
1
---
2
586.783
74.559
Dolmadı
146.000
252,97677
430,31099
Dolmadı
358,69798
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
70+2
36
32
26
39
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
---
---
---
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Eskişehir Teknik Üniversitesi eşit ağırlık alanında yer alan bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişmektedir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için Eskişehir Teknik Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
138.867
165.715
163.920
119.000
357,20193
353,48010
295,90985
355,70849
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2
53
52
52
62
453.227
437.731
426.471
366.000
294,39874
295,90128
243,55008
283,83712
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
Tekstil Ve Moda Tasarımı (Fakülte)
(4 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
---
---
---
74
---
---
---
578.671
---
---
---
279,28776
---
---
---

Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Güncel verilere göre sözel bölümler bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Güncel verilere göre dil bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 yıllık bölümlerine ilişkin taban puanları, her yıl değişebilir ve güncel bilgilere üniversitenin resmi web sitesinden veya ilgili kaynaklardan ulaşılabilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Dolmadı-67
Doldu-67
371,45418
366,97324
304.238
308.425
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi Ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
370,72065
368,96543
307.721
299.534
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Mekatronik
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
341,07295
334,47923
487.049
493.814
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 100+3+0+3+0
100+3
Doldu-106
Doldu-103
337,86557
328,97666
511.437
533.940
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
335,79124
330,38920
527.481
523.377
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Raylı Sistemler Makinistliği
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Doldu-69
Doldu-67
327,06610
318,12032
600.750
622.687
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Raylı Sistemler Elektrik Ve Elektronik
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Dolmadı-67
Doldu-67
317,45557
312,60578
691.075
672.993
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Dolmadı-67
Doldu-67
312,15855
304,81940
745.583
749.697
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
303,46776
299,24119
841.867
808.955
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Makine Resim Ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-62
Doldu-62
296,93842
286,82260
919.827
953.597
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Raylı Sistemler İşletmeciliği
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Dolmadı-67
Doldu-67
296,73849
286,72001
922.339
954.832
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
295,77484
287,24371
934.237
948.407
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Radyo Ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
290,82343
287,12588
997.466
949.840
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+2+0
65+2
Dolmadı-67
Doldu-67
288,12341
283,83696
1.032.799
991.710
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Basım Ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Dolmadı-63
Doldu-62
284,91632
280,71576
1.076.104
1.032.572
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Yapı Denetimi
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
280,16531
272,37085
1.142.110
1.148.421
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri
(2 Yıllık)
Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
Doldu-64
Doldu-62
271,62751
267,76841
1.266.189
1.216.902

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler