Jeoloji Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Jeoloji Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Jeoloji Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Jeoloji Mühendisliği Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Jeoloji Mühendisliği bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Jeoloji Mühendisliği YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Jeoloji Mühendisliği bölümü taban puanları, bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanının en düşük değerini temsil eder. Başarı sıralaması ise, bu bölümde eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerin sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamadır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yerkürenin yapısını, tarihini, doğal kaynaklarını ve jeolojik süreçlerini inceleyen bir mühendislik disiplinidir. Bu programda öğrenciler, matematik, fizik, kimya, jeoloji ve mühendislik bilimleri gibi dersler alarak hem teknik hem de bilimsel beceriler kazanırlar.

Jeoloji Mühendisliği Kaç Yıldır?

"Jeoloji Mühendisliği" programı, dört yıl süren ve sekiz dönemden oluşan bir lisans eğitimi olarak düzenlenir. Bu eğitim sürecinde, öğrencilere yer bilimleri, mineral ve kaynak araştırmaları, çevresel jeoloji ve benzeri konularda detaylı bilgi ve teknik beceriler kazandırılır. Mezunlar, çeşitli sektörlerde, özellikle madencilik, petrol ve doğalgaz, çevre danışmanlığı ve inşaat projeleri gibi alanlarda profesyonel olarak görev alabilirler.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Jeoloji mühendisliği bölümü, genellikle dört yıllık bir lisans programından oluşur. Program, temel bilim dersleriyle başlar, özellikle matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerin yanı sıra, jeolojiye giriş dersleri de bulunur. Daha sonra öğrenciler, jeolojinin dalları olan mineraloji, petroloji, stratigrafi, paleontoloji ve yapısal jeoloji gibi konuları detaylı olarak öğrenirler. Alan çalışmaları ve laboratuvar deneyimleri de programa dahildir, bu sayede öğrenciler gerçek dünya uygulamalarında deneyim kazanırlar. Jeolojik haritalama, kaya örnekleme, jeofizik teknikleri ve jeoteknik analizler gibi pratiğe dayalı beceriler de geliştirilir. Stajlar ve mezuniyet projeleri, öğrencilerin saha deneyimi kazanmasına ve endüstri ile bağlantı kurmasına olanak tanır. Mezun olduktan sonra, jeoloji mühendisleri genellikle madencilik, petrol ve gaz endüstrileri, inşaat sektörü veya çevre danışmanlığı gibi alanlarda çalışabilirler.

Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Jeoloji Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Jeoloji Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
41
62
62
62
52.734
65.698
75.947
75.300
455,98260
439,89535
364,75256
426,23516
İstanbul Teknik Üniversitesi
Maden Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
41
62
62
62
96.973
115.156
127.553
121.000
411,51038
392,14235
322,02801
378,93137
Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
52
52
52
52
185.042
224.396
240.855
251.000
351,84046
325,96560
266,00815
301,25240
Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
41
41
28
27
226.815
292.887
Dolmadı
Dolmadı
332,88948
300,21860
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
31
15
13
13
289.105
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
310,89513
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
İzmir Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
30+1
20
6
5
4
298.476
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
308,10396
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
Antalya Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
3
3
5
2
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Çukurova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
Adana Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+5
20+1
15+1
20+1
5
1
2
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Fırat Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
Elazığ Devlet Ücretsiz Örgün 10+1+0+0+3
10+1
10+1
---
---
2
---
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
---
Dolmadı
Dolmadı
---
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
---
---
---
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
Trabzon Devlet Ücretsiz Örgün 15+1+0+0+0
---
---
---
4
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
---
---
---
---
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
Niğde Devlet Ücretsiz Örgün 10+1+0+0+0
---
---
---
1
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
---
---
---
---

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Jeoloji Mühendisliği bölümü, yer bilimleri ile mühendislik disiplinlerini birleştirerek, öğrencilere yer kabuğu ve yer altı kaynaklarının incelenmesi ve kullanılması konusunda uzmanlık kazandırır. Bu bölümde öğrencilere sunulan temel dersler şunlardır:

  • Jeolojiye Giriş
  • Mineraloji
  • Petroloji
  • Jeolojik Haritalama Teknikleri
  • Yer Bilimleri ve Jeodezi
  • Hidrojeoloji
  • Jeoteknik Mühendislik
  • Sedimantoloji
  • Yapısal Jeoloji
  • Maden Yatakları ve Ekonomik Jeoloji

Jeoloji Mühendisliği Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Jeoloji Mühendisliği mezunlarının iş imkanları çeşitlidir ve genellikle doğal kaynakların keşfi ve çevresel projelerle ilgilidir. Bu alanda eğitim gören mühendisler, madencilik, petrol ve doğalgaz sektörlerinde arama ve üretim faaliyetlerinde önemli roller üstlenebilirler. Ayrıca, çevre danışmanlığı, yer altı suyu araştırmaları ve doğal afet risk analizleri gibi çevresel değerlendirme projelerinde de çalışabilirler. İnşaat sektöründe, özellikle temel mühendisliği ve zemin etütleri alanında görev alma şansına sahiptirler. Jeoloji Mühendisliği mezunları, teknik bilgi birikimleri ve saha tecrübeleri sayesinde, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş kariyer olanaklarına sahiptirler.

Jeoloji Mühendisliği Maaşı Ne Kadardır?

Jeoloji mühendislerinin maaşları genellikle 20 ila 30 bin TL arasında olabilir. Ancak, bu rakam kişinin deneyimi, uzmanlık alanı, çalıştığı sektör ve bulunduğu coğrafi konuma göre değişiklik gösterebilir.

Jeoloji Mühendisliği Ne iş Yapar?

Jeoloji mühendislerinin genellikle yaptığı işler:

Jeolojik Araştırmalar Yapma: Toprak, su ve mineral örneklerini toplayarak jeolojik araştırmalar yapma.

Jeolojik Haritalama: Jeolojik haritalar oluşturma ve jeolojik yapıları belirleme.

Doğal Kaynakların Keşfi ve Değerlendirilmesi: Maden, petrol, doğalgaz ve su kaynaklarının keşfi ve değerlendirilmesi için çalışma.

Jeofizik ve Jeokimya Analizleri: Jeofizik ve jeokimya tekniklerini kullanarak yeraltı yapılarını inceleme ve analiz etme.

Jeoteknik Analizler: Yapıların temellerinin, zeminin mukavemetinin ve stabilitesinin değerlendirilmesi için jeoteknik analizler yapma.

Çevresel Değerlendirmeler: Çevresel etki değerlendirmeleri yaparak inşaat projelerinin çevresel etkilerini değerlendirme.

Raporlama ve Danışmanlık: Jeolojik verileri analiz ederek raporlar hazırlama ve danışmanlık hizmetleri sunma.

Sismik ve Volkanik Tehlikelerin İncelenmesi: Sismik aktivite ve volkanik tehlikeleri izleme ve analiz etme.

Jeotermal Enerji Araştırmaları: Jeotermal enerji kaynaklarını araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler