11. Sınıf Edebiyat Konuları Nelerdir?

11. Sınıf Edebiyat Konuları Nelerdir?

11. sınıf edebiyat konuları 9 Üniteden oluşur. İlk ünite, edebiyatın toplumla ve edebi akımlarla ilişkisine odaklanır, yazım kuralları ve noktalama işaretlerini içerir. İkinci ünite, Cumhuriyet dönemi hikayelerini ele alır ve hikâye türünün tanımını yapar. Üçüncü ünite şairlerin Saf Şiir anlayışına bağlı şiirlerini, özellikle Milli Edebiyat dönemi şiirlerini inceler. Dördüncü ünite, makale türlerini tanımlar, bilimsel ve edebi makalelerin farklarına değinir. Beşinci ünite, sohbet ve fıkra türlerini ele alır hem Cumhuriyet öncesi hem de sonrası dönemdeki örnekleri üzerinde durur. Altıncı ünite, romanı tanımlar, Cumhuriyet dönemi Türk romanlarını ve dünya edebiyatındaki romanları kapsar. Yedinci ünite tiyatro türünü inceler ve Cumhuriyet dönemi tiyatroya odaklanır. Sekizinci ünite eleştiri türünü açıklar ve Cumhuriyet dönemi ve öncesi eleştiriyi ele alır. Dokuzuncu ünite mülakat ve röportajı tanımlar hem Cumhuriyet öncesi hem de sonrası dönemlerdeki örnekleri üzerinde durur.11. Sınıf edebiyat konuları şu şekildedir:

11. Sınıf 1. Dönem Edebiyat Konuları

11. sınıf 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı dersinin işlenmesi gereken ünitesi 4 ana yapıda sunulur. Edebiyatın tarih, din, Türk edebiyatının dönemleri, Türkçenin gelişimi ve yazının tarihine odaklanan "Edebiyat Girişi" ünitesiyle başlar. Ardından "Hikâye," "Şiir," "Destan / Efsane," "Roman," "Tiyatro," "Anı," "Haber," ve "Gezi Yazısı" üniteleri gelir, her biri kendi konularına odaklanarak Türk Dili ve Edebiyatı dersini alan öğrencilerin sorumluluğundadır. AYT’ de 11. Sınıf edebiyat konularında oldukça fazla soru gelmektedir. 1. Dönem edebiyat konuları ve kazanımları şöyledir:

1. Ünite: Giriş (Edebiyat – Toplum ve Edebiyat Akımları)

 • Edebiyat-Toplum İlişkisi
 • Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 •  

2. Ünite: Hikâye (Cumhuriyet Dönemi (1923-1940 arası) Hikaye)

 • Hikâye Nedir?
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940 arası) Hikaye
 • Cümlenin Öğeleri
 •  

3. Ünite: Şiir (Tanzimat – Servetifünun - Saf Şiir - Milli Ed. Şiir)

 • Şiir Nedir?
 • Tanzimat Dönemi Şiir
 • Servetifünun Şiir
 • Saf Şiir Anlayışına Bağlı Şiir
 • Milli Edebiyat Döneminde Şiir
 • Türk Dünyası Edebiyatında Şiir
 •  

4. Ünite: Makale, Bilimsel ve Edebi Makaleler

 • Makale Nedir?
 • Bilimsel Makale
 • Edebi Makale
 •  

11. Sınıf 2. Dönem Türk Edebiyatı Konuları

11. sınıf 2. Dönem Türk Edebiyatı ilk ünitesi "Sohbet ve Fıkra" konularına odaklanır, sohbet ve fıkra türlerini tanıtarak Cumhuriyet öncesi ve sonrasındaki örnekleri inceler. 2. Ünite, "Roman" konseptine yönelir, romanın tanımını sunar ve Cumhuriyet dönemi Türk romanını ve dünya edebiyatındaki romanı ele alırken anlatım bozukluklarına dikkat çeker. 3. Ünite "Tiyatro"yu ele alır, tiyatronun tanımını sunar ve Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunu ve dünya tiyatrosunu inceler. 4. Ünite, "Eleştiri"yi açıklar, eleştirinin tanımını yapar ve Cumhuriyet dönemi eleştirilerini ile öncesini ele alır. 5. Ünite ise "Mülakat ve Röportaj" türlerini anlatır ve Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerdeki örneklerini sunar. Ünite açısından paralel gidilecekse 5. Ünite 2. Dönem ilk ünitesidir. 11. Sınıf 2. Dönem Edebiyat Konuları şu şekildedir:

5. Ünite: Sohbet ve Fıkra (Cumhuriyet Öncesi)

 • Sohbet (Söyleşi) Nedir?
 • Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir?
 • Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Sohbet
 • Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Fıkra
 •  

6. Ünite: Roman (Cumhuriyet dönemi ve Dünya Edebiyatı)

 • Roman Nedir?
 • Cumhuriyet Dönemi Romanı
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Anlatım Bozukluğu
 •  

7. Ünite: Tiyatro (Cumhuriyet dönemi ve Dünya Edebiyatı)

 • Tiyatro Nedir?
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro
 • Dünya Edebiyatında Tiyatro
 •  

8. Ünite: Eleştiri (Cumhuriyet dönemi ve Öncesi)

 • Eleştiri Nedir?
 • Cumhuriyet Döneminde Eleştiri
 • Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri
 •  

9. Ünite: Mülakat/Röportaj (Cumhuriyet dönemi ve Öncesi)

 • Mülakat Nedir?
 • Röportaj Nedir?
 • Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Mülakat
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj
 •  

11. Sınıf Edebiyat İlk Konu Ne?

11. sınıf Türk Dili ve Edebiyat ilk konusu şöyledir: "Giriş (Edebiyat – Toplum ve Edebiyat Akımları)" ünitesidir. Bu konuda edebiyatın toplumla ilişkisini, edebiyat akımlarının etkisini, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini ele alır. Bu ünite, öğrencilere edebiyatın temel kavramlarını ve yazım kurallarını öğretmeyi amaçlar.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

11. Sınıf Edebiyatta Kaç Ünite Var?

11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 9 ünite vardır. Giriş (Edebiyat – Toplum ve Edebiyat Akımları ), Hikaye (Cumhuriyet Dönemi 1923-1940 arası) Hikaye), Şiir ( Tanzimat – Servetifünun - Saf Şiir - Milli Ed. Şiir), Makale, Bilimsel ve Edebi Makaleler, Sohbet ve Fıkra (Cumhuriyet Öncesi), Roman (Cumhuriyet dönemi ve Dünya Edebiyatı), Tiyatro (Cumhuriyet dönemi ve Dünya Edebiyatı), Eleştiri (Cumhuriyet dönemi ve Öncesi), Mülakat/Röportaj (Cumhuriyet dönemi ve Öncesi) konularını içerir. Her öğrenci bu konulardan alanıysa sorumludur. AYT edebiyatta bu ünitelerden soru gelme olasılığı yüksektir.

AYT. 11. Sınıf Edebiyat Konuları nelerdir?

Giriş (Edebiyat – Toplum ve Edebiyat Akımları ), Hikaye (Cumhuriyet Dönemi 1923-1940 arası) Hikaye), Şiir ( Tanzimat – Servetifünun - Saf Şiir - Milli Ed. Şiir), Makale, Bilimsel ve Edebi Makaleler, Sohbet ve Fıkra (Cumhuriyet Öncesi), Roman (Cumhuriyet dönemi ve Dünya Edebiyatı), Tiyatro (Cumhuriyet dönemi ve Dünya Edebiyatı), Eleştiri (Cumhuriyet dönemi ve Öncesi), Mülakat/Röportaj (Cumhuriyet dönemi ve Öncesi) gibi ünitelerden oluşur. Bu üniteler içindeki konulardan ve kazanımlardan AYT Türk Dili ve Edebiyatından sorumlu öğrenciler soru geleceğini bilmelidir.

11. Sınıf Edebiyat Nasıl Çalışılır?

Türk Dili ve Edebiyatı doğru şu şekilde çalışılır:

 1. Edebiyat Terimlerine Hakim Olun: Edebiyatın temel terimleri ve kavramlarını öğrenmeye odaklanın. Edebiyatın dil ve anlamla ilgili kavramlarına hakim olmak önemlidir.
 2. Notlar Alın: Okuduğunuz metinlerle ilgili notlar alarak analitik düşünme becerilerinizi geliştirin. Temalar, semboller ve olaylar hakkında notlar alın.
 3. Yazarlar ve Dönemler Hakkında Araştırma Yapın: Farklı dönemlerde etkili olan yazarları ve eserlerini inceleyin. Her yazarın ve döneminin özelliklerini anlamak eserleri daha iyi incelemenize yardımcı olur.
 4. Edebiyat Kuramlarını Öğrenin: Edebiyat kuramları, edebi eserlerin analizini ve yorumunu zenginleştiren araçlardır. Farklı edebiyat akımları ve teorilerini öğrenin.
 5. Eser-Yazar İlişkisi Oluşturun: Yazarların yazdıkları eserleri ve bu eserlerin bulunduğu dönemi doğru bir sıra oluşturarak öğrenmeye çalışın.
 6. Yazarları Eserleriyle Hikayeleştirin: Her yazarın kendine özgü bir hikayesi olduğunu düşünerek yazarları ve eserlerini hatırlayın.
 7. Testleri Doğru Çözün: Edebiyat testlerinde sadece doğru cevapları bilmek yeterli olmayabilir. Farklı eserleri ve yazarları araştırarak test hazırlığı yapın.

11. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyesi- Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri şu şekildedir: Rehberim Sensin Öğrenci koçluğunu öneriyoruz. Diğer koçluklardan farklı olarak uzmanlarıyla öğrenciyi her açıdan değerlendiriyor. Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu, öğrencilere başarıya ulaşmaları için bilimsel temellere dayanan etkili öğrenme stratejileri sunan bir danışmanlık hizmeti olarak hizmet verir. Uzman danışmanları, öğrencilerini özenle değerlendirir ve onların başarılı olmaları için ileri düzey öğretim yöntemleri ve teknikleri kullanır. Rehberim Sensin Eğitim Koçluğu, birçok öğrencinin başarısına katkıda bulunmuş ve Türkiye'de eşsiz bir eğitim programı sunmaktadır. Bu programlar, yapay zekâ tabanlı sistemlerle kalıcı ve eksiksiz öğrenmeyi teşvik etmektedir. İlk olarak, uzman ekibiyle öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder, bu analizlerle öğrencinin eksik olduğu konuları, öğrenme hızını ve tercih ettiği öğrenme tarzını tespit edip sentezler.

Daha sonra, bu eksiklikleri gidermek ve güçlü yönleri daha da güçlendirmek amacıyla öğrenciye kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı oluştururuz. Kâr zarar hesaplaması yaparak derslerinde hızlı gelişeceği yerleri tespit edip bütüncül bakış açısıyla plan hazırlıyoruz. Bu plan, derslere ve konulara özel çalışma stratejileri, test çözme teknikleri, kaynak önerileri ve tekrar programlarını içeriyor ve öğrenciyi sürece aktif katılmasını analitik takiple sağlıyoruz.

Aynı zamanda, danışmanlarımız haftalık ve günlük görevleri öğrencilerle birlikte oluşturur ve takip eder. Görevleri tamamlamaları ve planlarına tam uyum sağlayabilmeleri için öğrencilere süreçte tüm detayları öğretip yönetmelerini sağlar. Başarı da beraberinde gelir.

11. Sınıf Edebiyat Kaynak Önerileri

Öğrenim sürecinizi daha etkili hale getirmek ve başarıya ulaşmak için doğru kaynak seçimi ilk adımdır. Peki kaynak seçerken nelere dikkat edilmesi gerekir? İlk olarak, kişisel ihtiyaçlarınızı değerlendirmeniz gerekir; öğrenme hızınızı, güçlü ve zayıf yönlerinizi tanımlayarak hangi konularda daha fazla destek veya kaynağa ihtiyaç duyduğunuzu belirlemelisiniz. Ayrıca, öğrenci koçluğu gibi kişisel rehberlik hizmetlerinden faydalanabilir ve özelleştirilmiş kaynak belirleme konusunda rehberlik alabilirsiniz. İnternet, çeşitli öğrenme kaynaklarına erişmek için mükemmel bir alandır, bu yüzden konularınıza uygun videoları, yazıları ve ders materyallerini araştırmak için çevrimiçi araştırmalar yapabilirsiniz. Kendi öğrenme tarzınıza ve seviyenize uygun kaynakları seçmek, öğrenmeyi daha etkili kılar, bu nedenle farklı öğrenme tarzlarını anlamak önemlidir. Kaynak seçerken güvenilir ve kaliteli kaynakları tercih etmeli ve güvenilir akademik kaynaklar kullanmalısınız. Ayrıca, öğrenme hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek ve farklı kaynakları kullanarak daha geniş bir perspektif elde etmek, öğrenme deneyiminizi zenginleştirebilir. Biz de size bu konuda destek olmak için piyasada en çok listelenen kaynakları derledik. 11. Sınıf Edebiyat kaynak önerileri şu şekildedir:

 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Odaklı Konu Anlatım Kitabı Doğru Cevap Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Kitabı Palme Yayıncılık
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Özet Delta Kültür Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Birey Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımlı Palme Yayınevi
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Karekök Yayınları
 • 11. Sınıf Iceberg Türk Dili Ve Edebiyatı Soru Bankası Okyanus Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3`ü 1 Arada Soru Bankası Puan Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Seti Çap Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Özet Pano Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenin Ders Notları Editör Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Başat Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Video Çözümlü Soru Bankası Evrensel İletişim Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yaprak Test Tümler Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımlı Nitelik Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası Sınav Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları
 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kök Konu Anlatımlı Puan Yayınları
 •  

Diğer 11. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

11. Sınıf Matematik Konuları
11. Sınıf Fizik Konuları
11. Sınıf Kimya Konuları
11. Sınıf Biyoloji Konuları
11. Sınıf Coğrafya Konuları
11. Sınıf Tarih Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler