11. Sınıf Fizik Konuları Nelerdir?

11. Sınıf Fizik Konuları Nelerdir?

11. sınıf konularında özellikle sizleri bir konuda uyarmak durumundayız. 11. Sınıf fizik müfredatı 4 yıl içindeki fizik müfredatının en ağır olan kısmı ve AYT’de de ciddi fark yaratacağınız konuları içeriyor. Bu durumdan kaynaklı bu dönem derslerinde doğru başlamak ve yönetmek daha da önem kazanmış durumda. Öyleyse çalışmadan önce müfredatı çok iyi bilip doğru çalışmalarla süreci desteklemek sizler için doğrudur. Biz de size bu yolda harita olması için dönem içinde işleyeceğiniz ünite ve kazanımlarını listeledik. MEB müfredatına bağlı kalarak derlesek de bazı okullarda ilerleme hızına göre değişiklik gösterebilir.10. Sınıf Fizik Konuları şu şekildedir:

11. Sınıf 1. Dönem Fizik Konuları 2024

11. sınıf 1. Dönem Fizik dersi, öncelikle vektörler, bağıl hareket, Newton'un hareket yasaları, sabit ivmeli hareket, iki boyutta hareket, enerji-hareket ilişkisi, itme-çizgisel momentum, tork, denge ve basit makineler olmak üzere on ana başlık altında incelenir. Bu başlıklar, fizikte temel kavramları, yasaları ve hesaplamaları içerisinde barındırır. Bu ünitelerdeki kazanımları tam olarak kavrayabilmek adına 9 ve 10. Sınıf Fizik konularında bu dönem konularında ilişkili olanlar içinde eksiğinizin olmamasına dikkat edelim. 1.dönem fizik konularını sizler için listeledik. 10. Sınıf 1. Dönem Fizik Konuları şu şekildedir:

 1. 1. KUVVET VE HAREKET
  1. Vektörler
   • Vektörlerin özelliklerini açıklar.
   • İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer.
   • Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar.
   • Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar.
   •  
  2. Bağıl Hareket
   • Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar.
   • Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar."
   • Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
   •  
  3. Newton’ın Hareket Yasaları
   • Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar
   • Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.
   •  
  4. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
   • Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder.
   • Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
   • Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder.
   • Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
   • Limit hız kavramını açıklar.
   • Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder.
   •  
  5. İki Boyutta Hareket
   • Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder.
   • İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
   •  
  6. Enerji Ve Hareket
   • Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder.
   • Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder.
   • Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder.
   •  
  7. İtme Ve Çizgisel Momentum
   • İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar.
   • İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar.
   • Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder.
   • Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar.
   •  
  8. Tork
   • Tork kavramını açıklar.
   • Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
   • Tork ile ilgili hesaplamalar yapar.
   •  
  9. Denge Ve Denge Şartları
   • Cisimlerin denge şartlarını açıklar.
   • Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar.
   • Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar.
   •  
  10. Basit Makineler
   • Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar.
   • Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar.
   • Hayatı kolaylaştırmak amacıyla basit makinelerden oluşan güvenli bir sistem tasarlar.
   •  

11. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları 2024

11. sınıf 2. Dönem Fizik konularının ana ünitesi Elektrik ve Manyetizmadır. Elektirik ve Manyetizma Ünitesi bünyesinde şu konular işlenmektedir: Elektriksel kuvvet ve alan, elektriksel potansiyel, düzgün elektrik alan ve sığa, manyetizma ve elektromanyetik indüksiyon, alternatif akım ve transformatörler. Bu başlıklar elektrik ve manyetizma alanında temel konuları kapsar. Her bir konunun kazanımlarını öğrenciye öğretmek ve sınavlarda uygulayabilmesini sağlamak adına bir yol haritası lazımdır. İşte biz tam olarak bu durumda sizlere en güvenilir kaynaklardan yani MEB müfredatından konuları listeledik.10. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları şu şekildedir:

 1. 11.2. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Elektriksel Kuvvet Ve Elektrik Alan
   1. Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler.
   2. Noktasal yük için elektrik alanı açıklar.
   3. Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar.
  2. Elektriksel Potansiyel
   1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar."
   2. Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar.
   3. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar."
  3. Düzgün Elektrik Alan Ve Sığa
   1. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanı, alan çizgilerini çizerek açıklar."
   2. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder."
   3. Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar.
   4. Sığa (kapasite) kavramını açıklar.
   5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
   6. Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar.
  4. Manyetizma Ve Elektromanyetik İndüklenme
   1. Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.
   2. Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.
   3. Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün veşiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
   4. Manyetik alan içerisinde akım taşıyan dikdörtgen tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin döndürme etkisini açıklar.
   5. Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder.
   6. Manyetik akı kavramını açıklar.
   7. İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar
   8. Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar.
   9. Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar.
   10. Yüklü parçacıkların manyetik alan ve elektrik alandaki davranışını açıklar.
   11. Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar.
  5. Alternatif Akım
   1. Alternatif akımı açıklar.
   2. Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır.
   3. Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar.
   4. İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar
  6. Transformatörler
   1. Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar.
   2. Transformatörlerin kullanım amaçlarını açıklar.

11. Sınıf Fizik İlk Konu Ne?

11. sınıf Fizik ilk konusu:“Vektörlerdir.”Vektörler, yön ve büyüklüğe sahip fiziksel niceliklerdir. Bu vektörler, iki veya üç boyutlu kartezyen koordinat sistemlerinde temsil edilebilir. Vektörlerin bileşenlerini hesaplamak için farklı yöntemler kullanılabilir ve bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüğünü hesaplamak mümkündür.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

11. Sınıf Fizik Kaç Ünite Var?

11. sınıf fizikte ünite sayısı şu şekildedir: 2 ünite vardır. Bunlar Kuvvet ve Hareket”, “Elektrik ve Manyetizma” üniteleridir. Bu üniteler içinde toplamda 16 konu vardır. Ve 16 konunun da her birinin farklı farklı kazanımları mevcuttur. Kuvvet ve Hareket ünitesi içinde 10 ana konu, Elektrik ve Manyetizma ünitesinde ise 6 ana konu vardır.

AYT. 11. Sınıf Fizik Konuları nelerdir?

1. dönem içinde Kuvvet ve Hareket ünitesi içinde kazanımlar açısından “Vektörler, Bağıl Hareket, Newton’un Hareket Yasaları, Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket, İki Boyutta Hareket, Enerji ve Hareket, İtme ve Çizgisel Momentum, Tork, Denge ve Denge Şartları, Basit Makineler; 2. Dönem fizik konuları olarak Elektrik ve Manyetizma ünitesi kapsamında da “Elektriksel Kuvvet Ve Elektrik Alan, Elektriksel Potansiyel, Düzgün Elektrik Alan Ve Sığa, Manyetizma Ve Elektromanyetik İndüklenme, Alternatif Akım, Transformatörler” gibi konular AYT’de soru getirir. 11. Sınıf tüm fizik konuları AYT’de önemli derecede çıkmaktadır. Bu konular müfredatta çok önemli yer kaplar ve AYT Fizikte yaklaşık 7 soru getirir.

11. Sınıf Fizik Nasıl Çalışılır?

Fizik öğrenimi zor derslerden biridir. İlk çalışma dönemlerinde çalıştığını konuları anlamanıza rağmen sorulara yansıtamayabilirsiniz. Fakat unutulmamalıdır ki bu fizik öğrenme sürecinin parçasıdır. Adım adım doğru şekilde çalışmanız için size birkaç öneri de hazırladık. Fizik şu şekilde çalışılır:

 1. Konuları İnceleme :Her bir konuyu baştan sona inceleyin. Konuların alt başlıklarını ve anahtar kavramları belirleyin. Konuların karmaşıklığına göre öncelik sırası belirleyin.

 2. Ders Kitapları ve Kaynaklar :Fizik ders kitaplarınızı ve öğretmeninizin önerdiği kaynakları kullanarak konuları daha iyi anlayın. Ders kitapları, konuları ayrıntılı ve yapıcı bir şekilde açıklar.

 3. Not Alma :Her konuyu çalışırken notlar alın. Özellikle önemli tanımları, formülleri ve örnek problemleri not etmek, konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

 4. Soru Çözme :Fizik öğrenirken problem çözme pratiği yapmak önemlidir. Her konuyu bitirdikten sonra direkt soru çözmek yerine soru çözüm videolarından faydalanıp tekrar edip soruları çözmeye çalışın. Soru bankaları veya online kaynaklardan örnek sorular bulabilirsiniz.

 5. Haftalık ve Günlük Program :Fizik konularını düzenli olarak çalışmak önemlidir. Haftalık belirlediğiniz konuları günlük çalışma programı oluşturarak yönetin ve fizik konularını sistemli ilerletin.

 6. Öğretmen ve Rehberlerden Yardım :Eğer konuları anlamakta veya problemleri çözmekte zorlanıyorsanız, öğretmenlerinizden veya rehberlerinizden yardım istemekten çekinmeyin. Onlar, karşılaştığınız zorlukları aşmanıza yardımcı olabilir.

 7. Grup Çalışması :Çözemediğiniz soruları arkadaşlarınızla birlikte çözün anlatmaya çalışın ve dinleyerek bakış açınızı genişletin. Başkalarına öğretmeye çalışmak, konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

 8. Test ve Sınavlar :Fizik konularını öğrendikten sonra testler ve sınavlarla kendinizi değerlendirin. Sınavlara çalışırken zaman yönetimine dikkat edin ve soruları dikkatlice okuyun. Yanlışlarınızı analiz ve oralara yönelik çalışmalar yapın.

 9. Teorik ve Matematiksel Bilgi :Fizik hem teorik hem de matematiksel bir bilimdir. Teorik kavramları anladıktan sonra matematiksel becerilerinizi kullanarak problemleri çözme pratiği yapmayı unutmayın.

11. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir: Rehberim Sensin ’ini öneriyoruz. Çünkü Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu olarak, her öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemek için bireysel görüşmelerde kaynak incelemesi yaparız. Onların seviyesine uygun kaynaklarla doğru öğrenmeleri harmanlarız. Öğrencilerin mevcut seviyelerini değerlendirir ve bu seviyeye ulaşmalarını sağlayacak öğrenme kaynaklarını kişiselleştirilmiş bir planlama sistematik bir hale getirmeye odaklanırız. Öğrencilere özgü öğrenme yöntemlerini öğreterek onları destekler ve süreci detaylı bir şekilde yönetiriz. Haftalık düzenliolarak takip görüşmeleri düzenleyerek öğrencilerin ilerlemesini yakından takip ederiz ve yapay zekâ destekli bir sistemle öğrenme süreçlerini izleriz. Bu yöntemlerle, her öğrencinin seviyesine ve hedeflerine odaklanarak başarıya ulaşmalarını sağlarız.

11. Sınıf Fizik Kaynak Önerileri

Kaynak seçimi hem ekonomik açıdan hem gelişiminizi bireyselleştirme noktası çok önem kazandı. Bu yüzden en uygun kaynağı seçmek önemlidir. Birden fazla kaynağı karşılaştırarak ve inceleyerek en uygun olanı seçmek, öğrenme sürecinizde size fazlaca katkı sağlar. Peki kaynak seçerken nelere dikkat edilmelidir?

 1. Müfredat Uyumu :Aldığınız kaynaklar MEB Müfredatı içerisinde ÖSYM gibi kurumların prensipleri içinde hareket etmelidir.

 2. Kaynaklarda Konu İşleyişi :Kaynak, konuları mantıklı bir sırayla işlemeli ve öğrencinin anlaması için açık ve tutarlı bir dil kullanmalıdır.

 3. Örnek Sorular ve Problemler :Kaynak, her konunun sonunda pratik yapma fırsatı sunmalıdır. Sorular ve problemler, öğrencinin öğrendiği konuları uygulamada yardımcı olmalıdır.

 4. Konu Anlatımı Kalitesi :Kitabın konu anlatımının açık, anlaşılır ve öğrenciye uygun olması önemlidir. Karmaşık veya fazla teknik dil yerine daha öğrenciye hayatın içinden örneklerle kalıcılığı artırmalıdır.

 5. Görseller ve İllüstrasyonlar :Görseller, konuları daha iyi sunabilmeli ve öğrenciye konu hakkında çokça ipucu vermelidir. Yani bir kaynak uygun görsel materyallere sahip olmalıdır.

 6. Çözümlü Örnekler :Öğrenciler, sorunlarını nasıl çözeceklerini öğrenmek için çözümlü örneklerden faydalanabilirler. Özellikle sayısal derslerde bol bol çözümlü örnekler olmalıdır. Video çözümleri her sorunun bulunması gerekir.

 7. Öğrenci Yorumları ve İncelemeler :Kaynak seçerken İnternet üzerinden forumlar, videolar ve bloglar gibi kanallardan yararlanılmalı bunları kıyaslayıp kullanan arkadaşınızın seviyesini göz önünde bulundurarak fikirlerini alabilirsiniz.

 8. Ek Materyaller :Bazı kitaplar, online destek materyalleri veya uygulama içi materyaller gibi ek kaynaklar sunar. Bu tür ek kaynaklar, öğrencinin öğrenme deneyimini zenginleştirebilir.

 9. Yayınevi ve Yazar Bilgisi :Tanınmış ve saygın bir yayınevinden gelen kitaplar, genellikle daha güvenilir bir kaynak olabilir. Ayrıca, kitabın yazarının konuyla ilgili deneyimi ve uzmanlığı da önemlidir.

Biz de size referans olması açısından piyasada en çok tercih edilen kaynakları sizler için örneklendirdik. Kendinize referans olması açısından inceleyebilirsiniz.11. Sınıf Fizik Kaynak Önerileri şu şekildedir:

 • 11. Sınıf Fizik Soru Kitabı Palme Yayıncılık
 • 11. Sınıf Fen Liseleri Fizik Soru Kitabı Palme Yayıncılık
 • 11. Sınıf 40 Seansta Fizik Okyanus Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Ders İşleyiş Modülleri Aydın Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik 24 Adımda Özel Konu Anlatımlı Soru Bankası Sınav Dergisi Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Soru Bankası 2. Kitap Aydın Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Konu Anlatımlı Palme Yayıncılık
 • 11. Sınıf Fen Lisesi Fizik Soru Bankası Çap Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik MPS Konu Anlatımı ve Soru Çözümü Karekök Yayınları
 • 11. Sınıf Anadolu Lisesi Fizik Seti Çap Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Soru Bankası Karekök Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Video Çözümlü Soru Bankası Evrensel İletişim Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Özetli Lezzetli Soru Bankası Editör Yayınevi
 • 11. Sınıf Fizik Soru Bankası Birey Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Soru Bankası FDD Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Ders Anlatım Föyü EİS Yayınları
 • 11. Sınıf Fizik Extra Soru Bankası Kafadengi Yayınları

Diğer 11. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

11. Sınıf Matematik Konuları
11. Sınıf Kimya Konuları
11. Sınıf Biyoloji Konuları
11. Sınıf Coğrafya Konuları
11. Sınıf Tarih Konuları
11. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler