12. Sınıf Edebiyat Konuları Nelerdir?

12. Sınıf Edebiyat Konuları Nelerdir?

12. sınıf Türk dili ve Edebiyatı konuları, öncelikle felsefe ve psikoloji ile olan ilişkisini, dilin tarihi değişimini etkileyen sebepleri, Türkçe'nin önemli sözlüklerini kapsayan birinci üniteyle başlıyor. İkinci ünite, 1960 sonrası Cumhuriyet dönemi hikayeleri ile sözcükte ve kelimede anlamı ele alıyor. Üçüncü ünite, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin farklı akımlarını, yazım yanlışlarını ve imla kurallarını içeriyor. Dördüncü ünite, Türk romancılığını farklı dönemlerde (1923-1950, 1950-1980, 1980 sonrası), Türk dünyası edebiyatındaki romanı ve dünya edebiyatındaki romanı ele alıyor. Beşinci ünite, 1950 sonrası Türk tiyatrosunu ve yazım kurallarını işliyor. Altıncı ünite, dünya edebiyatındaki denemeleri, Cumhuriyet dönemi denemelerini ve dil bilgisini ele alırken, yedinci ünite, Cumhuriyet Dönemi'nde söylevi ve İslamiyet öncesi/sonrası Türk edebiyatındaki söylevi inceliyor. Dönem dönem daha detaylı sizlere açıkladık. 12. Sınıf Edebiyat Konuları şu şekildedir:

12. Sınıf 1. Dönem Edebiyat Konuları

Türk Dili ve Edebiyatı dersini kapsayan dokuz 12. Sınıf 1. Dönem edebiyat konuları: Giriş ile, edebiyatın felsefe, psikoloji, dilin tarihsel değişimi ve dil bilgisi ile olan ilişkilerini ele alır. Hikaye ünitesi, 1960 sonrası Cumhuriyet dönemi hikayeciliği ve minimal hikayeleri incelerken, şiir ünitesi farklı şiir akımlarını, toplumcu eğilimleri ve Cumhuriyet sonrası dönemdeki Türk şiirini tanıtır. Dil bilgisi de her iki ünitede öne çıkan bir konudur. İlk dönemde bu eğitim programlamasıyla, Türk Dili ve Edebiyatından sorumlu öğrencilere sistemli şekilde öğretmek amaçlanır. Birinci dönem tam üniteleri ve kazanımları şöyledir: 12. Sınıf 1. Dönem Edebiyat Konuları şu şekildedir:

1. Ünite: Giriş

 • Edebiyat-Felsefe İlişkisi
 • Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
 • Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
 • İlk Örneklerden Günümüze Türkçe’nin Önemli Sözlükleri
 •  

2. Ünite: Hikâye

 • 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
 • Küçürek (Minimal) Hikâye
 • Sözcükte Anlam
 • Kelimede Anlam
 •  

3. Ünite: Şiir

 • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
 • Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
 • Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
 • Garip Akımını Temsil Eden Şiir
 • İkinci Yeni Şiiri
 • Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
 • 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri
 • Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
 • Yazım Yanlışları İmla Kuralları (Etkinliği)
 •  

12. Sınıf 2. Dönem Edebiyat Konuları

12. sınıf 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı dersinde ilk ünite olan "Roman” da Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının farklı dönemlerindeki romanları ele alır, ayrıca 1980 sonrası Türk edebiyatı ve dünya edebiyatındaki romanları detaylı öğretilir ve işlenir. "Tiyatro" ünitesi 1950 sonrası Türk tiyatrosunu incelerken "Deneme" ünitesi dünya edebiyatındaki deneme türünü ve Cumhuriyet Dönemi denemelerini açıklar. "Söylev" ünitesi, Cumhuriyet Dönemi'nde söylevin gelişimini, İslam öncesi ve sonrası Türk edebiyatındaki söylevleri ele alır. Ayrıca çoğu ünitede dil bilgisine dair öğrencilere hakimiyet kurmaları açısından çalışmalar yapılır. 12. Sınıf 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı ders ünite ve kazanımları şöyledir:

4. Ünite: Roman

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
 • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
 • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Paragrafta Yapı ve Anlam
 •  

5. Ünite: Tiyatro

 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
 • Yazım Yanlışları ve Noktalama İşaretleri
 •  

6. Ünite: Deneme

 • Dünya Edebiyatında Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme
 •  

7. Ünite: Söylev (Nutuk)

 • Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
 • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
 •  

12. Sınıf Edebiyat İlk Konu Ne?

12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ilk konusu: "Giriş" ünitesidir. Bu ünitede ise öğretilen kazanımlar ise edebiyatın felsefe ve psikolojiyle ilişkisini ele alırken dilin tarihsel değişimini etkileyen faktörleri inceler. Aynı zamanda Türkçe'nin önemli dil bilgisi konularına odaklanır.

12. Sınıf Edebiyat Kaç Ünite Var?

12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ünite sayısı şöyledir: 7 ünite vardır. Her ünite altında öğrencilerle birlikte işlenilecek ders kazanım ve alt kazanımlar yer alır. Bu kazanım ve konulardan öğrenciler AYT sınavlarında ve dönem yazılılarından sorumludurlar.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

AYT. 12. Sınıf Edebiyat Konuları nelerdir?

AYT 12. Sınıf Edebiyat konuları şu şekildedir: “Giriş, Hikâye, Şiir, Roman, Tiyatro, Deneme, Söylev (Nutuk)” ana ünitelerinden oluşur. Bu üniteler altında kazanım ve alt kazanımlar vardır. Genel olarak 12. Sınıftaki edebiyat konuları AYT’de sorulmaktadır. İşlenilen Dil Bilgisi konuları ise TYT’de ağırlıklı olarak gelir. Bununla beraber anlam bilgisi temeli diyebileceğimiz“Sözcükte Anlam, kelimede anlam ve Paragrafta Yapı ve Anlam” gibi konular da işlenilir. Dil Bilgisinde ise Yazım Yanlışları ve Noktalama İşaretleri konusu ele alınarak öğrencilere öğretilir. Anlam bilgisi içinde olan kelimede anlam hem TYT Türkçede hem AYT Edebiyatta soru olarak karşınıza çıkacaktır.

12. Sınıf Edebiyat Nasıl Çalışılır?

Edebiyat çalışmalarına başlarken, öncelikle edebiyat terimlerini öğrenmek gerekmektedir. Bu terimler, türler, tema, sembolizm ve ironi gibi önemli kavramları içerir ve bu kavramların anlamını kavramak, edebi eserleri daha doğru öğrenmeye yardımcı olur. Eser Özet çalışmaları yapılabilir ve bu çalışmaları yaparken okuduğunuz metinlerle ilgili notlar alarak karakter gelişimi, temalar, semboller ve olaylar hakkında notlar almanız, metinleri daha iyi anlamanıza ve yorumlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, farklı yazarları ve dönemleri araştırarak eserlerin bağlamını daha iyi anlayabilirsiniz.Edebiyat Akımlarını ve kuramlarını öğrenin notlar alıp tekrar edin sorularda dönemleri birbiriyle karşılaştırırken bunlardan faydalanabilirsiniz. Yazarlarla eserleri doğru şekilde öğrenmekiçin dönem özelliklerini çok iyi bilip yazarları o dönemlere göre sınıflamak kalıcı öğrenmenize yardımcı olur. Yazarları ve eserlerini daha kalıcı öğrenek için hikayeleştirmek, hafızanızda tutmanıza ve yazarların eserlerini ayırt etmenize yardımcı olur. Son olarak, edebiyat testlerinde sadece doğru cevaplara odaklanmak yerine testleri çözerken diğer şıklarda; bilmediğiniz bir sanatçı veya eseri varsao eserleri ve yazarları araştırıp testlerin içine ekstra bir not olarak düşebilirsiniz.

12. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri- Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir. Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğunu gönül rahatlığıyla öneriyoruz.

Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu, her öğrencinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla bireysel görüşmelerle başlar. Bu görüşmelerde, ilk olarak öğrencinin kaynakları detaylı değerlendirilir. Daha sonra öğrencinin mevcut bilgi seviyesi, öğrenme tarzı, hedefleri, güçlü ve zayıf yönleri detaylı bir şekilde değerlendirilir. Ardından, her öğrenci için özel olarak tasarlanmış benzersiz bir planlama sistemi kullanılır. Bu sistem ve uzmanlar, öğrencilere doğru öğrenme stratejilerini ve sınav yönetim tekniklerini öğretir. Her öğrenci için ihtiyaçlarına ve hedeflerine özel kişiselleştirilmiş planlar yapılandırılır. Haftalık ilerleme görüşmeleri düzenlenerek öğrencilerin gelişimi değerlendirilir ve planlar her hafta bu görüşmelerde öğrenciyle kişiselleştirilir. Öğrencilerin öğrenme hızlarına uygun çalışmalar yapılır ve yapay zekâ destekli sistemle öğrenme süreci takip edilir. Bu şekilde, her öğrencinin eksiklikleri belirlenir ve etkili bir şekilde ilerlemesi sağlanarak başarıya ulaşmaları hedeflenir.

12. Sınıf Edebiyat Kaynak Önerileri

Doğru kaynak seçimi, sınavlara hazırlanan öğrenciler için kritik bir adımdır. Bu süreçte dikkate almanız gereken temel ilkelere odaklanarak, kaynak seçimini yönetebilirsiniz. İlk olarak, kişiselleştirilmiş kaynak seçimi yapmalısınız. Herkesin kullanabileceği bir kaynak, sizin için en uygun olanı olmayabilir, bu nedenle öğrenme hızınıza ve seviyenize uygun kaynakları tercih etmelisiniz. Kendi seviyenizi tanımak da önemlidir ve bu, hangi kaynakların size uygun olduğunu belirlemede size yardımcı olur. Ayrıca, bağımsız olarak kaynak araştırması yaparak, seviyenize uygun kaynakları bulabileceğiniz online platformlardan yararlanabilirsiniz. Ekonomik faktörleri de göz önünde bulundurmalı ve varsa benzer seviyede bir kaynağı yeni almak yerine ekonomik olarak onu kullanmalısınız. Son olarak, nicelik ve nitelik dengesini sağlayarak kaynak seçiminizi yapmalısınız, kendi öğrenme hızınızı göz önünde bulundurarak ihtiyacınıza uygun kaynakları seçmelisiniz. Dijital eğitim materyallerini de değerlendirmeyi unutmamalısınız, çünkü video derslerle uyumlu kaynaklar eğitim sürecinizi destekleyebilir. 12. Sınıf edebiyat soru bankasındansa AYT Edebiyat kitapları tercih edilebilir bu yüzden Biz de sizler için önemli AYT edebiyat kaynaklarını aşağıda listelik. 12. Sınıf edebiyat kaynak önerileri şu şekildedir:

 • AYT Edebiyat Soru Bankası Limit Yayınları
 • 2024 AYT Edebiyat Soru Bankası Üç Dört Beş Yayınları
 • 2024 AYT 3D Edebiyat Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası 3D Yayınları
 • AYT Edebiyat Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • AYT Edebiyat Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • AYT Edebiyat Soru Bankası Karekök Yayınları
 • AYT Edebiyat Atak Soru Bankası Delta Kültür Yayınları
 • AYT Edebiyat Soru Bankası Esen Yayınları
 • AYT Edebiyat Soru Bankası Hız ve Renk Yayınları
 • AYT Edebiyat Soru Bankası Sınav Dergisi Yayınları
 • AYT Kırk İmbik Tür Bazlı Edebiyat Soru Bankası Benim Hocam Yayınları
 •  

Diğer 12. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

12. Sınıf Matematik Konuları
12. Sınıf Fizik Konuları
12. Sınıf Kimya Konuları
12. Sınıf Biyoloji Konuları
12. Sınıf Coğrafya Konuları
12. Sınıf Tarih Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler