2024 LGS Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS Konuları ve Soru Dağılımı

LGS konuları kapsamında, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular yöneltilir. 2024’ de yapılacak olan LGS sınavında adaylar sadece 8. sınıfta gündeme alınan konulardan sorumlu olacaklardır. LGS’de iki oturum vardır. Birinci oturumda Sözel alan dersleri yer alır ve toplam 50 soru vardır. İkinci oturumda sayısal alan dersleri yer alır ve toplam 40 soru yer alır. Peki bu derslerden kaç soru geliyor ve soru dağılımları nelerdir? Sizler için detaylı açıkladık.

2024 LGS konuları ve soru dağılımı, sınava hazırlanan öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, LGS konularını detaylı bir şekilde inceleyecek ve bu konulara göre nasıl çalışmanız gerektiğine dair ipuçları sunacağız.

2024 LGS’ de Kaç Soru Var?

LGS’ de toplam 90 soru vardır. Derslere ve alanlara göre soru sayısı farklıdır. LGS’ de derslere göre soru sayısı ders ders şu şekildedir:

LGS Matematik Soru Sayısı: LGS Matematik testinde 20 soru vardır.

LGS Türkçe Soru Sayısı: LGS Türkçe testinde 20 soru vardır.

LGS Fen Bilimleri Konuları Soru Sayısı: LGS Fen Bilimleri testinde 20 soru vardır.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru Sayısı: LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 10 soru vardır.

LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Soru Sayısı: LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi testinde 10 soru vardır.

LGS Yabancı Dil Soru Sayısı: LGS Yabancı Dil testinde 10 soru vardır.

2024 LGS Kaç Dakika Sürer ve Kaç Oturumdur?

LGS’de iki oturum vardır. Birinci oturumda Sözel alan dersleri yer alır ve toplam 50 soru yer almaktadır. Bu 50 soruya 75 dakika süre verilir. İkinci oturumda sayısal dersler yer alır ve 40 sorudan oluşan bu ikinci oturuma ise 80 dakika süre verilir.

LGS Sözel Alan Kaç Dakika?

LGS birinci oturumda Sözel alan dersleri yer alır ve bu oturumda sözel alan derslerinden 50 soruya 75 dakika süre verilir.

LGS Sözel Alan Kaç Soru?

LGS’de Sözel alan dersleri yani LGS birinci oturum dersleri şu şekildedir:

Alt Testler

Soru Sayısı

Türkçe

20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

Yabancı Dil

10

Toplam

50

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

LGS Sayısal Alan Kaç Dakika?

LGS sayısal alan dersleri ikinci oturumda yer alır ve toplam 40 soru yer alır. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru vardır ve 80 dakika süre verilir.

LGS Sayısal Alan Kaç Soru?

LGS İkinci oturumda sayısal alan dersleri yer alır ve toplam 40 soru yer alır. 40 sorudan oluşan bu ikinci oturuma ise 80 dakika süre verilir.

Alt Testler

Soru Sayısı

Matematik

20

Fen Bilimleri

20

Toplam

40

 

LGS Sözel alan derslerinin yer aldığı ve 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanır.

2024 LGS’de Sayısal Öğrenciler Hangi Testleri Çözmeli?

2024 LGS’ de sayısal öğrenciler LGS’nin hem birinci oturumunda yer alan sözel alan derslerini hem de LGS’nin İkinci oturumunda yer alan sayısal alan derslerinden sorumludur. Yani sözel de olsanız sayısal da olsanız iki oturumdaki derslerden sorumlusunuz. Derslerin ağırlık katsayıları farklılık gösterir. LGS ders ders ağırlık katsayıları şu şekildedir:

Alt Testler

Ağırlık Katsayıları

Türkçe

4

Matematik

4

Fen Bilimleri

4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Yabancı Dil

1

 

LGS Sözel alan derslerinin yer aldığı ve 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanır.

2024 LGS’ de Sözel Öğrenciler Hangi Testleri Çözmeli?

2024 LGS’ de Sayısal Öğrenciler LGS’ nin hem birinci oturumunda yer alan Sözel alan derslerini hem de LGS’nin İkinci oturumunda yer alan sayısal alan derslerinden sorumludur. Yani sözel de olsanız sayısal da olsanız iki oturumdaki derslerden sorumlusunuz. Derslerin ağırlık katsayıları farklılık gösterir. LGS ders ders ağırlık katsayıları şu şekildedir:

Alt Testler

Ağırlık Katsayıları

Türkçe

4

Matematik

4

Fen Bilimleri

4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Yabancı Dil

1

 

2024 LGS Konuları ve Soru Dağılımı

LGS konuları, 8. sınıf öğrencileri için yapılan ve liseye yerleştirme amacıyla kullanılan bir sınavdır. LGS kapsamında öğrencilere farklı derslerden sorular yöneltilir. İki oturumdan oluşan LGS sınavının birinci oturumunda sözel alan dersleri ikinci oturumunda ise sayısal alan dersleri yer alır. İşte LGS konuları ve LGS derslerinin soru dağılımları:

LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları

 • Dil bilgisi konuları
 • Paragraf ve metin analizi
 • Sözcükte ve cümlede anlam
 • Yazım kuralları
 • Noktalama işaretleri

Detaylı LGS Türkçe konuları ve soru dağılımlarını incelemek için tıklayınız.

LGS Türkçe Soru Dağılımı

Konu Adı

2023

2022

2021

2020

Fiilimsiler

1

1

Sözcükte Anlam

4

2

2

1

Deyimler ve Atasözleri

2

Söz Sanatları

1

Cümlede Anlam

2

1

2

2

Parçada Anlam

7

6

10

4

Cümlenin Öğeleri

1

1

Noktalama İşaretleri

1

1

1

Metin Türleri

1

2

Fiilde Çatı

1

Cümle Türleri

1

Yazım Kuralları

1

1

1

Anlatım Bozukluğu

1

Sözel Mantık / Görsel Okuma

4

5

4

7

Toplam

20

20

20

20

 

LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

 • Rasyonel sayılar
 • Üslü ve köklü ifadeler
 • Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler
 • Eşitsizlikler
 • Geometri konuları (üçgenler, dörtgenler, daire, alan ve çevre hesaplamaları vb.)

Detaylı LGS Matematik konuları ve soru dağılımlarını incelemek için tıklayınız.

LGS Matematik Soru Dağılımı

Konu Adı

2023

2022

2021

2020

Üslü Sayılar

4

2

3

4

Köklü Sayılar

5

3

2

3

Çarpanlar ve Katlar

3

1

3

3

Olasılık

2

1

1

3

Veri Analizi

2

1

2

3

Eşitsizlikler

1

2

Cebirsel İfadeler

4

2

2

4

Doğrusal Denklemler ve Eğim

4

2

Dönüşüm Geometrisi

1

Geometrik Cisimler

1

Üçgenler

2

2

Eşlik ve Benzerlik

1

1

Toplam

20

20

20

20

 

LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımı

 • Madde ve özellikleri
 • Fiziksel ve kimyasal değişimler
 • Enerji
 • Hücre bilgisi
 • İnsan ve çevre
 • Kuvvet ve hareket

Detaylı LGS Fen Bilimleri konuları ve soru dağılımlarını incelemek için tıklayınız.

LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı

Konu Adı

2023

2022

2021

2020

Mevsimler ve İklim

3

1

2

3

DNA ve Genetik Kod

8

4

5

8

Basınç

5

2

2

5

Madde ve Endüstri

4

5

5

4

Basit Makineler

2

2

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

4

4

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

2

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım

Işığın Kırılması

Ses

Toplam

20

20

20

20

 

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı

 • Türk İnkılâp Tarihi
 • Atatürk ilke ve inkılapları
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk'ün hayatı

Detaylı LGS İnkılap Tarihi konuları ve soru dağılımlarını incelemek için tıklayınız.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dağılımı

Konu Adı

2023

2022

2021

2020

Bir Kahraman Doğuyor

5

1

1

3

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

2

2

2

4

Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm

3

2

2

3

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

3

3

Demokratikleşme Çabaları

1

1

Atatürk Dönemi Dış Politika

1

1

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

Toplam

10

10

10

10

 

LGS Yabancı Dil (İngilizce) Konuları ve Soru Dağılımı

 • Temel dil bilgisi konuları
 • Okuduğunu anlama
 • Cümlede anlam
 • Boşluk doldurma soruları
 • Temel kelime bilgisi

Detaylı LGS İngilizce konuları ve soru dağılımlarını incelemek için tıklayınız.

LGS İngilizce Soru Dağılımı

Konu Adı

2023

2022

2021

2020

Friendship

4

2

1

2

Teen Life

1

1

2

In The Kitchen

2

1

2

2

On The Phone

2

1

1

2

The Internet

2

1

1

2

Adventures

1

1

Tourism

1

1

Chores

1

1

Science

1

1

Natural Forces

Toplam

10

10

10

10

 

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı

 • İslam'ın temel kavramları
 • İslam tarihi
 • Ahlaki kavramlar ve değerler
 • İbadetler

Detaylı LGS Din Kültürü konuları ve soru dağılımlarını incelemek için tıklayınız.

LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Soru Dağılımı

Konu Adı

2023

2022

2021

2020

Kader İnancı

4

3

1

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa

2

3

Zekat ve Sadaka

3

2

3

3

Din ve Hayat

3

4

3

3

Hz. Muhammed’in Örnekliği

1

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

1

1

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

Hac İbadeti

Toplam

10

10

10

10

 

2024 LGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

LGS puanının hesaplanmasında iki ana bileşen bulunmaktadır: Sınav Puanı: LGS kapsamında öğrencilere yapılan merkezi sınavın sonucudur. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşan sınavın toplam sonucudur.

Ortaokul Başarı Puanı (OBP): Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflarda elde ettiği yılsonu başarı puanlarının ortalamasıdır.

Bu iki bileşenin belirli bir ağırlıklandırılması ile LGS yerleştirme puanı oluşturulur.

LGS' de soruların zorluk derecesine göre farklı puan değerleri olabilir, bu nedenle her yıl Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen katsayılar ve yönergeler doğrultusunda hesaplama yapılır.

LGS puan Hesaplama

LGS Netleri Nasıl Artar?

LGS netlerinizi artırmak için izlemeniz gereken stratejik adımlar ve öneriler:

Konu Anlama: Öncelikle tüm konuları derinlemesine anlamaya çalışın. Konuları sadece ezberlemek yerine, konseptleri ve ilişkileri anlamak çok daha önemlidir.

Günlük Çalışma Alışkanlığı: Her gün düzenli olarak çalışmak, konular arası bağlantıları kurmanızı ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlar.

Etkili Not Alma: Özellikle LGS’ de Fen Bilimleri gibi detaylı konuları içeren derslerde, etkili notlar almak büyük önem taşır. Özetler, şemalar ve diyagramlar oluşturarak bilgileri görselleştirmek faydalıdır.

Soru Çözme Pratiği: Konuları anladıktan sonra bol bol soru çözmelisiniz. Soru çözümü, bilginizi pratiğe dökmenin en iyi yoludur.

Deneme Sınavları: Gerçek sınav şartlarını simüle eden deneme sınavları, hem bilginizi ölçmeniz hem de sınav temposuna alışmanız için önemlidir.

Zaman Yönetimi: Sınavda zamanı etkili kullanmak için pratik yapın. Özellikle uzun ve karmaşık sorularda zamanı iyi ayarlamak gerekebilir.

Geri Bildirim ve Değerlendirme: Yanlış yaptığınız sorulardan ders çıkarın. Hangi konuda eksik olduğunuzu belirleyin ve o konu üzerinde ekstra çalışma yapın.

Düzenli Tekrar: Bilginin kalıcı olması için düzenli aralıklarla konuları tekrar etmelisiniz. Özellikle sınavdan önce genel bir tekrar yapmak, bilgilerinizi taze tutar.

Psikolojik Hazırlık: Sınav stresi ve kaygı, performansınızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sınav öncesi rahatlama teknikleri ve moral motivasyonunu yüksek tutma stratejileri üzerinde çalışmalısınız.

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları: Düzenli uyku, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, öğrenme kapasitenizi artırır ve konsantrasyonunuzu yükseltir.

Kaynak Seçimi: Kaliteli ve MEB müfredatına uygun kaynaklardan çalışmak, sınavda başarınızı doğrudan etkileyebilir.

LGS Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Koçluğu Önerileri

"Rehberim Sensin", Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık sürecinizde yanınızda olan, sizin özgün öğrenme stilinize uygun stratejiler geliştiren bir öğrenci danışmanlık platformudur. Bu platform, psikolojik danışmanlık ve öğrenme teknikleri konusunda uzmanlaşmış bir ekip tarafından kurulmuştur. Bu ekip, modern analitik araçlar ve kalıcı öğrenme yöntemleriyle sizin için kişiselleştirilmiş eğitim programları tasarlar.

Birçok öğrenci sıkça karşılaştığı sorunlardan bahseder: Yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen ilerleme kaydedememek, ders anlatımlarını anladığını düşünüp ancak testlerde başarılı olamamak, verimli bir çalışma programı oluşturma konusunda zorluk yaşamak. Eğer siz de bu sorunlardan birini ya da birkaçını yaşıyorsanız, "Rehberim Sensin" tam size göre.

Platformumuz, hangi dersin hangi yöntemle çalışılması gerektiğini, etkili öğrenme tekniklerini, sınav başarısını artıracak becerileri ve kalıcı öğrenmeyi nasıl sağlayacağınızı ayrıntılı bir şekilde sizlere sunar. Bu bilgileri elde ettikten sonra, bu yöntemlerin sizin öğrenme stilinize nasıl uyarlanabileceği konusunda analizler yaparak, size özgü bir çalışma programı oluştururuz.

Ancak, bu platformun faydasını maksimum seviyede görmek için, çalışma ortamınızın psikolojik olarak uygun olması ve bize verdiğimiz önerilere tam anlamıyla uymanız gerekmektedir. Eğer verdiğimiz yönergeleri takip eder ve önerdiğimiz programlara sadık kalırsanız, hedeflerinize ulaşma konusunda sizlere garantili bir yardım sunmaktayız.

LGS Ders Konularını Detaylı İncelemek İster misiniz?

2024 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS İngilizce Konuları ve Soru Dağılımı

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler