Zaza Dili ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Zaza Dili ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Zaza Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Zaza Dili ve Edebiyatı YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Zaza Dili ve Edebiyatı gibi yabancı dil bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumları Zaza Dili ve Edebiyatı bölümüne girmek isteyen öğrenciler sözel alandan başarılı olmalıdır. odaklanılması gereken ana sınavlar, ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çerçevesindeki Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sözel bölümüdür. TYT, öğrencilerin Türkçe ve Temel Matematik bilgilerini değerlendirirken, AYT'nin sözel bölümü edebiyat, tarih ve coğrafya gibi derslerdeki bilgi ve analiz yeteneklerini ölçer. Bu sınavlara iyi hazırlanmak, istenen bölümlere giriş için büyük önem taşır.

Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü, lisans programları arasında yer alan ve Zazaca dilini, tarihini, edebiyatını ve kültürünü inceleyen bir bölümdür. Bu bölümde, Zazaca dilbilgisi, metin analizi, çeviri, edebiyat tarihi, folklor, antropoloji ve sosyoloji gibi konularda bilgi edineceksiniz.

Zaza Dili ve Edebiyatı Kaç Yıldır?

Zaza Dili ve Edebiyatı programı genellikle 4 yıl sürer ve 8 dönemden oluşur.

Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü, genellikle lisans düzeyinde sunulan bir programdır ve öğrencilere Zaza dilini derinlemesine öğrenme ve Zaza edebiyatının tarihini, kültürünü ve çeşitli yönlerini anlama fırsatı sunar. Bu program, öğrencilere Zaza dilinin yapısı, dilbilgisi, söz varlığı ve yazı dili gibi konuları kapsayan kapsamlı bir eğitim sağlar. Ayrıca, Zaza edebiyatının temel eserleri, yazarları ve akımları hakkında da bilgi verilir. Temel dersler genellikle Zaza dilbilgisi, Zaza edebiyatının tarihi ve analizi, Zaza folkloru, halk edebiyatı ve kültürü gibi konuları içerir. Ayrıca, öğrencilere dil öğretimi ve çeviri teknikleri gibi pratik beceriler de kazandırılır. Programın ilerleyen aşamalarında, öğrenciler genellikle seçmeli dersler aracılığıyla belirli ilgi alanlarında uzmanlaşma fırsatı bulurlar, örneğin modern Zaza edebiyatı, Zaza halk müziği veya Zaza kültürü üzerine derinlemesine çalışma gibi. Bu süreç, öğrencilere analitik düşünme becerileri, eleştirel okuma yetenekleri ve kültürel farkındalık kazandırarak, Zaza kültürü ve edebiyatı alanında derin bir anlayış geliştirmelerini sağlar. Mezunlar, çeşitli alanlarda kariyer fırsatları bulabilirler, örneğin eğitim, çeviri, kültürel miras koruma, medya ve yayıncılık gibi. Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilere zengin bir kültürel mirasın yanı sıra dil ve edebiyat becerileri kazandırarak, Zaza kültürü ve edebiyatının korunması ve tanıtılması için önemli bir rol oynar.

Zaza Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Zaza Dili ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Zaza Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Bingöl Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Zaza Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Bingöl Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
35+1
32
31
4
28
1.008.025
1.255.093
Dolmadı
Dolmadı
232,72578
210,36815
Dolmadı
Dolmadı
Munzur Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Zaza Dili Ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
Tunceli Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
25+1
25+1
30+1
32
26
3
13
1.108.261
1.206.198
Dolmadı
Dolmadı
223,73620
215,33363
Dolmadı
Dolmadı

Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Zaza Dili ve Edebiyatı bölümü, öğrencilere Zaza dilinin yapısı, Zaza edebiyatının tarihi ve gelişimi, dilsel çeşitlilik ve Zaza dilinin sosyokültürel bağlamı üzerine kapsamlı bir eğitim sunar. Program, dilbilgisi, folklor, edebi metinlerin analizi ve Zaza kültürü gibi konulara odaklanır. İşte Zaza Dili ve Edebiyatı bölümünde yer alan bazı dersler:

 1. Zaza Dil Bilgisi
 2. Zaza Dili ve Edebiyatına Giriş
 3. Zaza Edebiyatı Tarihi
 4. Zaza Şiiri ve Halk Hikayeleri
 5. Zaza Dili ve Kültürü
 6. Zaza Lehçeleri ve Diyalektoloji
 7. Zaza Folkloru
 8. Çağdaş Zaza Edebiyatı
 9. Zaza Dili Edebi Metinler
 10. Zaza Dilinde Çeviri Teknikleri
 11. Zaza Dili Öğretim Metodolojisi
 12. Araştırma ve Seminer

Zaza Dili ve Edebiyatı Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Zaza Dili ve Edebiyatı mezunlarının iş imkanları çeşitli alanlarda bulunabilir. Bu mezunlar, dilbilgisi, edebiyat ve kültürel miras alanlarında uzmanlaşmış oldukları için farklı kariyer yollarına yönelebilirler. Dilbilgisinde, dil öğretmeni veya dil bilimci olarak akademik kurumlarda veya dil kurslarında çalışabilirler. Edebiyat alanında, çeviri yapabilir, yayınevlerinde editörlük veya tercümanlık yapabilirler. Kültürel miras alanında, kültürel kuruluşlarda, müzelerde, arşivlerde veya kültürel etkinliklerde görev alabilirler. Ayrıca, kamu sektöründe, dil ve kültür politikaları üzerine çalışan kuruluşlarda veya kültürel diplomatik görevlerde istihdam edilebilirler. Yerel yönetimlerde dil ve kültür hizmetleri sunan birimlerde çalışma imkanı da bulunabilir. Bunların yanı sıra, medya sektöründe veya özel sektörde dil uzmanlığı gerektiren pozisyonlarda da iş bulabilirler. İş imkanları, mezunların deneyimlerine, iletişim becerilerine, dilbilgisine ve mezuniyet derecelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Zaza Dili ve Edebiyatı Maaşı Ne Kadardır?

Zaza Dili ve Edebiyatı alanında çalışanların genellikle yıllık ortalama maaşı yaklaşık olarak 24 bin TL civarındadır. Ancak bu miktar, kişinin deneyimine, çalıştığı pozisyona ve kurumun büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, çalışma koşulları ve ek avantajlar da maaş miktarını etkileyebilir.

Zaza Dili ve Edebiyatı Ne iş Yapar?

Zaza Dili ve Edebiyatı mezunları, genellikle çeşitli alanlarda çalışabilirler ve çeşitli işlevleri yerine getirebilirler. İşlevleri şunları içerir:

Dil Öğretmenliği: Zaza Dili ve Edebiyatı mezunları, Zaza dilini öğretmek için ilkokuldan üniversiteye kadar farklı eğitim seviyelerinde öğretmenlik yapabilirler. Bu, dilbilgisi, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini içerebilir.

Çeviri ve Tercüme: Zaza Dili ve Edebiyatı mezunları, Zaza dilinde ve diğer dillerde yazılı veya sözlü çeviri yapabilirler. Bu, metinlerin veya belgelerin tercümesi, dilbilgisi materyallerinin hazırlanması veya etkinliklerde simultane tercümanlık yapmayı içerebilir.

Kültürel Miras Koruma: Zaza Dili ve Edebiyatı mezunları, Zaza kültürünün ve edebiyatının korunması ve tanıtılması için çalışabilirler. Bu, müze ve kültürel miras kuruluşlarında, kültürel etkinliklerin organizasyonunda veya turizm sektöründe rehberlik yapmayı içerebilir.

Medya ve Yayıncılık: Zaza Dili ve Edebiyatı mezunları, medya kuruluşlarında veya yayınevlerinde çalışabilirler. Bu, haber metinlerinin yazılması, yayınlanması, radyo veya televizyon programlarının sunumu veya Zaza diliyle ilgili içeriklerin yayınlanması gibi işlevleri içerebilir.

Kültürel Diplomasi: Zaza Dili ve Edebiyatı mezunları, yabancı ülkelerdeki kültürel diplomatik misyonlarda veya uluslararası kültürel organizasyonlarda çalışabilirler. Bu, kültürel etkileşimi teşvik etmek, Zaza kültürünü tanıtmak ve uluslararası alanda kültürel işbirliği projelerinde yer almayı içerebilir.

Araştırma ve Akademik Çalışma: Zaza Dili ve Edebiyatı mezunları, Zaza dilinin yapısı, Zaza edebiyatının tarihi veya kültürel mirasın farklı yönleri üzerine araştırmalar yapabilirler. Bu, üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışma veya akademik makaleler yazma gibi işlevleri içerebilir.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler