11. Sınıf Coğrafya Konuları Nelerdir?

11. Sınıf Coğrafya Konuları Nelerdir?

11. sınıf coğrafya müfredat çerçevesinde, coğrafya dersiyle ilgili dört ana ünite bulunmaktadır. İlk ünite, doğal sistemleri inceleyerek biyoçeşitlilik, ekosistemler ve su kaynaklarına odaklanır. İkinci ünite, beşerî sistemleri kapsayarak nüfus, şehirler, ekonomik faaliyetler, tarım, enerji ve sanayi konularını ele alır. Üçüncü ünite, küresel düzeyde bölgeler ve ülkeler arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri incelerken kültürel çeşitliliği, ticareti, turizmi ve çevre sorunlarını vurgular. Dördüncü ve son ünite ise çevre ve toplum odaklıdır, afetlerin, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının, çevre sorunlarının ve doğal kaynakların geri dönüşümünün önemine vurgu yapar. Bu dört ana ünite, coğrafyanın doğal ve beşerî yönlerini, küresel etkileşimleri ve çevresel konuları içermektedir. 11. Sınıf coğrafya konuları şu şekildedir.

11. Sınıf 1. Dönem Coğrafya Konuları 2023-2024

11. sınıf 1. dönem coğrafyada İlk ünite, doğal sistemleri inceleyerek biyoçeşitlilik, ekosistemler ve su kaynaklarına odaklanır. Öğrenciler için bu konular önemli bir getiriye sahiptir. İkinci ünite ise beşerî sistemleri kapsar ve nüfus, şehirler, ekonomik faaliyetler, tarım, enerji ve sanayi gibi konuları ele alır. Bu iki ünite, coğrafya dersinin doğal ve beşerî yönlerini ayrıntılı bir şekilde inceler. Beşerî sistemler 11. Sınıf 1. döneminde tam bitmeyebilir. 2. Dönem ilk konusu olarak da devam edilir. 11. Sınıf 1. Dönem coğrafya konuları şu şekildedir:

1.ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

 1. Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi
  • Biyoçeşitlilik
  • Ekosistemlerin Unsurları
  • Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
  • Su Ekosistemleri
  •  
 2. ÜNİTE: BEŞERî SİSTEMLER
  1. Nüfus Politikaları
   • Ülkelerin Nüfus Politikaları
   • Türkiye’de Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri
   • Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonlarına Dayalı Senaryolar
   •  
  2. Yerleşmenin Özellikleri
   • Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi
   • Şehirlerin Etki Alanları
   • Türkiye’de Yerleşmeler
   •  
  3. Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
   • Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler
   • Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri
   • Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
   •  
  4. TÜRKİYE’DE EKONOMİ
   • Türkiye’deki Doğal Kaynaklar İle Ekonomi Arasındaki İlişki
   • Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Mekansal Etkileri
   • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
   •  

11. Sınıf 2. Dönem Coğrafya Konuları 2023-2024

11. sınıf 2. Dönem coğrafya konuları AYT sınavında da önemli bir yer kapsıyor. Ele alınan konularla öğrencilere beşeri sistemleri öğreterek Türkiye ve küreselleşen dünyadaki tarım, madenler, sanayi, kültürel medeniyetler, küresel ticaret ve çevre sorunları gibi konularda öğrenmelerini sağlamak temel amaçtır. 11. Sınıf 2. Dönem coğrafya konuları şu şekildedir:

 1. ÜNİTE: BEŞERİ SİSTEMLER
  1. Türkiye’de Tarım
  2. Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
  3. Türkiye’de Sanayi
   •  
 2. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
  1. Kültür Bölgeleri
   • İlk Kültür Merkezleri
   • Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Dağılışı
   • Türk Kültürü
   • Anadolu’nun Kültürel Özellikleri
   •  
  2. KÜRESELLEŞEN DÜNYA
   • Küresel Ticaret
   • Turizm
   • Sanayileşme Süreci: Almanya
   • Tarım-Ekonomi İlişkisi
   • Uluslararası Örgütler
   •  
 3. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM
  1. Çevre Sorunları
   • Çevre Sorunları ve Türleri
   • Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri
   • Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri
   • Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri
   • Küresel Çevre Sorunları
   • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

    Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
    Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

    Danışmanlık Al

11. Sınıf Coğrafya İlk Konu Ne?

11. sınıf coğrafya dersinin ilk konusu "Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler" olarak adlandırılır. Bu konu, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan canlı organizmaların çeşitliliği ve bu organizmaların yaşam alanlarını içeren ekosistemlerin işleyişini incelemeyi amaçlar. Öğrencilere, biyoçeşitliliğin neden önemli olduğu, ekosistemlerin nasıl işlediği, insan faaliyetlerinin biyoçeşitliliğe etkileri ve biyoçeşitliliği koruma yöntemleri gibi konuları öğretir. Biyoçeşitlilik, ekosistemlerin dengesini koruma, gıda zincirlerini anlama ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi çevresel ve ekolojik konuları kapsar. Aynı zamanda, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin coğrafi dağılımı da incelenir, böylece öğrenciler coğrafi alanların doğal çevrelerinin özgünlüğünü ve koruma gerekliliğini anlarlar. Bu konu, öğrencilere doğal çevrelerin önemini ve insanların bu çevrelere olan etkisini daha derinlemesine anlamalarını sağlayarak çevre bilinci oluşturmayı hedefler.

11. Sınıf Coğrafya Kaç Ünite Var?

11. sınıf coğrafya dersi, doğal sistemler, beşeri sistemler, küresel ortam: bölgeler ve ülkeler, çevre ve toplum olmak üzere dört ana üniteye ayrılır.

AYT. 11. Sınıf Coğrafya Konuları nelerdir?

11. sınıf AYT coğrafya bölümü dört ana üniteyi içerir. Bu üniteler sınavda öğrencilerin coğrafi konulara hakimiyetini ölçmek amacıyla kullanılır. "Doğal Sistemler" ünitesi, özellikle iklim değişikliği ve doğal afetler gibi küresel çevresel sorunlarla bağlantılı olarak AYT'nin çevre ve doğa ile ilgili sorularına hazırlar. "Beşeri Sistemler" ünitesi, nüfus, ekonomi ve yerleşim coğrafyası konularında öğrencilere derinlemesine bir anlayış kazandırır ve AYT sınavındaki beşeri konuları ele alır. "Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler" ünitesi, dünya coğrafyası, kültürel çeşitlilik ve uluslararası ilişkilerle ilgili sorulara hazırlık yapar. Son olarak, "Çevre ve Toplum" ünitesi, AYT sınavının çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve çevre politikalarına dair sorularını ele alır. Bu ders, öğrencileri coğrafi düşünme yeteneklerini geliştirmeye teşvik eder ve AYT coğrafya sınavında başarılı olmalarına yardımcı olur.

11. Sınıf Coğrafya Nasıl Çalışılır?

Coğrafya için derinlemesine ve analitik bir bakış açısıyla yaklaşmanız gerekmektedir. 11. sınıf coğrafya konularını öğretmeninizin notlarına dikkatle göz atarak ve ders kitaplarını inceleyerek başlayabilirsiniz. Konu kitapları, sınavın karmaşıklığını anlamak için faydalı bir kaynaktır. Özellikle zorlandığınız konuları daha iyi anlamak için bu kaynakları kullanabilirsiniz. Ayrıca, harita okuma becerilerinizi geliştirmeniz gerektiğini unutmayın. Farklı türde haritaları inceleyerek koordinatları, ölçekleri ve sembolleri anlamak sınavda size AYT sınavında da avantaj sağlar. Görsel materyalleri kullanarak coğrafya konularını daha iyi anlayabilirsiniz. Soru bankaları ve deneme testleri çözmek, sınav formatını anlamak ve pratik yapmak için önemlidir. Analitik düşünme becerilerinizi geliştirmek için konuları neden-sonuç ilişkileri ve coğrafi süreçler üzerinden değerlendirin. Zorlandığınız konularda profesyonel yardım almak ve öğretmeninizden veya rehberlik biriminden destek istemek sınav hazırlığınızı daha etkili hale getirecektir.

11. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

11. sınıf YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlığı yaparken, Rehberim Sensin aracılığı ile uzmanlarla çalışmak size büyük avantaj sağlayabilir. Rehberim Sensin'in deneyimli psikolojik danışmanları, öğrencilere başarıya ulaşmaları için çeşitli stratejiler sunarlar. İşte bu aşamada dikkate almanız gereken bazı öneriler:

 1. Planlı ve Düzenli Çalışma: Rehberim Sensin uzmanları, öğrencilere çalışma planları oluşturarak derslerini düzenli ve planlı bir şekilde nasıl yürüteceklerini öğretir. Bu planlar, sınavı daha etkili bir şekilde hazırlamak için önemlidir.
  •  
 2. Konu Tekrarları: YKS'de birçok konu bulunduğundan, uzmanlar öğrencilere düzenli konu tekrarları yapmaların konusunda Rehberim Sensin’e özgü tekrar metotlarını sunar. Bu tekrarlar, öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olur.
  •  
 3. Motivasyon ve Stres Yönetimi: Uzmanlar, öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmalarını ve sınav stresi ile başa çıkmalarını desteklerler. Motivasyonunuzu artırmak için hedefler belirlemek önemlidir.
  •  
 4. Düzenli İlerleme Takibi: Rehberim Sensin, öğrencilerin düzenli olarak ilerlemelerini takip eder. Bu sayede eksikliklerinizi belirler ve planlarınızı buna göre haftalık olarak güncellerler.
  •  
 5. Rehberlik ve Destek: Uzmanlar, öğrencilere herhangi bir konuda rehberlik ederler ve sorularını yanıtlarlar. Sınav kaygısı, tercihler gibi konularda uzmandan destek alabilirsiniz.

Rehberim Sensin, 11. sınıf öğrencilerine sınav hazırlığı sürecinde gereken desteği sağlayarak daha bilinçli ve başarılı bir şekilde ilerlemelerini destekler. Bu nedenle, Rehberim Sensin de yer alan uzmanların önerilerini ve rehberliğini dikkate alarak YKS'ye daha hazırlıklı bir şekilde girebilirsiniz.

11. Sınıf Coğrafya Kaynak Önerileri

11. sınıf coğrafya kaynağı seçmeden önce bilmeniz gereken bazı önemli maddeler vardır. Öncelikle, kendi öğrenme hızınızı ve güçlü/zayıf yönlerinizi anlamak için bir öz değerlendirme yapmanız önemlidir. Hangi konularda daha fazla destek ihtiyacınız olduğunu netleştirmek için bu adım büyük bir yardımcıdır. Ayrıca, kişisel rehberlik hizmetlerinden, öğrenci koçluğundan yararlanarak, size özgü kaynaklara yönelik öneriler ve rehberlik alabilirsiniz. Rehberim Sensin tüm öğrencilerini tanır ve onlara uygun kaynakları danışmanları yardımıyla seçer. Bu tür hizmetler, öğrencilerin her birinin ihtiyaçlarına ve güçlü yönlerine göre kaynakları belirlemelerine yardımcı olur. İnternet, ders materyallerini araştırmak ve farklı kaynaklara erişim sağlamak için harika bir araçtır. Seviyenize uygun kaynakları seçmek öğrenmeyi daha etkili hale getirir, çünkü bu, öğrenme sürecinizi kişiselleştirir ve sizi daha fazla motive edebilir. Son olarak, güvenilir ve kaliteli kaynakları tercih etmek önemlidir, çünkü doğru kaynaklar size en iyi öğrenme deneyimini sunar ve başarıya daha yakın olmanızı sağlar. Bu yüzden kaynak seçiminde dikkatli olmak ve doğru önerilere odaklanmak önemlidir. 11. sınıf coğrafya kaynak önerileri şu şekildedir:

 • 11. Sınıf Coğrafya Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya Soru Bankası Karekök Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya Özet Delta Kültür Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya Soru Bankası Birey Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • 11. Sınıf Iceberg Coğrafya Soru Bankası Okyanus Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya MPS Konu Anlatımı ve Soru Çözümü Karekök Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya Konu Özetli Soru Bankası Aydın Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya Özet Pano Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya Soru Bankası Final Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları
 • 11. Sınıf Coğrafya Seti Çap Yayınları
 •  

Diğer 11. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

11. Sınıf Matematik Konuları
11. Sınıf Fizik Konuları
11.Sınıf Kimya Konuları
11-Sınıf Biyoloji Konuları
11.Sınıf Tarih Konuları
11-Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler