İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda bulunan tüm programlar ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • Anestezi Programı
 • İlk ve Acil Yardım Programı
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
 • Ağız ve Diş Sağlığı Programı
 • Odyometri Programı
 • Optisyenlik Programı
 • Fizyoterapi Programı
 • Ameliyathane Hizmetleri Programı
 • Diyaliz Programı
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
 • Yaşlı Bakımı Programı
 • Evde Hasta Bakımı Programı
 • Eczane Hizmetleri Programı

2. Sosyal Hizmetler Meslek Yüksekokulu

 • Çocuk Gelişimi Programı
 • Sosyal Hizmetler Programı
 • Adalet Programı
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
 • Lojistik Programı
 • Dış Ticaret Programı

3. Teknoloji ve Tasarım Meslek Yüksekokulu

 • Bilgisayar Programcılığı Programı
 • Grafik Tasarım Programı
 • Moda Tasarımı Programı
 • İç Mekan Tasarımı Programı

4. İktisadi ve İdari Bilimler Meslek Yüksekokulu

 • İşletme Yönetimi Programı
 • Pazarlama Programı
 • Bankacılık ve Sigortacılık Programı
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Hakkında?

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tarihçesi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Türkiye'nin batısında, İzmir ilinde, özellikle mesleki ve teknik eğitim alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan bir vakıf meslek yüksekokuludur. Yüksekokulun kurulma süreci, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2008 yılında başlamıştır. Resmi olarak 2008 yılında kurulan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, ülkemizin mesleki ve teknik eğitim alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Yüksekokulun kuruluş sürecinde, eğitim programlarının sektörel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş hayatında başarılı olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, yüksekokulun akademik yapısı, sağlık hizmetleri, teknik programlar ve sosyal bilimler alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, yüksekokulun temel akademik birimleri sağlık hizmetleri, bilgisayar programcılığı, lojistik, turizm ve otelcilik, muhasebe ve vergi uygulamaları gibi çeşitli programlar olarak yapılandırılmıştır. Bu programlarda, geniş bir yelpazede ön lisans eğitimleri sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, kuruluşundan bu yana mesleki ve teknik eğitim alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Yüksekokul, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha uygulamaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve uygulama alanlarında eğitim görerek, mezuniyet sonrasında iş hayatına hazır hale gelmektedir.

Yüksekokul, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok mesleki eğitim projesinde yer almakta ve çeşitli sektörlere önemli katkılar sağlamaktadır. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen araştırma ve uygulama faaliyetleri, özellikle sağlık hizmetleri, bilgisayar programcılığı, lojistik, turizm ve otelcilik, muhasebe ve vergi uygulamaları gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve mesleki eğitim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu sayısal alanında yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim sunulabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Güncel verilere göre sayısal bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önem taşır. Bu bölümler, işletme, iktisat, ve benzeri alanlarıda kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdendir. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Güncel verilere göre eşit ağırlık bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu sözel bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişebilir. Öğrenciler, üniversitenin resmi web sitesi, YÖK Atlas veya ÖSYM'nin kılavuzları gibi kaynaklardan güncel bilgilere erişebilirler. Bu bilgiler doğrultusunda tercihlerini yaparak hangi bölüme başvuracaklarını daha bilinçli bir şekilde belirleyebilirler. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Güncel verilere göre sözel bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu dil bölümüne yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin tercihlerinde önemlidir.İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda yer alabilmektedir. Güncel YKS sonuçlarına göre belirlenen bu veriler, tercih yaparken rehberlik sağlar. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Güncel verilere göre dil bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 2 yıllık bölümlerinin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu bölümler arasında çeşitli alanlarda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Öğrenciler, tercih döneminde güncel taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler. Taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara yerleşme sürecinde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Adaylar, tercih sürecinde güncel taban puanları ve diğer başvuru koşullarını takip etmelidirler. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak sizlere sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(İö)(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf İö-Ücretli İkinci 4+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-5
Doldu-6
362,57429
344,97962
349.502
424.574
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce)(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-6
Doldu-6
359,96596
363,65833
363.916
323.882
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 9+0+1+0+1
8+0
Dolmadı-10
Doldu-8
358,05824
357,53494
375.049
353.698
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Anestezi
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 7+0+1+0+1
7+0
Dolmadı-8
Doldu-7
356,11881
345,64666
386.419
420.533
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İlk Ve Acil Yardım
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 7+0+1+0+1
7+0
Dolmadı-8
Doldu-7
347,39340
340,68160
442.045
451.706
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Optisyenlik
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 4+0+1+0+1
8+0
Dolmadı-5
Doldu-8
346,65364
332,46222
447.170
508.271
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-6
Doldu-6
346,41450
335,79684
448.847
484.627
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 6+0+1+0+1
7+0
Doldu-8
Doldu-7
345,31532
341,76599
456.535
444.599
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 7+0+1+0+1
7+0
Dolmadı-8
Doldu-7
340,73036
335,88741
489.588
483.934
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 6+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-7
Doldu-6
335,50731
326,39026
529.736
553.880
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 9+0+1+0+1
9+0
Dolmadı-10
Doldu-9
331,33425
329,76187
564.151
528.059
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Adalet
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 9+0+1+0+1
9+0
Dolmadı-10
Doldu-9
329,98682
312,12256
575.550
677.454
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 7+0+1+0+1
7+0
Dolmadı-8
Doldu-7
328,07438
319,05120
592.020
614.572
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 9+0+1+0+1
9+0
Dolmadı-10
Doldu-9
327,51075
321,67864
596.919
592.118
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 4+0+1+0+1
5+0
Dolmadı-5
Doldu-5
327,31990
295,78028
598.602
847.168
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 6+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-7
Doldu-6
326,41228
310,02407
606.526
697.420
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 6+0+1+0+1
5+0
Dolmadı-7
Doldu-5
323,92501
308,76173
629.005
709.759
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İç Mekan Tasarımı
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 6+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-7
Doldu-6
323,89246
324,32050
629.298
570.483
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 7+0+1+0+1
7+0
Dolmadı-8
Doldu-7
323,58855
321,47096
632.117
593.809
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Diyaliz
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 9+0+1+0+1
9+0
Dolmadı-10
Doldu-9
319,13257
315,18647
674.498
649.091
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Çevre Sağlığı
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 6+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-7
Doldu-6
318,80102
319,17326
677.754
613.523
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 6+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-7
Doldu-6
316,63011
308,92221
699.293
708.198
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
Dolmadı-6
Doldu-5
315,58944
307,56095
709.949
721.676
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 6+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-7
Doldu-6
315,35276
314,70669
712.419
653.618
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
4+0
Dolmadı-6
Doldu-4
311,51561
299,00247
752.490
811.514
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 4+0+1+0+1
5+0
Dolmadı-5
Doldu-5
310,36276
299,05981
764.799
810.922
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Spor Yönetimi
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 4+0+0+0+1
5+0
Doldu-5
Doldu-5
310,24653
297,88803
766.028
823.643
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
7+0
Dolmadı-5
Doldu-7
307,45192
292,41981
796.575
885.987
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 6+0+1+0+1
6+0
Dolmadı-7
Doldu-6
306,51685
308,14685
807.120
715.770
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
Dolmadı-6
Doldu-5
306,15588
289,89518
811.163
916.139
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 10+0+1+0+1
10+0
Doldu-12
Doldu-10
305,70851
311,01777
816.203
687.929
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmetler
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 4+0+0+0+1
5+0
Doldu-5
Doldu-5
304,63644
303,56773
828.537
762.755
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Makine
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 8+0+1+0+1
8+0
Doldu-9
Doldu-8
301,07538
297,41162
869.808
828.866
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 4+0+0+0+1
5+0
Doldu-5
Doldu-5
300,95162
294,02934
871.278
867.368
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(Burslu)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
5+0
Dolmadı-6
Doldu-5
294,53515
309,20094
949.612
705.448
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Anestezi
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 47+0+0+0+0
38+0
Doldu-47
Doldu-38
290,88970
278,81166
996.596
1.058.072
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İlk Ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 29+0+0+0+0
24+0
Doldu-29
Doldu-24
286,70557
282,00621
1.051.795
1.015.355
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İlk Ve Acil Yardım
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 17+0+0+0+0
14+0
Doldu-17
Doldu-14
278,01124
273,08378
1.172.891
1.138.141
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 46+0+0+0+0
40+0
Doldu-46
Doldu-40
272,83213
267,24229
1.248.175
1.224.792
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 8+0+0+0+0
7+0
Doldu-8
Doldu-7
268,90381
258,84841
1.307.383
1.358.442
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 29+0+0+0+0
26+0
Doldu-29
Doldu-26
266,94922
260,26520
1.337.560
1.335.095
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 38+0+0+0+0
34+0
Doldu-38
Doldu-34
257,58964
214,27987
1.486.694
2.301.730
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 40+0+0+0+0
37+0
Doldu-40
Doldu-37
257,17771
244,38156
1.493.519
1.618.786
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 7+0+0+0+0
4+0
Doldu-7
Doldu-4
256,25966
241,28634
1.508.554
1.679.541
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 9+0+0+0+0
8+0
Doldu-9
Doldu-8
255,68079
246,74703
1.518.237
1.573.285
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 58+0+0+0+0
51+0
Doldu-58
Doldu-51
254,78307
253,03045
1.533.258
1.458.249
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Optisyenlik
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 23+0+0+0+0
33+0
Doldu-23
Doldu-33
254,02417
247,13739
1.546.083
1.565.874
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 29+0+0+0+0
29+0
Doldu-29
Doldu-29
253,61781
244,38032
1.553.043
1.618.807
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 5+0+0+0+0
5+0
Doldu-5
Doldu-5
250,78520
234,97065
1.601.060
1.810.978
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 42+0+0+0+0
38+0
Doldu-42
Doldu-38
250,36672
245,03607
1.608.257
1.606.133
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 45+0+0+0+0
40+0
Doldu-45
Doldu-40
249,99839
248,20881
1.614.605
1.545.757
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 47+0+0+0+0
38+0
Doldu-47
Doldu-38
248,28646
245,11945
1.644.000
1.604.524
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Optisyenlik
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 7+0+0+0+0
9+0
Doldu-7
Doldu-9
245,50712
239,32692
1.692.669
1.719.409
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 13+0+0+0+0
11+0
Doldu-13
Doldu-11
243,94151
232,58404
1.720.292
1.862.911
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 37+0+0+0+0
30+0
Doldu-37
Doldu-30
242,83354
246,77600
1.739.966
1.572.736
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Lojistik
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 38+0+0+0+0
33+0
Doldu-38
Doldu-33
240,72725
236,23376
1.777.963
1.783.992
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
29+0
Doldu-34
Doldu-29
239,81470
227,91465
1.794.722
1.969.281
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Adalet
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 53+0+0+0+0
52+0
Doldu-53
Doldu-52
239,69200
224,02338
1.796.978
2.061.341
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Spor Yönetimi
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 21+0+0+0+0
25+0
Doldu-21
Doldu-25
239,17125
226,99079
1.806.546
1.990.844
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce)(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
34+0
Doldu-34
Doldu-34
236,97566
228,26675
1.846.987
1.960.979
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Diyaliz
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 55+0+0+0+0
51+0
Doldu-55
Doldu-51
234,89315
232,65201
1.885.783
1.861.472
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 42+0+0+0+0
38+0
Doldu-42
Doldu-38
232,80651
239,95564
1.924.894
1.706.398
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Makine
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 51+0+0+0+0
46+0
Doldu-51
Doldu-46
232,61185
230,35918
1.928.680
1.912.783
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Bankacılık Ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 33+0+0+0+0
25+0
Doldu-33
Doldu-25
232,18992
219,52195
1.936.624
2.171.630
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İç Mekan Tasarımı
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 31+0+0+0+0
27+0
Doldu-31
Doldu-27
229,70886
226,25522
1.983.821
2.008.198
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 21+0+0+0+0
25+0
Doldu-21
Doldu-25
226,72836
205,60298
2.041.383
2.515.129
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 37+0+0+0+0
31+0
Doldu-37
Doldu-31
226,29083
213,58490
2.050.027
2.319.249
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 25+0+0+0+0
30+0
Doldu-25
Doldu-30
225,41481
188,57322
2.066.931
2.820.861
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 50+0+0+0+0
47+0
Doldu-50
Doldu-47
223,87676
207,38646
2.097.208
2.472.680
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
39+0
Doldu-34
Doldu-39
222,55325
212,91572
2.123.589
2.336.018
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İç Mekan Tasarımı
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 6+0+0+0+0
5+0
Doldu-6
Doldu-5
221,94604
219,77621
2.135.626
2.165.233
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon
(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %25 İndirimli Örgün 29+0+0+0+0
26+0
Doldu-29
Doldu-26
220,65361
209,85036
2.161.596
2.412.436
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 9+0+0+0+0
8+0
Doldu-9
Doldu-8
219,77181
229,18752
2.179.181
1.939.665
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmetler
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 21+0+0+0+0
25+0
Doldu-21
Doldu-25
219,40930
204,90080
2.186.542
2.531.454
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
(İö)(%25 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf İö-Ücretli İkinci 25+0+0+0+0
34+0
Doldu-25
Doldu-34
219,39352
205,49270
2.186.861
2.517.700
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 36+0+0+0+0
30+0
Doldu-36
Doldu-30
216,70992
208,75746
2.241.438
2.439.290
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 36+0+0+0+0
30+0
Doldu-36
Doldu-30
216,59126
228,39828
2.243.838
1.957.872
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon
(Ücretli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf Ücretli Örgün 9+0+0+0+0
8+0
Doldu-9
Doldu-8
215,62835
201,29023
2.263.310
2.611.993
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 30+0+0+0+0
25+0
Doldu-30
Doldu-25
214,92695
217,62521
2.277.565
2.218.585
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Çevre Sağlığı
(%50 İndirimli)(2 Yıllık)
İzmir Vakıf %50 İndirimli Örgün 38+0+0+0+0
34+0
Doldu-38
Doldu-34
207,84539
204,75582
2.421.765
2.534.868

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler