Müzecilik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Müzecilik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Müzecilik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Müzecilik Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Müzecilik bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Müzecilik YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Müzecilik bölümüne kabul edilmek isteyen adaylar için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) önemlidir. TYT ve AYT sınavlarında eşit ağırlık alanından başarılı olmak, bu bölüme giriş için gereklidir. TYT sınavı genel yetenek ve genel kültürü ölçerken, AYT ise adayların alan bilgisini değerlendirir. Müzecilik bölümüne giriş yapmak isteyen adayların TYT ve AYT'den belirli bir taban puan ve başarı sıralamasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir ve adaylara duyurulur. Dolayısıyla, bu bölüme kabul edilmek isteyen adayların TYT ve AYT sınavlarına hazırlanarak eşit ağırlık alanından başarılı olmaları önemlidir.

Müzecilik Bölümü Nedir?

Müzecilik Bölümü, müzelerin işleyişini, yönetimini, korunmasını ve kültür miraslarının sergilenmesini öğreten bir lisans programıdır. Bu bölümde, müzebilim, müzecilik tarihi, müze yönetimi, koleksiyon yönetimi, sergileme tasarımı, müze eğitimi gibi konularda eğitim alırsınız.

Müzecilik Kaç Yıldır?

Müzecilik genellikle lisans düzeyinde 4 yıl süren bir eğitim programıdır ve genellikle 8 dönemden oluşur. Bu program, müze ve kültürel miras yönetimi, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, koruma ve restorasyon gibi konuları kapsar. Öğrencilere müzecilik alanında temel bilgi ve becerilerin yanı sıra sergileme teknikleri, koleksiyon yönetimi, koruma stratejileri ve müze yönetimi gibi konularda da eğitim verilir. Ayrıca, stajlar ve pratik uygulamalar genellikle programa dahil edilerek öğrencilere müze alanında iş deneyimi kazandırılır.

Müzecilik Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Müzecilik bölümü, genellikle lisans düzeyinde sunulan ve kültürel mirası koruma ve sergileme üzerine odaklanan bir programdır. Öğrencilere müze çalışmaları, tarih, sanat tarihi, kültürel miras yönetimi gibi alanlarda eğitim verilir. Program genellikle teorik derslerin yanı sıra uygulamalı çalışmaları da içerir. Öğrenciler müzelerin işleyişini, koleksiyon yönetimi ve koruma tekniklerini öğrenirler. Ayrıca, sergileme ve etkileşimli sergi tasarımı gibi pratik beceriler de kazanırlar. Eğitim süreci genellikle staj veya saha çalışmaları gibi uygulamalı deneyimler de içerir. Programın sonunda, öğrenciler genellikle bir bitirme projesi veya tez sunarlar ve müzecilik alanında kariyer fırsatlarına hazırlanırlar. Müzecilik bölümü, öğrencilere kültürel mirasın korunması ve sergilenmesi konularında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırarak onları müzecilik sektöründe başarılı birer profesyonel haline getirir.
Müzecilik bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Müzecilik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Müzecilik bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Müzecilik
(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+1+0
---
---
---
32
---
---
---
477.828
---
---
---
291,21185
---
---
---
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Müzecilik
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
42
41
8
41
757.751
729.562
Dolmadı
727.000
261,21945
262,80531
Dolmadı
233,44490

Müzecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Müzecilik bölümü, öğrencilere müze yönetimi, sergileme teknikleri, koleksiyon yönetimi ve kültürel mirasın korunması konularında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Program, müzelerin ve diğer kültürel kurumların işleyişini anlamak ve bu alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrencilere yöneliktir. Ayrıca, öğrencilere müzelerin toplum üzerindeki etkilerini ve kültürel iletişimdeki rollerini değerlendirebilme yetisi kazandırır. İşte Müzecilik bölümünde yer alan bazı dersler:

 • Müzeciliğe Giriş
 • Müze Yönetimi
 • Sergileme Prensipleri ve Teknikleri
 • Koleksiyon Yönetimi
 • Kültürel Mirasın Korunması
 • Müze Eğitimi
 • Kültürel Politikalar
 • Arkeolojik ve Etnografik Malzeme Konservasyonu
 • Müze İletişimi ve Pazarlama
 • Dijital Müzecilik
 • Müzelerde Özel Etkinlik Yönetimi
 • Müze Hukuku ve Etik

Müzecilik Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Müzecilik mezunlarının iş imkanları genellikle çeşitli ve heyecan vericidir. Müze ve kültürel miras sektörü, geniş bir yelpazede kariyer fırsatları sunar. Bu mezunlar genellikle müze ve galerilerde, tarihi ve kültürel mirasa yönelik kuruluşlarda, sanat galerilerinde, koruma ve restorasyon atölyelerinde, kültürel etkinliklerin organizasyonunda ve turizm sektöründe çalışabilirler. Kariyer seçenekleri arasında müze küratörü, sergi koordinatörü, müze eğitimcisi, koleksiyon yöneticisi, koruma uzmanı, arkeolog, sanat tarihçisi ve müze yöneticisi gibi roller bulunmaktadır. Ayrıca, müzecilik mezunları kamu kurumları, özel şirketler, vakıflar, sanat galerileri ve kültürel organizasyonlar gibi çeşitli kuruluşlarda da iş bulabilirler. Küreselleşme ve dijitalleşme ile birlikte, müze ve kültürel miras sektöründe dijital arşivleme, sanal sergileme ve dijital pazarlama gibi yeni alanlarda da iş imkanları artmaktadır. Ancak, rekabetin yoğun olduğu bu alanda başarılı olmak için güçlü iletişim becerileri, yaratıcı düşünme, araştırma yeteneği ve kültürel duyarlılık gibi çeşitli yeteneklere sahip olmak önemlidir.

Müzecilik Maaşı Ne Kadardır?

Müzecilik maaşı genellikle bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Bunlar arasında deneyim, çalışılan kurumun büyüklüğü ve konumu gibi etkenler yer alır. Ancak, genellikle bu alanda çalışanlar ortalama olarak 33.000 TL civarında bir maaş alabilirler. Daha deneyimli veya büyük müzelerde çalışanlar genellikle daha yüksek maaşlar alabilirken, küçük müzeler veya yeni mezunlar bu rakamın altında bir maaşla başlayabilirler. Ayrıca, serbest çalışan müzecilerin geliri, projelerine ve müşterilerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu rakam genel bir ortalama olup, belirli bir duruma ve çalışılan kuruma göre değişebilir.

Müzecilik Ne iş Yapar?

Müzecilik alanında çalışanlar genellikle şu işleri yaparlar:

Koleksiyon Yönetimi: Müzelerde bulunan sanat eserleri, antikalar, tarihî objeler ve diğer kültürel mirasları kayıt altına alır, korur ve yönetirler.

Sergi Tasarımı ve Kurulumu: Sergilerin planlanması, tasarlanması ve düzenlenmesi süreçlerinde yer alırlar. Eserlerin sergilenme şeklini belirler ve sergi alanlarını düzenlerler.

Eğitim ve Programlar: Ziyaretçilere müze koleksiyonları ve sergileri hakkında bilgi veren rehberlik hizmetleri sunarlar. Eğitim programları ve etkinlikler düzenleyerek kamuoyunu kültürel mirasla buluştururlar.

Koruma ve Restorasyon: Müze koleksiyonlarındaki eserlerin fiziksel durumunu gözlemleyerek koruma ve restorasyon çalışmalarını yönetirler. Eserlerin uzun vadeli korunmasını sağlarlar.

Araştırma ve Belgelendirme: Müze koleksiyonlarındaki eserler üzerinde araştırma yaparlar ve bu eserlerin geçmişini, özelliklerini belgeleyerek kataloglar oluştururlar.

İletişim ve Pazarlama: Müzenin halkla ilişkilerini ve pazarlama faaliyetlerini yönetirler. Müze etkinliklerini ve sergilerini tanıtırlar ve ziyaretçi sayısını artırmak için çalışırlar.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler