11. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

11. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

Türkiye'deki 11. sınıf matematik dersi müfredatı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve zaman içinde değişebilir. Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin öğrenim süreçlerini ve yıllık ilerlemelerini göz önünde bulundurarak ders programları oluşturur. Bu programlar, her ders için sınıf düzeyine uygun üniteleri, kazanımları ve alt kazanımları içerir. Bu programlar, 11. sınıf matematik dersi için de belirlenmiş olup, dönem dönem hangi konuların işleneceği bu programa göre belirtilir. Ancak okullar, bu programa tam olarak uyamayabilir; bazıları daha hızlı ilerleyebilir veya daha yavaş konuları işleyebilir. Ayrıca, belirli dönemlerde bazı dersler, hem 1. dönem hem de 2. dönemde işlenebilir veya üniteler ortak olsa da alt kazanımları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, MEB tarafından sunulan bu programlar, okulların ve öğretmenlerin gereksinimlerine ve öğrenci gelişimine göre uyarlanabilir. Sonuç olarak o yıl içerisinde verilen program içinde öğretmenler tarafından anlatılması gerekenler programdaki şekilde bitirilmelidir. Dönem dönem matematik konularını ele aldık.11. Sınıf Matematik Konuları şöyledir: 

11. Sınıf 1. Dönem Matematik Konuları Nelerdir?

11. sınıf birinci dönem konuları trigonometri ile başlar. Öğrencinin trigonometri kapsamında yönlü açıları anlamasını ve birbiriyle ilişkilendirerek öğrenmesi hedeflenir. Trigonometrik fonksiyonlarda birim çember, kosinüs teoremi, sinüs teoremi, trigonometrik grafikler ve sinüs, kosinüs tanjantların ters fonksiyonlarını öğrenmesi hedeflenir. Sonraki konular ve kazanımları detaylı altta açıklanmıştır. 11. Sınıf 1. Dönem Matematik Konuları şöyledir:

 1. Trigonometri
  1. Yönlü Açılar
   • Yönlü açıyı açıklar.
   • Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.
   •  
 2. Trigonometrik Fonksiyonlar
  • Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.
  • Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
  • Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
  • Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.
  • Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.
  •  
 1. Analitik Geometri
  1. Doğrunun Analitik İncelenmesi
   • Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.
   • Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.
   • Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.
   • Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.
   •  
 1. Fonksiyonlarda Uygulamalar
  1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
   • Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.
   •  
  2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
   • İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
   • İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.
   •  
  3. Fonksiyonların Dönüşümleri
   • Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.
   •  

11. Sınıf 2. Dönem Matematik Konuları Nelerdir?

11. sınıf 2. Dönem matematik konularında öğrencilere ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerini ele almak, ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemlerin nasıl çözüleceğini öğretme üzerine çalışmalar yapılıp öğrencilerle incelenir. Geometri açısından da çember ve daire kavramlarıylaçemberin temel elemanları, kiriş, çap, yay ve kesen gibi kavramlar üzerinde durulur. Çemberdeki açılar ve teğetin özellikleriyle dairenin çevresi ve alanının hesaplanması öğrenciye kazanım olarak öğretmek hedeflenir. Bu çalışmalar matematik ve geometriye dair temel bilgiler içerdiğinden 9. sınıf denklemler kısmını iyi bilmek işlemleri devam ettirebilme kabiliyetinizi artıracaktır. 11. sınıf 2. Dönem matematik konuları ise şöyledir:

 1. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
  1. İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
   • İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.
   •  
  2. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
   • İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.
   • İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.
   •  
 1. Çember ve Daire
  1. Çemberin Temel Elemanları
   • Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar.
   • Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.
   •  
  2. Çemberde Açılar
   • Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar
   •  
  3. Çemberde Teğet
   • Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.
   •  
  4. Dairenin Çevresi ve Alanı
   • Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.
   •  
 1. Uzay Geometri
  1. Katı Cisimler
   • Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak
    işlemler yapar.
   •  

11. Sınıf Matematik İlk Konu Ne?

11. sınıf matematikte ilk konu “ Trigonometri” ünitesi altındaki “Yönlü Açılar ve Trigonometrik Fonksiyonlar” konusudur. Yönlü açıyı ve Açı ölçü birimlerini birbiri ile ilişkilendirerek öğrenmeniz beklenilir. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklamanız, Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözebilmeniz, sinüs teoremiyle ilgili problemler çözebilmeniz, Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizebilmeniz ve Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklayabilmeniz için gerekli anlatımlar yapılır. Bu kazanımlar aynı zamanda AYT Matematik Sorularının da hatırı sayılır kısmını oluşturur. 

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

11. Sınıf Matematik Kaç Ünite Var?

11. sınıf matematikte toplamda 6 ünite vardır. Bu üniteler ileri matematiğin en baba konularından sayılır dersek yanılmayız. Bu üniteler AYT matematikte önemli yere sahiptir. 11. Sınıf matematik içinde geometriden de “Çember ve Daire” ve “Uzay Geometrisi” yer alır. 

AYT. 11. Sınıf Matematik Konuları nelerdir?

AYT 11. Sınıf Matematik konuları sınav kapsamında çok önemli bir yer tutar. Müfredatta öğrenciler tarafından “baba konular” denilen kısımlara giriştir. Bu konularda doğru şekilde ilerlemek için konu bütünlüğü sağlanmış olmalı. TYT’ de ilk 12 konuda sıkıntısız olunmalı, fonksiyonlar ve ikinci dereceden denklemler gibi konularda eksik olmamalı. AYT 11. Sınıf Matematik Konuları şu şekildedir: 

 1. Trigonometri
 2. Analitik Geometri
 3. Fonksiyonlarda Uygulamalar
 4. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
 5. Çember ve Daire
 6. Uzay Geometri

Üniteleri kapsar. Bu konulardan 2024 YKS-AYT sürecinde sayısal öğrenciler sorumludurlar. 

11. Sınıf Matematik Nasıl Çalışılır?

11. Sınıf Ayt matematikte doğru çalışmak çok önemlidir. Sınavın önemli bir kısmını 11. Sınıf matematik konuları oluşturur. 11. Sınıf Matematik Doğru Çalışmak şöyledir: 

 1. Temel Kavramları İyi Anlayın: İyi bir matematik temeli için temel kavramları iyi anlamak önemlidir. Özellikle ileri matematik konularında Sayılar, işlemler, denklemler ve teoremler gibi kavramlara hakim olmanız süreçte AYT tabanlı matematik konularında daha iyi ilerlemenizi sağlayacaktır. 
 2. Not Alın: Matematik derslerinde notlardan faydalanmak önemlidir. Önemli kavramları ve formülleri not edin ve notlarınızı düzenli olarak gözden geçirin.
 3. Soru çözüm videoları: YouTube ve benzeri platformlarda pratik kazanmak istediğiniz konularla ilgili soru çözüm videoları izleyin ardına test çözün. 
 4. Örnek Soruları Çözün: Matematik öğrenirken örnek soruları çözmek, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmenize yardımcı olur. Öğrenme aşamasında bu sorularla aşırı derecede uğraşmayın. Unutmayın siz hala öğrenme aşamasındasınız. Konuyu öğrendikten sonra test kitaplarındaki sorularla daha detaylı çalışmalar yapabilirsiniz.
 5. Problem Çözme Stratejilerini Öğrenin: Matematiksel sorunları çözmek için farklı stratejileri öğrenin. Geriye dönüş, deneme-yanılma, mantıklı düşünme gibi stratejiler becerilerinizi geliştirir. Fakat bunları edinirken zamanınız kısıtlı olacağından mutlaka soru çözüm videolarıyla iç içe ilerletin.
 6. Zamanı Etkin Kullanın: Matematik çalışma planı yapın ve planınıza uyun. Sorularda aşırı derecede zaman kaybetmeyin. Zamanınızı iyi kullanarak matematikle düzenli olarak ilgilenin.
 7. Matematiksel Düşünceyi Geliştirin: Mantıklı, analitik ve soyut düşünme becerilerinizi problem soru çözerek geliştirin. Bunu sağlayabilmek için bir rutin gereklidir. Rutinden önce denklem kurma kabiliyetinizin oturmuş olması da şarttır. 
 8. Pratik Yapın: Matematik becerilerinizi geliştirmenin önemli yollarından biri soruları ve problemleri düzenli olarak çözmektir. Konularınızda eksiklikleri analizlerinizle tespit edip soru çözüm videolarını es geçmeden kendinizi geliştirin.

Matematik öğrenimi gereği süreçte sizden zaman ister. İlk çalışmalarda konular oturmayacak gibi gelse de üzerine bahsettiğimiz tekniklerle gittiğinizde harika sonuçlar çıkacaktır. 

11. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir: 

Öğrenci koçluğu, Eğitim koçluğunda Rehberim Sensin’i öneriyoruz. Çünkü Öğrenci Koçluğu (Öğrenci Danışmanlığı) çerçevesinde öğrencilere başarıya ulaşmaları için rehberlik eden bir kuruluş olarak, yalnızca bilimsel araştırmalara dayalı etkili öğrenme strateji ve tekniklerini özümseyip öğretiriz. Öğrencilerimizi özenle değerlendirip uzman danışmanlarımızla birlikte öğrencilerin başarıya ulaşması için ileri düzey öğretim yöntem ve teknikleri kullanırız. Birçok öğrencinin başarısına katkıda bulunmuş bir kurum olarak, Türkiye'de eşsiz bir eğitim programı sunarız; bu programlar, yapay zekâ tabanlı sistemimizle kalıcı ve eksiksiz öğrenmeye odaklanıyoruz.

Size, dersleri daha verimli bir şekilde öğrenmenin yollarını, uygun öğrenme tekniklerini, sınav başarısı stratejilerini ve unutmanıza izin vermeyen kalıcı öğrenme yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde öğretiyor ve pratiğe dökmeniz için uygulamayı da öğretiyoruz. Size bu bilgileri verip ileri düzey analiz ediyoruz. Daha sonra bu bilgileri kullanarak her öğrenci için özelleştirilmiş bir öğrenme planı oluşturuyor ve öğrencilerimizi uzman danışmanlarımızla yakından izliyoruz. Bu plan, öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına, hedeflerine ve geliştirilebilir yönlerine göre özel olarak kişiselleştiriyoruz. Ayrıca bu plan, derslere ve konulara yönelik öğrenme stratejilerini içerir ve düzenli tekrarları da kapsar.

Son olarak, öğrencilerimizi yakından takip ederiz. Danışmanlarımız haftalık ve günlük görevleri öğrencilerle birlikte analizlerine göre oluşturur ve öğrencinin gelişimine yönelik görevler vererek tamamlamaları için rehberlik ederler. Ayrıca öğrencilerin ilerlemesini izler ve gerektiğinde planlarını öğrencinin hız ve gelişimine uygun güncelleriz. Bu sayede her öğrencinin kişisel hedeflerine ulaşmasını sağlamak için sürekli olarak yeni çalışmalarla başarıya odaklanırız. 

11. Sınıf Matematik Kaynak Önerileri

Öğrencilerin sürece başladıkları dönemlerde en çok kararsız kaldıkları yerler kaynak seçimleridir. Kendilerine uygun kaynak seçimi çok önemlidir. Seçilen kaynağın öğrencinin öğrenim hızına uygun olması, testlerinin gelişimine uygun olması çok önemlidir. YKS kapsamında kaynak seçimi bu noktada çok önemlidir. 11. Sınıf kaynaklar seçilerek dönem derslerinde yardımcı kaynaklar seçilebilir bunlar için beğendiğimiz kaynakları aşağıda sizlere sıraladık. Ayrıca bu noktada TYT’de çalışılacaksa TYT Matematik kaynak önerileri için “TYT Matematik Soru Dağılımı“blog yazımızı okuyabilirsiniz. 11. Sınıf Matematik Kaynak Önerileri şu şekildir: 

 

11. Sınıf Matematik Soru Bankası Karekök Yayınları

 

11. Sınıf Matematik Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları

 

11. Sınıf Acil Matematik Soru Bankası Acil Yayınları

 

11. Sınıf Matematik Orijinal Soru Bankası Orijinal Yayınları

 

11.Sınıf Matematik Soru Bankası Aydın Yayınları

 

11. Sınıf Matematik Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları

 

11. Sınıf Matematik Soru Bankası Birey Yayınları

 

11. Sınıf Matematik Soru Kitabı Palme Yayıncılık

 

11. Sınıf Fen Lisesi Matematik Seti Çap Yayınları

 

11. Sınıf Matematik MPS Konu Anlatımı ve Soru Çözümü Karekök Yayınları

 

11. Sınıf Aydın Matematik Ders İşleyiş Modülleri Aydın Yayınları

 

11. Sınıf 40 Seans Matematik Okyanus Yayıncılık

 

11. Sınıf Fen Liseleri Matematik Soru Kitabı Palme Yayınevi

 

11. Sınıf Iceberg Matematik Soru Bankası Okyanus Yayınları

 

11. Sınıf Matematik Video Çözümlü Soru Bankası Evrensel İletişim Yayınları

 

11. Sınıf Temel Düzey Matematik Karekök Yayınları

 

11. Sınıf Anadolu Lisesi Matematik Soru Bankası Çap Yayınları

 

11. Sınıf Matematik Soru Bankası Nitelik Yayınları

 

11. Sınıf Matematik Anadolu Seti Çap Yayınları

 

11. Sınıf Matematik Extra Soru Bankası Kafa Dengi Yayınları

Diğer 11. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

11. Sınıf Fizik Konuları

11. Sınıf Kimya Konuları

11. Sınıf Biyoloji Konuları

11. Sınıf Coğrafya Konuları

11. Sınıf Tarih Konuları

11. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler