11. Sınıf Tarih Konuları Nelerdir?

11. Sınıf Tarih Konuları Nelerdir?

11. sınıf tarih konuları (Milli eğitim Bakanlığı) tarafından hazırlanır. Hazırlanan program çerçevesinde öğrencilere belli üniteler ve kazanımlar anlatılır. 11. Sınıf Tarih konularını 1. Dönem ve 2. Dönem olarak MEB müfredatına uygun açıkladık.11. Sınıf tarih konuları şu şekildedir:

11. Sınıf 1. Dönem Tarih Konuları 2023-2024

11. sınıf 1. Dönem tarih dersinin konuları üç ana üniteden oluşur. İçeriğine gelecek olursak ilk ünite, "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)," dönemindeki siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalarla gösterir ve Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini inceler. Ayrıca Westphalia Barışı'nın modern devletler hukukundaki rolünü ele alır ve denizcilik faaliyetlerinin dünya siyaseti ve ticaretine etkilerini analiz eder. İkinci ünite, "Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı," Avrupa'daki düşünsel ve toplumsal değişiklikleri incelerken, bu değişimlerin Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısındaki etkilerini ele alır. Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki değişimleri önleme çabalarını analiz eder. Son olarak, üçüncü ünite, "Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)," dönemindeki siyasi gelişmeleri gösterir, Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri inceler, Mehmet Ali Paşa'nın güç kazanma çabalarını analiz eder ve Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Asya siyasetindeki rolünü vurgular. YKS çerçevesinde önemli konular yer aldığından özellikle AYT noktasında da sorular gelmektedir. Ana üniteler ve kazanımları ise MEB uyumlu olarak sizler için detaylı açıkladık.11. sınıf 1. dönem tarih konuları şu şekildedir:

 1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)
  1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
  2. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar.
  3. Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya)
  4. Barışı’nın rolünü kavrar.
  5. Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.
  6. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI
  1. Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.
  2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.
  3. Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder.
 3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)
  1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
  2. Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder.
  3. Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetimine rağmen güç kazanması ve nüfuz alanını genişletme çabalarını analiz eder.
  4. Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar.

11. Sınıf 2. Dönem Tarih Konuları 2023-2024

11. sınıf 2. Dönem tarih dersi konuları 3 ana üniteden oluşur. Bu ünitelerde MEB müfredatı; "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti" dönemindeki siyasi gelişmeleri incelerken, "Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı" Avrupa'daki değişimlerin Osmanlı üzerindeki etkilerini ele alır. "Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi," Osmanlı'nın siyasi varlığını ve dönemin önemli olaylarını işlerken, "Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri" sosyal ve politik değişimleri analiz eder. "Sermaye ve Emek" dönemin üretim tarzları arasındaki farkları ve Osmanlı'da endüstriyel üretime geçişi ele alır. Son olarak, "XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Günlük Hayat" ünitesi nüfus hareketlerini ve modernleşmenin günlük yaşama etkilerini inceler. Öğrencilerin bu ünitelerde başarılı olması için etkinliklerle derse katılımı sağlanır. 11. Sınıf 2. dönem tarih konuları şu şekildedir:

 1. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ
  1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.
  2. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
  3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.
  4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.
  5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
 2. ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK
  1. Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları açıklar.
  2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.
  3. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.
 3. ÜNİTE: XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT
  1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar.
  2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.

11. Sınıf Tarih İlk Konu Ne?

11. sınıf tarih ilk konusu şu şekildedir: " Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)" ünitesidir. Bu ünite kazanımlarında ise öğrencilerin öğrenmesi gerekenler vardır. Örneğin: 1595-1700 ve 1700-1774 yılları arasındaki dönemdeki siyasi gelişmeleri haritalar ve tarih şeritleri ile ele alınır. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin bu dönemdeki ittifak girişimlerini ve Westphalia Barışı'nın modern devletler hukukundaki rolünü bu ünitede incelenir. Denizcilik faaliyetlerinin dünya siyaseti ve ticaretine etkileri de analiz edilir. Sonraki konularla ilişkili yapıları olduğundan 11. Sınıfta ilk üniteyi ve kazanımlarını doğru öğrenmek 11. Sınıf tarih dersinde başarılı olmanızı sağlaycaktır.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

11. Sınıf Tarih Kaç Ünite Var?

11. sınıf tarih dersinde 6 ana ünite vardır. Bu üniteler içinde öğrencilerin bitirmesi gereken kazanımlar vardır. Bu kazanımlar okul tarih öğretmeni tarafından öğrencilere anlatılmak zorundadır. Çünkü bu dönem içindeki konular ve kazanımlardan öğrenciler okullarındaki sınavlar ve YKS çerçevesinde Tarih kısmı sorularında sorumlu olunacaktır.

AYT. 11. Sınıf Tarih Konuları nelerdir?

AYT ve TYT konularında da bu konular çıkmaktadır. 11. Sınıfta işlenilen Tarih 11. Sınıf konuları şu şekildedir:"Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)," "Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı," "Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)," "Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri," "Sermaye ve Emek," ve "XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Günlük Hayat." Gibi üniteler ve alt kazanımları Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı dönemlerindeki siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimleri ele almaktadır.

11. Sınıf Tarih Nasıl Çalışılır?

11. sınıf tarih daha çok bilgi ağırlıklı gidildiğinden ve okul sınavlarıyla birlikte YKS kısmında da öğrenciler ana üniteler ve kazanımlardan sorumlu olduğundan doğru öğrenmek çok önemlidir. Biz de sizler için nasıl çalışmanız gerektiğini ele aldık. Hadi başlayalım o zaman. 11. Sınıf tarih doğru çalışmak adım adım şu şekildedir:

 1. Ders müfredatını iyice anlayabilmek için çevrim içi kaynakları ve tarihle ilgili kitapları kullanarak her dönemde işlenen konuları belirleyin.
 2. Etkili bir öğrenme süreci için düzenli bir çalışma programı oluşturun. Bu program, hangi konuları ne zaman bitireceğinizi belirlemenize yardımcı olacak ve günlük ajandanıza dağıtmanızı kolaylaştıracaktır.
 3. Müfredata uygun tarih kitapları seçerken, ek kaynaklar, soru kitapları ve çıkmış sorularla destekleyin.
 4. Her üniteyi tamamladıktan sonra, konuları özetleyin. Bu özetleri, önemli kavramları içeren kartlar şeklinde düzenleyerek sürekli gözden geçirin.
 5. Görsel hafıza tekniklerini kullanarak tarih olaylarını daha iyi anlamaya çalışın. Haritalar, zaman çizgileri ve görsel materyaller öğrenmeyi kolaylaştırabilir.
 6. Her dönemin özelliklerini ve olaylarını daha iyi anlamak için ilişkiler kurmaya çalışın. Bu dönemin tarihini anlamak için olaylar arasındaki bağlantıları vurgulayın.
 7. Soru çözme becerilerinizi geliştirmek için bol miktarda soru çözme pratiği yapın. Soru bankaları, çıkmış sorular ve deneme sınavları bu konuda faydalıdır.
 8. Yanlış cevapladığınız soruları dikkatlice gözden geçirin, doğru cevaplarını öğrenin ve zayıf olduğunuz konuları tekrar edin.

11. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir: 

11. sınıfta veya farklı sınıflarda olsanız dahi profesyonel şekilde yönetmek daha da önem kazandı. YKS’ye giren öğrencilerin sayısı arttıkça rekabet de doğrusal şekilde arttı. Bu noktada biz sizlerin aradığınız her şeyi tek bir yapıda sunuyoruz. Öğrenci Koçluğu, Rehberim Sensin'in öğrencilere sunduğu özgün profesyonel hizmetleri içinde barındırır. Öğrencinin eğitim süreçlerini detaylı analiz ederek eksiklikleri ve sınav yönetim becerilerini tespit eder ve yapay zekâ destekli bir dijital platform üzerinden takip eder. Planlama ve program süreçlerini profesyonelce yönetir, her öğrenci için kişiselleştirilmiş haftalık öğrenme planları oluşturur. Öğrencilere ders çalışma stratejileri sunar ve ihtiyaçlarını haftalık ve günlük programlarla takip eder. Psikolojik danışmanlar, sınav kaygılarına destek verir ve öğrencilere özgüven kazandırmayı amaçlar. 

Sonuç olarak, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetebilir hale gelmelerini sağlar. Rehberim Sensin bunlarla da yetinmez. Her anlamda öğrenci anlamak ve sınav sürecini bütüncül değerlendirerek başarı odaklı ilerler. 

11. Sınıf Tarih Kaynak Önerileri

11. sınıf kaynakları AYT konularını kapsadığından bu dönem kaynakları Alan Yeterlilik Testi (AYT), üniversiteye giriş sınavlarının bir parçası olarak önem taşır ve özellikle tarih bölümü bu sınavda detaylı bir şekilde ele alınır. AYT tarih konularını kapsayan kaynaklar, öğrencilerin bu alandaki bilgilerini genişletmelerine yardımcı olmalı, konuları pekiştirmeli ve sınav formatına uygun soru türlerine alışmalarını sağlamalıdır. Bu nedenle, tarih konularını derinlemesine anlama ve AYT sınavında başarılı olma hedefleyen öğrenciler için kaliteli kaynaklar seçmek kritik bir öneme sahiptir. Seçilen kaynaklar, öğrencilerin kavrama yeteneklerini artırmalı, konuları açık ve anlaşılır bir dilde sunmalı ve aynı zamanda AYT sınav formatına uygun soru türlerini içermelidir. Dolayısıyla, AYT tarih için önerilen kaynakların seçimi, öğrencilerin sınav başarısını büyük ölçüde etkileyebilir. Biz de bu konuda sizler için hem 11. Sınıfa uygun hem de AYT sınav yapısına uygun kaynakları listeledik.11. Sınıf Tarih kaynak önerileri şu şekildedir:

 

11. Sınıf 40 Seans Tarih Okyanus Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Soru Bankası Karekök Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Soru Kitabı Palme Yayınevi

 

11. Sınıf Tarih Özet Delta Kültür Yayınları

 

11. Sınıf Iceberg Tarih Soru Bankası Okyanus Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Konu Anlatımlı Palme Yayınevi

 

11. Sınıf Tarih Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Konu Özetli Soru Bankası Aydın Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Soru Bankası Birey Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Konu Anlatımlı FDD Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Soru Bankası Limit Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Öğretmenin Ders Notları Editör Yayınları

 

11. Sınıf Tarih 3`ü 1 Arada Soru Bankası Puan Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Konu Özetli Video Çözümlü Soru Bankası Evrensel İletişim Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Kök Konu Anlatımlı Puan Yayınları

 

11. Sınıf Tarih Soru Bankası (BEST) Kültür Yayıncılık

 

2022 11. Sınıf Anadolu Lisesi Tarih Soru Bankası Çap Yayınları

Diğer 11. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

11. Sınıf Matematik Konuları

11. Sınıf Fizik Konuları

11. Sınıf Kimya Konuları

11. Sınıf Biyoloji Konuları

11. Sınıf Coğrafya Konuları

11. Sınıf Edebiyat Konuları ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler