12. Sınıf kimya Konuları Nelerdir?

12. Sınıf kimya Konuları Nelerdir?

12. sınıf kimya konuları AYT’ de önemli bir yere sahiptir. Bununla beraber 12. Sınıf kimya konuları Milli eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredat gereği 1. Dönem ve 2. Dönem farklılaşmaktadır. Öğrenciler dönemlerin yoğunluğuna dikkat edip AYT ağırlıklı çalışmalarını doğru planlaması için bu konuların ve kazanımların hangi dönemde işlenildiğini bilmesi sınava doğru hazırlnması için ilk adımdır. Bu yüzden 12. Sınıf 1. Dönem kimya ve 2. Dönem kimya konularını MEB uyumlu sizlere detaylı hazırladık. 12. Sınıf kimya konuları şu şekildedir: 

12. Sınıf 1. Dönem Kimya Konuları 2023- 2024

12. sınıf 1. Dönem kimya dersinde AYT’de önemli başlıklar yer alır. İlk ünite olan “Kimya ve Elektrik” ünitesinde, indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri ve elektrik arasındaki ilişki, elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler, elektrot potansiyelleri, kimyasallardan elektrik üretimi (galvanik piller ve lityum iyon pilleri), elektroliz süreci ve korozyonun önlenmesi elektrokimyasal temelleri ile açıklanır. Unutmamanız gereken bu kazanımlardan AYT’de her yıl düzenli olarak soru gelmesidir. “Karbon Kimyasına Giriş” ünitesinde ise anorganik ve organik bileşiklerin ayırt edilmesi, basit formül ve molekül formülleri, karbonun doğadaki farklı allotropları, kovalent bağların oluşumu ve molekül geometrileri hibritleşme ve atom orbitalleri temelinde ele alınır. Bu bölümler, kimyanın elektrikle ilişkisini ve karbon kimyasının temel kavramlarını kapsar. AYT’de ağırlıklı olarak soru dağımı yüksektir. 12. Sınıf 1. Dönem kimya konuları şöyledir: 

 1. Kimya ve Elektrik
  1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik
   • Redoks tepkimelerini tanır.
   •  Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
   • Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.
  3. Elektrot Potansiyelleri
   • Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
  4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
   • Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.
   • Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
  5. Elektroliz
   • Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.
   • Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.
  6. Korozyon
   • Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.
 2. Karbon Kimyasına Giriş
  1. Anorganik ve Organik Bileşikler
   • Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.
  2. Basit Formül ve Molekül Formülü
   • Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.
  3. Doğada Karbon
   • Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.
  4. Lewis Formülleri
   • Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar.
  5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri
   • Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.
   • Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler

12. Sınıf 2. Dönem Kimya Konuları 2023- 2024

12. sınıf 2. Dönem kimya konuları arasında AYT’de en kritik değere sahip organik bileşikler de vardır. AYT kimya testinde bu dönemden 2-3 soru gelmektedir. Genel olarak Organik Bileşikler ünitesi; hidrokarbonları, yani alkanlar, alkenler, alkoller, eterler, karbonil bileşikleri, karboksilik asitler, esterler ve aromatik bileşikleri ele alır. Bu konuları fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler bölümünde fosil yakıtların çevresel etkilerini azaltma çözüm önerilerini sunar, alternatif enerji kaynaklarını tanıtır, nükleer enerji kullanımını değerlendirir, sürdürülebilirliğin önemini vurgular ve nanoteknolojinin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. Bu bölümler organik kimya ve enerji kaynakları alanlarına odaklanır. 12. Sınıf 2. Dönem konuları şu şekildedir: 

 1. Organik Bileşikler
  1. Hidrokarbonlar
  2. Hidrokarbon türlerini ayırt eder.
  3. Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  4. Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  5. Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  6. Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  7. Fonksiyonel Gruplar
   • Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır.
  8. Alkoller
   • Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  9. Eterler
   • Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  10. Karbonil Bileşikleri
   • Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  11. Karboksilik Asitler
   • Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını
    açıklar.
  12. Esterler
   • Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
 2. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
  1. Fosil Yakıtlar
   • Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Alternatif Enerji Kaynakları
   • Alternatif enerji kaynaklarını tanır.
   • Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir.
  3. Sürdürülebilirlik
   • Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile
    ilişkilendirerek açıklar.
  4. Nanoteknoloji
   • Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile
    ilişkilendirerek açıklar

12. Sınıf Kimya İlk Konu Ne?

12. Sınıf kimya ilk konusu: " Kimya ve Elektrik" olarak adlandırılır. Bu konu, kimyanın elektrikle nasıl ilişkili olduğunu ve kimyasal süreçlerin elektrikle nasıl etkileşimde bulunduğunu incelemeyi amaçlar. Elektrokimya, elektroliz, galvanik hücreler, elektrokimyasal tepkimeler, elektrokimyasal denge ve elektrokimyasal hücre potansiyeli gibi temel konuları içerir. Öğrencilere, kimyasal tepkimelerin elektrik akımı üretebileceği veya kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebileceği konseptlerini öğretir. Ayrıca, pil teknolojileri ve elektrokimyanın uygulamaları gibi günlük yaşamda kullanılan pek çok önemli konuyu ele alır. Bu konu, kimyanın pratik uygulamalarını anlamak ve kimyanın güncel teknolojik gelişmelere nasıl katkı sağladığını kavramak için öğrencilere fırsat sunar.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

12. Sınıf Kimya Kaç Ünite Var?

12. Sınıf kimya ünite sayısı şöyledir: Kimya dersinde yoğun alt kazanımlarıyla birlikte toplamda 4 ünite bulunur. “Kimya ve Elektrik”, “Karbon Kimyasına Giriş”, “Organik Bileşikler”, “Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler” bu ünitelerdir.

AYT. 12. Sınıf Kimya Konuları nelerdir?

12. sınıf Kimya AYT konuları şu şekildedir: 12. Sınıfta işlenilen tüm konular dahildir. Yani, Kimya ve Elektrik, Karbon Kimyasına Giriş, Organik Bileşikler, Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler ünitelerinden AYT Kimya testinde sorular sorulmaktadır.

12. Sınıf Kimya Nasıl Çalışılır?

12.Sınıf kimya dersini özellikle AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavı kapsamında daha etkili bir şekilde çalışmak için dikkate almanız gereken bazı önemli stratejiler bulunmaktadır. İlk olarak, kimya dersini anlamaya ve kavramları içselleştirmeye odaklanmalısınız. Bu, temel bilgi ve prensipleri derinlemesine anlamınıza yardımcı olur. Ayrıca, düzenli çalışma alışkanlığı geliştirmek büyük bir önem taşır. Kimya dersi için farklı kaynakları kullanmak da faydalıdır. Kimya kitabınızın yanı sıra ek kaynaklar, video dersler ve online materyaller gibi çeşitli kaynakları inceleyerek farklı perspektiflerden bilgi edinebilirsiniz. Not almak da önemli bir alışkanlık olmalıdır. Dersi dinlerken veya kitap okurken önemli kavramları ve formülleri not alarak bilgilerinizi daha kolay gözden geçirebilirsiniz.

Soru çözme becerilerinizi geliştirmek için kimya sorularını düzenli olarak çözmek de gereklidir. Son olarak, sınav tekniklerini öğrenmek önemlidir. Deneme sınavları çözmek, sınav formatını ve zorluk seviyesini anlamanıza yardımcı olur. Kendinizi sürekli izlemeli ve hangi konularda zorlandığınızı belirlemelisiniz. Bu stratejileri takip ederek, 12. sınıf kimya dersini ve AYT sınavını daha iyi bir şekilde hazırlanabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz.

12. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

Sınav tekniklerini öğrenmek, öğrenci danışmanlığı kapsamında sunulan hizmetlerin önemli bir parçasıdır ve bu noktada Rehberim Sensin'i önermek istiyoruz. Rehberim Sensin, sınavlara hazırlanan öğrencilere sadece konuları öğretmekle kalmaz, aynı zamanda sınavlarda başarılı olmaları için gerekli olan sınav tekniklerini de öğretir. Bu teknikler, sınavın nasıl yönetileceği, zaman yönetimi, soru analizi, ve stres yönetimi gibi önemli konuları içerir. Doğru sınav stratejilerini uygulamak, öğrencilerin sınav başarısını artırır ve sınav stresini azaltır. Rehberim Sensin'in sunduğu öğrenci danışmanlığı hizmetleri, öğrencilerin sadece akademik bilgilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda sınav başarısını en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan sınav tekniklerini öğrenmelerine de yardımcı olur. Bu nedenle, Rehberim Sensin'i sınav hazırlığında başarıyı artırmak isteyen öğrencilere tavsiye ediyoruz.

12. Sınıf Kimya Kaynak Önerileri

12. sınıf kimya kaynağı seçerken AYT’yi göz önünde bulundurarak hareket etmekte fayda var. Biz bu yüzden 12. Sınıf kimya kaynağı önermek yerine AYT kimya kaynaklarını listeledik. Tabii Kaynak seçerken dikkat etmeniz gerekenler de mevcut. Nedir bunlar derseniz başlayalım. 

Öncelikle, kişisel ihtiyaçlarınızı anlamanız önemlidir; kendi öğrenme hızınızı ve güçlü/zayıf yönlerinizi tanımlayarak hangi konularda daha fazla destek veya kaynağa ihtiyaç duyduğunuzu belirlemelisiniz. Ayrıca, kişisel rehberlik hizmetleri gibi özelleştirilmiş yardımlardan faydalanabilir ve uzmanların kaynak seçiminde size rehberlik etmelerine imkân tanıyabilirsiniz. Kendi öğrenme stilinize ve seviyenize uygun kaynakları seçmek, öğrenme sürecini daha etkili kılar; bu yüzden farklı öğrenme tarzlarını anlamanız önemlidir. Güvenilir ve akademik kaynakları tercih etmek, kaynakların kalitesini önemli ölçüde artırır. Aynı zamanda, öğrenme hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek ve farklı kaynaklardan yararlanarak daha geniş bir bakış açısı kazanmak, öğrenme deneyiminizi zenginleştirir. Bu nedenle, size sunulan en iyi kaynakları değerlendirmek büyük önem taşır. Biz de sizler için önemli ölçüde bu kriterlere uyan kaynakları listeledik. AYT kimya kaynak önerileri, 12. Sınıf kimya kaynak öneri şu şekildir: 

 

AYT Kimya Konu Özetli Soru Bankası Tamamı Video Çözümlü Aydın Yayınları

 

TYT AYT Kimya Konu Özetli Soru Bankası ve 10 Yıl Çıkmış Sorular ve 15 Deneme Aydın Yayınları

 

YKS AYT Kimya Soru Kitabı Palme Yayınevi

 

2024 AYT Kimya Konu Özetli Soru Bankası Üç Dört Beş Yayınları

 

AYT Organik Kimya Soru Kitabı Palme Yayınevi

 

2024 AYT Kimya Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası Benim Hocam Yayınları

 

2024 AYT 3D Kimya Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası 3D Yayınları

 

AYT Kimya Orbital Soru Bankası Orbital Yayınları

 

AYT Kimya Soru Bankası Tamamı Video Soru Çözümlü Soru Bankası Miray Yayınları

 

AYT Kimya Soru Bankası Limit Yayınları

 

AYT Kimya Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları

 

AYT Kimya Konu Anlatım Modülü 6 (Organik Kimya) Aydın Yayınları

Diğer 12. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

12. Sınıf Matematik Konuları

12. Sınıf Fizik Konuları

12. Sınıf Biyoloji Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

12. Sınıf Tarih Konuları

12. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler