10. Sınıf Edebiyat Konuları Nelerdir?

10. Sınıf Edebiyat Konuları Nelerdir?

10. sınıf edebiyatta işlenen ünitelerin amacı, öğrencilere çeşitli yazma stilleri ve edebi türler hakkında bilgi sağlamak ve bu konularda becerilerini geliştirmelerine yönelik bilgilerle yeterli olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde dönem dönem konular aşağıdaki gibidir. 10. Sınıf Edebiyat Konuları şu şekildedir:

10. Sınıf 1. Dönem Edebiyat Konuları 2023-2024

Edebiyata Giriş, Edebiyatın tarihi, dinle ilişkisi, Türk edebiyatının dönemleri, Türkçenin gelişimi ve yazının tarihini ele alırken; Hikâye, Dede Korkut Hikayeleri, halk hikayeleri, Tanzimat ve Milli Edebiyat dönemi hikayelerini inceler. Şiir, İslamiyet öncesi Türk edebiyatından başlayarak çeşitli şiir türlerini ve dönemlerini tanıtarak şairliği anlatırken; Destan / Efsane, dünya edebiyatındaki destanlar ve Türk edebiyatındaki gelişimini örneklerle açıklar. 10. Sınıf 1. Dönem Edebiyat Konuları şu şekildedir:

1. Ünite: Giriş

 • Edebiyat ve Tarih İlişkisi
 • Edebiyat ve Din İlişkisi
 • Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri
 • Türkçenin Tarihi Gelişimi
 • Yazının Gelişimi
 •  

2. Ünite: Hikâye

 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Halk Hikayeleri
 • Mesnevi
 • Tanzimat Dönemi Hikayeleri
 • Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri
 • Fiilimsiler
 •  

3. Ünite: Şiir

 • İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı
 • Koşuk
 • Sav
 • Sagu
 • Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
 • İlahi
 • Nefes
 • Koşma
 • Mani
 • Türkü
 • Gazel
 • Kaside
 • Şarkı
 • İsim Tamlamaları
 •  

4. Ünite: Destan / Efsane

 • Dünya Edebiyatında Destan
 • Türk Edebiyatında Destan
 • İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatında Destan
 • İslamiyet’ten Sonraki Türk Edebiyatı Destan
 •  

10. Sınıf 2. Dönem Edebiyat Konuları 2023-2024

10. sınıf 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 5 ünite vardır. Edebiyatın tarih, din, Türk edebiyatının dönemleri, Türkçenin gelişimi, yazının tarihi, hikaye, şiir, destan, roman, tiyatro, anı, haber ve gezi yazısı gibi temel konuları kapsar. Öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında temel bilgiler sunmayı amaçlar. 10. Sınıf 2. Dönem Edebiyat Konuları şu şekildedir:

5. Ünite: Roman

 • Roman
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
 • Serveti Fünun Döneminde Roman
 • Milli Edebiyat Döneminde Roman
 • Cümle Çeşitleri
 •  

6. Ünite: Tiyatro

 • Tiyatro
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Modern Türk Tiyatrosu
 •  

7. Ünite: Anı

 • Anı
 • Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
 •  

8. Ünite: Haber

 • Haber
 • Güncel Gazete Haberleri
 • Dergi Haberler
 • Genel Ağ Haberleri
 •  

9. Ünite: Gezi Yazısı

 • Gezi Yazısı
 • Divan Edebiyatında Gezi Yazısı
 • Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı
 •  

10. Sınıf Edebiyat İlk Konu Ne?

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin ilk konusu: “Edebiyata giriş” ünitesi oluşturur ve şu konuları içerir. İlk olarak, edebiyatın tarih ve dinle ilişkisi ele alınır, ardından Türk edebiyatının tarihi dönemleri incelenir, Türkçenin gelişimi açıklanır ve yazının tarihçesi üzerinde durulur. Bu birim, öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı konularının temel anlayışını öğrencilere öğretmek ve doğru sunmayı amaçlar.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

10. Sınıf Edebiyat Kaç Ünite Var?

10. sınıf edebiyatta ünite sayısı şu şekildedir: “Giriş, Hikâye, Şiir, Destan / Efsane, Roman, Tiyatro, Anı, Haber, Gezi Yazısı” gibi üniteler alt kazanımlarından oluşan toplan 9 ünite vardır.

TYT. 10. Sınıf Edebiyat Konuları nelerdir?

TYT’ de Edebiyattan direkt soru gelmez, gelen sorular konular içinde metin teması vs. şeklinde dolaylı yollardan gelebilir. 10. Sınıf Türk dili ve Edebiyatı çerçevesinde TYT’de Dil Bilgisi konularından olan “Fiilimsiler, İsim Tamlamaları, Cümle Çeşitleri “daha çok çıkar. 10. Sınıf çerçevesindeki edebiyat konuları daha çok AYT Edebiyatta soru getirir. TYT’de doğrudan getiren konularsa şu şekildedir:

 • Fiilimsiler
 • İsim Tamlamaları
 • Cümle Çeşitleri (Türleri)
 •  

10. Sınıf Edebiyat Nasıl Çalışılır?

Edebiyat şu şekilde doğru çalışılır: İlk olarak, edebiyatın temel terimlerini ve kavramlarını öğrenerek başlamanız önemlidir çünkü bu, edebiyatın ne olduğunu ve farklı edebi türleri anlamanıza yardımcı olur. Okuduklarınızla ilgili notlar almak, karakter gelişimi, temalar, semboller ve olaylar gibi önemli öğeleri yorumlamanızı kolaylaştırır. Edebiyatı anlamak için yazarların ve dönemlerin tarihini araştırmak da gerekir; böylece dönem özelliklerini ve yazarları daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca, edebiyat kuramlarını öğrenmek, metin analizi yapmanıza yardımcı olur. Eserleri ve yazarları ayırt etmek için yazarlarla eserlerini hikâyeleştirme yöntemini kullanabilirsiniz. Ayrıca, testlerde başarılı olmak için sadece doğru cevapları değil, yanıtlayamadığınız soruları da not alarak sonradan tekrar etmelisiniz. Bu adımlar, edebiyat çalışmalarınızı daha etkili hale getirmenize yardımcı olacaktır.

10. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şöyledir: Rehberim Sensin öğrenci Koçluğunu sizlere ciddiyetle öneriyoruz. Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu kuruluşu olarak her yıl yüzlerce öğrenciyi sıfırdan aldık ve hedefine yolladık. Peki bunu nasıl başardık?

 1. Bireysel Kaynak İncelemesi: Her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamak için kaynaklarını bireysel görüşmelerde detaylı bir şekilde inceleriz. Öğrencinin mevcut seviyesini değerlendiririz ve bu seviyeye ulaşmasına yardımcı olacak en uygun kaynakları belirleriz.
 2. Kişiselleştirilmiş Planlama: Benzersiz analiz ve planlama sistemimiz sayesinde her öğrenciyi adım adım tanırız. Öğrencilere doğru öğrenme yöntemlerini ve sınav yönetim tekniklerini öğretiriz.
 3. Detaylı Yönetim: Kişiselleştirilmiş planlarımızla deneme analizlerinden tekrarlara kadar her aşamayı detaylı bir şekilde yönetiriz. Her öğrencinin öğrenme hızına uygun çalışmalarla ona özgü ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanırız.
 4. Haftalık İlerleme Görüşmeleri: Her hafta düzenli kapsamlı görüntülü görüşmeler düzenleriz. Bu görüşmelerde öğrencilere o hafta neler yaptıklarını, eksiklerini ve analizlerini değerlendirip aktif katılımını sağlarız. Bu sayede öğrencilerin ilerlemesini yakından takip ederiz.
 5. Yapay Zekâ Destekli Sistem: Öğrenme sürecini yapay zekâ destekli sistemimizle izleriz. Bu sayede öğrencilerin eksikliklerini tespit ederiz ve unutmanın önüne geçeriz. Sıkı bir şekilde ilerleyerek her öğrencinin başarıya ulaşmasını sağlarız.

Sonuç olarak, bu yöntemlerle öğrencilerimizin seviyesi ne olursa olsun hedeflerine ulaştırmaya odaklanırız. Her öğrencinin benzersiz ihtiyaçlarına odaklanırız ve onlara kişiselleştirilmiş bir rehberlik sunarız.

10. Sınıf Edebiyat Kaynak Önerileri

Eğitim hayatınızı daha etkili yönetmek için öncelikle bireysel ihtiyaçlarınızı belirlemeniz gerekmektedir. Kendi öğrenme hızınızı, güçlü ve zayıf yönlerinizi değerlendirmek, ihtiyaç duyduğunuz kaynakları seçerken rehberlik eder. Eğer imkânınız varsa, Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu gibi kişisel rehberlik hizmetlerinden faydalanmak da faydalı olabilir. Ayrıca internet, zengin öğrenme kaynaklarına erişim sağlar. Kendi öğrenme tarzınıza uygun kaynakları seçmeli ve güvenilir, kaliteli kaynaklara öncelik vermelisiniz. Öğrenme hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek ve çeşitli kaynakları kullanmak da öğrenme sürecinizi daha verimli hale getirir. Biz de sizler için belli kaynakları listelik inceleyebilirsiniz. 10. Sınıf edebiyat kaynak önerileri şu şekildedir:

 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Kitabı Palme Yayıncılık
 • 10. Sınıf Dinamo Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Tonguç Akademi
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Bilgi Sarmal
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımlı Palme Yayıncılık
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Karekök Yayınları
 • 10. Sınıf Iceberg Türk Dili Ve Edebiyatı Soru Bankası Okyanus Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Birey Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Özet Delta Kültür Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 24 Adımda Özel Konu Anlatımlı Soru Bankası Sınav Dergisi Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Fen Bilimleri Yayıncılık
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Video Çözümlü Soru Bankası Evrensel İletişim Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Hücreli Soru Bankası Seviye Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Spotlu Soru Bankası Sadık Uygun Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Sınav Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Özet Pano Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3`ü 1 Arada Soru Bankası Puan Yayınları
 • 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ödev Fasikülleri Aydın Yayınları
 •  

Diğer 10. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

10. Sınıf Matematik Konuları
10. Sınıf Fizik Konuları 10. Sınıf Kimya Konuları
10. Sınıf Biyoloji Konuları
10. Sınıf Coğrafya Konuları
10. Sınıf Tarih Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler