Tarih Öncesi Arkeolojisi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tarih Öncesi Arkeolojisi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tarih Öncesi Arkeolojisi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Tarih Öncesi Arkeolojisi YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümüne kabul edilmek isteyen adaylar için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) önemlidir. TYT ve AYT sınavlarında eşit ağırlık alanından başarılı olmak, bu bölüme giriş için gereklidir. TYT sınavı genel yetenek ve genel kültürü ölçerken, AYT ise adayların alan bilgisini değerlendirir. Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümüne giriş yapmak isteyen adayların TYT ve AYT'den belirli bir taban puan ve başarı sıralamasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir ve adaylara duyurulur. Dolayısıyla, bu bölüme kabul edilmek isteyen adayların TYT ve AYT sınavlarına hazırlanarak eşit ağırlık alanından başarılı olmaları önemlidir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Nedir?

Tarih Öncesi Arkeoloji Bölümü, insanlığın yazılı tarih öncesi dönemlerini inceleyen bir arkeoloji alt dalıdır. Bu bölümde, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı ve Demir Çağı gibi tarih öncesi dönemlerde yaşamış insanların kültürlerini, topluluklarını, sanatlarını, teknolojilerini ve çevreleriyle olan ilişkilerini araştırmak amaçlanır.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Kaç Yıldır?

Tarih öncesi arkeoloji, genellikle 4 yıllık bir lisans programı olarak sunulur ve bu süreç 8 dönemden oluşur.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Tarih Öncesi Arkeolojisi, özellikle insanlık tarihindeki erken dönemlerin kültürel ve materyal kalıntılarını inceleyen bir disiplindir. Bu alanda eğitim almak isteyenler genellikle lisans düzeyinde eğitim görürler. Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü eğitim süreci, temel arkeolojik prensipleri ve yöntemleri öğrenmeyi ve uygulamayı içerir. Bu süreç genellikle dört yıllık bir lisans programı olarak tasarlanır ve çeşitli derslerden oluşur. Öncelikle öğrenciler, tarih öncesi dönemlerin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını anlamalarına yardımcı olacak genel tarih dersleri alırlar. Ardından, arkeolojinin temel prensipleri, yöntemleri ve araştırma teknikleri gibi konuları kapsayan özgün arkeoloji dersleri izlerler. Bu dersler genellikle arazi çalışmalarını içerir ve öğrencilere kazı yapma, buluntuları analiz etme, laboratuvar teknikleri ve araştırma raporu yazma gibi becerileri öğretmeyi amaçlar. Ayrıca, öğrenciler, antropoloji, jeoloji, coğrafya, tarih ve diğer ilgili alanlardan seçmeli dersler alarak kapsamlı bir disiplinler arası eğitim alırlar. Bu dersler, öğrencilere daha geniş bir perspektif kazandırır ve arkeolojik araştırmalara farklı disiplinlerden yaklaşımı öğretir. Eğitim sürecinin önemli bir parçası genellikle saha çalışmalarıdır. Öğrenciler, arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik deneyimler elde ederler. Bu saha çalışmaları, öğrencilere arkeolojik araştırma ve keşif sürecinin pratik yönlerini öğrenme fırsatı sunar. Son olarak, lisans programının sonunda öğrenciler, genellikle bağımsız bir araştırma projesi veya tez yazma gerekliliği olan mezuniyet çalışması yaparlar. Bu proje, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulamalarını ve kendi arkeolojik araştırmalarını yapmalarını sağlar.

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Tarih Öncesi Arkeolojisi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Öncesi Arkeolojisi
(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
54
52
52
52
475.161
455.603
482.287
460.000
291,56320
293,35644
236,40107
267,45273
Ankara Üniversitesi
Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Tarih Öncesi Arkeolojisi
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
32
31
16
31
550.571
668.043
Dolmadı
594.000
282,46118
268,70730
Dolmadı
248,59418

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü, öğrencilere insanlığın ilk dönemlerinden başlayarak Neolitik Çağ'a kadar olan arkeolojik buluntuların incelenmesi üzerine kapsamlı bir eğitim sunar. Program, kazı teknikleri, buluntu analizi, paleoantropoloji ve tarih öncesi dönemlerin kültürel dinamikleri gibi konulara odaklanır. İşte Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünde yer alan bazı dersler:

 • Tarih Öncesi Arkeolojisine Giriş
 • Kazı ve Araştırma Teknikleri
 • Tarih Öncesi Çağlar ve Kültürler
 • Paleontoloji ve Paleoantropoloji
 • Tarih Öncesi Sanat
 • Taş Aletlerin Teknolojisi ve Analizi
 • Çevresel Arkeoloji
 • Tarih Öncesi İnsanların Sosyal Yapıları
 • Karşılaştırmalı Arkeoloji
 • Seramik Analizi
 • Tarih Öncesi Toplumlarında Beslenme ve Diyet
 • Tarih Öncesi Dönemlerde Ticaret ve İletişim Yolları

Tarih Öncesi Arkeolojisi Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Tarih öncesi arkeolojisi mezunları, genellikle arkeolojik kazılar, araştırmalar ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda çeşitli iş imkanlarına sahiptir. Bu mezunlar, müze ve ören yerlerinde çalışabilirler ve tarihi eserlerin korunması, restorasyonu ve sergilenmesi süreçlerinde rol alabilirler. Ayrıca arkeolojik kazı projelerinde yer alabilir, araştırma kuruluşlarında çalışabilir veya eğitim kurumlarında öğretim görevlisi olarak çalışma fırsatı bulabilirler. Bununla birlikte, bu alan genellikle rekabetçi olduğundan, mezunlar genellikle saha deneyimi ve uzmanlık alanlarında yeterliliklerini artırmak için lisansüstü eğitim yapmayı tercih ederler.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Maaşı Ne Kadardır?

Tarih öncesi arkeolojisi alanında çalışanların maaşı genellikle deneyim, uzmanlık alanı ve çalıştıkları kuruma göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, bu alanda çalışanların maaşı genellikle 40 bin TL civarındadır. Ancak bu rakam, çalışılan pozisyonun ve kurumun niteliğine, kişinin deneyimine ve mezuniyet derecesine göre de değişebilir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Ne iş Yapar?

Tarih Öncesi Arkeolojisi, insanlık tarihindeki erken dönemlerin kültürel ve materyal kalıntılarını inceleyen bir disiplindir. Tarih Öncesi Arkeologlar, genellikle aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

Kazılar ve Arazi Araştırmaları: Tarih Öncesi Arkeologlar, tarih öncesi yerleşim alanlarını ve yapıları ortaya çıkarmak için kazılar yaparlar. Bu kazılar, insanların yaşam tarzları, gelenekleri ve sosyal yapıları hakkında bilgi sağlar. Ayrıca arazi araştırmaları yaparak, arkeolojik izlerin yüzeydeki belirtilerini inceleyebilir ve potansiyel keşif alanlarını belirleyebilirler.

Buluntu ve Kalıntı Analizi: Arkeologlar, kazılarda ve arazi araştırmalarında bulunan eserleri analiz ederler. Bu, seramik parçaları, taş aletler, insan iskeletleri, ev kalıntıları ve diğer arkeolojik buluntuları içerir. Bu analizler, malzeme özellikleri, yapı teknikleri, dönem tespiti ve kültürel anlam gibi konularda bilgi sağlar.

Laboratuvar Çalışmaları: Tarih Öncesi Arkeologlar, laboratuvar ortamında buluntuların korunması, temizlenmesi, kataloglanması ve sınıflandırılması gibi işlemleri gerçekleştirirler. Bu işlemler, arkeolojik malzemelerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlar.

Veri Analizi ve Araştırma: Arkeologlar, elde ettikleri verileri analiz ederler ve sonuçları yorumlarlar. Bu, buluntuların ve kalıntıların tarihlendirilmesi, insan davranışlarının ve toplumların anlaşılması, kültürel değişimlerin incelenmesi gibi konuları içerir.

Koruma ve Restorasyon: Tarih Öncesi Arkeologlar, kazı alanlarını ve arkeolojik sitleri koruma altına almak için çalışabilirler. Ayrıca, buluntuların ve eserlerin korunması, restorasyonu ve sergilenmesi konularında da görev alabilirler.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler