9. Sınıf kimya Konuları Nelerdir?

9. Sınıf kimya Konuları Nelerdir?

9.sınıf kimya konuları Kimya bilimi, temelde simyadan evrilen bir disiplin olup, maddenin yapıları, özellikleri ve reaksiyonları üzerinde yoğunlaşır. Atom ve periyodik sistem, temel parçacıkların yapısını ve elementlerin sıralandığı düzeni açıklar. Kimyasal türler arası etkileşimler, güçlü (İyonik, Kovalent, Metalik) ve zayıf etkileşimleri (Hidrojen bağları vb.) incelerken, fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkları ele alır. Maddenin farklı halleri (katı, sıvı, gaz, plazma) ve bu hallere özgü özellikler ayrıca suyun ve çevrenin kimyasal açıdan önemini vurgular. TYT’de önemli bir yere sahiptir buraki konular yazılı sınavlarda da mutlaka sorular gelecektir. 9. sınıf kimya konuları şöyledir:

9. Sınıf 1. Dönem Kimya Konuları 2023-2024

9. sınıf 1. Dönem kimya konuları ilk olarak Kimya Bilimi ile başlar. Bu üniteyle maddenin yapısı ve reaksiyonlarını inceleyen bir bilim dalı olarak kimya ele alınır. Kimyanın tarihsel gelişimi ve çalışma alanları anlatılır. İkinci bölümde atomların yapısını ve periyodik sistemi detaylı incelenir.Üçüncü bölüm kimyasal bağlar ve etkileşimleri ele alır fakat tam olarak konu bitmez kimya 2. Dönemde de kimyasal türler arası etkileşimler içindeki zayıf etkileşimlerle devam edilir. 9. Sınıf 1. Dönem konuları şöyledir:

 1. Kimya Bilimi
  1. Simyadan Kimyaya
   • Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.
   •  
  2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
  3. Kimyanın Sembolik Dili
   • Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir
   • Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.
   •  
  4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
   • Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.
   • Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
   • Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.
   •  
 2. Atom ve Periyodik Sistem
  1. Atom Modelleri
   • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
   •  
  2. Atomun Yapısı
   • Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.
   •  
  3. Periyodik Sistem
   • Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.
   • Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.
   • Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.
   •  
 3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  1. Kimyasal Tür
   • Kimyasal türleri açıklar
   •  
  2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
   • Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
   •  
  3. Güçlü Etkileşimler
   • İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.
   • İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
   • Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.
   • Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
   • Metalik bağın oluşumunu açıklar.

9. Sınıf 2. Dönem Kimya Konuları 2023-2024

9. sınıf 2. dönem kimya konuları Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerde kaldığı yerden devam eder. Zayıf etkileşimlerin ve fiziksel/kimyasal değişimlerin bağ enerjisi temeline dayalı sınıflandırılması detaylı incelenir. Maddenin Halleri kısmında ise katılar, sıvılar, gazlar ve plazma halinin özellikleri özetlenir. Bu konular hem TYT hem AYT temeli olduğundan öğrencilerin detaylı öğrenmeleri için üzerinde durulur. Doğa ve Kimya bölümü suyun önemini, tasarrufunu ve çevre kimyasını kapsar, kimyasal kirleticilerin çevresel etkilerini ve azaltılması için önerileri içerir. 9. sınıf 2. dönem kimya konuları şöyledir:

 1. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler (2. Dönem)
  1. Zayıf Etkileşimler
   • Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder.
   • Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.
   • Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.
   •  
  2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
   • Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.
   •  
 2. Maddenin Halleri
  1. Maddenin Fiziksel Halleri
   • Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar.
   •  
  2. Katılar
   • Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.
   •  
  3. Sıvılar
   • Sıvılarda viskozite kavramını açıklar.
   • Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.
   • Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar.
   • Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.
   •  
  4. Gazlar
   • Gazların genel özelliklerini açıklar.
   • Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder.
   • Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
   •  
  5. Plazma
   • Plazma hâlini açıklar.
   •  
 3. Doğa ve Kimya
  1. Su ve Hayat
   • Suyun varlıklar için önemini açıklar.
   • Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirir.
   • Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini açıklar.
   •  
  2. Çevre Kimyası
   • Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.
   • Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerilerinde bulunur

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

9. Sınıf Kimya İlk Konu Ne?

9. Sınıf kimya dersinin ilk konusu şudur: "Kimya Bilimi" konusudur. Bu konu, kimyanın ne olduğunu ve nasıl bilimsel bir disiplin olarak geliştiğini ele alır. Öğrencilere, kimyanın tanımını, tarihini, kimyanın diğer bilim dallarıyla ilişkisini ve kimyanın günlük yaşamdaki önemini anlama fırsatı sunar. Aynı zamanda, temel kimyasal kavramlar, elementler, bileşikler, karışımlar, kimyasal tepkimeler ve kimyasal denge gibi temel prensipleri içerir. Bu konu, öğrencilere kimya biliminin temel kavramlarını ve terminolojisini öğretir, kimyanın diğer bilimlerle nasıl bağlantılı olduğunu açıklar ve kimyanın günlük yaşamın birçok yönüne nasıl entegre olduğunu vurgular. Bu, öğrencilere kimyanın bilimsel yöntemlerini ve temel ilkelerini anlamalarını sağlar ve kimya eğitimine sağlam bir temel oluşturur.

9. Sınıf Kimya Kaç Ünite Var?

9. sınıf kimya ünite sayısı şu şekildedir: 5 ünitedir. Bu 5 ünite kapsamında konular ve kazanımları öğrencilere sunulur ve her bir ünite öğrencilerin öğrenmesi gereken TYT’de önemli yer kaplayan kimya konularını içerir. Bu üniteler altında, öğrencilerin bu konuları anlayıp uygulayabilmelerini sağlamayı amaçlayan kazanımlar ve alt kazanımlar yer alır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu kazanımlara dayanarak sınavlar hazırlar ve öğrencilerin bu kazanımları ne derece başarıyla tamamladığını ölçer. Dolayısıyla, öğrenciler sınavlarda başarılı olabilmek için her bir konuyu öğrenmeli ve bu kazanımlara hâkim olmalıdır. Bu kazanımlar, kimya dersindeki ilerlemeyi izlemek ve başarılı olmak için önemlidir.

TYT 9. Sınıf Kimya Konuları nelerdir?

TYT 9. sınıf konuları şu şekildedir:

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Doğa ve Kimya

Bu konular TYT kapsamında kimyadan soru getirir. TYT Kimya soru dağılımını merak ediyorsanız bloglarımız içinden inceleyebilirsiniz.

9. Sınıf Kimya Nasıl Çalışılır?

9. Sınıf kimya dersini etkili bir şekilde çalışmak için öncelikle düzenli bir çalışma programı oluşturmak önemlidir. Kimya, temel kavramları anlayarak öğrenmeyi gerektiren bir derstir, bu nedenle konuları anlamaya odaklanmalı ve sadece ezberlemek yerine mantığını kavramaya çalışmalısınız. Kimya dersinde not almak, dersi dinlerken veya kitap okurken önemlidir ve bu notları düzenli olarak gözden geçirmek bilgileri pekiştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, kimya deneyleri yaparak teorik bilgiyi pratik uygulamalarla desteklemek de faydalıdır. Öğretmeninizden yardım istemekten çekinmeyin ve konuları anlamakta zorlandığınızda ek kaynaklar kullanın. Ayrıca düzenli tekrarlarla bilgileri kalıcı hale getirmeyi unutmayın. Kimya, temel bir bilim dalıdır ve iyi bir temel oluşturarak ileri seviyedeki kimya derslerine daha hazır hale gelebilirsiniz.

9. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir: Dokuzuncu sınıf öğrencileri için öğrenci koçluğu ve YKS hazırlanan öğrenciler için öğrenci koçluğu önerimiz Rehberim Sensin’dir.

Çünkü Öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarının yanı sıra kişisel ve öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan önemli bir rehberlik hizmetidir. Bu süreç, öğrencilere düzenli çalışma alışkanlıkları kazandırır, öz-disiplin ve sorumluluk duygusunu artırır, öğrenme stratejilerini geliştirir ve sınav kaygısıyla başa çıkmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, öğrencilerin hedeflerini belirlemelerine, motivasyonlarını yükseltmelerine ve özgüvenlerini artırmalarına katkıda bulunur. Koçluk, öğrencilerin eğitimlerini daha etkili bir şekilde yönlendirirken aynı zamanda kişisel ve akademik gelişimlerini destekler, bu nedenle 9. sınıf öğrencileri için büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada Rehberim Sensin sizlere önemli bir kolaylık sağlıyor.

Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu, öğrencilerin eğitim süreçlerini en verimli ve başarılı bir şekilde yönetmelerini destekleyen özel bir hizmet sunuyor. Size bu hizmetin nasıl fayda sağlayabileceğini açıklayalım: Yüksek teknolojiye sahip özel bir dijital platform kullanarak öğrencilerin ihtiyaçlarını ve yeteneklerini derinlemesine değerlendiriyoruz. Sadece analizlerle yetinmek yerine, her öğrenciye özel olarak haftalık olarak güncellenen çalışma planları sunuyoruz. Eksikliklerinizi tanımlarız ve size hangi derslere, ne zaman ve nasıl odaklanmanız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde öğretiriz. Haftalık ve günlük takip sistemimiz, unutulan konuları hatırlatır ve bilgiyi düzenli olarak pekiştirmenize yardımcı olur. Ayrıca sınav kaygısıyla başa çıkma ve psikolojik süreçleri ele alma konularında size destek sunarız. Amacımız, öğrencileri kendi başlarına başarıya ulaşabilecekleri, özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirerek en üst düzeye çıkarmaktır. Bu nedenle Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu, sınavlara daha hazır ve özgüvenle yaklaşmanızı sağlayarak hedeflediğiniz başarıya ulaşmanıza yardımcı olur.

9. Sınıf Kimya Kaynak Önerileri

Öğrencilerin yeni başladıkları dönemde doğru kaynak seçimi büyük önem taşır. 9. sınıf için kaynak seçerken dikkate almaları gereken bazı önemli kriterler bulunmaktadır. Doğru kaynak seçimi, 9. sınıf Kimya dersi ve TYT sınavı için etkili bir şekilde çalışmalarını sağlar. İşte 9. sınıf Kimya kaynaklarını seçerken ve sınav hazırlık kaynaklarını seçerken bu kriterlere dikkat etmelisiniz.

 1. Konu Sıralaması ve Anlatım : Konular mantıklı bir sıra ile işlenmeli ve öğrenci dostu bir dille anlatılmalıdır.

 2. Örnek Sorular : Her konunun sonunda öğrencilere pratik yapma fırsatı sunan örnek sorular yer almalıdır.

 3. Anlatım Tarzı : Konuların anlatımı açık ve anlaşılır olmalıdır.

 4. Çözümlü Örnekler : Özellikle sayısal derslerde, soruların çözümleri bulunmalıdır.

 5. Öğrenci Geri Bildirimi : İnternet üzerinden öğrenci yorumlarına göz atarak kaynağın kalitesi hakkında fikir edinilebilir.

 6. Ek Materyaller : Online veya uygulama içi ek kaynaklar öğrenmeyi destekleyebilir.

 7. Yayınevi ve Yazar : Tanınmış yayınevleri ve uzman yazarlar tarafından hazırlanan kaynaklar tercih edilmelidir.

Bizde sizler için bu kriterlere uyan kaynakları sizler için derledik. 9. Sınıf kimya kaynak önerileri şu şekildir:

 • 9. Sınıf Kimya Soru Kitabı Palme Yayıncılık
 • 9. Sınıf Kimya Soru Bankası Karekök Yayınları
 • 9. Sınıf Iceberg Kimya Soru Bankası Okyanus Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya Özet Delta Kültür Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya Konu Anlatımı ve Soru Çözümü Karekök Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya Soru Bankası Birey Yayınları
 • 9. Sınıf Fen Lisesi Kimya Soru Bankası Çap Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya Kazanım Hücreli Soru Bankası Seviye Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları
 • 9. Sınıf Fen Liseleri Kimya Konu Anlatımlı Palme Yayıncılık
 • 9.Sınıf Kimya Konu Özetli Soru Bankası (Tamamı Video Çözümlü) Miray Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya Protest Soru Bankası Bilfen Yayıncılık
 • 9. Sınıf Kimya Kavramsal Dergileri 4 Fasikül Tsunami Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya Konu Anlatımlı FDD Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • 9. Sınıf Kimya 3`ü 1 Arada Soru Bankası Puan Yayınları

Diğer 9. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

9. Sınıf Matematik Konuları
9. Sınıf Biyoloji Konuları
9. Sınıf Coğrafya Konuları
9. Sınıf Tarih Konuları
9. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler