İzmir Bakırçay Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Bakırçay Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda İzmir Bakırçay Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Matematik Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü
 • Tarih Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İktisat Bölümü
 • İşletme Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

3. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Yazılım Mühendisliği Bölümü

4. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü

5. Hukuk Fakültesi

 • Hukuk Bölümü

6. Tıp Fakültesi

 • Tıp Bölümü

7. Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • Bankacılık ve Finans Bölümü
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

8. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • Sosyal Hizmet Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü

9. Sanat ve Tasarım Fakültesi

 • Grafik Tasarım Bölümü
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hakkında?

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tarihçesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye'nin batısında, İzmir ilinde, çeşitli alanlarda yüksek kaliteli eğitim sunan ve araştırma faaliyetleri yürüten bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, bölgenin eğitim ve kalkınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2016 yılında başlamıştır. Resmi olarak 20 Ağustos 2016 tarihinde, 6745 sayılı Kanun ile kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

İzmir Bakırçay Üniversitesi, ülkemizin çeşitli alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, fen-edebiyat fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve tıp fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

İzmir Bakırçay Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Bakırçay Üniversitesi sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin üniversite tercihlerinde belirleyici bir faktördür. YKS sonuçlarına göre her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilere tercih sürecinde yol gösterir. Ancak, bu verilerin değişebileceği göz önünde bulundurularak tercih döneminde ilgili üniversitenin resmi web sitesini takip etmeleri yararına olacaktır. Bu bilgiler ışığında siz değerli öğrencilerimizin fikir edinebilmesi açısından İzmir Bakırçay Üniversitesi Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp
(6 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
40+1
40+1
62
62
41
41
15.724
14.807
11.539
10.800
504,80371
504,30773
451,02484
508,33659
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
54.666
58.228
71.586
79.700
453,76589
448,16573
369,05856
421,18092
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
101.393
120.995
141.611
141.000
407,68259
387,33557
312,76819
363,01501
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil Ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
73
62
62
62
111.727
96.615
84.544
61.100
399,16930
408,66161
356,57275
442,44716
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
72
72
72
72
113.193
127.503
144.506
141.000
397,99430
382,13451
310,99863
362,93267
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 110+3+0+3+0
110+3
100+3
90+3
115
113
103
93
160.294
157.504
148.896
150.000
365,47356
361,03852
308,34784
355,94819
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
227.953
244.893
252.072
237.000
332,41767
317,42998
262,17520
307,02879
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
83
82
82
82
269.552
250.860
257.851
199.000
317,15692
315,05506
260,29154
325,39877
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji (Fakülte)
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
52
52
52
41
292.436
262.481
276.554
202.000
309,87989
310,68906
254,48974
323,99629

İzmir Bakırçay Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Bakırçay Üniversitesi eşit ağırlık alanında yer alan bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişmektedir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için İzmir Bakırçay Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 160+4+0+0+0
160+4
150+4
130+4
164
164
154
134
26.208
31.550
34.689
18.800
414,30344
416,76291
360,88970
417,69592
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
62.649
86.761
96.436
142.000
389,63405
384,88716
321,94260
345,94454
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
84
82
82
82
77.714
90.344
91.528
52.800
381,95752
383,21367
324,26322
388,71051
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
216.765
250.804
310.174
356.000
335,21844
329,72509
261,51771
285,79516
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
402.959
438.716
474.994
481.000
301,37739
295,75415
237,30700
264,18326
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
488.319
511.800
543.381
522.000
289,89530
286,03341
227,96412
258,13589
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
74
72
72
72
498.797
466.412
487.977
419.000
288,60688
291,87944
235,71150
274,14227
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
64
62
62
62
521.152
492.474
518.482
438.000
285,89181
288,48885
231,78455
271,01478

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Bakırçay Üniversitesi sözel alanında yer alan bölümlere yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Özellikle edebiyat, sosyal bilimlere ilgi duyan adaylar, bu bilgilere dikkatle göz atabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir: 

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Coğrafya
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
73
72
72
72
241.148
250.446
293.990
194.000
317,67260
316,35872
258,58757
304,90827
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
54
52
52
41
263.135
279.522
344.422
259.000
313,65461
311,36824
250,73001
290,49977

İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

İzmir Bakırçay Üniversitesi dil bölümüne yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilmektedir. Güncel bilgilere ulaşmak için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Dil alanına ilgi duyan adaylar, özellikle bu bilgileri göz önünde bulundurabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

Güncel verilere göre dil bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 yıllık bölümlerine ilişkin taban puanları, her yıl değişebilir ve güncel bilgilere üniversitenin resmi web sitesinden veya ilgili kaynaklardan ulaşılabilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:

tablodan İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
Yerleşen
2023
2022
Taban Puan (0.12)
2023
2022
Başarı Sırası
2023
2022
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
(2 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
70+2
Doldu-74
Doldu-72
325,70321
318,28198
612.883
621.279
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Menemen Meslek Yüksekokulu
Laborant Ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
Doldu-54
Doldu-52
316,56487
323,48050
699.964
577.278
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Menemen Meslek Yüksekokulu
Sulama Teknolojisi
(2 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
Doldu-42
Doldu-41
252,09606
234,14296
1.578.790
1.828.964

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler