İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Mühendislik Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
 • Gıda Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

2. Fen Fakültesi

 • Biyoloji Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Matematik Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

3. Mimarlık Fakültesi

 • Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Endüstriyel Tasarım Bölümü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hakkında?

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tarihçesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Türkiye'nin batısında, İzmir ilinde, özellikle mühendislik, fen bilimleri ve mimarlık alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan ve araştırma faaliyetleri yürüten bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik alanındaki gelişim ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 1992 yılında başlamıştır. Resmi olarak 11 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı Kanun ile kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ülkemizin mühendislik, fen bilimleri ve mimarlık alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, fen bilimleri ve mimarlık alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, fen fakültesi ve mimarlık fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, kuruluşundan bu yana mühendislik, fen bilimleri ve mimarlık alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, fen bilimleri ve mimarlık gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü sayısal alanında yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim sunulabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+0+0
90+3
90+3
80+2
93
93
93
82
8.381
9.617
15.294
18.300
518,96186
513,66426
442,56522
495,96781
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
70+2
70+2
60+2
52
72
72
62
23.137
31.715
38.689
36.400
493,05271
480,07829
405,95071
471,56935
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
52
82
82
82
32.210
46.464
51.172
44.500
480,50867
461,75107
390,85922
461,67950
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
60+2
60+2
60+2
41
62
62
62
36.732
41.870
46.931
49.100
474,75103
467,41678
395,97601
456,24689
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
41
62
62
62
45.791
56.619
63.100
66.600
463,99382
449,96830
377,73298
436,13115
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
50+2
50+2
50+2
41
52
52
52
59.165
68.823
81.477
84.800
448,97975
436,45167
359,39048
415,60098
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
41
41
41
41
64.742
80.505
91.121
92.500
442,92394
424,26259
350,68443
407,41555
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
50+2
50+2
50+2
41
52
52
52
72.217
98.032
117.313
124.000
434,96739
407,33800
329,35546
376,61397
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+0+0
100+3
110+3
110+3
82
103
113
113
82.020
86.668
82.068
71.100
425,30208
418,05908
358,85234
430,93580
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
40+1
50+2
40+1
31
41
52
41
84.891
100.037
118.598
125.000
422,62648
405,48025
328,43871
375,83022
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fizik
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
60+2
60+2
50+2
41
62
62
52
116.159
182.691
186.494
171.000
395,66746
346,24423
288,33038
342,05637
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
41
62
62
62
117.123
154.991
167.309
152.000
394,90578
362,69039
297,99709
354,43132
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Matematik
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
60+2
60+2
50+2
41
62
62
52
128.708
187.257
230.590
212.000
386,19468
343,85234
269,76126
318,94764
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2
52
82
82
72
131.719
166.666
167.065
135.000
384,06873
355,41806
298,11557
367,74178
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Kimya
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
60+2
60+2
60+2
41
62
62
62
137.264
194.798
229.039
244.000
380,16596
339,87381
270,36083
304,23787
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fotonik
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
31
41
41
41
173.201
240.582
264.484
275.000
358,07858
319,19068
258,18857
291,70459
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
50+2
50+2
50+2
41
52
52
52
181.138
224.550
252.071
227.000
353,86667
325,89984
262,17535
311,37950
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Kimya
(İngilizce)(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 2+0+0+0+0
1+0
2+0
2+0
2
1
2
2
228.279
191.892
253.848
311.000
332,29776
341,35250
261,60147
279,54894
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Şehir Ve Bölge Planlama
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
60+2
70+2
70+2
42
62
72
72
229.662
306.022
320.662
283.000
331,74907
296,07618
242,40196
288,88221
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Matematik
(İngilizce)(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1
1
309.319
217.798
207.969
257.000
305,00703
328,90510
278,81447
298,70697
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fizik
(İngilizce)(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
---
---
---
1
---
---
---
487.782
---
---
---
266,98840
---
---
---

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önem taşır. Bu bölümler, işletme, iktisat, ve benzeri alanlarıda kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdendir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Güncel verilere göre eşit ağırlık bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü sözel alanında yer alan bölümlere yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Özellikle edebiyat, sosyal bilimlere ilgi duyan adaylar, bu bilgilere dikkatle göz atabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir: 

Güncel verilere göre sözel bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dil bölümüne yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilmektedir. Güncel bilgilere ulaşmak için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Dil alanına ilgi duyan adaylar, özellikle bu bilgileri göz önünde bulundurabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

Güncel verilere göre dil bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 yıllık bölümlerinin taban puanları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate aldığı önemli bir faktördür. Bu bölümler genellikle meslek yüksekokullarında bulunur ve çeşitli alanlarda eğitim verirler. Taban puanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına dayalı olarak belirlenir ve her yıl değişebilir. Öğrenciler, tercih yapmadan önce güncel verilere göz atarak bu bilgileri değerlendirebilirler. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları tablodaki gibidir.

Güncel verilere göre 2 yıllık bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler