12. Sınıf Coğrafya Konuları Nelerdir?

12. Sınıf Coğrafya Konuları Nelerdir?

12. sınıf coğrafya dersinde işlenen konulara göre, doğal sistemlerdeki ekstrem durumlar ve etkileri, çevresel değişimlerin gelecekteki sonuçlarına odaklanırken, beşerî sistemlerde ekonomik faaliyetlerin toplumsal ve kültürel etkilere vurgu yapılır. Buna ek olarak, coğrafi konumun jeopolitik önemi, turizmin ekonomik katkısı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırılması, çevre sorunlarının küresel boyutu ve çevre koruma anlaşmalarının etkileri gibi konulara odaklanılır. Bu şekilde, öğrencilere coğrafyanın karmaşıklığı ve önemi hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırılır. Öğrenciler bu dönem derslerinden hem 12. Sınıfta hem de AYT coğrafya testlerinde sorumludur. 12. Sınıf coğrafya konuları şu şekildir:

12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem Konuları 2023-2024

12. sınıf 1. dönem coğrafya dersi 1. ünitede doğal sistemler ve ekstrem doğa olaylarına, küresel iklim değişikliğine odaklanırken; 2. ünitede beşerî sistemler ve ekonomik faaliyetlerin sosyal ve kültürel etkileri, şehirleşme, sanayi ve göçün toplumsal sonuçları gibi konuları ele alır. Bu dersler öğrencilere coğrafyanın doğal ve beşerî yönlerini anlama fırsatı sunar ve küresel ticaretin önemini vurgular. 12. Sınıf 1. Dönem coğrafya konuları şu şekildir:

 1. DOĞAL SİSTEMLER
  1. Ekstrem Doğa Olayları
  2. Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi
  3. Doğa ve İnsan
  4. Küresel İklim Değişikliği
   •  
 2. BEŞERİ SİSTEMLER
  1. Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
  2. Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
  3. Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
  4. Geleceğin Dünyası
  5. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
  6. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri
  7. Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
  8. Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
  9. Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
  10. Ulaşımı Etkileyen Faktörler
  11. Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
  12. Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
  13. Küresel Ticaret
  14. Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri

12. Sınıf 2. Dönem Konuları 2023-2024

12. sınıf 2. Dönem Coğrafya dersinin "Beşeri Sistemler" ünitesi, küresel ticaret, Türkiye'nin kültürel mirası, turizm, jeopolitik konum ve diğer konuları içerirken; "Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler" ünitesi, ülkelerin konumu, kıtaların ve okyanusların önemi, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve etkilerini ele alır. "Çevre ve Toplum" ünitesi ise çevre sorunları ve çözümlerini, doğal kaynakların kullanımının çevresel etkilerini ve diğer çevresel meseleleri inceler. Bu üniteler, coğrafyanın farklı yönlerini ve küresel etkileşimlerin önemini öğrencilere aktarır. Yine buradaki konular eşit ağırlık ve sözel öğrencileri yakından ilgilendirir. 12. Sınıf 2. Dönem coğrafya konuları şu şekildedir:

 1. BEŞERİ SİSTEMLER
  1. Küresel Ticaret
  2. Türkiye’nin Kültürel Mirası
  3. Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
  4. Türkiye’nin Turizm Politikaları
  5. Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
   •  
 2. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
  1. Jeopolitik Konum
  2. Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
  3. Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
  4. Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
  5. Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
  6. Türk Kültürü Havzası
  7. Ülkeler Arası Etkileşim
  8. Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
  9. Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
  10. Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
  11. Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
  12. Enerji Güzergahları ve Etkileri
  13. Çatışma Bölgeleri
   •  
 3. ÇEVRE VE TOPLUM
  1. Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
  2. Doğal Çevrenin Sınırlılığı
  3. Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
  4. Çevre Politikaları
  5. Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
  6. Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
  7. Çevresel Örgütler
  8. Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehdit
   •  

12. Sınıf Coğrafya İlk Konu Ne?

sınıf coğrafya dersinin ilk konusu, "Ekstrem Doğa Olayları" olarak adlandırılır. Bu konu, dünya üzerinde meydana gelen doğal afetler ve ekstrem olaylar, özellikle de depremler, volkanlar, tsunami, kasırgalar, seller ve kuraklık gibi olayları incelemeyi amaçlar. Öğrencilere, bu doğal afetlerin nedenlerini, nasıl meydana geldiğini, etkilerini ve insan yaşamına olan etkilerini anlama fırsatı sunar. Aynı zamanda, afet yönetimi, afet öncesi hazırlık ve afet sonrası müdahale gibi konularda ele alınır. Bu konu, öğrencilere doğal afetlerin coğrafi dağılımını, afetlerin insana ve çevreye olan etkilerini ve bu tür olaylara karşı nasıl hazırlıklı olunması gerektiğini anlatarak, coğrafyanın güncel ve hayati konularından birini ele alır. Bu, öğrencilerin çevresel bilinçlerini artırır ve afetlerin yönetimi ve azaltılması konularında bilinçli ve etkili bireyler olmalarına katkı sağlar

12. Sınıf Coğrafya Kaç Ünite Var?

12. sınıf coğrafya dersi, doğal sistemler, beşeri sistemler, küresel ortam: bölgeler ve ülkeler, çevre ve toplum olmak üzere dört ana üniteye ayrılır. Her bir ünitenin kendine ait önemli alt başlıkları bulunur.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

AYT. 12. Sınıf Coğrafya Konuları nelerdir?

12. sınıf AYT coğrafya dersi, "Beşeri Sistemler," "Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler," ve "Çevre ve Toplum" ünitelerini içerir. "Beşeri Sistemler" ünitesi, nüfus, ekonomi, kültür, yerleşim ve göç gibi beşeri konulara odaklanır. "Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler" ünitesi dünya coğrafyasını inceler ve ülkelerin coğrafi ve kültürel özelliklerini ele alır. "Çevre ve Toplum" ünitesi, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik ile ilgilidir. Bu konular, öğrencilere coğrafi bilinç ve analitik düşünme becerileri kazandırmayı amaçlar ve AYT coğrafya sınavına hazırlık yaparken önemlidir.

12. Sınıf Coğrafya Nasıl Çalışılır?

12.sınıf coğrafya hazırlığı, AYT için daha fazla özgün düşünme ve analitik becerileri geliştirmenizi gerektirir. 12. sınıf coğrafya konuları 11. sınıftan daha karmaşık ve ayrıntılı konuları içerir. Bu noktada ilk adım, AYT sınavın kapsamını tam olarak anlamaktır. Konu bilgisini derinleştirmek ve coğrafya konularını daha fazla ayrıntıyla incelemek önemlidir. Her konuyu yüzeyden değil, neden-sonuç ilişkilerini anlayarak çalışın. Harita okuma becerilerini geliştirmek sınavda size avantaj sağlar, bu nedenle farklı türde haritaları inceleyerek bu beceriyi pekiştirmeye çalışın. Görsel materyalleri kullanarak coğrafya konularını daha iyi anlamaya çalışın, özellikle coğrafi özellikleri görsel olarak görmek sizi daha iyi hazırlar. Ayrıca, soru bankaları ve deneme sınavları çözerek sınav formatını ve soru tiplerini anlamaya çalışın. Coğrafya konularını güncel olaylarla ilişkilendirerek daha derin bir anlayış geliştirmeye çalışın. Grup çalışmaları, arkadaşlarınızla coğrafya konularını tartışarak farklı bakış açıları kazanmanıza yardımcı olabilir. Eğer zorlandığınız konular olursa, öğretmeninizden veya yardım istemekten çekinmeyin. 12. sınıf coğrafya, daha fazla analitik düşünme, özgün çözümleme ve ayrıntılı çalışma gerektirir. Bu stratejileri uygulayarak, sınavı daha iyi bir şekilde hazırlayabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz.

12. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

12.Sınıfta öğrenci danışmanlığı, öğrencilere sınav hazırlıkları gibi kritik dönemlerinde rehberlik eder. Bu süreçte doğru üniversite ve bölüm seçiminden, etkili sınav stratejilerine kadar uzman rehberlik büyük önem taşır. Ayrıca, öğrenci danışmanlığı stresi azaltarak öğrencilere daha odaklanmış ve güvenli bir sınav hazırlığı süreci sunar, bu da başarı şansını artırır. Sonuç olarak, 12. sınıf öğrenci danışmanlığı, öğrencilerin üniversiteye adım atarken kararlılıkla ilerlemelerini destekleyen kritik bir rol oynar. YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir: Tüm bu anlatılanlara uygun olduğu için 12.Sınıf ve YKS hazırlanan öğrencilere Rehberim Sensin'i gönül rahatlığıyla öneriyoruz. Rehberim Sensin, bugüne kadar birçok öğrenciyi hayalini kurduğu üniversitelere kavuşturmuş deneyimli bir eğitim danışmanlığı platformu olarak tanınır. Uzman psikolojik danışmanları, öğrencilere sınav hazırlığı sürecinde gerekli olan rehberlik, strateji ve motivasyonu sunarlar.

Rehberim Sensin, öğrencilere sadece ders çalışma tekniklerini öğretmekle kalmaz, aynı zamanda onları güncel sınav formatı konusunda bilgilendirir. Bu, öğrencilerin sınavı daha iyi anlamalarına ve hazırlıklarını ona göre yönlendirmelerine yardımcı olur.

Rehberim Sensin'in öğrencilerine sunduğu kişiselleştirilmiş rehberlik ve takip hizmeti sayesinde her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun bir hazırlık planı oluşturulur. Öğrencilerin ilerlemesi yakından takip edilir ve planlar ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenir. Bu sayede her öğrenciye en etkili şekilde rehberlik edilir.

Rehberim Sensin, öğrencilerin sadece sınavlarda değil, aynı zamanda üniversite tercihlerinde de doğru kararlar vermelerine yardımcı olur. Bu nedenle, Rehberim Sensinde bulunan deneyimli psikolojik danışmanlar ile 12. sınıf öğrencileri gelecekteki üniversite başarılarına bir adım daha yaklaşmış olurlar.

12. Sınıf Coğrafya Kaynak Önerileri

12. sınıf coğrafya kaynak önerileri kısıtlı olduğundan ve yayın evleri de basmayı tercih etmediğinden 12. Sınıf coğrafya kaynak almak yerine AYT coğrafya kaynak almak daha doğru olacaktır. Öğrenciler doğru kaynak seçerken şu kriterlere dikkat etmelidirler: Konu sıralaması, anlatım tarzı, örnek sorular, çözümlü örnekler, öğrenci geri bildirimleri, ek materyaller, yayınevi ve yazar. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak etkili bir kaynak seçimi yapabilirler. AYT coğrafya kaynak önerileri veya 12. Sınıf coğrafya kaynak önerileri şu şekildedir:

 • 2024 AYT Coğrafya Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası Benim Hocam Yayınları
 • 2024 YKS AYT Coğrafya Ders Notları Benim Hocam Yayınları
 • AYT Coğrafya Soru Bankası Limit Yayınları
 • AYT Coğrafya El Kitabı Limit Yayınları
 • 2024 AYT 3D Coğrafya Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası 3D Yayınları
 • TYT AYT Coğrafya Son 10 Yıl Konularına Göre Çıkmış Sorular ve Çözümleri A Yayınları
 • TYT AYT Coğrafya Son 20 Yıl Konularına Göre Çıkmış Sorular ve Çözümleri A Yayınları
 • 2024 AYT Coğrafya Soru Bankası Üç Dört Beş Yayınları
 • 2024 Optimum TYT AYT Coğrafya Video Çözümlü Yeni Nesil Soru Bankası Referans Yayınları
 • AYT Coğrafya Denemeleri Karekök Yayınları
 • AYT Coğrafya Soru Kitabı Palme Yayınevi
 • AYT Coğrafya Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • AYT Coğrafya Soru Bankası Fencebir Yayınları
 • Coğrafyanın Kodları AYT Coğrafya Kamp Kitabı
 • AYT Konu Özetli Coğrafya Soru Bankası Tonguç Akademi
 • 2024 TYT Video Destekli Konu Anlatımı Seti 8 Kitap Benim Hocam Yayınları + Fix Yayınları 8 Branş Deneme
 • AYT Coğrafya Konu Anlatımlı Kitap Palme Yayınevi

Diğer 12. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

12. Sınıf Matematik Konuları
12. Sınıf Fizik Konuları
12. Sınıf Kimya Konuları
12. Sınıf Biyoloji Konuları
12. Sınıf Tarih Konuları
12. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler