Su Bilimleri ve Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Su Bilimleri ve Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Su Bilimleri ve Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Su Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Su Bilimleri ve Mühendisliği bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Su Bilimleri ve Mühendisliği YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Su Bilimleri ve Mühendisliği bölümü taban puanları, bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanının en düşük değerini temsil eder. Başarı sıralaması ise, bu bölümde eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerin sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamadır.

Su Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Nedir?

Su Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü, su kaynaklarının yönetimi, kullanımı ve korunması ile ilgili bilim ve mühendislik ilkelerini inceleyen bir lisans programıdır. Bu programda, hidrolik, hidrojeoloji, su kalitesi yönetimi, su arıtma, sulama ve drenaj, atık su yönetimi, kıyı ve liman mühendisliği gibi konularda eğitim alırsınız.

Su Bilimleri ve Mühendisliği Kaç Yıldır?

Su Bilimleri ve Mühendisliği genellikle dört yıllık bir lisans programıdır ve sekiz dönemden oluşur. Bu süre boyunca öğrenciler su kaynakları, su kalitesi, suyun arıtılması ve kullanımı gibi konularda temel bilgi ve beceriler edinirler. Su Bilimleri ve Mühendisliği, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su ile ilgili çevresel sorunların çözümü konularında uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmeyi amaçlar. Bu süreçte teorik dersler, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları ve staj gibi uygulamalı eğitimler yer alabilir. Mezuniyet sonrası kariyer fırsatları genellikle su kaynakları yönetimi, çevre koruma, su arıtma tesisleri, su arıtma teknolojileri ve sürdürülebilir su kullanımı gibi alanlarda bulunmaktadır.

Su Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Su Bilimleri ve Mühendisliği, su kaynaklarının yönetimi, korunması, arıtılması, kullanımı ve sürdürülebilirliği üzerine odaklanan disiplinlerarası bir alandır. Bu alanda eğitim görmek isteyen öğrenciler genellikle bir lisans programına kaydolurlar. Lisans programları genellikle dört yıl sürer ve öğrencilere temel su bilimleri, mühendislik prensipleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir eğitim sunar. Eğitim süreci genellikle şu aşamalardan oluşur: Temel Bilim Dersleri, Su Bilimleri Temelleri, Mühendislik Dersleri, Laboratuvar Çalışmaları ve Uygulamalı Projeler, Staj ve İş Deneyimi, Mezuniyet Projesi. Bu programlar, su sektöründe çeşitli kariyer fırsatlarına hazırlayarak mezunlarına su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri sağlar.

Su Bilimleri ve Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Su Bilimleri ve Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Su Bilimleri ve Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İstanbul Üniversitesi
Su Bilimleri Fakültesi
Su Bilimleri Ve Mühendisliği
(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
73
52
52
52
344.689
332.330
363.107
336.000
295,63454
288,37499
232,07946
271,78407

Su Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Su Bilimleri ve Mühendisliği bölümü, öğrencilere su kaynaklarının yönetimi, su kalitesi, hidroloji, su arıtma teknolojileri ve suyla ilgili çevresel mühendislik konuları üzerine kapsamlı bir eğitim sunar. Program, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması ile ilgili teknik ve bilimsel bilgi sağlar. İşte Su Bilimleri ve Mühendisliği bölümünde yer alan bazı dersler:

 • Su Bilimlerine Giriş
 • Hidroloji
 • Su Kalitesi Yönetimi
 • Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri
 • Su Kaynakları Mühendisliği
 • Hidrolik
 • Su Politikaları ve Yönetimi
 • Su Yapıları Mühendisliği
 • Su Ekonomisi
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Su Bilimlerinde Uzaktan Algılama ve GIS
 • Su Bilimleri ve Mühendisliği Laboratuvarı

Su Bilimleri ve Mühendisliği Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Su Bilimleri ve Mühendisliği mezunları, genellikle su kaynaklarının yönetimi, su kalitesi kontrolü, su arıtma ve arıtma tesislerinin işletilmesi gibi alanlarda çeşitli iş imkanlarına sahiptirler. Kamu kurumları, belediyeler, çevre danışmanlık firmaları, su arıtma şirketleri ve özel sektördeki suyla ilgili endüstriler gibi çeşitli sektörlerde çalışabilirler. Ayrıca, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve çevresel koruma konularında çalışan kuruluşlar, araştırma enstitüleri ve üniversitelerde de iş bulma imkanları mevcuttur. Su Bilimleri ve Mühendisliği mezunları, su kaynaklarının korunması, suyun arıtılması ve dağıtımı gibi önemli konularda topluma hizmet etme fırsatına sahiptirler.

Su Bilimleri ve Mühendisliği Maaşı Ne Kadardır?

Su Bilimleri ve Mühendisliği alanında çalışanların maaşı, deneyim düzeyine, çalıştıkları pozisyona, çalıştıkları sektöre ve çalışma şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak, yeni mezunların başlangıç maaşı daha düşük olabilirken, deneyim kazandıkça ve pozisyonlarını yükselttikçe maaşları da artabilir. Ortalama olarak, Su Bilimleri ve Mühendisliği alanında çalışanların maaşı yaklaşık olarak 30 bin TL civarında olabilir.

Su Bilimleri ve Mühendisliği Ne iş Yapar?

Su Bilimleri ve Mühendisliği'nin bazı işleri ve açıklamaları:

Su arıtma tesislerinin tasarımı ve bakımı: İçme suyu arıtma tesislerinin planlanması, kurulması ve işletilmesi için çalışmalar yapılır. Ayrıca, mevcut tesislerin bakımı ve iyileştirilmesi sağlanır.

Su kaynaklarının analizi ve yönetimi: Su kaynaklarının miktarı ve kalitesi hakkında araştırmalar yapılır ve bu bilgilerin sürdürülebilir kullanımı için yönetim stratejileri geliştirilir.

Su kirliliği ve su kalitesi sorunlarının çözümü: Su kaynaklarının kirlenmesi ve su kalitesinin bozulmasıyla ilgili sorunları analiz eder ve çözümler üretir.

Su yönetimi politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunma: Sürdürülebilir su yönetimi politikalarının oluşturulması ve mevcut politikaların gözden geçirilmesi konusunda uzman görüşleri sunulur.

Sürdürülebilir su kaynakları kullanımı konusunda danışmanlık yapma: Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi konusunda hükümetlere ve özel sektöre danışmanlık yapılır.

Araştırma ve geliştirme projelerinde çalışma: Su kaynaklarının yönetimi, arıtılması ve kullanımıyla ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme projelerine katılım sağlanır.

Su kaynaklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi: Su kaynaklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için veri toplanır, analiz edilir ve raporlanır.

Çevre etkisi değerlendirmesi ve su kaynaklarıyla ilgili rapor hazırlama: Su projelerinin çevresel etkileri değerlendirilir ve proje sahiplerine çevresel etkileri hakkında raporlar sunulur.

Su tasarrufu ve etkin kullanımı için stratejiler geliştirme: Su tasarrufu ve etkin kullanımı için stratejiler belirlenir ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılır.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler