Türkoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Türkoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Türkoloji Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Türkoloji bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Türkoloji YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Türkoloji bölümüne girmek isteyen öğrenciler sözel alandan başarılı olmalıdır. odaklanılması gereken ana sınavlar, ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çerçevesindeki Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sözel bölümüdür. TYT, öğrencilerin Türkçe ve Temel Matematik bilgilerini değerlendirirken, AYT'nin sözel bölümü edebiyat, tarih ve coğrafya gibi derslerdeki bilgi ve analiz yeteneklerini ölçer. Bu sınavlara iyi hazırlanmak, istenen bölümlere giriş için büyük önem taşır.

Türkoloji Bölümü Nedir?

Türkoloji Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi'nde yer alan ve Türk dillerini, lehçelerini, edebiyatlarını, tarihlerini ve kültürlerini inceleyen bir lisans programıdır. Bu bölümde, Orhun Anıtları'ndan günümüze kadar uzanan Türk dünyasının zengin dil, edebiyat ve kültür mirasını keşfedebilirsiniz.

Türkoloji Kaç Yıllık?

Türkoloji, genellikle 4 yıllık lisans programı olarak sunulur ve 8 dönemden oluşur.

Türkoloji Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Türkoloji bölümü, Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü gibi Türk toplumlarının dil ve kültürünü inceleyen bir disiplindir. Türkoloji bölümü eğitim süreci genellikle dört yıllık lisans programı şeklinde sunulur. Lisans eğitimi boyunca öğrenciler, Türk dili ve edebiyatı, Türk tarihi, Türk kültürü, Türk folkloru, Türkoloji metotları gibi dersler alırlar. Eğitim süreci, Türk toplumlarının dil yapısı, edebi eserleri, tarihi gelişimi ve kültürel özellikleri hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, Osmanlı Türkçesi, Orta Türkçe gibi Türk dillerinin tarihî evrimini ve yapılarını öğrenirler. Ayrıca, Türk edebiyatının önemli eserlerini ve yazarlarını inceleyerek, Türk edebiyatının gelişimini ve özelliklerini kavrarlar. Türk tarihi dersleri aracılığıyla öğrenciler, Türk toplumlarının tarihî süreçlerini ve önemli olaylarını anlamaya çalışırlar. Program genellikle dil eğitimi üzerine odaklanır ve öğrencilere Türk dili üzerinde yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Bunun yanı sıra, öğrencilere araştırma becerileri, eleştirel düşünme ve analitik yetenekler kazandırılır. Staj ve saha çalışmaları gibi uygulamalı faaliyetlerle öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları sağlanır. Mezuniyet için genellikle bir tez veya bitirme projesi sunulması gerekmektedir. Bu projeler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine yönelik araştırmalar yapmalarını sağlar. Türkoloji bölümü, öğrencilere geniş bir kültürel perspektif sunar ve mezunlarına çeşitli kariyer fırsatları sağlar. Dil becerileri ve kültürel bilgi birikimi, mezunların eğitim, araştırma, kültürel diplomasi, medya, turizm, yayıncılık ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli alanlarda çalışmasını mümkün kılar.

Türkoloji bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Türkoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Türkoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türkoloji
(4 Yıllık)
Bişkek-Kırgızistan Yurt Dışı Ücretsiz Örgün 10+0+0+0+0
10+0
5+0
5+0
10
10
5
5
994.696
813.902
486.031
355.000
233,89706
250,43332
231,76413
272,81661

Türkoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Türkoloji bölümü, öğrencilere Türk dilleri, Türk edebiyatı, Türk kültürü ve tarihi üzerine kapsamlı bir eğitim sunar. Program, Türk lehçeleri, Türk halkbilimi, Türk tarihi ve Türk edebiyatının analizi gibi konulara odaklanır. İşte Türkoloji bölümünde yer alan bazı dersler:

 1. Türkolojiye Giriş
 2. Türk Dili Tarihi
 3. Türk Lehçeleri
 4. Eski Türk Yazıtları
 5. Türk Edebiyatı Tarihi
 6. Çağdaş Türk Lehçeleri
 7. Türk Halkbilimi
 8. Türk Mitolojisi
 9. Osmanlı Türkçesi
 10. Türk Dünyası Edebiyatları
 11. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
 12. Türkoloji Araştırma Yöntemleri ve Kaynakları

Türkoloji Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Türkoloji mezunları, genellikle çok çeşitli iş imkanlarına sahiptir. Dil ve kültür bilgisine dayalı olarak edindikleri yetenekler, onları çeşitli sektörlerde istihdam edilebilir kılar. Eğitim sektöründe, özellikle dil öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca çeviri ve tercüme bürolarında, yayınevlerinde, medya kuruluşlarında, kültürel kurumlarda, turizm sektöründe ve uluslararası ilişkiler alanında da iş bulma olanaklarına sahiptirler. Özellikle Türk kültürünü tanıtan ve Türk dili ile ilgili hizmetler sunan kurumlar Türkoloji mezunları için potansiyel işverenler arasındadır. Bununla birlikte, akademik kariyer yapmak isteyenler için lisansüstü eğitim ve araştırma alanlarında da fırsatlar bulunmaktadır.

Türkoloji Maaşı Ne Kadardır?

Türkoloji mezunlarının maaşları, çalıştıkları pozisyon, deneyim düzeyi, çalıştıkları sektör ve bulundukları coğrafi konuma göre değişiklik gösterebilir. Genellikle başlangıç seviyesindeki pozisyonlarda maaşlar daha düşük olabilirken, deneyim arttıkça ve daha üst pozisyonlara yükseldikçe maaşlar da artabilir. Ortalama olarak Türkoloji mezunlarının maaşları 25.000 TL ile 42.000 TL arasında değişebilir. 

Türkoloji Ne iş Yapar?

Türkoloji, Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü üzerine çalışan bir disiplindir ve bu alanda eğitim alan kişiler genellikle şu işleri yapar:

Öğretmenlik: Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak çalışabilirler. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Türkçe ve edebiyat dersleri verebilirler.

Araştırmacı: Türkoloji mezunları, üniversitelerde veya araştırma enstitülerinde araştırmacı olarak çalışabilirler. Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü üzerine akademik çalışmalar yapabilirler.

Müzeler ve Kültürel Kurumlar: Müzelerde veya kültürel kurumlarda çalışarak Türk tarihini, kültürünü ve sanatını sergileme ve tanıtma işlevlerini üstlenebilirler.

Editörlük ve Yazarlık: Yayınevlerinde editör olarak veya yazar olarak çalışabilirler. Türk dili ve edebiyatıyla ilgili kitapların yayınlanmasında ve düzenlenmesinde rol alabilirler.

Turizm ve Rehberlik: Turizm sektöründe, özellikle Türkiye'de ve Türk kültürünün önemli olduğu diğer ülkelerde, turist rehberi olarak çalışabilirler. Tarihî ve kültürel mekanları ziyaret eden turistlere rehberlik yapabilirler.

Dil Hizmetleri: Dil hizmetleri şirketlerinde veya serbest çevirmen olarak çalışabilirler. Türkçe ve diğer diller arasında çeviri yapabilirler.

Kültürel Diplomasi: Dışişleri Bakanlığı veya diğer uluslararası ilişkiler kuruluşlarında kültürel diplomasi alanında çalışabilirler. Türk kültürünü ve sanatını yurtdışında tanıtmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilirler.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler