10. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

10. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

10. sınıf matematik konularında daha çok ileri düzey matematiğe geçiş konuları yer alır. MEB müfredatına ve 10. Sınıf matematik konu kazanımlarına göre sizlerle detaylı aşağıda paylaştık. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise bazı konular birinci dönem ve ikinci dönem aynı olabilir. 10. sınıf Matematik konuları şu şekildir:

10. Sınıf 1. Dönem Konuları Nelerdir?

1. Dönem Matematik “permütasyonlar” konusunda öğrencilere farklı nesnelerin farklı düzenlemelerini nasıl hesaplayacaklarını öğretir. Pascal üçgeni ve binom açılımı gibi önemli kavramları da içerir.Olayların olasılıklarını hesaplama becerisi kazandırmaya odaklanılır.Sonraki ünitelerde Fonksiyonların kavramını ve gösterimini anlatır. Grafikler aracılığıyla fonksiyonları görselleştirme ve bu grafikleri yorumlama yeteneği kazandırır. Fonksiyonların bileşiklerini ve terslerini anlatır.Öğrencilere, polinomların kavramını ve temel işlemleri olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini öğretir.

10. sınıf 1. dönem matematik konuları ise şöyledir:

 1. Veri, Sayma ve Olasılık
  1. Sıralama ve Seçme
 • Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar.
 • “n” çeşit nesne ile oluşturulabilecek r’li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.
 • Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.
 • “n” elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • Pascal üçgenini açıklar.
 • Binom açılımını yapar.
  1. Basit Olayların Olasılıkları
 • Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrıkolmayan olay kavramlarını açıklar.
 • Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.
 1. Fonksiyonlar
  1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
 • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • Fonksiyonların grafiklerini çizer.
 • Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
 • Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimleriniyapar.
  1. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
 • Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.
 • Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.
 • Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.
 1. Polinomlar
  1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
 • Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.
 • Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  1. Polinomların Çarpanlara Ayrılması
 • Bir polinomu çarpanlarına ayırır.
 • Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar.

10. Sınıf 2. Dönem Matematik Konuları Nelerdir?

2. dönem matematik konularında öğrencilere ikinci dereceden denklemlerin kavramını açıklar ve bu denklemleri nasıl çözeceklerini öğretir. Karmaşık sayıların a+ib biçiminde ifade edilmesi ve kökleri ile katsayılarını denklem içinde bulmayıöğretir. AYT için denklemlerde ilerleme ve gelişme açısından kritik konulardandır. Sonraki konularda çokgenlerin özelliklerini, dörtgenler ve özelliklerini,kare, dikdörtgen, paralelkenar ve diğer özel dörtgenlerin açıları, kenarları, köşegenleri ve alanları ile ilgili öğrencinin yeterli olunmasına odaklanılır. Katı cisimler veya uzay geometrisiyle dik prizmalar ve dik piramitler gibi katı cisimlerin uzunluk, alan, hacim bağıntılarını, üç boyutlu cisimlerin geometrik özelliklerini anlamaya ve bu cisimlerle ilgili problemleri öğrencinin çözebilmesi için yeterlilikler üzerine dersler işlenilir. 10. sınıf matematik 2. Dönem konuları ise şöyledir:

 1. İkinci Dereceden Denklemler
  1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
   • İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar
   • İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
   • Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar.
   • "İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkilerikullanarak işlemler yapar."
 1. Dörtgenler ve Çokgenler
  1. Çokgenler
   • Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.
 1. Dörtgenler ve Özellikleri
  1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
  2. Özel Dörtgenler
   • Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
  3. Katı Cisimler
   • Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

10. Sınıf Matematik İlk Konu Ne?

10. sınıf matematikte ilk konu şöyledir: “ Veri, Sayma ve Olasılık” ünitesi altındaki “ Sıralama ve Seçme” konusudur. Permütasyon, Kombinasyon, Pascal Üçgeni, Binom Açılımı konularında yeterli olmanız müfredat tarafından önemsenir. Aynı zamanda bu konular hem TYT hem AYT konuları içindedir.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

10. Sınıf Matematik Kaç Ünite Var?

10. sınıf matematikte 5 ünite vardır. Bu üniteler genel olarak ileri matematiğin giriş konularından oluşur. Bu ünitelerde ve 9. Sınıf matematik konularında genel yeterli olmazsanız AYT matematiği kapsayan ileri matematik dersinde zorlanabilirsiniz. 10. Sınıf matematik içinde geometriden de “Dörtgenler ve Çokgenler” ünitesi içinde “Çokgenler, Dörtgenler ve Özellikleri, Özel Dörtgenler, Katı Cisimler” gibi konuları işlersiniz. 

10. Sınıf matematik üniteleri şöyledir: Veri, Sayma ve Olasılık, Sıralama ve Seçme, Basit Olayların Olasılıkları, Fonksiyonlar, Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi, İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi, Polinomlar, Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler, Polinomların Çarpanlara Ayrılması, İkinci Dereceden Denklemler, İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler konularından oluşur.

TYT. 10. Sınıf Matematik Konuları nelerdir?

TYT 10. Sınıf matematik konuları şöyledir: “Veri, Sayma ve Olasılık, Sıralama ve Seçme, Basit Olayların Olasılıkları, Fonksiyonlar, Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi, İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi, Polinomlar, Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler, Polinomların Çarpanlara Ayrılması, İkinci Dereceden Denklemler, İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, Dörtgenler ve Çokgenler, Çokgenler, Dörtgenler ve Özellikleri, Özel Dörtgenler, Katı Cisimler.” Geometri konuları da dahildir. 10. Sınıf matematikte işlenilen tüm konuları kapsar. Bu konulardan bazıları AYT matematiğin de temeli olduğundan AYT’ de sorulabilir.

10. Sınıf Matematik Nasıl Çalışılır?

Matematik çalışmak için etkili bir strateji geliştirmek önemlidir. İşte matematik çalışırken kullanabileceğiniz bazı adımlar vardır. 10. Sınıf matematik çalışmak şu şekildedir: 

 1. Temel Kavramları İyi Anlayın: Matematikte başarının anahtarı temel kavramları sağlam bir şekilde anlamaktan geçer. Sayılar, işlemler, denklemler ve teoremler hakkında güçlü bir temel oluşturun.
 2. Not Alın: Matematik derslerinde veya matematiksel metinleri okurken notlar almak, önemli kavramları ve formülleri kaydetmenize yardımcı olur. Notlarınızı düzenli olarak gözden geçirin.
 3. Örnek Soruları Çözün: Matematik öğrenirken örnek soruları çözmek, teorik bilgiyi pratik uygulamalara dönüştürmenize yardımcı olur. Kitaplardan veya öğretmenlerden alınan örnek soruları çözmek faydalı olacaktır.
 4. Çalışma Grupları Oluşturun: Matematik sorunlarını arkadaşlarınızla birlikte çözmek, farklı bakış açılarından faydalanmanıza yardımcı olabilir. Grup çalışmaları sayesinde birbirinize öğretebilirsiniz.
 5. Matematik Kaynaklarını Kullanın: Matematik ders kitapları, ders notları ve online kaynaklar matematik çalışırken faydalı olabilir. Ayrıca matematiksel kavramları daha derinlemesine anlamak için teorik kaynakları kullanabilirsiniz.
 6. Problem Çözme Stratejilerini Öğrenin: Matematikte problem çözerken kullanabileceğiniz farklı stratejiler vardır. Geriye dönüş stratejisi, deneme-yanılma yöntemi, mantıksal düşünme gibi stratejiler problem çözme becerilerinizi geliştirebilir.
 7. Zamanınızı Etkin Kullanın: Matematik çalışma planı oluşturun ve bu plana sadık kalın. Zamanınızı etkili bir şekilde kullanarak düzenli olarak matematikle ilgilendiğinizden emin olun.
 8. Matematiksel Düşünmeyi Geliştirin: Matematiksel düşünme, problem çözme yeteneklerinizi geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Mantıksal düşünme, analitik düşünme ve soyut düşünme becerilerinizi geliştirin.
 9. Teorik Konuları Öğrenin: Matematiksel teoremler ve kanıtlar hakkında bilgi edinmek, matematik anlayışınızı derinleştirebilir.
 10. Pratik Yapın: Matematik çalışmanın en önemli yönlerinden biri pratiğe dayanır. Soruları ve problemleri düzenli olarak çözerek becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Unutmayın ki matematik öğrenmek zaman ve sabır gerektiren bir süreçtir. Sürekli olarak çalışarak ve yukarıdaki stratejileri kullanarak matematik becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

10. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri- Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri şu şekildedir: 

Yapay zekâ destekli özelleştirilmiş analitik planımız ve danışmanlarımızla öğrencilerin öğrenme süreçlerini en iyi şekilde takip etmeyi hedefliyoruz. İlk adım olarak, uzman ekibimizle öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini titizlikle analiz ederiz. Bu analiz, öğrencinin eksik olduğu konuları, öğrenme hızını ve öğrenme tarzını içerir. Bu sayede her öğrencinin benzersiz ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlayabiliriz. Onu derinlemesine tanırız.

Daha sonra, bu eksiklikleri gidermek ve güçlü yönleri daha da güçlendirmek amacıyla öğrenciye kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı oluştururuz. Kar zarar hesaplaması yaparak derslerinde hızlı gelişeceği yerleri tespit edip bütüncül bakış açısıyla plan hazırlıyoruz. Bu plan, derslere ve konulara özel çalışma stratejileri, test çözme teknikleri, kaynak önerileri ve tekrar programlarını içeriyor ve öğrenciyi sürece aktif katılmasını analitik takiple sağlıyoruz.

Aynı zamanda, danışmanlarımız haftalık ve günlük görevleri öğrencilerle birlikte oluşturur ve takip eder. Görevleri tamamlamaları ve planlarına sadık kalmaları için öğrencilere süreci öğretip yönetmelerini sağlar.

Sonuç olarak, Sistemimizle öğrencilerin sınav sürecini detaylı bir şekilde değerlendiririz ve her öğrencinin kişisel başarı hedeflerine ulaşmasını sağlamak için uzman ekibimizle yakından çalışırız. Danışmanlarımız öğrencilerin gelişimini izler, gerektiğinde planlarını günceller ve öğrenme deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak için öğrenciyle sıkı bir iş birliği içinde süreci yönetirler. 

10. Sınıf Matematik Kaynak Önerileri 

Eğitim hayatınızı daha doğru bir şekilde ve verimli bir şekilde yönetmek, doğru kaynakları seçmekle başlar. Kaynakları seçerken dikkate almanız gereken bazı noktalar vardır. İşte bu kriterlerin başında, seçtiğiniz kaynağın sizin öğrenim hızınıza uygunluğu ve gelişiminize katkıda bulunabilmesi için ihtiyaçlarınızı karşılayacak yeterlikte olması gelir.

Kaynak seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Kaynaklarınızı seçerken öğrenci koçluğu gibi sizi bireysel tanıyan hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Rehberim Sensin bünyesindeki bir öğrenci koçu, öğrenme hızınıza, güçlü ve zayıf yönlerinize göre size en uygun kaynakları seçmede ve yönetmede size rehberlik edebilir. Daha farklı olarak ise öğrenme hızınıza ve tercihlerinize hakimseniz, internet üzerinden detaylı araştırmalar yaparak, forumlar, YouTube, bloglar gibi mecralardan size uygun kaynakları bulabilirsiniz. 10. Sınıf Matematik Kaynak Önerileri şu şekildedir: 

10. Sınıf Matematik MPS Konu Anlatımı ve Soru Çözümü Karekök Yayınları

10. Sınıf Matematik Soru Bankası Video Çözümlü Bilgi Sarmal Yayınları

10. Sınıf Orijinal Matematik Soru Bankası Orijinal Yayınları

10. Sınıf Acil Matematik Soru Bankası Acil Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders İşleyiş Modülleri Set Tamamı Video Çözümlü Aydın Yayınları

10. Sınıf 40 Seansta Kolay Matematik Konu Anlatımlı Soru Bankası Okyanus Yayınları

10. Sınıf Matematik Seti Fen Lisesi Çap Yayınları

10. Sınıf Matematik Soru Bankası Birey Yayınları

10. Sınıf Matematik Özet Delta Kültür Yayınları

10. Sınıf Iceberg Matematik Soru Bankası Okyanus Yayınları

10. Sınıf Matematik 24 Adımda Özel Konu Anlatımlı Soru Bankası Sınav Dergisi Yayınları

10. Sınıf Matematik Fen Lisesi Soru Bankası Çap Yayınları

Diğer 10. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

10. Sınıf Fizik Konuları

10. Sınıf Kimya Konuları

10. Sınıf Biyoloji Konuları

10. Sınıf Coğrafya Konuları

10. Sınıf Tarih Konuları

10. Sınıf Edebiyat Konuları⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler