12. Sınıf Tarih Konuları Nelerdir?

12. Sınıf Tarih Konuları Nelerdir?

12. sınıf T.C. İnkılap Tarih dersinde 20. Yüzyıl ve sonrasındaki gelişmeler iç ve dış politikalar gibi gelişmeler çerçevesinde anlatılır. 20. yüzyılın başlarından 21. yüzyılın eşiğine kadar önemli dönemleri ve olayları ele almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Millî Mücadele, Atatürk Dönemi reformları, II. Dünya Savaşı dönemi, savaş sonrası uluslararası ilişkiler, 1960'lardan günümüze kadar olan siyasi, ekonomik ve sosyal değişimler ve 1990 sonrasındaki gelişmeler bu programın temel konularını oluşturur. Öğrencilere tarih, siyaset, ekonomi, kültür ve toplumun evrimsel sürecini anlama fırsatı sunar. Bu dönemlerin Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri ve ilişkileri de vurgulanarak öğrencilere geniş bir tarihi perspektif sunulur. Öğrencilere ana ünitelerle birlikte hem TYT hem de AYT’de sorumlu oldukları ortak konuların yanında sadece AYT’de sorulan üniteler de vardır. Biz de sizler için 1. Dönem tarih ve 2. Dönem tarih konularını detaylı şekilde kazanımlarıyla açıkladık.12. Sınıf tarih konuları şu şekildedir:

12. Sınıf 1. Dönem Tarih Konuları 2024

12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi dersinde daha çok Türk tarihine odaklanılmıştır. İlk ünite, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti ve dünya olaylarını ele alırken, Mustafa Kemal'in eğitim ve askerlik hayatını bu dönemin siyasi, sosyal ve kültürel yapısıyla ilişkilendiriyor. İkinci ünite Millî Mücadele'yi inceliyor, Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Kurtuluş Savaşı'nın sonlarına kadar olan süreci kapsıyor. Üçüncü ünite, Atatürkçülük ve Türk İnkılabına odaklanıyor ve çağdaş Türkiye'nin temelini atan Atatürk ilke ve inkılaplarını ele alıyor. Bu ünite, siyasi, hukuk, eğitim, kültür, toplum, ekonomi ve sağlık alanlarındaki değişiklikleri inceliyor. Her ünite, öğrencilere konuları anlama ve bağlama yeteneği kazandırmayı hedeflerken, millî bağımsızlık mücadelesinin önemli şahsiyetlerini ve Atatürk'ün düşünce sistemi çerçevesinde temel ilke ve inkılapları da analiz eder. Bu program, öğrencilere tarih ve Türk kültürünün derinlemesine bir anlayışını kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Öğrenciler için bu üniteleri bilinçli çalışmak önemli. Bu yüzden 1.dönem tarih konularını MEB müfredatına uygun şekilde sizlere hazırladık. 12. Sınıf 1. dönem tarih konuları şu şekildedir:

 1. ÜNİTE: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
  1. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir
  2. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder.
  3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder.
  4. Sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir
 2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE
  1. Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
  2. Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder.
  4. Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar.
  5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.
  6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir.
  7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir.
 3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
  1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.
  2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.
  4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
  5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar.
  8. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder.

12. Sınıf 2. Dönem Tarih Konuları 2024

12. sınıf 2. Dönemde en çok ihmal edilen tarih konuları var dersek yanılmayız sanırım. Okulla irtibatların azalması ve süreci yönetirken öğrencilerin hedeflerine uygun çalışmalarını doğru yönetememeleri yazılı sınavlarında özellikle 12. Sınıf 2. Dönem İnkılap Tarihi dersinden aldıkları notları olumsuz etkiliyor. 12. Sınıf 2. dönem tarih dersinde ilk olarak, Atatürk Dönemi'ndeki iç ve dış politika gelişmelerini, beşinci ünite II. Dünya Savaşı'nın nedenlerini ve Türkiye'nin tepkisini, sonraki ünitede savaş sonrası dönemi, üçüncü ünitede 1960'lardan itibaren dünya ve Türkiye'deki değişiklikleri ele alınır. Dördüncü ünite ise 1990'lardan günümüze kadar olan dönemi kapsayarak Türkiye'deki değişiklikleri ve dünya siyasetine etkilerini değerlendirir. Böylelikle bu MEB tarafından hazırlanan bu program, öğrencilere modern Türk tarihi ve dünya olaylarını kısa ve öz bir şekilde anlama fırsatı sunma üzerine yoğunlaşır. 12. Sınıf 2. dönem tarih konuları şu şekildedir:

 1. ÜNİTE: İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
  1. Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar.
  2. Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar.
  3. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
 2. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
  1. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar.
  2. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.
  3. II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir.
 3. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
  1. 1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
  2. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar
  3. 1950’ler Türkiye’sinde meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri analiz eder.
 4. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE
  1. 1960 sonrasında dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeleri açıklar.
  2. 1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar.
  3. 1960’lardan itibaren Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder.
 5. ÜNİTE: 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
  1. 1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrar.
  2. 1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.

12. Sınıf Tarih İlk Konu Ne?

12. sınıf tarih ilk ünitesi şu şekildedir: “ 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti“12. Sınıf tarih dersinin daha doğrusu T.C. İnkılap Tarih dersinin ilk ünitesidir. Bu ünitede 20. Yüzyılın başlarında siyasi kararsızlık, ekonomik sıkıntılar ve toplumsal gerginliklerle zayıflayan bir yapısı I. Dünya Savaşı sırasında giderek derinleşmesi, siyasi ve askeri başarısızlıklar yaşanması ele alınır. Mustafa Kemal’in, bu dönemde liderlik yaparak Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hızlandırması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yeni bir başlangıç yaratması detaylı işlenir. Bu süreçle birlikte dönem içinde Türkiye’ kurulurken Batılı devletler açısından da bölgesel dengelerin değişmesi müfredat çerçevesinde öğrencilere anlatılır ve detaylandırılır.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

12. Sınıf Tarih Kaç Ünite Var?

12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi dersinde toplamda 8 ünite vardır. Bu ünitelerin her birinde kazanım ve alt kazanımlar mevcuttur. Öğrenciler sınav çerçevesinde bu kazanımlardan ve alt kazanımlardan sorumludur. Bu üniteler ise şu şekildedir; 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Millî Mücadele, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Dünya, II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya, II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya, Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye, 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitelerinden oluşur. 

AYT. 12. Sınıf Tarih Konuları nelerdir?

12. sınıf tarih konuları yani 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi dersi konuları: 8 üniteyle birlikte AYT’ de öğrencilere sorulur. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı devletiyle başlayan konular Türkiye ve Dünya ünitesine kadar devam eder. Haliyle 12. Sınıf Tarih konuları AYT’de sorulmaktadır. 

12. Sınıf Tarih Nasıl Çalışılır?

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi yani tarih dersi çalışılırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Öncelikle bu dönem tarih dersinden sorumluysanız muhtemelen YKS’nin AYT kısmında da alanınıza denk geliyor demektir. Tarih-1 ve Tarih 2 testlerinde toplamda 21 soru gelir. Tarih-1: 10 soru, Tarih 2: 11 soruyu oluşturur. Yani bu dersi doğru ve kalıcı çalışmanın değeri yüksek diyebiliriz. Peki Tarih dersi nasıl çalışılmalı? 

12. Sınıf tarih çalışmak şu şekildedir:

Tarih dersinde başarılı olmak için, öncelikle müfredatı inceleyerek hangi konuların hangi dönemlerde işleneceğini anlamak önemlidir. Ardından düzenli ve planlı bir çalışma programı oluşturarak her konuyu belirli bir zaman diliminde bitirmeyi hedeflemek ve bu hedefinize uygun olarak günlük ajandanızı düzenlemek oldukça doğru bir yol olacaktır. Okulun müfredatına uygun kaynaklar seçmek, ders kitaplarını soru kitapları ve çıkmış sorularla desteklemek de önemlidir. Her üniteyi tamamladıktan sonra konuları özetlemek ve önemli kavramları kartlar halinde hazırlamak, öğrenmeyi pekiştirmek için etkili bir yöntem olabilir. Görsel hafıza tekniklerini kullanarak tarih olaylarını daha iyi anlamaya çalışmak da faydalıdır. Ayrıca, dönemler arasındaki ilişkileri kurarak tarih olaylarını daha anlamlı hale getirmek mümkün olacaktır. Soru çözme pratiği yaparak kendinizi geliştirmek, yanlış cevapladığınız soruları analiz edip doğrularını öğrenmek ve zayıf olduğunuz konuları tekrar etmek de önemlidir. Bu yöntemler, tarih derslerinde başarıya ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

12. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri- Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri ve tavsiyeleri şu şekildedir: 

Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu, eğitim sürecinizi eksiksiz bir şekilde yönetmek ve sınav başarılarınızı maksimize etmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu nasıl yapıyoruz? 

Biz, öğrencilerin ihtiyaçlarını ve potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek için yapay zekâ destekli bir dijital platformla ilerliyoruz. Öğrencilerimize sadece analizlerle değil aynı zamanda profesyonel bir planlama ve öğrenci-uzman ilişkisi sunarak her hafta güncellenen kişiselleştirilmiş çalışma planları hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin eksikliklerini tespit edip onlara hangi dersi, nasıl ve ne zaman çalışmaları gerektiğini detaylı bir şekilde öğretiyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizin tekrar ihtiyaçlarını belirlemek için haftalık ve günlük takip sağlıyor ve unutulan konuları hatırlatıyoruz. Öğrencilerimizin sınav kaygılarını ve psikolojik süreçlerini yönetmelerine de yardımcı oluyoruz. Amacımız, öğrencileri kendine yeterli hale getirerek özgüvenlerini artırmak ve bu sayede başarılarını maksimum seviyeye çıkarmaktır. Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu ile sınavlara daha hazır ve özgüvenli bir şekilde yaklaşıp başarıyı yakalayabilirsiniz. 

12. Sınıf Tarih Kaynak Önerileri

12. sınıf dönemi, AYT sınavında oldukça önemli olan tarih konularını kapsar. Bu nedenle, öğrencilerin bu aşamada seçecekleri kaynaklar büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 12. Sınıfta Tarih soru bankası sayısı az olduğundan kaynaklı ve YKS-TYT-AYT sınav dönemi içerisinde kaynak olarak AYT Tarih soru bankaları seçilebilir. Tarih konularını daha iyi anlamak ve AYT sınavında başarılı olmak isteyen öğrenciler için kaynak seçimi bu dönemde sınav ağırlıklı gidileceği için çok önem kazanır. Seçilen kaynaklar, konuları anlaşılır bir şekilde sunmalı ve aynı zamanda AYT sınavında karşılaşacakları soru tiplerine alışmalarını sağlamalıdır. Dolayısıyla, AYT tarih konuları için önerilen kaynakların seçimi, öğrencilerin sınav başarısını büyük ölçüde etkileyebilir. İşte bu nedenle, 12. sınıf için uygun ve AYT sınav yapısına uygun kaynakları sizin için derledik.12. Sınıf Tarih kaynak önerileri şu şekildedir:

 

TYT AYT Tarih Soru Bankası Limit Yayınları

 

2024 AYT 3D Tarih Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası 3D Yayınları

 

AYT Tarih Soru Bankası Karekök Yayınları

 

AYT Tarih Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları

 

2024 AYT Tarih Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası Benim Hocam Yayınları

 

TYT AYT Tarih Soru Bankası Sınav Yayınları

 

TYT AYT Tarih Analitik Soru Bankası Merkez Yayınları

 

AYT Tarih Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları

 

AYT Iceberg Tarih Soru Bankası Okyanus Yayınları

 

2024 Optimum AYT Edebiyat ve TYT AYT Tarih Coğrafya Soru Bankası Seti 

 

YKS AYT Tarih Soru Bankası Hız ve Renk Yayınları

 

TYT AYT Tarih 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru Bankası Sınav Yayınları

 

AYT Tarih Atak Soru Bankası Delta Kültür Yayınları

 

AYT Tarih Soru Bankası Doğru Orantı Yayınları

 

TYT AYT Tarih Tahminmatik Soru Bankası (Video Çözümlü) Altın Karma Yayınları

Diğer 12. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

12. Sınıf Matematik Konuları

12. Sınıf Fizik Konuları

12. Sınıf Kimya Konuları

12. Sınıf Biyoloji Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

12. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler