Perfüzyon 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Perfüzyon 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Perfüzyon 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Perfüzyon Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Perfüzyon bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Perfüzyon YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Perfüzyon bölümü taban puanları, bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanının en düşük değerini temsil eder. Başarı sıralaması ise, bu bölümde eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerin sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamadır.

Perfüzyon Bölümü Nedir?

Perfüzyon bölümü, kalp ve damar cerrahisinde kullanılan kalp-akciğer makinesi (KKM) ve diğer kalp-damar destek sistemlerini oluşturmak ve yönetmek için eğitim veren bir ön lisans programıdır. Bu programda öğrenciler, KKM'nin temel prensipleri, devreleri ve fonksiyonları, KKM'nin hastalara nasıl bağlanacağı ve kullanılacağı, KKM sırasında hasta takibi ve komplikasyon yönetimi, perfüzyon teknisyeninin rol ve sorumlulukları ve perfüzyon teknolojisinde kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi ve beceri edinirler.

Perfüzyon Kaç Yıldır?

Perfüzyon, genellikle 4 yıllık lisans programı olarak sunulur ve toplamda 8 dönemden oluşur. Bu program, kardiyopulmoner bypass cihazlarını kullanarak kalp cerrahisi sırasında kardiyovasküler fonksiyonları desteklemek için kan dolaşımını sağlayan perfüzyonistlerin yetiştirilmesine odaklanır. Bu süre boyunca öğrenciler, klinik uygulamalar, kardiyovasküler anatomisi, kardiyopulmoner bypass teknikleri ve cerrahi müdahaleyi öğrenirler.

Perfüzyon Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Perfüzyon Bölümü eğitim süreci, genellikle kardiyovasküler sağlık hizmetlerinde çalışmak isteyen bireylere kardiyopulmoner bypass cerrahisi ve ekstrakorporeal dolaşım konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu programlar genellikle sağlık meslek okulları, üniversiteler veya özel eğitim kurumları tarafından sunulur. Eğitim süreci genellikle iki ila dört yıl arasında değişebilir ve teorik derslerin yanı sıra klinik uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını ve stajları içerir. Öğrenciler, kardiyopulmoner bypass cerrahisi tekniklerini, ekstrakorporeal dolaşım cihazlarını kullanmayı, kan gaz analizi yapmayı, hasta bakımını ve steril teknikleri öğrenirler. Ayrıca, tıbbi etik, hasta güvenliği ve tıbbi terminoloji gibi konular da vurgulanır. Eğitim sürecinin bir parçası olarak, öğrenciler genellikle kardiyak cerrahi ekiplerinde staj yaparlar ve gerçek dünya deneyimi kazanırlar. Bu şekilde, mezunlar kardiyak cerrahi işlemlerde perfüzyonist olarak görev alabilirler ve cerrahi ekiplere teknik destek sağlayabilirler.

Perfüzyon bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Perfüzyon 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Perfüzyon bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Üsküdar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Perfüzyon
(Burslu)(4 Yıllık)
İstanbul Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
6+0
10+0
9+0
6
6
10
9
195.132
251.511
216.312
147.000
346,91101
314,79409
275,38747
358,35197
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Perfüzyon
(Burslu)(4 Yıllık)
İstanbul Vakıf Burslu Örgün 5+0+1+0+1
9+0
8+0
---
7
9
8
---
253.742
274.785
219.964
---
322,62187
306,29753
273,95196
---
Üsküdar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Perfüzyon
(%50 İndirimli)(4 Yıllık)
İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
34+0
60+0
51+0
34
34
11
51
600.180
629.177
Dolmadı
515.000
251,28642
236,43748
Dolmadı
233,51117
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Perfüzyon
(%50 İndirimli)(4 Yıllık)
İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
21+0
42+0
---
34
21
8
---
1.110.797
662.969
Dolmadı
---
206,33915
232,87270
Dolmadı
---

Perfüzyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Perfüzyon bölümü, öğrencilere cerrahi müdahaleler sırasında kritik görevler üstlenen perfüzyonistlerin eğitimini sağlar. Bu alanda uzmanlar, kalp-akciğer makinesi gibi cihazları kullanarak hastanın kan dolaşımını ve solunum fonksiyonlarını cerrahi işlemler boyunca destekler. Program, temel tıp bilimleri, perfüzyon teknikleri ve hasta yönetimi konularında detaylı bilgi ve beceriler sunar. İşte Perfüzyon bölümünde yer alan bazı dersler:

 • Perfüzyona Giriş
 • Anatomi ve Fizyoloji
 • Farmakoloji
 • Patofizyoloji
 • Kardiyopulmoner Anatomi ve Fizyolojisi
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Pediatrik Perfüzyon Uygulamaları
 • Acil Durum Yönetimi Perfüzyonda
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
 • Klinik Perfüzyon Uygulamaları
 • Perfüzyonistler için Etik ve Hukuk

Perfüzyon Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Perfüzyon mezunlarının iş imkanları genellikle oldukça geniştir ve talep görmektedir. Kalp cerrahisi sırasında kardiyopulmoner bypass cihazlarını kullanarak kan dolaşımını sağlamak gibi kritik bir role sahip olan perfüzyonistler, hastanelerde, cerrahi merkezlerde ve kardiyak cerrahi ünitelerde çalışma fırsatına sahiptirler. Bu mezunlar, kardiyovasküler cerrahi ekiplerinin bir parçası olarak, kalp ameliyatları ve diğer karmaşık cerrahi işlemler sırasında cerrahi ekibe teknik destek sağlarlar. Ayrıca, perfüzyonistler, yoğun bakım birimlerinde veya acil durum servislerinde de çalışabilirler. Perfüzyonistlerin iş bulma imkanları, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının tedavisi için cerrahi müdahalelerin yaygınlaşmasıyla birlikte genellikle artmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde ve tıbbi merkezlerde çalışan perfüzyonistler genellikle daha geniş kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. Bu nedenle, perfüzyon mezunları, kritik bir sağlık mesleği olan perfüzyonistlik alanında istihdam edilmek için genellikle iyi bir iş bulma şansına sahiptirler.

Perfüzyon Maaşı Ne Kadardır?

Perfüzyonistlerin maaşları, çalıştıkları konum, deneyim düzeyleri, çalıştıkları sağlık kuruluşunun büyüklüğü ve bulundukları coğrafi konum gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, Türkiye'de perfüzyonistlerin maaşları ortalama olarak ayda 24.000 TL civarında olabilir. Ancak, bu rakam kişinin deneyimi, çalıştığı kurumun büyüklüğü ve bulunduğu şehir gibi faktörlere göre değişebilir. Örneğin, büyük şehirlerdeki özel hastanelerde veya tıp merkezlerinde çalışan perfüzyonistler genellikle daha yüksek maaşlar alabilirken, daha küçük sağlık kuruluşlarında veya kırsal bölgelerde çalışanlar daha düşük maaşlarla karşılaşabilirler. Bu nedenle, perfüzyonist maaşları genellikle kişisel ve mesleki faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Perfüzyon Ne iş Yapar?

Perfüzyonistlerin genellikle yaptığı görevleri:

Ekstrakorporeal Dolaşım (ECD) Cihazlarını Yönetme:
Kalp cerrahisi sırasında kullanılan ECD cihazlarını kullanarak kan dolaşımını yönetirler. Bu, kanın vücut dışında oksijenlenmesini ve temizlenmesini sağlamak için gereklidir.

Kan Gazı Analizleri Yapma ve Yorumlama:
Hastanın kan gazlarını analiz eder ve sonuçları yorumlar. Bu, kanın oksijenasyon durumu, asidoz ve alkaloza gibi parametreleri izlemek için önemlidir.

Hasta Monitörizasyonu ve Vital Belirtilerin İzlenmesi:
Cerrahi süreç boyunca hastanın vital belirtilerini (kalp atış hızı, kan basıncı, solunum hızı vb.) izler ve kaydeder. Bu, hastanın durumunun stabil kalmasını sağlamak için önemlidir.

Steril Tekniklerle Çalışma:
Cerrahi alanın sterilitesini korumak için uygun steril teknikleri kullanır. Bu, cerrahi prosedür sırasında enfeksiyon riskini azaltır.

Cerrahi Ekibe Teknik Destek Sağlama:
Cerrahi ekip ile birlikte çalışarak cerrahi prosedürler sırasında teknik destek sağlar. Cerrah ve anestezi uzmanlarına yardımcı olur ve gerektiğinde cihazları ayarlar.

Kan Ürünlerini Hazırlama ve Transfüzyon Yönetimi:
Gerekli durumlarda kan ürünlerini hazırlar ve hastaya transfüzyon yapar. Bu, hastanın kan kaybını telafi etmek ve kan parametrelerini stabilize etmek için gereklidir.

Acil Durumlarda Hızlı Müdahale:
Beklenmedik acil durumlarda hızlı ve etkili müdahaleler yapar. Bu, cihaz arızaları, kan pıhtılaşması sorunları veya aniden kötüleşen hastanın durumları gibi durumları içerebilir.

Hasta ve Aile İletişimi:
Hastalar ve aileleriyle etkili iletişim kurar, prosedürler hakkında bilgi verir ve endişelerini ele alır. Bu, hastanın tedavi sürecinde güvende hissetmesine yardımcı olur.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler