12. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

12. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

Türkiye'deki 12. sınıf matematik dersi müfredatı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve zaman içinde değişebilir. MEB öğrencilerin öğrenimlerine ve yıllık gelişimine göre planlar ve programlamalar yapar. Bu plan ve programlamalar çerçevesinde her ders için sınıf düzeyine uygun ünitelerden, kazanımlardan ve alt kazanımlardan oluşan program yayımlar. Bu programa göre 12. Sınıf matematik konuları ve kazanımları dönem dönem belirtilmiştir. Bazı okullar bu programa tam uyum sağlayamayabilir, daha hızlı gidebilir veya daha yavaş kalabilir. Bazı dönem dersleri ise hem 1. Dönem hem 2. Dönem işlenebilir. Bizler de MEB kaynaklı bu üniteleri sizler için derledik. 12. Sınıf Matematik konuları şu şekildir: 

12. Sınıf 1. Dönem Matematik Konuları

12. Sınıf Matematik konularındaüstel ve logaritmik fonksiyonları içerir. Üstel fonksiyonların tanımı ve logaritma fonksiyonları ile ilişkilendirilmesi, 10 ve “e” tabanında logaritma fonksiyonlarının özellikleri, üstel ve logaritmik denklemlerin çözüm kümesi ve gerçek dünya problemlerinde bu fonksiyonların kullanımı üzerinde durulur. Dizilerde, gerçek sayı dizileri ve dizi kavramı, aritmetik ve geometrik dizilerin özellikleri gibi alt kazanımlar öğrencilere öğretilir ve bunlarla gerçek yaşam problemleri üzerinde durulur. Trigonometri bölümünde, toplam-fark ve iki kat açı formülleri ile trigonometrik denklemler gibi kazanımlar detaylı öğrencilerle işlenilir. Dönüşümler, analitik düzlemde temel dönüşümleri içerir ve temel dönüşümler ile ilgili problemler çözülür. Türev bölümünde ise limitler, süreklilik ve türev özellikleri anlatılır, bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği gibi kavramlar açıklanır.12. Sınıf 1. Dönem Matematik konuları şu şekildir: 

 1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
  1. Üstel Fonksiyon
   • Üstel fonksiyonu açıklar.
   • Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.
   •  
  2. Logaritma Fonksiyonu
   • 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer.
   • Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
   •  
  3. Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
   • Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
   • Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.
   •  
 2. Diziler
  1. Gerçek Sayı Dizileri
   • Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.
   • Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.
   • Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
   • Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.
   •  
 3. Trigonometri
  1. Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri
   • İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.
   • İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.
   •  
  2. Trigonometrik Denklemler
   • Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.
   •  
 4. Dönüşümler
  1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
   • Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
   • Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.
   •  
 5. Türev
  1. Limit ve Süreklilik
   • Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar.
   • Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.
   • Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.
   •  

12. Sınıf 2. Dönem Matematik Konuları

Türevde, türev kavramını, türev kurallarını ve fonksiyonların artan veya azalan aralıklarını belirleme yeteneği üzerinde detaylıca durulup öğrenciler aktif katılımlarıyla kazanımları öğrenir. İntegralde, belirsiz integral kavramını, integral alma kurallarını ve belirli integralin özellikleri gibi kavramlar işlenilir. Analitik Geometri, çemberin denklemini ve doğru ile çemberin konumları üzerinde yoğunlaşır ve öğretmenle öğrenci inceler. 12. Sınıf 2. Dönem Matematik konuları şu şekildir:

 1. Türev (İkinci dönem)
  1. Anlık Değişim Oranı ve Türev
   • Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar.
   • Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir.
   • Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar yardımıyla işlemler yapar.
   • İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar.
   •  
  2. Türevin Uygulamaları
   • Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.
   • Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler.
   • Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer.
   • Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.
   •  
 2. İntegral
  1. Belirsiz İntegral
   • Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.
   • Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar.
   • Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar.
   • Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
   • Belirli integral ile alan hesabı yapar.
   •  
 3. Analitik Geometri
  1. Çemberin Analitik İncelenmesi
   • Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.
   • Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar.
   •  

12. Sınıf Matematik İlk Konu Ne?

12. sınıf matematik ilk konusu şu şekildedir: “Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar” ünitesidir. Bu ünite kapsamında Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler gibi konulara ve alt kazanımlarına değinilir.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

12. Sınıf Matematikte Kaç Ünite Var?

12. sınıf matematikte 7 ünite vardır. Öğrencilerin bu dönemde matematikte kayda değer bir başarı elde edebilmesi için TYT kapsamında matematikte başarılı olmak için “Sıralama ve Basit Eşitsizlik, Mutlak Değer, üslü ifadeler, köklü ifadeler, çarpanlara” ayırma gibi konulara hâkim olması gereklidir. Bununla beraber 10. Sınıf ve 11. Sınıf müfredatına hâkim olmanız bu dönem içindeki konuları daha iyi kavramanıza yardımcı olur. “Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Diziler, Trigonometri, Dönüşümler, Türev (İkinci dönem), İntegral, Analitik Geometri”gibi 7 üniteden oluşur. Yukarıda detaylı kazanımlarını açıkladık inceleyebilirsiniz.

AYT. 12. Sınıf Matematik Konuları nelerdir?

AYT 12. Sınıf matematik konuları sırasıyla şu şekildedir: 

 1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Bu bölümde üstel ve logaritmik fonksiyonları öğrenirsiniz. Üstel fonksiyonların tanımı, logaritma fonksiyonları ile ilişkilendirilmesi, ve logaritma fonksiyonlarının özellikleri açıklanır.

 1. Diziler

Dizileri öğrenirsiniz, özellikle gerçek sayı dizileri. Aritmetik ve geometrik dizilerin özellikleri ve gerçek yaşam problemleri için bu dizilerin kullanımı üzerinde durulur.

 1. Trigonometri

Trigonometri bölümünde trigonometrik fonksiyonlar ve açılar üzerinde odaklanılır. Toplam-fark ve iki kat açı formülleri incelenir ve trigonometrik denklemlerin çözümü öğretilir.

 1. Dönüşümler

Analitik düzlemde temel dönüşümler öğrenilir. Noktaların öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki yeni koordinatları hesaplanır.

 1. Türev

Türev kavramı, anlık değişim oranı, türev kuralları ve türev uygulamaları öğrenilir. Fonksiyonların grafikleri, maksimum ve minimum noktaları, artan ve azalan aralıklar türevle analiz edilir.

 1. İntegral

Bu bölümde belirsiz integral kavramı, integral alma kuralları, değişken değiştirme yöntemi ve belirli integral öğrenilir. Ayrıca, integral kullanarak alan hesapları yapılır.

 1. Analitik Geometri

Çemberlerin analitik incelenmesi ve doğru ile çemberin ilişkisi ele alınır. Çemberlerin denklemleri ve konumları öğrenilir.

12. Sınıf Matematik Nasıl Çalışılır?

12. sınıf matematik çalışırken dikkat etmeniz gereken çalışma adımları vardır. 12. Sınıf matematik doğru çalışmak şu şekildedir: 

 1. Matematik Temellerinizi Sağlamlaştırın: Başarılı bir matematik öğrenme yolculuğu, temel kavramları güçlü bir şekilde kavramaktan geçer. Özellikle TYT ve AYT Matematik sınavlarının temelini atan "Denklemler ve Eşitsizlikler" ünitesi ve alt kazanımlarına yoğunlaşın. Matematiksel terimleri, işlemleri ve teoremleri derinlemesine öğrenin. İşlemsel becerileriniz geliştikçe soruları yaklaşım hızınız ve ilerletmeniz daha kolay olacaktır.
 2. Notlar Alarak Bilgileri Kaydedin: Dersler sırasında veya matematiksel metinleri okurken notlar almak, önemli kavramları ve formülleri daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca notlarınızı sorularla geliştirerek daha sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.
 3. Soruları Kavramaya Zaman Ayırın: Matematik sorularını aceleyle değil, her bir soruyu detaylı bir şekilde anlamaya çalışarak yaklaşın. Sorunun sorduğu şeyi ve verilen bilgileri anlamak açısından soru çözüm videolarından faydalanın.
 4. Kademeli Öğrenmeye Odaklanın: Karmaşık soruları çözerken, büyük problemleri daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölmek ve her bir adımı sırayla çözmek sıklıkla daha etkili bir stratejidir. Sorularda tecrübeniz ve pratiğiniz arttıkça problem çözme becerilerinizi daha hızlı geliştirmenize yardımcı olur.
 5. Pratik Yaparak Becerilerinizi Geliştirin: Matematik öğrenme, pratiğe dayalıdır. Soruları çözerek ve problemleri çözümleyerek becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu süreçte yapamadığınız soruların doğru öğrenimi kilit rol oynar. Aynı zamanda matematik tekrarlarınızda soru çözüm videolarından faydalanmayı da unutmayın.
 6. Birbirinize Sorular Sorun: Arkadaşlarınızla birlikte çalışarak birbirinizin sorularını çözebilirsiniz. Bakış açılarınızı ve yaklaşımlarınızı kavrarsınız.
 7. Problem Çözme Stratejilerini Öğrenin: Matematik problemlerini çözerken kullanabileceğiniz farklı stratejiler vardır. Örneğin, geriye dönme yöntemi, deneme-yanılma yaklaşımı, mantıksal düşünme gibi stratejiler problemleri daha kolay hale getirebilir. Bu yöntemlerle birlikte sorular üzerinde pratik kazanmak açısından konu anlatım kısımlarında eksiğiniz olmaması önemlidir.
 8. Sürekli Çalışma Alışkanlığı Oluşturun: Matematikte ilerlemek için düzenli çalışma önemlidir. Başlangıçta zorlanabilirsiniz, ancak matematiğe her gün düzenli olarak zaman ayırmak, bilgi ve yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.
 9. Video Dersleri İnceleyin: İnternet üzerinden matematikle ilgili eğitici video ders kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklardan faydalanarak konuları daha iyi kavrar ve öğrendiklerinizi kendiniz soru çözerken uygulayabilirsiniz.

12. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri- Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir: Rehberim Sensin ’ini öneriyoruz. Çünkü öğrencilere kılavuzluk eden bir kuruluş olarak, sadece bilimsel araştırmalarla desteklenen etkili öğrenim stratejilerini benimseriz. Öğrencilerimizi titizlikle değerlendirir ve uzman danışmanlarımızla iş birliği yaparak öğrencileri başarıya ulaştırmak için ileri düzey öğretim teknikleriniele alırız. Kapsamlı bir öğretim anlayışıyla öğrencileri yakından inceleyip, eksiksiz analizler gerçekleştiriyor ve bu analizleri uzman danışmanlarımızla birlikte değerlendirip her öğrenciye özgü hale getiriyoruz. Peki, bu nasıl başarıyoruz? 

İlk adım olarak sizi özenle analiz edip tanıyoruz. Öğrenme hızınızı belirlemek ve sizin öğrenme tarzınıza yakından bakmak amacıyla derslerinizi ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve kaynaklarınızı seviyenize uygun bir şekilde değerlendirerek sizi hızlı bir şekilde başarıya taşımak için çalışıyoruz.

Kendinizi en hızlı şekilde geliştirebileceğiniz yolları yapay zekâ ile tespit edip, uzmanlarımızla bu tespitleri daha da derinlemesine ele alıyoruz. Geliştirdiğimiz testler sayesinde öğrenme hızınızı ölçüyor ve gireceğiniz sınavlara odaklanarak eksikliklerinizi ders ders inceleyip çözüm üretiyoruz.

Girdiğiniz sınava göre tüm derslerin nasıl etkili bir şekilde çalışılacağını ayrıntılı bir şekilde öğretiyoruz. Ayrıca bilinmeyen çalışma tekniklerini ve test çözme stratejilerini de paylaşıyoruz. Video derslerin en verimli şekilde izlenmesi konusunda da rehberlik yapıyoruz. Okuldaki veya kurslardaki öğretmenlerinizle bireysel çalışmanızı nasıl daha iyi kullanabileceğinizi öğretiyoruz ve doğru tekrarların nasıl yapılacağını detaylı açıklıyoruz. Tüm bu öğeleri öğrenim planınıza dahil edip yönetiyoruz. 

Yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş analitik akıllı planımız sayesinde eksiklerinizi analiz edip size sunuyoruz. Danışmanınızla ele aldığınız haftalık ve günlük görevleri unutmamanız için sizi takip ediyor ve rutinlerinizi otomatik olarak hatırlatıyoruz. Kısacası sınav sürecinizi detaylı değerlendirip uzman ekibimizle başarıya odaklanıyoruz. 

12. Sınıf Matematik Kaynak Önerileri

Eğitim hayatınızı daha verimli bir şekilde yönlendirmek istiyorsanız, kaynak seçimi çok önemlidir. YKS ve 12. Sınıf kaynak seçerken şunlara dikkat etmelisiniz: 

 1. Kişisel İhtiyaçlar: Öğrenme hızınıza, güçlü ve zayıf yönlerinize uygun kaynaklar seçmeye özen gösterin. Size özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilen kaynaklar daha etkili olacaktır.
 2. Öğrenci Koçluğu:Rehberim Sensin Öğrenci koçluğu gibi kişisel rehberlik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bir öğrenci koçu, öğrenme tarzınıza, hızınıza ve hedeflerinize uygun kaynakları size önermede yardımcı olabilir.
 3. İnternet Araştırmaları: Kendi öğrenme hızınıza ve tercihlerinize hakimseniz, internet araştırmaları yaparak farklı kaynaklara ulaşabilirsiniz. Forumlar, YouTube videoları, bloglar gibi çevrimiçi platformlar size uygun kaynakları bulmanıza yardımcı olabilir.
 4. Kapsamlı Değerlendirme: Her kaynağın içeriğini dikkatlice değerlendirin. İçeriğin öğrenme hedeflerinizi ve müfredatınızı karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
 5. Gerçekçi Olun: Hedeflerinizi ve zamanınızı göz önünde bulundurarak kaynakları seçin. Çok fazla kaynağı aynı anda kullanmak yerine, birkaç etkili kaynağa odaklanmak daha iyi sonuçlar verebilir.
 6. Güncel ve Güvenilir Kaynaklar: Bilgi kaynaklarının güncel ve güvenilir olduğundan emin olun. Eğitim materyalleri sık sık güncellenir, bu nedenle en yeni bilgilere ulaşmanız önemlidir.
 7. Çeşitlilik: Farklı türde kaynakları kullanmaktan çekinmeyin. Kitaplar, çevrimiçi kurslar, interaktif uygulamalar ve video dersler gibi çeşitli kaynaklar, öğrenme deneyiminizi daha zengin hale getirebilir.
 8. Hedef Belirleme: Her kaynak için net hedefler belirleyin. Ne öğrenmek istediğinizi ve kaynağın size nasıl yardımcı olabileceğini açıkça tanımlayın.
 9. Değerlendirme: Öğrendiğiniz bilgileri düzenli olarak değerlendirin. Pratik yaparak, sorular çözerek veya sınavlarla kendinizi test ederek ne kadar ilerlediğinizi gözlemleyin.
 10. Sürekli İyileştirme: Öğrenme sürecinizi sürekli olarak gözden geçirin ve geliştirmeye çalışın. Hangi kaynakların size daha iyi yardımcı olduğunu belirleyin ve bu bilgiye dayalı olarak kaynaklarınızı güncelleyin.

12. Sınıf matematik kaynak önerileri şu şekildedir: 

 

12. Sınıf Matematik Logaritma Diziler Sonuç Yayınları

 

12. Sınıf Matematik MPS Konu Anlatımı ve Soru Çözümü Karekök Yayınları

 

12. Sınıf Fen Lisesi Matematik Seti Çap Yayınları

 

TYT 12. Sınıf Matematik Fasikül Set Acil Yayınları

 

12. Sınıf Fen Lisesi Matematik Seti Çap Yayınları

 

2023 AYT Matematik 5 Deneme Tamamı Video Çözümlü 12. Sınıf İkinci Dönem Konuları Hariç Parlayan Projeler

 

Mikro 12. Sınıf Matematik MÖF Mikro Öğreten Fasiküller Orijinal Yayınları

 

12. Sınıf Model Matematik Fasikülleri Seti Gür Yayınları

 

12. Sınıf Matematik Limit Süreklilik Türev Sonuç Yayınları

 

12. Sınıf AYT Matematik Soru Bankası BYS Kafası

Diğer 12. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

12. Sınıf Fizik Konuları

12. Sınıf Kimya Konuları

12. Sınıf Biyoloji Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

12. Sınıf Tarih Konuları

12. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler