Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Aşağıda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

1. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Yazılım Mühendisliği Bölümü

2. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi

 • Tarla Bitkileri Bölümü
 • Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Bitki Koruma Bölümü
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Zootekni Bölümü
 • Biyosistem Mühendisliği Bölümü

3. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
 • Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü
 • Pilotaj Bölümü
 • Havacılık Yönetimi Bölümü

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hakkında?

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarihçesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde, Sivas ilinde, özellikle mühendislik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan ve araştırma faaliyetleri yürüten bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, bölgenin eğitim ve kalkınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında başlamıştır. Resmi olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde, 7141 sayılı Kanun ile kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ülkemizin mühendislik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, tarım bilimleri ve teknoloji fakültesi, fen bilimleri fakültesi ve sosyal bilimler fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, fen bilimleri ve teknoloji gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur. 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin üniversite tercihlerinde belirleyici bir faktördür. YKS sonuçlarına göre her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilere tercih sürecinde yol gösterir. Ancak, bu verilerin değişebileceği göz önünde bulundurularak tercih döneminde ilgili üniversitenin resmi web sitesini takip etmeleri yararına olacaktır. Bu bilgiler ışığında siz değerli öğrencilerimizin fikir edinebilmesi açısından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir:

Güncel verilere göre sayısal bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önem taşır. Bu bölümler, işletme, iktisat, ve benzeri alanlarıda kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdendir. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Güncel verilere göre eşit ağırlık bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözel bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilir. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce ilgili yılın güncel taban puan ve sıralama bilgilerini dikkate almalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

Güncel verilere göre sözel bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2024

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dil bölümlerine ilişkin taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilir. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına bağlı olarak belirlenen bu puanlar, adayların tercih sürecinde önemli bir kriter oluşturur. Dil bölümlerinde genellikle yabancı dil bilgisi ve yeteneklerin değerlendirildiği için bu programlara başvuran adayların ilgili sınavlardaki performansları da göz önünde bulundurulur. Başvuru yaparken güncel taban puanları ve sıralamaları takip etmek ve tercihleri buna göre yapmak önemlidir. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur. 

Güncel verilere göre dil bölümleri bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için YÖK ATLAS inceleyebilirsiniz.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu bölümler arasında çeşitli alanlarda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Öğrenciler, tercih döneminde güncel taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler. Taban puanları, adayların tercih ettikleri programlara yerleşme sürecinde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Adaylar, tercih sürecinde güncel taban puanları ve diğer başvuru koşullarını takip etmelidirler. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak sizlere sunulmuştur.

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
Sivas Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+0+6
25+1
---
---
32
26
---
---
54.919
61.202
---
---
453,47648
444,81458
---
---
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
Sivas Devlet Ücretsiz Örgün 35+1+0+0+9
25+1
---
---
45
26
---
---
73.287
84.251
---
---
433,87483
420,45422
---
---
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
Sivas Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+10
25+1
---
---
51
26
---
---
124.183
147.639
---
---
389,58249
367,63908
---
---
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
Tarım Bilimleri Ve Teknoloji Fakültesi
Bitki Koruma
(4 Yıllık)
Sivas Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+1+5
20+1
---
---
27
21
---
---
463.816
422.028
---
---
271,01225
267,01813
---
---

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler