10. Sınıf Coğrafya Konuları Nelerdir?

10. Sınıf Coğrafya Konuları Nelerdir?

10. Sınıf Coğrafya dersi, "Doğal Sistemler" ünitesinde Dünya'nın tektonik yapısını, jeolojik zamanları, iç ve dış kuvvetlerin yer şekilleri üzerindeki etkilerini, toprak çeşitliliğini ve bitki örtüsünü ele alırken; "Beşerî Sistemler" ünitesi nüfus özellikleri, dünya nüfusunun dağılışı, göçler, ekonomik faaliyet türleri ve uluslararası ulaşım hatlarını inceler. "Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler" ünitesi İstanbul'daki ulaşım projelerini ve çevresel etkilerini ele alırken, "Çevre ve Toplum" ünitesi afetlerin nedenlerini, dağılışlarını ve korunma yöntemlerini açıklar. Bu ders, öğrencilere coğrafyanın doğal ve beşerî unsurlarını, küresel etkileşimleri ve çevresel sorunları anlamalarında yardımcı olur. 10. Sınıf coğrafya konuları TYT’de ve AYT’de temel oluşturduğundan YKS hazırlanan öğrenciler için önemlidir. 10. sınıf coğrafya konuları şu şekildir:

10. Sınıf 1. Dönem Coğrafya Konuları 2023-2024

10. sınıf 1. Dönem coğrafya dersinde ana ünite olan “Doğal Sistemler”de; Dünya'nın oluşum süreci, tektonik oluşumu ve jeolojik zamanlar gibi temel kavramlara odaklanırken, iç ve dış kuvvetlerin yer şekilleri ve kayaçlar üzerindeki etkilerini ele alır. Ayrıca, Türkiye'deki iç ve dış kuvvetlerin etkileri ve ülkenin başlıca yüzey şekilleri hakkında bilgi sunar. Su kaynakları, topraklar ve bitkiler gibi doğal kaynakların özelliklerini dünya genelinde karşılaştırarak, Türkiye'nin bu kaynaklar üzerindeki dağılışını inceler. Bu ünite, öğrencilere coğrafi unsurların oluşumunu ve çeşitliliğini anlamalarına yardımcı olur ve doğal sistemlerin çevremizdeki dünyayı nasıl şekillendirdiğini açıklar.10. sınıf 1. dönem coğrafya konuları şu şekildedir:

 1. Ünite: Doğal Sistemler
   • Dünya’nın Yapısı ve Oluşum Süreci
   • Dünyanın Tektonik Oluşumu
   • Jeolojik Zamanlar
   • İç Kuvvetler
   • Kayaçlar
   • Türkiye’de İç Kuvvetler
   • Dış Kuvvetler
   • Türkiye’de Dış Kuvvetler
   • Türkiye’de Başlıca Yüzey Şekilleri
   • Su Kaynakları
   • Dünyada Su Kaynakları
   • Türkiye’de Su Kaynakları
   • Topraklar
   • Dünyada Topraklar
   • Türkiye’de Topraklar
   • Bitkiler
   • Dünyada Bitkiler
   • Türkiye’de Bitkiler

10. Sınıf 2. Dönem Coğrafya Konuları 2023-2024

10. sınıf 2. Dönem coğrafya ders planı; nüfus, göç, ekonomik faaliyetler, uluslararası ulaşım hatları ve afetler gibi beşerî sistemler ve çevre konularını özetler. İlk ünite, nüfusun önemini ve dünya üzerindeki dağılışını ele alır. Göçün nedenlerini ve Türkiye'deki göçlerin sonuçlarını inceler. Ekonomik faaliyetlerin gelişmişlikle ilişkisini vurgular. Üçüncü ünite, uluslararası ulaşım hatlarının küresel etkilerini ele alır. Son olarak, afetlerin nedenlerini ve korunma yöntemlerini açıklar. Öğrenciler için beşerî olarak kritik konuları içerir. TYT’de doğrudan buradan soru gelmesine karşın AYT’de de sru geldiğini unutmamak gereklidir. 10. sınıf 2. dönem coğrafya konuları şöyledir:

 1. Ünite: Beşerî Sistemler
  • Nüfus
  • Nüfusun Özellikleri ve Önemi
  • Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
  • Dünyada Nüfusun Dağılışı
  • Nüfus Piramitleri
  • Türkiye’de Nüfus
  • Türkiye’de Nüfusun Değişimi
  • Türkiye’de Nüfusun Dağılışı
  • Türkiye’de Nüfusun Yapısal Özellikleri
  • Göç
  • Göçler ve Göçlerin Nedenleri
  • Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
  • Türkiye’de Göçlerin Mekânsal Etkileri
  • Ekonomik Faaliyetler
  • Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik
  •  
 2. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Uluslararası Ulaşım Hatları
  •  
 3. Ünite: Çevre ve Toplum
  • Afetler
  • Afetlerin Dağılışı
  • Türkiye’deki Afetlerin Dağılışı
  • Afetlerden Korunma Yöntemleri

10. Sınıf Coğrafya İlk Konu Ne?

10.sınıf coğrafya dersinin ilk konusu, dünyanın tektonik oluşumu ve levha tektoniği teorisini ele alır. Bu konu, Dünya'nın kabuğunun altında bulunan büyük levhaların hareketini, levha sınırlarındaki etkileşimleri ve bu etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkan depremler, volkanlar, dağ oluşumları gibi olayları inceler. Öğrencilere, Dünya'nın yüzeyinin sürekli değiştiğini, levhaların çarpışmaları ve ayrılmalarının coğrafi olayları nasıl tetiklediğini ve bu olayların insan yaşamına etkilerini anlama fırsatı sunar. Levha tektoniği, coğrafyanın temel kavramlarından biri olan coğrafi süreçleri ve dünya yüzeyinin evrimini anlamak için kritik bir teoridir ve bu nedenle coğrafya eğitiminde önemli bir başlangıç noktasıdır.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

10. Sınıf Coğrafya Kaç Ünite Var?

10. sınıf coğrafya dersi, doğal sistemler, beşerî sistemler, küresel ortam: bölgeler ve ülkeler, çevre ve toplum olmak üzere dört ana üniteye ayrılır. Doğal sistemler ünitesi, doğanın fiziksel ve biyolojik yönlerini ele alırken, beşerî sistemler ünitesi insan etkileşiminin coğrafi yönlerini inceler. Küresel ortam ünitesi, farklı bölgeleri ve ülkeleri inceleyerek coğrafi konumları, ekonomik durumları ve kültürel farklılıkları araştırır. Çevre ve toplum ünitesi ise çevresel konuları ve sürdürülebilirlik ile ilgili meseleleri kapsar, böylece öğrencilere coğrafi düşünme becerileri kazandırmayı hedefler. Bu üniteler, coğrafyanın çeşitli yönlerini anlamalarına ve dünya ile çevresel etkileşimlerini değerlendirmelerine yardımcı olur.

TYT. 10. Sınıf Coğrafya Konuları nelerdir?

Beşerî Sistemler, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve Toplum ünitelerindeki alt başlıklar 10. Sınıf TYT konularını oluşturmaktadır.

10. Sınıf Coğrafya Nasıl Çalışılır?

Coğrafya öğrenmeye başlarken, düzenli bir çalışma takvimi oluşturmak oldukça önemlidir. Coğrafya, dünya üzerindeki olayları ve süreçleri anlamaya yönelik bir bilim dalı olduğundan, dersleri sadece ezbere dayalı çalışmak yerine temel kavramları kavramaya ve neden-sonuç ilişkilerini çözmeye odaklanmalısınız. Haritalar, coğrafyanın temel bir bileşenidir, bu nedenle harita okuma ve yorumlama becerilerinizi geliştirmeye özen göstermelisiniz. Farklı türde haritaları inceleyerek coğrafi bilgileri harita üzerinde tanımlama pratiği yapmalısınız. Ayrıca, dersler sırasında veya kitap okurken notlar almak, özellikle önemli terimleri ve kavramları not etmek, ilerleyen dönemde tekrar yapmanız için büyük bir yardımcı olur. Görsel materyalleri kullanarak coğrafyayı daha etkili bir şekilde öğrenmeyi hedeflemek, belgeselleri izlemek ve harita videolarını incelemek gibi aktiviteler coğrafya derslerinizi daha ilgi çekici hale getirebilir. Coğrafya sorularını çözerek derslerinizi pekiştirmek ve sınavlara hazırlanmak da önemlidir. Coğrafya, dünya olaylarını anlamaya yönelik olduğundan, güncel gelişmeleri takip etmek, harita okuma becerilerinizi iyileştirmek ve konuları daha iyi anlamaya çalışmak oldukça hayati bir öneme sahiptir. Bu önerileri takip ederek, coğrafya derslerinizi daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

10. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

Öğrenim süreçlerinizi doğru bir şekilde yürütmek ve istikrarlı olarak ilerleyebilmek adına sizlere. Rehberim Sensin’i öneriyoruz. Rehberim Sensin bilimsel araştırmalara dayalı etkili öğrenme stratejilerini benimseyen ve her öğrenciyi bireysel olarak değerlendiren bir kuruluştur. Bu, öğrencilerin kendi potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarına olanak tanır.

Rehberim Sensin, öğrencilerin öğrenme hızlarını, ihtiyaçlarını ve güçlü yönlerini dikkate alarak kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturur. Böylelikle her öğrencinin özgün gereksinimlerini karşılayarak başarıya giden yolu aydınlatır. Öğrencilere etkili öğrenme stratejileri, sınav başarı yöntemleri ve kalıcı öğrenme teknikleri konusunda kapsamlı rehberlik sunar. Bu sayede öğrenciler, sınavlar ve sınıf başarıları açısından en iyi sonuçları elde ederler.

Rehberim Sensin'in uzman danışmanları, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için ileri düzey öğretim yöntemlerini kullanır ve yapay zeka destekli analizlerle öğrenci ilerlemesini izler. Ayrıca, eksiklikleri belirlemek ve düzenli tekrarlarla bilgiyi pekiştirmek için kişiselleştirilmiş çalışma planları sunarlar. Bu sayede öğrenciler, daha özgüvenli ve başarılı bir şekilde sınavlara hazırlanır ve kendilerini gelecekteki başarıları için güçlendirirler. Rehberim Sensin, öğrencilerin potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olarak gelecekteki başarılarını garantileme konusunda mükemmel bir yardımcıdır.

10. Sınıf Coğrafya Kaynak Önerileri

10. sınıftaysanız ve coğrafya gibi diğer derslerde de başarılı olmak istiyorsanız kaynak seçiminizi doğru yapmanız bu yolda size iyi rehberlik edecektir. Kaynak seçerken öğrenme hızınızı ve güçlü/zayıf yönlerinizi değerlendirmek, ihtiyaçlarınıza odaklanmak için kişisel rehberlik hizmetlerinden, özellikle öğrenci koçluğundan faydalanmanız önemlidir. "Rehberim Sensin" gibi hizmetler, her öğrencinin ihtiyaçlarına özel kaynaklar belirlemesine yardımcı olabilir. İnternet, özelleştirilmiş kaynaklar ararken büyük bir kaynaktır; çevrimiçi ders materyalleri araştırılarak seviyeye uygun kaynaklar bulunabilir. Ancak, kaynakları seçerken güvenilirliğine ve kalitesine dikkat etmek önemlidir. Doğru kaynak tavsiyeleri ve önerileri araştırarak, öğrenme sürecinizi daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz. 10 .sınıf coğrafya kaynak önerileri şu şekildir:

 • 10. Sınıf Coğrafya Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • 10. Sınıf Iceberg Coğrafya Soru Bankası Okyanus Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Özet Delta Kültür Yayınları
 • TYT Coğrafya 9. Sınıf 10. Sınıf Coğrafyanın Kodları Video Ders Kitabı
 • 2022 10. Sınıf Coğrafya Yaprak Test Tümler Yayınları
 • Coğrafyanın Kodları Dünya Haritaları Çalışma Defteri (Tüm Sınavlar İçin)
 • 2023 10. Sınıf Coğrafya Konu Özetli Soru Bankası Aydın Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Seti Çap Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Soru Bankası Birey Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya 24 Adımda Özel Konu Anlatımlı Soru Bankası Sınav Dergisi Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya MPS Konu Anlatımı ve Soru Çözümü Karekök Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Çek Kopar Yaprak Test Eğitim Dünyası Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Soru Bankası Limit Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Soru Bankası Karekök Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Soru Bankası FDD Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Video Çözümlü Soru Bankası Evrensel İletişim Yayınları
 • 10. Sınıf Coğrafya Özetli Lezzetli Soru Bankası Editör Yayınevi
 • 10. Sınıf Coğrafya Kök Konu Anlatımlı Puan Yayınları
 •  

Diğer 10. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

10. Sınıf Matematik Konuları
10. Sınıf Fizik Konuları
10. Sınıf Kimya Konuları
10. Sınıf Biyoloji Konuları
10. Sınıf Tarih Konuları
10. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler