10. Sınıf Fizik Konuları Nelerdir?

10. Sınıf Fizik Konuları Nelerdir?

10. sınıf fizik konuları TYT’nin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Diğer taraftan 10. Sınıf konuları 9. sınıf konularıyla da ilişkili olduğundan buradaki üniteleri ve kazanımları çalışırken eksiğinizin olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. MEB 10. sınıf fizik müfredatlarını 1. Dönem ve 2. Dönem olmak üzere programlıyor. Peki hangi dönemde hangi konular var detaylı açıkladık.10. SınıfFizik Konuları şu şekildedir:

10. Sınıf 1. Dönem Fizik Konuları 2023-2024

10. sınıf 1. Dönem fizik konularında ilk döneme dalgaları tamamiyle dahil edemeyebiliriz. Çünkü 2. Dönem başlangıcı olarak da “ses dalgasıyla” başlanabiliyor. Bu yüzden MEB müfredatına göre detaylı olarak gündeme aldık. İlk dönemde Elektrik ve Manyetizma ünitesi, elektrik akımı, direnç, ve potansiyel farkı konularını ele alır. Ayrıca, elektrik devreleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verir. Mıknatıs ve manyetik alan konusu da işlenir.Basınç ve Kaldırma Kuvveti ünitesi, basınç kavramını katı, sıvı ve gazlarda açıklar. Kaldırma kuvveti ise basınç farkından kaynaklanan bir kuvveti ve Bernoulli İlkesi'ni ele alır. Detaylı olarak üniteleri ve kazanımları inceleyebilirsiniz. 10. Sınıf 1. Dönem Fizik Konuları şu şekildedir:

 1. 1. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
   • Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar.
   • Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
   •  
  2. Elektrik Devreleri
   • Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
   • Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar.
   • Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.
   • Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar"
   •  
  3. Mıknatıs ve Manyetik Alan
   • Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar.
   •  
  4. Akım ve Manyetik Alan
   • Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
   • Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar.
   •  
 2. 2. BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
  1. Basınç
   • Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar."
   • Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar.
   •  
  2. Kaldırma Kuvveti
   • Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar."
   • Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi’ni kullanarak çözüm önerisi üretir.
   •  

10. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları 2023-2024

10. sınıf 2. Dönem fizik konularından dalgalar kısmı çoğu zaman 1. Dönem sonunda başlanmış olur. Özellikle bu dönem derslerinden optik ve dalgalar düzenli olarak her yıl hatırı sayılır şekilde soru getiriyor. Bu yüzden bu dönem derslerini çok iyi öğrenmeniz TYT Fizik netleriniz açısından önemli. Ünite ünite bilgi verecek olursak Dalgalar ünitesi, titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik gibi temel dalgaların kavramlarını ele alır. Bu ünite ayrıca yay, su ve ses dalgalarını açıklar, yayların atma ve periyodik dalga oluşturma farklarını vurgular ve su dalgalarının özelliklerini analiz eder. Ses dalgaları, sesin temel kavramlarını ve uygulama alanlarını örneklerle sunar, ayrıca deprem dalgaları ve bu tür felaketlerin önlenmesine yönelik çözüm önerilerine odaklanır.

10. sınıf 2. Dönem fizik konularından dalgalar kısmı çoğu zaman 1. Dönem sonunda başlanmış olur. Özellikle bu dönem derslerinden optik ve dalgalar düzenli olarak her yıl hatırı sayılır şekilde soru getiriyor. Bu yüzden bu dönem derslerini çok iyi öğrenmeniz TYT Fizik netleriniz açısından önemli. Ünite ünite bilgi verecek olursak Dalgalar ünitesi, titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik gibi temel dalgaların kavramlarını ele alır. Bu ünite ayrıca yay, su ve ses dalgalarını açıklar, yayların atma ve periyodik dalga oluşturma farklarını vurgular ve su dalgalarının özelliklerini analiz eder. Ses dalgaları, sesin temel kavramlarını ve uygulama alanlarını örneklerle sunar, ayrıca deprem dalgaları ve bu tür felaketlerin önlenmesine yönelik çözüm önerilerine odaklanır.

 1. DALGALAR
  1. Dalgalar
   • Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar.
   • Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır.
   •  
  2. Yay Dalgası
   • Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar.
   • Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder.
   •  
  3. Su Dalgası
   • Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar.
   • Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder.
   • Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.
   • Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder.
   •  
  4. Ses Dalgası
   • Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.
   • Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir.
   •  
  5. Deprem Dalgası
   • Deprem dalgasını tanımlar.
   • Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirir.
   •  
 2. OPTİK
  1. Aydınlanma
   • Işığın davranış modellerini açıklar.
   • Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar.
   •  
  2. Gölge
   • Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar.
   •  
  3. Yansıma
   • Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir.
   •  
  4. Düzlem Ayna
   • Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar.
   •  
  5. Küresel Aynalar
   • Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.
   • Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar.
   •  
  6. Kırılma
   • Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir.
   • Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder.
   • Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar.
   •  
  7. Mercekler
   • Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
   • Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar.
   •  
  8. Prizmalar
   • Işık prizmalarının özelliklerini açıklar.
   •  
  9. Renk
   • Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar.
   •  

10. Sınıf Fizik İlk Konu Ne?

10. sınıf fizik ilk konusu “Elektrik Ve Manyetizma” ünitesidir. Elektrik ve Manyetizmada, elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç, elektrik devreleri, manyetizma ve manyetik alan konuları işlenir. İlk bölümde elektrikle ilgili temel kavramlar ve direncin faktörleri açıklanır. İkinci bölümde elektrik devreleri ve güç kavramları ele alınırken, tehlikeler ve güvenlik önlemleri de incelenir. Üçüncü bölüm mıknatısların manyetik alanlarını açıklar, dördüncü bölüm ise elektrik akımının manyetik alanlarını ve Dünya'nın manyetik etkilerini anlatır. Bu konunun iyi anlaşılması AYT konuları için önemlidir.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

10. Sınıf Fizik Kaç Ünite Var?

10. sınıf fizik dersinde 4 ünite vardır. 10. Sınıf fizik üniteleri: Elektrik ve manyetizma, basınç ve kaldırma kuvveti, dalgalar, optik ünitelerinden oluşur. TYT Fizik kısmında herkes bu konulardan sorumludur. Sayısalcıların ve diğer öğrencilerin zorlandıkları konular olduğu için bu konularda iyi olursanız iyi bir fark atma şansına sahip olabilirsiniz.

TYT. 10. Sınıf Fizik Konuları nelerdir?

10. sınıf Fizik konuları şu şekildir:

 1. Elektrik Ve Manyetizma
 2. Basınç Ve Kaldırma Kuvveti
 3. Dalgalar
 4. Optik

Elektrik ve Manyetizma konularında, elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç, elektrik devreleri, manyetizma, manyetik alan, akımın manyetik etkisi ve Dünya'nın manyetik alanı ele alınır. Basınç ve Kaldırma Kuvveti bölümünde basınç kavramları, akışkanlar ve kaldırma kuvveti incelenir. Dalgalar ünitesi dalga kavramlarını, yay dalgalarını, su dalgalarını, ses dalgalarını ve deprem dalgalarını içerir. Optik ünitesinde aydınlanma, gölge, yansıma, düzlem aynalar, küresel aynalar, kırılma, mercekler, prizmalar ve renk konuları ele alınır. TYT için net ağırlığı fazla ve önemli konulardandır bu üniteler.

10. Sınıf Fizik Nasıl Çalışılır?

10. sınıf fizik konularına çalışırken öncelikli olarak 9. sınıf fizik konularında eksiğiniz olmamasına özen gösterin. Fizik şu şekilde çalışılır: temel kavramları iyi anlamak ve her alt konuyu detaylı bir şekilde çalışmak önemlidir. Teorik bilgiyi ders kitapları, online kaynaklar ve videolar aracılığıyla öğrenmeli ve bu bilgileri pratik uygulamalarda kullanmalısınız. Problem çözme pratiği sağlamak adına soru çözüm videoları izleyerek sorularda uygulamayı öğrenmeli ve öğrendiklerinizi soru çözerek pratik açıdan her soruya doğru yaklaşma becerinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Düzenli çalışma, not alma, soru sorma ve sabır da başarınızı artırmak için önemlidir. Yanlışlarınızdan öğrenmeye özen gösterin ve mutlaka doğrularını öğrenin. Hatalarınızı analiz edip konuları adım adım çalışmalısınız.

10. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri- Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir: 10. sınıfta veya farklı sınıftaysanız, hedefiniz varsa ve YKS sınavında başarılı olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü Rehberim Sensin ailesi olarak, psikolojik danışmanlık ve öğrenci koçluğu alanında faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşımımız, öğrencilere sadece basit ve yüzeysel tavsiyeler sunmak yerine onların akademik başarılarını ve psikolojik süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrettiğimiz teknikler sayesinde yaşamları boyunca kullanabilecekleri becerileri öğrenmelerine yardımcı olur.

Öğrencilerle yapılan her görüşme, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını ve yaşadığı sınav kapsamındaki zorluklarını anlamak ve çözmesi için yeterliklerini keşfetmesi üzerine yoğunlaşır.Öğrencilerin akademik performanslarını iyileştirmenin yanı sıra, psikolojik süreçleri anlama ve yönetme konusunda da rehberlik ederiz.

Öğrenci koçluğunu gerçek profesyonellikle sunarak, öğrencilerin eksikliklerini belirlemek ve bilimsel yöntemlerle bu eksiklikleri gidermelerine yönelik çalışmalarla yönetmesini sağlarız. Sınav sürecini sadece testler ve ders çalışma yöntemleriyle sınırlamayız; aynı zamanda öğrencinin kişisel sorunlarına ve duygusal ihtiyaçlarına da psikolojik olarak odaklanırız. Her öğrencinin özel gereksinimlerini ve sorunlarını anlamak için çaba sarf ederiz, böylece onların başarılı bir şekilde ilerlemelerini sağlarız.

10. Sınıf Fizik Kaynak Önerileri

10. sınıf ve YKS sürecini yöneten bir öğrenci için kaynak seçimi oldukça önemlidir. Çalışmaları ve öğrenci performansını yakından etkilediği için burada seçimlerinizi yaparken doğru adımlar atmanız gerekiyor. Doğru ders kaynağını seçerken aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Öğrenme hızınızı ve güçlü/zayıf yönlerinizi değerlendirerek hangi konularda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunuzu belirleyin.
 2. Öğrenci koçluğu gibi kişisel rehberlik hizmetlerinden faydalanarak özelleştirilmiş kaynaklar konusunda rehberlik alın. Rehberim Sensin öğrencilerinin her birinin kaynağını danışmanıyla birlikte belirlediğini biliyor muydun?
 3. Kaynakların size uygunluğu belirlerken internetten faydalanın. Ders materyallerini çevrimiçi olarak araştırın.
 4. Seviyenize uygun kaynakları seçerek öğrenmeyi daha etkili hale getirin.
 5. Kaynak seçerken güvenilir ve kaliteli kaynakları tercih edin. Doğru kaynak tavsiyelerini ve önerilerini araştırın.

Unutmayın, doğru ders kaynağı seçimi kişiseldir ve öğrenme tarzınıza, hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Bu adımları takip ederek daha iyi kaynaklar bulabilir ve öğrenim sürecinizi daha etkili hale getirebilirsiniz. Bu noktada biz de sizler için piyasada sıklıkla kullanılan kaynakları derledik. 9. Sınıf Fizik Kaynak Önerileri şu şekildir:

 • 10. Sınıf Fizik Soru Kitabı Palme Yayıncılık
 • 10. Sınıf Fen Liseleri Fizik Soru Kitabı Palme Yayıncılık
 • 10. Sınıf Fizik Konu Anlatımlı Palme Yayıncılık
 • 10. Sınıf Fizik MPS Konu Anlatımlı ve Soru Çözümlü Karekök Yayınları
 • 10. Sınıf Fizik Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • 10. Sınıf Dinamo Fizik Soru Bankası Tonguç Akademi
 • 10. Sınıf Fizik 24 Adımda Özel Konu Anlatımlı Soru Bankası Sınav Dergisi Yayınları
 • 10. Sınıf Iceberg Fizik Soru Bankası Okyanus Yayınları
 • 10. Sınıf Fizik Soru Bankası Birey Yayınları
 • 10. Sınıf Fizik Ders İşleyiş Modülleri Aydın Yayınları
 • 10. Sınıf Fizik Konu Anlatımlı Esen Yayınları
 • 10. Sınıf Fizik Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • 10. Sınıf Kazanım Özetli Fizik Soru Bankası Benim Hocam Yayıncılık
 • 10. Sınıf Fizik 3`ü 1 Arada Soru Bankası Puan Yayınları
 • 10. Sınıf Fizik Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları
 • 10. Sınıf Fen Liseleri Fizik Konu Anlatımlı Palme Yayıncılık
 • 10. Sınıf Fizik Özet Delta Kültür Yayınları
 • 10. Sınıf Fizik Extra Soru Bankası Kafa Dengi Yayınları
 • 10. Sınıf Fizik Ödev Fasikülleri Aydın Yayınları
 •  

Diğer 10. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

10. Sınıf Matematik Konuları
10. Sınıf Kimya Konuları
10. Sınıf Biyoloji Konuları
10. Sınıf Coğrafya Konuları
10. Sınıf Tarih Konuları
10. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler