9. Sınıf Edebiyat Konuları Nelerdir?

9. Sınıf Edebiyat Konuları Nelerdir?

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, müfredat gereği öğrencilere üç temel yetkinlik kazandırmayı hedefler: "Okuma", "Yazma" ve "Sözlü İletişim". Bu programa özgü odak noktaları dikkate alındığında, "Okuma" bölümündeki amaçlar aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır: "Şiir", "Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler", "Tiyatro" ve "Bilgilendirici (Öğretici) Metinler" olmak üzere. Sözlü iletişim becerileri de iki ana başlık altında incelenir bunlar "Konuşma" ve "Dinleme" başlıklarıdır. 9.sınıf edebiyat konuları şu şekildedir:

A) OKUMA (METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME)

 1. Şiir konusundan 13 kazanım sayısı vardır.
 2. Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler’ konusundan 16 kazanım vardır.
 3. Tiyatro konusundan 14 kazanım vardır.
 4. Bilgilendirici (Öğretici) Metinler’den 15 kazanım vardır.

B) YAZMA Ünitesinden 12 kazanım vardır.

C) SÖZLÜ İLETİŞİM

 1. Konuşma konusundan 17 kazanım vardır.
 2. Dinleme konusundan 8 kazanım vardır.

9. Sınıf 1. Dönem Edebiyat Konuları

9. Sınıf 1. Dönem Edebiyat Konularında “Edebiyat ve Dil” ünitesinde dilin edebiyatın temeli olduğu, edebiyatın tanımı ve diğer disiplinlerle ilişkisi, metin sınıflandırmaları, iletişim, göstergeler, düşünce geliştirme yöntemleri, dilin tanımı ve işlevleri, dil-kültür ilişkisi ve dil kullanımından doğan türler üzerinde durulur. Hikâye ve Yazım Kuralları ünitesinde hikâye türünün anlamı, türleri, tarihsel gelişimi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile isimler konuları ele alınır. Şiir Bilgisi ünitesinde şiirin tanımı, çeşitleri ve şiir bilgisine odaklanılır. Masal, Fabl ve Dinleme Türleri ünitesinde masal ve fabl türleri, etkili dinleme ilkeleri, edatlar, bağlaçlar ve ünlemler üzerinde durulur. Roman ünitesinde romanın ne olduğu, türleri, bakış açıları, yapı unsurları ve zamirler ele alınır. Bu üniteler, dil ve edebiyatın temel kavramlarını öğrencilere öğretilir. 9. Sınıf 1. Dönem Edebiyat tüm üniteler ve kazanımları da şöyledir:

1. ÜNİTE: Edebiyata Giriş

 • Edebiyat Nedir?
 • Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • İletişim Nedir?
 • İletişim Öğeleri
 • Gösterge Çeşitleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Dil Nedir?
 • Dilin İşlevleri
 • Dil-Kültür İlişkisi
 • Dilin Kullanımından Doğan Türler
 •  

2. ÜNİTE: Hikaye (Öykü)

 • Hikâye (Öykü) Nedir?
 • Hikâye (Öykü) Türleri
 • Hikâyenin (Öykü) Tarihsel Gelişimi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • İsimler
 •  

3. ÜNİTE: Şiir-Şiir bilgisi

 • Şiir Nedir?
 • Şiir Bilgisi
 • Şiir Türleri
 • Sıfatlar
 •  

4. ÜNİTE: Masal ve Fabl

 • Masal Nedir?
 • Fabl Nedir?
 • Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin İlkeleri
 • Edatlar
 • Bağlaçlar
 • Ünlemler
 •  

5. ÜNİTE: Roman

 • Roman Nedir?
 • Roman Türleri
 • Romanda Bakış Açıları
 • Romanın Yapı Unsurları
 • Zamirler
 •  

9. Sınıf 2. Dönem Edebiyat Konuları

9. Sınıf 2. Dönem Edebiyat Konularında farklı dil ve edebiyat öğelerini kapsayan çeşitli üniteler vardır. "Tiyatro ve Geleneksel Türk Tiyatrosu" ünitesinde tiyatro tanımı, yapı unsurları, terimleri ve geleneksel Türk tiyatrosu incelenir. "Biyografi ve Otobiyografi" ünitesinde biyografi ve otobiyografi tanımları, CV/öz geçmiş, dilekçe, tutanak ve fiil konuları ele alınır. "Mektup ve E-Posta" ünitesinde mektupların türleri ve e-posta tanımı açıklanır. Son olarak, "Günlük ve Blog" ünitesinde günlük ve blog kavramları üzerinde durulur. Bu üniteler, dil ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik temel bilgiler sunulur. Tüm Üniteler ve kazanımları da şöyledir: 9. Sınıf 2. Dönem Edebiyat konuları şöyledir:

6. ÜNİTE: Tiyatro ve Geleneksel Türk Tiyatrosu

 • Tiyatro Nedir?
 • Tiyatronun Yapı Unsurları
 • Tiyatro Terimleri
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Zarflar
 •  

7. ÜNİTE: Biyografi ve Otobiyografi

 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • CV / Öz Geçmiş
 • Dilekçe Nedir?
 • Tutanak Nedir?
 • Fiil
 •  

8. ÜNİTE: Mektup ve E-Posta

 • Mektup Nedir?
 • Mektup Türleri
 • E-Posta Nedir?
 •  

9. ÜNİTE: Günlük / Blog

 • Günlük Nedir?
 • Blog Nedir?
 •  

Bir konuda detaylı bir açıklama yapmak gerekli Edebiyatta 1. dönem ve 2. dönemde bazı konular aynı olabiliyor. Konu dağılımlarını MEB uyumlu ele almaya çalışsak da bunun nedeni konuların 2 parça halinde öğrencilere anlatılmasıdır.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

9. Sınıf Edebiyat İlk Konu Ne?

9. sınıf edebiyat ilk konu şöyledir: Birinci konu, edebiyata temel bir “giriş“sunar ve öğrencilere edebiyatın tanımını ve bu sanat dalının güzel sanatlarla ve diğer disiplinlerle olan ilişkisini açıklar. Yani “Edebiyata giriştir.”Bu temel üniteyle metinlerin sınıflandırılmasını, iletişim kavramını ve bu süreçteki temel öğeleri inceleyerek öğrencilere iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik bilgiler işlenir. İletişimde kullanılan gösterge türleri ve düşünce geliştirme yolları da ele alınır. Ayrıca, dilin tanımı, işlevleri ve kültürle olan ilişkisi öğrencilere detaylı açıklanır. Dil kullanımından kaynaklanan farklı türler üzerinde durularak edebiyatın temel kavramlarına ve iletişim becerilerine sağlam bir temel oluşturmak amaçlanır.

9. Sınıf Edebiyat Kaç Ünite Var?

9. sınıf edebiyatta ünite sayısı şöyledir: “Edebiyata Giriş,Hikâye (Öykü), Şiir-Şiir bilgisi, Masal ve Fabl, Roman, Tiyatro ve Geleneksel Türk, Tiyatrosu, Biyografi ve Otobiyografi, Mektup ve E-Posta, Günlük / Blog” üniteleri olmak üzere toplamda 9 ünite vardır.

TYT. 9. Sınıf Edebiyat Konuları nelerdir?

TYT çerçevesinde edebiyattan soru gelmez. AYT’ de Edebiyattan soru gelir. TYT’de ise Türk Dili kısmı daha çok sorulur ve gramer yapısı önemlidir. Öğrenciden sınav çerçevesinde beklenti ise dil ve yazım kurallarına odaklanarak yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili temel bilgileri öğrenmeleri önemlidir çünkü TYT’de düzenli olarak sadece bu 2 başlıktan her yıl toplam en az 2-3 soru gelir. Sözcük türlerinden İsimler, sıfatlar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, zamirler, zarflar ve fiiller gibi temel dil bilgisi unsurları ele alınır ve TYT’de yine soru gelir. Öğrencilere dilin yapı taşlarını anlama, yazılı metinlerde doğru ve etkili iletişim kurma yetenekleri kazandırmak müfredat gereği önemsenir. Yani alttaki başlıklardan direkt TYT’de sorumlusunuz diğer başlıklardan ise “anlam bilgisi” çerçevesinde ilişkili yapılar TYT’de sorulur. TYT Türk Dili ve Edebiyat konuları şöyledir:

 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • İsimler
 • Sıfatlar
 • Edatlar
 • Bağlaçlar
 • Ünlemler
 • Zamirler
 • Zarflar, Fiil

9. Sınıf Edebiyat Nasıl Çalışılır?

Edebiyat şu şekilde çalışılır: Adım adım Edebiyat nasıl çalışılır anlatalım.

 1. Edebiyat Terimlerine Hakim Olun: Edebiyatın temel terimlerini ve kavramlarını öğrenmekle başlayın. İlk başlarda çok fazla terim olduğu için korkutucu gelecektir fakat zamanla bunlara hâkim olabileceksiniz. Edebiyatın ne olduğunu, farklı edebi türleri ve terimleri anlamak bu yüzden önemlidir.
 2. Not Tutun: Okuduklarınızla ilgili notlar alın. Karakterlerin gelişimi, temalar, semboller ve olaylar gibi metin öğelerini yorumlamayı öğrenin. Metin içindeki önemli alıntıları veya yorumlarınızı kaydedin. Bu size analiz yaparken yardımcı olur.
 3. Yazarlar ve Dönemler Hakkında Araştırma Yapın: Edebiyatın farklı dönemlerini ve önemli yazarlarını incelemek, dönem özelliklerini çok iyi anlamanızı yazarları ve şairleri daha iyi konumlandırmanıza ve eserlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
 4. Edebiyat Kuramlarını Öğrenin: Edebiyat kuramları, metinlerin analizini derinleştirmenize yardımcı olur. Edebiyat akımlarına hakimiyet kurup dönem özellikleriyle ilişkili şekilde öğrenin.
 5. Eser-Yazar Çalışması Yapın: Yazarların bulundukları dönemlerde yazdıkları eserleri önemli olandan önemsize doğru sıralayın. AYT’de en çok çıkan eserleri yazarla eşleştirin.
 6. Yazarları Eserleriyle Hikâyeleştirin: Sanatçıların eserleri çok fazla olduğu için karıştırılabilir. Bunun önüne geçmek için yazarlarla eserlerini hikâyeleştirerek aklınızda tutmaya çalışın. Bir yazarın eserleriyle ilgili oluşturduğunuz hikâyeyi tekrar edebilmeniz için not alın.
 7. Testleri Doğru Çözün: Edebiyatta direk doğru bulununca geçilmez. Edebiyattaki diğer şıklardaki eserleri ve sanatçıları araştırın. Aklınıza gelmeyen eser varsa testin üzerine yazıp not alın ve test sonrası tekrar edin.

Unutmayın ki edebiyat çalışmak doğru süreç yönetimi ister. Tekrarlar ve analitik yaklaşım çok önemlidir.

9. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri – Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şöyledir: Rehberim Sensin’ini mutlaka denemenizi öneriyoruz. Çünkü diğer koçluklardan farklı olarak özellikle, profesyonel psikolojik danışmanlar ve psikologlardan oluşan deneyimli ekibimiz, her öğrencinin öğrenme tarzını anlayarak, bireye özgü öğrenme tekniklerini öğretir ve analitik bir yaklaşım benimser. Bu yaklaşım, her öğrencinin öğrenme gücünü en üst düzeye çıkarmak ve başarıya giden yolu belirlemek için temel bir prensip sunar. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiririz, böylece kişiye özgü bir öğrenme planı oluşturabiliriz.

Bu amaç doğrultusunda, analitik ve kalıcı öğrenme prensiplerine dayalı bir sistemimizle iç içe olan planlarımızı kullanırız. Bu sistem, öğrencilere öğrenme süreçlerini daha iyi anlamalarına ve kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan araçlar ve stratejiler sunar. Öğrencilere, dersleri nasıl daha etkili bir şekilde öğrenebilecekleri, doğru öğrenme teknikleri, sınav başarı stratejileri ve kalıcı öğrenme yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlarız. Ardından, bu bilgileri kullanarak her öğrenci için özelleştirilmiş bir öğrenme planı oluşturur ve öğrencilerimizi yakından takip ederiz.

Ancak, unutulmaması gereken bir nokta, İş birliği yapmaya istekli ve önerilen programlara sadık kalan öğrenciler hem akademik hem de kişisel başarılarına emin adımlarla ilerlediklerini hisseder. Zamanla tüm süreci başarılı şekilde yönetebildiklerinden dolayı sınav performansları artar.

9. Sınıf Edebiyat Kaynak Önerileri

Kaynak seçerken bu adımlara dikkat edin.

 1. Bireysel İhtiyaçlarınızı Değerlendirin: Öğrenme hızınız, güçlü ve zayıf yönleriniz gibi bireysel ihtiyaçlarınızı belirleyin. Hangi konularda daha fazla destek veya kaynaklara ihtiyacınız olduğunu anlamak, doğru kaynakları seçmenize yardımcı olur.
 2. Öğrenci Koçluğundan Faydalanın: Eğer imkânınız varsa, öğrenci koçluğu gibi kişisel rehberlik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bir öğrenci koçu, öğrenme hızınıza ve ihtiyaçlarınıza göre size özelleştirilmiş kaynaklar önererek rehberlik edebilir.
 3. Çevrimiçi Araştırma Yapın: İnternet, öğrenme kaynaklarına erişim konusunda büyük bir kaynaktır. Özellikle konularınıza uygun videoları, yazıları veya ders materyallerini bulmak için araştırma yapabilirsiniz. YouTube, bloglar, forumlar gibi platformlar öğrencilerin paylaştığı faydalı kaynaklarla doludur.
 4. Kendi Öğrenme Tarzınıza Uygun Kaynakları Seçin: Her öğrencinin farklı bir öğrenme tarzı vardır. Bazıları metinleri okuyarak öğrenirken, diğerleri görsel materyallere ihtiyaç duyar. Kendi öğrenme tarzınıza uygun kaynakları seçmek, öğrenmeyi daha etkili kılar.
 5. Güvenilir ve Kaliteli Kaynaklar Tercih Edin: Kaynak seçerken güvenilirlik ve kalite önemlidir. Özellikle akademik kaynaklar veya öğrenme materyalleri konusunda güvenilir kaynaklar kullanmalısınız. Yaygın olarak kabul görmüş kitaplar, eğitim kurumları tarafından önerilen kaynaklar gibi güvenilir kaynaklara öncelik vermelisiniz.
 6. Önce Hedeflerinizi Belirleyin: Öğrenme hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin. Hangi konuyu öğrenmek istediğinizi ve ne kadar sürede başarılı olmayı hedeflediğinizi belirlemek, doğru kaynakları seçmenize yardımcı olur.
 7. Çeşitli Kaynakları Kullanın: Tek bir kaynağa bağlı kalmak yerine, farklı kaynakları kullanarak daha geniş bir perspektif kazanabilirsiniz. Farklı yazarlardan, öğretmenlerden veya kaynaklardan farklı bakış açıları edinmek öğrenmeyi zenginleştirir.

Kaynak konusunda öğrenme sürecinizi daha etkili bir şekilde yönetmek için bu bahsettiğimiz kriterlere dikkat edebilirsiniz ve size daha uygun kaynakları seçebilirsiniz. Bizler sizler için bazı kaynakları listeledik. 9. Sınıf edebiyat kaynak önerileri şu şekildedir:

 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dinamo Soru Bankası Tonguç Akademi
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Palme Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımlı Palme Yayıncılık
 • 9. Sınıf Iceberg Türk Dili Ve Edebiyatı Soru Bankası Okyanus Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Fen Bilimleri Yayıncılık
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 24 Adımda Özel Konu Anlatımlı Soru Bankası Sınav Dergisi Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Birey Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Özet Delta Kültür Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımlı Esen Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Aydın Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Video Çözümlü Soru Bankası Evrensel İletişim Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Nitelik Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımlı Birey Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3`ü 1 Arada Soru Bankası Puan Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Spotlu Soru Bankası Sadık Uygun Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Muba Yayınları
 • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kök Konu Anlatımlı Puan Yayınları
 •  

Diğer 9. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

9. Sınıf Matematik Konuları
9. Sınıf Kimya Konuları
9. Sınıf Biyoloji Konuları
9. Sınıf Coğrafya Konuları
9. Sınıf Tarih Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler