OBP İle Alan Liseler

OBP İle Alan Liseler

OBP, Türkiye'de Liseye Geçiş kapsamında öğrencilerin ortaokul başarılarını yansıtan bir puan türüdür. Bu puan, öğrencinin ortaokul süresince aldığı notların ortalaması ve bazı ek kriterler doğrultusunda hesaplanır ve Lise yerleştirme sürecinde dikkate alınarak öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde önemli bir rol oynar. OBP, öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflarda aldığı yıl sonu notlarının ortalaması  dikkate alınarak hesaplanır.  Eğer OBP’de bir eşitlik durumu söz konusuysa öğrencinin disiplin durumu ve davranış puanları ile devamsızlık gün sayısı gibi faktörler dikkate alınır. 

Bu puan, öğrencinin akademik performansını ve disiplin durumunu göz önünde bulundurarak, adil bir yerleştirme süreci sağlamak amacıyla kullanılır. OBP ile alan liseler, öğrencilerin sınav puanları değil, aynı zamanda okul başarılarının da değerlendirilmesiyle öğrenci kabul ederler. OBP merkezi yerleştirmede adaylara katkı sağlamaz. Yerel yerleştirmelerde, OBP ile girilen liselere girmek isteyen adaylar için ikamet adresi ve hesaplanan OBP’ye bakılarak yerleştirme yapılır.

2024 OBP ile alan liselerde OBP’si yüksek olan öğrencilere yerleştirmede öncelik tanınır. Bu sayede, öğrencilerin hem akademik başarıları hem de disiplin ve davranışları dikkate alınarak daha adil bir yerleştirme sağlanmış olur. Ayrıca, OBP'nin hesaplanmasında öğrencinin tüm ortaokul dönemi dikkate alındığı için, öğrenciler sürekli ve düzenli çalışmaya teşvik edilirler. OBP ile alan liseler, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarına sağlam temeller atarak, onları üniversite ve kariyer yaşamlarına hazırlamayı amaçlar. 

OBP ile Öğrenci Alan Liseler

OBP ile alan liseler, öğrencilerin ortaokul başarı puanları (OBP) üzerinden değerlendirilerek yerleştirildiği, Yerel yerleştirmede akademik performansın göz önünde tutulduğu okullardır. Aşağıda OBP ile öğrenci alan liseler illere göre sıralanmıştır:

2024 OBP Lise Taban Puanları

Liseler, her yıl belirli bir OBP taban puanı belirler. Bu taban puan, o yılki öğrenci başvurularına ve kontenjanlarına göre değişiklik gösterebilir. OBP taban puanı, öğrencilerin tercih ettikleri okullara yerleşebilmesi için gereken minimum başarı seviyesini ifade eder. Yani, öğrencinin OBP'si bu taban puanın üzerinde olduğunda, o liseye başvurma ve kabul edilme şansı artar. Taban puanları, liselerin akademik standartlarını korumasına ve öğrencilerin başarılarına göre yerleştirilmesine yardımcı olur. Öğrenciler, ortaokul boyunca düzenli çalışarak ve derslerine özen göstererek bu puanı artırabilirler. OBP'nin yüksek olması, akademik başarısı yüksek liselere yerleşme şansını artırır ve öğrencilere daha iyi eğitim olanakları sunar. Ayrıca, disiplin ve devamsızlık gibi faktörlerin de dikkate alınması, öğrencilerin genel sorumluluk bilincini ve okula devamlılığını teşvik eder. Bu nedenle, OBP taban puanları hem öğrencilerin hem de velilerin dikkatle takip etmesi gereken önemli bir kriterdir.

OBP ve Okul Kontenjanları

OBP ve okul kontenjanları, liseye geçiş sürecinde büyük önem taşır. OBP, öğrencilerin ortaokul boyunca gösterdiği akademik başarıyı yansıtırken, okul kontenjanları ise her yıl belirli sayıda öğrenci kabul edebilecek lise sayısını ifade eder. Yüksek OBP'ye sahip öğrenciler, daha prestijli liselere yerleşme şansı elde ederler. Okul kontenjanları ise talebe göre değişiklik gösterebilir ve bu durum, öğrencilerin yerleşme şansını etkiler. Dolayısıyla, öğrenciler hem OBP'lerini yüksek tutmaya çalışmalı hem de tercih edecekleri okulların kontenjanlarını yakından takip etmelidir. OBP ve okul kontenjanları birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerin doğru lise tercihi yapması ve hedeflerine ulaşması kolaylaşır.

OBP Puan Hesaplama Yöntemleri 

OBP, Türkiye'de liseye geçiş sürecinde öğrencilerin akademik performanslarını değerlendiren önemli bir kriterdir. OBP'nin hesaplanmasında belirli yöntemler ve kriterler kullanılır. Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflarda aldığı yıl sonu başarı puanları, OBP hesaplamasında temel alınır. 6. ,7., 8. sınıf yıl sonu not ortalamalarının arimatik ortalaması alınarak OBP hesaplanır. Bu ortalamalar, öğrencinin genel akademik başarısını gösterir. OBP ile alan liselere girerken, OBP puanlarında bir eşitlik olduğunda, öğrencinin devamsızlık gün sayısı göz önünde tutulur.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler